haritada ara :   km  
Bahçesaray'da 75 yerleşim bulundu.
sırala 
Akdere mahalle (Bağcılar bağ) - Bahçesaray - Van
1928 📖: Akrag/Akrak [ Ermenice "çiftlik" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 4' 33'' D, 42° 47' 20'' K
Akhisar mahalle (Elmayaka bağ) - Bahçesaray - Van
1928 📖: Ekilvan/Akilvan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 5' 34'' D, 42° 46' 31'' K
Akıncılar mahalle (Cevizlibelen bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖: Eskicanis
E1902 📖: Asgnçavs/Hasgnçavs [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eski adı muhtemelen ünlü Anabad manastırına çıkan basamaklı yola işaret eder. SN
■ Koord: 38° 4' 10'' D, 42° 49' 30'' K
Aktaş mahalle (Cevizlibelen bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 📖: Keretas
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ S. Tomas’a adanmış kilise vardı. SN
■ Koord: 38° 3' 49'' D, 42° 48' 53'' K
Akyayla mahalle - Bahçesaray - Van
1916h 📖: Kenomas [ Ermenice ]
E1902 📖: Komants?
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 1' 10'' D, 42° 44' 34'' K
Altındere mahalle - Bahçesaray - Van
E1524 1916h 📖 📖: Arinç [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 5' 4'' D, 42° 53' 36'' K
Altıntas mahalle - Bahçesaray - Van
1916h 📖: Zertas
E1902 📖: Dzardants Ծառտանց [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün resmi adı, eski adın Kürtçe Zertas (`altıntas`) şeklinde yorumundan türemiştir. SN
■ Koord: 38° 2' 57'' D, 42° 43' 9'' K
Anapınar mahalle (Cevizlibelen bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 📖: Anabat Mezrası
E1369 📖: Anabad [ Ermenice "manastır" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Ermenice `münzevi yeri, ıssız yer` anlamına gelen Anabad bazı manastırların unvanıdır. SN
■ Koord: 38° 4' 26'' D, 42° 49' 32'' K
Arnas mahalle (Kaşıkçılar bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 📖: Arnas
E983y E1806 📖: Abarank gen. Abaranits (manast) [ Ermenice "konak (manastırı)" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Narekli Krikor'un 983 yılında Bizans'tan getirilen Hakiki Haç parçasına dair ünlü nutkuna konu olan Abarank (gen. Abaranits) manastırının cılız kalıntıları köyün yukarısındadır. Kilise harabesi yerel kültürün çarpıcı bir ifadesi olarak Xazîne adıyla tanınır. Buradan devam eden ham yol Çatak ilçesine ulaşır. SN
■ Koord: 38° 3' 7'' D, 42° 51' 34'' K
Atmaca mahalle (Paşaköy bağ) - Bahçesaray - Van
1928 📖: Pilurıs [ Ermenice plurs "tepeler" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 1' 23'' D, 42° 46' 28'' K
Bağcılar mahalle - Bahçesaray - Van
1916h 📖: Giçav
E474 E1902 📖 📖: Gcav [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 9. yy’dan öncesine ait Gıçavavank manastırı harabesi vardır. SN
■ Koord: 38° 2' 54'' D, 42° 46' 56'' K
Bahçedere köy - Bahçesaray - Van
■ Birkaç küçük yerleşimin idari merkezi olarak kurulmuş birimdir. SN
■ Koord: 38° 5' 27'' D, 42° 47' 47'' K
Bahçesaray ilçe - Bahçesaray - Van
1928 📖: Müks/Müküs
A892 📖: Muks (idari bölge)
E506 📖: Mogk akk. Mogs (idari bölge) [ Ermenice "mecusiler?" ]
Y378 📖: Moksoênê (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Ermenice isim ülke ve beylik adı olarak 4. yy’dan itibaren kaydedilmiştir. Muhtemelen `Zerdüşt tapınağı/rahipleri` anlamındadır. Yalın hali Mogk, belirtme hali (akkusativ) Mogs biçimini alır. Arapça/Türkçe Müks adı ikincisinden türemiştir. SN
■ Koord: 38° 7' 29'' D, 42° 48' 24'' K
Balcılar mahalle (Bahçesaray bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 📖: Porant/Purant [ Ermenice por-ant "çukur tarla" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 8' 5'' D, 42° 46' 35'' K
Beroj mezra (Kaşıkçılar bağ) - Bahçesaray - Van
■ Koord: 38° 3' 33'' D, 42° 49' 51'' K
Beyoğlu mahalle (Kaşıkçılar bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 📖: Nanıs
E1376 E1806 📖 📖: Nanents/Nanenits [ Ermenice "Nane'ler (manastırı)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 3' 12'' D, 42° 50' 12'' K
Cevizlibelen mahalle - Bahçesaray - Van
1916hb 📖: Kisor
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 4' 17'' D, 42° 49' 11'' K
Cuma mahalle (Elmayaka bağ) - Bahçesaray - Van
1928 📖: Çomê [ Kürtçe "cuma?" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 5' 34'' D, 42° 44' 52'' K
