Balıkesir'de 996 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 10
sırala 
  İlyosta ada - Ayvalık - Balıkesir
1906hk: Eleos [ Yun elaioússa "zeytinli" ]
  Karaada ada - Ayvalık - Balıkesir
1906hk: Kálamos [ Yun "kamış" ]
  Maden ada - Ayvalık - Balıkesir
1906hk: Pyrgos [ Yun "kule" ]
  Alibey ada - Ayvalık - Balıkesir
1928k: Alibey
1906hk: Mosxónisi [ Yun "misk adası" ]
1525p: Yund [ Tr yunt "yabani at" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Piri Reis Kitab-ı Bahriyesi'de 'Yund Adaları' adını kullanır. Cunda, Türkçe adın Rum telaffuzuna uydurulmuş biçimi olmalıdır. 1922'den sonra adaya Kuvayı Milliye reislerinden Ali Çetinkaya onuruna Alibey adı verilmiştir. SN
■ Piri Reis'in Kitab-ı Bahriyesi'nde bahsettiği Yund Adalarının burası olduğu tahmin edilmektedir. Türkçe "yabani at" anlamına gelen yund adının daha sonra Cunda'ya dönmüş olması muhtemeldir. 1922'de adaya Kuvayı Milliye reislerinden Ali Çetinkaya onuruna Alibey adı verilmiştir. kydonia
  Sarmısaklı mah Ayvalık - Ayvalık - Balıkesir
■ Asıl Sarmısak Memlahası (Tuzlası) Badavut'un ötesinde, yarımadanın ucundadır. SN
  Narlı mah - Edremit (Altınoluk bucağı) - Balıkesir
1906hk: Narlı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Girit göçmeni/Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 1905'te 480 Rum nüfusu ve Ayios Dimitrios kilisesi vardı. SN
■ Bu köy Alevi (Tahtacı) çoğunluklu bir köydür. Erdek ilçesine bağlı Narlı ile karıştırılmamalıdır. metonio
  Küçükköy mah - Ayvalık - Balıkesir
1928k: Yeniçeri
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Kısmen Boşnak yerleşimi Manav
  Lale ada - Ayvalık - Balıkesir
1911ht: Kromilo [ Yun Krommylo ]
  Doyran mah - Edremit (Altınoluk bucağı) - Balıkesir
1960-2009: Doyuran
1928k: ŞabadaniSani [ Tr "ikinci Şabadan" ]
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
■ Daha önce Doyuran olan resmi adı 2009'da Doyran olarak düzeltilmiştir. Şabadan-ı Sani adı, dağın ardında olan Şabadan köyüne işaret eder (Halen Ayvacık'a bağlı Tuztaşı). SN
  Ayvalık ilçe - Ayvalık - Balıkesir
Y1900~: Kidonia/Kidonies [ Yun kidónies "ayvalar" ]
1845: Ayvalık (idari bölge) [ Yun Aióliko "Eolya (bölge adı)" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Daha önce önemsiz bir yer iken 18. yy sonlarında Rum kasabası olarak iskân edilmiş ve 1821 tarihine dek geniş ayrıcalıklara sahip Rum yönetimine sahip olmuştur. Ayvalık adı en inandırıcı olasılıkla Eolya (Kuzey Ege) ruhani yönetim birimi merkezi anlamında Eóliko sıfatından bozmadır. 19. yy sonlarına doğru beliren Rumca Kidónies adı Türkçe Ayvalı sözcüğünden çeviridir. SN
■ 1570lerde Midillili Helenler tarafından kurulmuş olup 1821 senesine kadar ruhâni ve ilmi özerkliğini korumuştur. Manav
  Balık ada - Ayvalık - Balıkesir
1906hk: Psariáno [ Yun "balıklı" ]
  Altınoluk mah - Edremit (Altınoluk bucağı) - Balıkesir
1928k: Papazlık
1906hk: Papazlı
Y-350 Y17: Antandros
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 1905'te 460 Rum nüfusu ve Ayia Triada kilisesi vardı. Yerleşim merkezi sahilde Altınoluk İskelesi mevkiine kaymıştır. SN
  Murateli mah - Ayvalık - Balıkesir
1928k: Muratİli
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Rumlardan kalma evlere rastlanmaktadır. Manav
  Altınova mah - Ayvalık (Altınova bucağı) - Balıkesir
1906hk, 1928k: Ayazmend
Y1905: Ayasmáti [ Yun agiasmátoi "ayazmalar" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Kerem mah - Gömeç (Armutova bucağı) - Balıkesir
1906hk: Kerem
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Artur mah - Gömeç - Balıkesir
1911ht: Karatepe (mv)