Çağrı mahalle (Kaşıkçılar bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 📖: Lolis / Lulis
E1900~b 📖: Lulents [ Ermenice "Lulo'lar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 2' 49'' D, 42° 51' 11'' K
Çatbayır mahalle - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖: Arincik [ Ermenice aŕnçig "küçük arinç (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 8' 35'' D, 42° 43' 38'' K
Çiçekli mahalle - Bahçesaray - Van
1916h 📖: İlvili
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 6' 24'' D, 42° 41' 30'' K
Çimenli mezra (Cevizlibelen bağ) - Bahçesaray - Van
■ Koord: 38° 4' 37'' D, 42° 50' 22'' K
Çömlekçi mahalle - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖: Nankans / Nankas
E1900~b 📖: Nanıgants [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 4' 17'' D, 42° 44' 41'' K
Dikmetaş mahalle (Altındere bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 📖: Dimkar
E1900~b 📖: Témkar Դէմքար [ Ermenice "diktaş" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 4' 13'' D, 42° 54' 33'' K
Doğanyayla mahalle - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖: Arvas
E1902 📖: Arvank gen. Arvants [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Hizan ve Norşin şeyhleri zincirinin kurucusu sayılan Şeyh Sıbğatullah Arvasi’nin doğum yeridir. Hizan ile Müküs arasındaki geçide hakim stratejik konuma sahiptir. SN
■ Ehl-i Beyt’in 8. imamı İmam Ali Rıza soyundan gelen ve Hülagû Hanʼın Bağdadʼı istilası üzerine Anadoluʼya göç eden seyyah, sûfî ve âlim olan Seyyid Kasım-ı Bağdadîʼnin oğlu Seyyid Molla Muhammed Velî tarafından 14. asır başlarında Arvas Dağıʼnın eteklerinde kurulmuş bir köydür. zdm
■ Koord: 38° 6' 23'' D, 42° 43' 19'' K
Düzbaşı mahalle (Çatbayır bağ) - Bahçesaray - Van
1916hb 📖: Sörs + Vank
E1619 📖: Sors (manast) [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 9' 43'' D, 42° 43' 41'' K
Elmayaka mahalle - Bahçesaray - Van
1928 📖: Sıpkans
E968 📖: Surp Ganants Սրբկանանց [ Ermenice "azize hanımlar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 968 yılından önce inşa edilmiş olan Surp Ganants Manastırı 4. yy’da yaşadığı rivayet edilen Azize Hripsime ve yoldaşlarına adanmıştır. Harabesi köyün 2 km kadar yukarısındadır. SN
■ Koord: 38° 5' 52'' D, 42° 46' 53'' K
Evciler mahalle (Bağcılar bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖: Averis/Avaris [ Ermenice aver akk. çoğ. averıs "harabeler" ]
E1900~b 📖: Hawaris
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 3' 52'' D, 42° 47' 44'' K
Garip mahalle (Güneyyamaç bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 📖: Ğarib
■ Koord: 38° 2' 0'' D, 42° 48' 27'' K
Gazi mahalle (Bağcılar bağ) - Bahçesaray - Van
1928 📖: Xozeplur [ Ermenice "domuz höyük" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 5' 13'' D, 42° 47' 55'' K
Güneyyamaç mahalle - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖: Tinis Beroj [ Kürtçe beroj "güney" ]
E1902 📖: Tmnis
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 1' 52'' D, 42° 47' 22'' K
Hakkıbey mahalle (Bahçesaray bağ) - Bahçesaray - Van
1928 📖: Norevans [ Ermenice "yeniköy/yeni manastır" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Bahçesaray karayolu üstünde köprünün hemen kuzey yanında mağara içinde eski Zoravori Vank (`aziz asker manastırı`) manastırından kalma küçük bir kilise harabesi bulunur. SN
■ Koord: 38° 5' 43'' D, 42° 48' 55'' K
Han mevki (İslam bağ) - Bahçesaray - Van
E1902 📖: Putgu Surp Kevork (manast) [ Ermenice "Putaglı Aziz Kevork (George)" ]
■ Şimdi kullanılmayan Müküs-Ağtamar yolu üzerinde 2140 metre rakımda bulunan bu manastır önemli bir konak ve yolcu barınağı idi. SN
■ Koord: 38° 11' 39'' D, 42° 48' 56'' K
Haruskan mezra (Cevizlibelen bağ) - Bahçesaray - Van
■ Koord: 38° 4' 12'' D, 42° 50' 15'' K
Hesam mezra (Bahçedere bağ) - Bahçesaray - Van
1928 📖: Hesam [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 5' 27'' D, 42° 48' 27'' K
İmamlı mahalle (Güneyyamaç bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 📖: Timis [ Ermenice ]
■ Koord: 38° 1' 45'' D, 42° 48' 58'' K
İriköy mahalle (Elmayaka bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖: İr
E1900~b 📖: Hér [ Ermenice ayr "mağara" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 5' 50'' D, 42° 45' 44'' K
İslam mahalle - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖: İslam Mah.
■ İslam mahallesinin varlığı, merkez kasaba nüfusunun Müslim olmadığı bir dönemi anımsatır. SN
■ Koord: 38° 7' 42'' D, 42° 48' 16'' K
Kartal mahalle - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖: Virezüz/Verezüz [ Ermenice veridzots? "yukarı kuytu" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürt tasavvuf şairlerinden Feqiyê Teyran 16. yy’da bu köyde doğmuş ve bu köydeki türbesine gömülmüştür. SN
■ Koord: 38° 2' 44'' D, 42° 45' 18'' K
Kaşıkçılar mahalle - Bahçesaray - Van
1928 📖: Nûvis
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 2' 56'' D, 42° 51' 2'' K
KepçeDağı dağ - Bahçesaray - Van
1977 📖: Arnas (dağ) [ Ermenice arants "yalnız" ]
E1806 E1902 📖 📖: Aŕnos
■ Koord: 38° 1' 8'' D, 42° 53' 18'' K
Keskin mahalle (Çatbayır bağ) - Bahçesaray - Van
1928 📖: Kinekas
E1447 E1902 📖 📖: Kinegants [ Ermenice kinegank gen. kinegants "asma-durak?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 8' 13'' D, 42° 45' 14'' K
Kırıkhan mahalle (Altındere bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖: Kıtris [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 4' 58'' D, 42° 53' 10'' K
Konuk mahalle (Akyayla bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖: Gidave
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 1' 49'' D, 42° 45' 24'' K
Köşk mahalle (Ünlüce bağ) - Bahçesaray - Van
1928 📖: Kasır
E1900~b 📖: Kasrik [ Kürtçe "köşk" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 6' 1'' D, 42° 49' 35'' K
Küçükköy mahalle (Akyayla bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 📖: Kiçğos
E1900~b 📖: Gıcoğs [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Thierry’nin bu köy yakınına yerleştirdiği Kuçğats Vank manastırından 1870 tarihli bir gazete makalesinde Koğcots Vank olarak söz edilir. Köyün özgün adının Gocğots (`kütükler`) olduğu düşünülebilir. SN
■ Koord: 38° 1' 37'' D, 42° 43' 44'' K
Küllüce mahalle (Doğanyayla bağ) - Bahçesaray - Van
E1900~b 📖: Poğonk [ Ermenice poğvank "oluk manastır" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 6' 23'' D, 42° 43' 41'' K
Laleli mahalle (Ünlüce bağ) - Bahçesaray - Van
1928 📖: Dêra Aliağa [ Kürtçe "Aliağa manastırı" ]
1916h 📖: Mezre Ali [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 5' 51'' D, 42° 50' 13'' K
Liman mahalle (Bahçesaray bağ) - Bahçesaray - Van
E1608 1928 📖 📖: Lıcan/Liçan [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 9' 1'' D, 42° 49' 18'' K
Mengen mezra (Çömlekçi bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖: Mangone/Mamkome [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 4' 21'' D, 42° 45' 43'' K
Mercanlı mahalle (Elmayaka bağ) - Bahçesaray - Van
E1900~a 1916h 📖 📖: Merekas [ Ermenice maragats "samanlıklar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 5' 46'' D, 42° 47' 32'' K
Oğuzeli mahalle (Çömlekçi bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖: Amkus/Ağmus
E1902 📖: Ağmğus
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 3' 38'' D, 42° 44' 48'' K
Özbeyli mahalle (Güneyyamaç bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖: Sınpas/Sampas
E1902 📖: Dzapants Ծափանց [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 0' 58'' D, 42° 50' 39'' K
Papatya mahalle (Çatbayır bağ) - Bahçesaray - Van
1928 📖: Polis [ Ermenice ]
1916h 📖: Parans
E1806 📖: Pulents