  Türközü mah - Ayvalık - Balıkesir
1911ht: Osmaniye
1906hk: Maturides
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Gömeç ilçe - Gömeç (Armutova bucağı) - Balıkesir
1906hk: Gömec [ Tr "arı kovanı" ]
Y1900~: Kisthênê (idari bölge)
1895, 1928k: Armutova/Emrudabad (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Armutova eski nahiyenin, Gömeç ise idari merkez olan kasabanın adıdır. SN
  Yayaköy mah Gömeç - Gömeç - Balıkesir
1906hk: YayaKöy
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Hacıosman mah - Gömeç (Armutova bucağı) - Balıkesir
1906hk: Hacıosman
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Tahtakuşlar mah - Edremit (Altınoluk bucağı) - Balıkesir
1911ht: KuşlarBayırı
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
■ `Tahtalar (Çamlıbel) köyü Kuşlar mahallesi` anlamında. SN
  Çamlıbel mah - Edremit - Balıkesir
1928k: Tahtaköy
1911ht: Tahtalı
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
  Güre mah - Edremit - Balıkesir
1906hk: Güre
■ Eski köy kıyıdan 3 km kadar içeridedir. Yerleşim merkezi son yıllarda sahile kaymıştır. SN
  Pelitköy mah - Burhaniye - Balıkesir
1906hk: Pelitce
■ 20. yy başında Manav/Rum yerleşimi.
■ Târihçi Notaras: 50 Rum nüfus takriben 10 hâne Rum oturmaktaydı. Manav
  Ören mah Burhaniye - Burhaniye - Balıkesir
1906hk: Kemerİskelesi
■ Burhaniye İskelesi adı yakın döneme dek kullanıldı. SN
  Pınarbaşı mah - Edremit - Balıkesir
1946k: Uçurumoba
1911ht: Uçurum
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle Uçurumoba adı Pınarbaşı olarak değiştirildi. SN
  Şahinler mah - Burhaniye - Balıkesir
1928k: Kargalı
1906hk: Karga
■ Köy câmii iç duvarları 20. asrın başında Helen bir usta tarafından çeşitli motiflerle bezenmiştir. Manav
  Zeytinli mah - Edremit - Balıkesir
1906hk: Zeytünlü
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Muhtemelen 93 harbiyle Bulgaristanlı muhâcir Selânik üzerinden geldi. Küçük Asya felâketinden evvel Rumlar sürgün edildi. Geri dönebilenler kuvvâcı çeteler tarafından kaçırtıldı. Bulgaristanın güneyindeki Čepino köylerinden 1930'larda gelen Pomaklar Eskişehir'e iskân edilemeyince buraya geçtiler. Köyün yarısı Pomak'tır, ancak Pomakça konuşan çok az kalmış. Manav
  Burhaniye ilçe - Burhaniye - Balıkesir
1928k: Burhaniye
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ II. Abdülhamid'in oğlu şehzade Burhaneddin Efendi (1885-1949) onuruna adlandırılan kasabaya Rumeli muhacirleri iskan edildi. SN
  Hisar mah - Burhaniye - Balıkesir
1906hk: Asar
  Edremit ilçe - Edremit - Balıkesir
1890hk: Edremid
Y-450: Atramýttion [ Luw ]
■ Şimdiki Burhaniye Ören mevkiinde bulunan antik Adramytteion 11. yy'da Çaka Bey tarafından tahrip edildikten sonra terkedilmişti. Yeni kent 1109 yılı civarında Aleksios Komnênos'un komutanı Philokalês tarafından bugünkü yerinde kuruldu. SN
■ Edremit ilçesinin ahalisi 1878 ve Balkan Savaşlarından sonra ilçeye göç eden Rumelililer ve Adalılarla, Kazdağları'nın Tahtacı Türkmenlerdir. Kazdağlarındaki Türkmen köylerinde gelenek ve görenekler hala yaşatılmaktadır. Türk
  Bostancı mah - Edremit - Balıkesir
1906hk: FrenkKöyü
■ Kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Frenk Köyü olan adının Atatürk tarafından düzeltildiği rivayet edilir. Frenk Köyü adının kaynağı tespit edilemedi. SNHaritada yeri belli olmayanlar.
  SefaÇamlık mah Ayvalık - Ayvalık - Balıkesir
1911ht: Ayanikola [ Yun Ayios Nikolaos "Aziz Nikola" ]
■ Rumca adını şimdi Çamlık adı verilen yarımada tepesinde şimdi tamamen tahrip edilmiş olan Ayanikola manastırından alır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km