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Bahçesaray ilçe merkezinin kuzeybatısında Çatbayır köyüne çıkan vadi halen Par Deresi olarak anılır. SN
■ Koord: 38° 8' 40'' D, 42° 43' 59'' K
Paşaköy mahalle - Bahçesaray - Van
1928 📖: Perinkas
1916h 📖: Pelkanis
E1900~b 📖: Peringos [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 3' 53'' D, 42° 46' 43'' K
Petekli mahalle (Cevizlibelen bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 📖: Petetağ [ Ermenice pertitağ "kale mahallesi" ]
E1900~b 📖: Petetex
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 4' 18'' D, 42° 48' 46'' K
Pınarbaşı mezra (Altıntas bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖: Paranis
E1466 📖: Pırnaşen Բռնաշէն [ Ermenice "zorköy? zorbaköy?" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 1' 50'' D, 42° 44' 9'' K
Püsküllü mahalle (Elmayaka bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖: Pertınut/Pürtünut [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 5' 40'' D, 42° 45' 32'' K
Rüzgârlı mahalle (Cevizlibelen bağ) - Bahçesaray - Van
1946 📖: Raman/Reman
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 3' 51'' D, 42° 49' 31'' K
Sakız mahalle (Doğanyayla bağ) - Bahçesaray - Van
E1900~b 📖: Sakıs/Sakiz [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 6' 1'' D, 42° 43' 30'' K
Sungurlu mahalle (Bahçesaray bağ) - Bahçesaray - Van
1916hb 📖: Şinkiris [ Ermenice "binalar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 7' 52'' D, 42° 46' 9'' K
Şenler mahalle (Kartal bağ) - Bahçesaray - Van
1928 📖: Şityar
■ Koord: 38° 2' 55'' D, 42° 44' 55'' K
Şerefhan mahalle (Cevizlibelen bağ) - Bahçesaray - Van
1928 📖: Ağin
E1806 📖: Hağin
Kürt-Sünni yerleşimi
■ İnciciyan'ın 1806'da kaydettiğine göre Melik Hovhannes adlı Ermeni beyi bu köyde bir taş kale inşa ederek yerel egemenlik iddiasına girişmiş, bu kale Hizan ve Şirvan tarafından gelen Kürtler tarafından 1773 yılında yıkılarak temellerine kadar sökülmüş ve Hovhannes öldürülmüştür. SN
■ Koord: 38° 5' 16'' D, 42° 48' 19'' K
Şişli mahalle - Bahçesaray - Van
1916h 📖: Sip
E1603 📖: Seb [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 6' 8'' D, 42° 45' 20'' K
Taşköprü mahalle (Ünlüce bağ) - Bahçesaray - Van
1926h 1928 📖 📖: Kerkicans
E1900~b 📖: Kerçikans [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 5' 48'' D, 42° 54' 39'' K
Taşköprü mahalle - Bahçesaray - Van
1916h 📖: Mezrei Hacıibrahim
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 5' 55'' D, 42° 51' 24'' K
Trakya mahalle (Doğanyayla bağ) - Bahçesaray - Van
1928 📖: Taris [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 5' 46'' D, 42° 44' 19'' K
Ulubeyli mahalle - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖: Abdivan
E1902 📖: Avdevan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 6' 22'' D, 42° 42' 28'' K
Ulubeyli mahalle - Bahçesaray - Van
E1806 1916h 📖 📖: Par
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi.
■ 1806 yılında 30 haneli bir Ermeni yerleşimi idi. 19. yüzyıl zarfında Kürtleşmiş görünüyor. Buradan geçen ırmağa halen Par Deresi adı verilir. SN
■ Koord: 38° 8' 21'' D, 42° 44' 51'' K
Ünlüce mahalle - Bahçesaray - Van
1916h 📖: Mezre Şeyxan [ Kürtçe "şeyhler mezrası" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 6' 11'' D, 42° 50' 54'' K
Ünsal mahalle (Kaşıkçılar bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 📖: Keytas
E1409 📖: Gaytants [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 3' 14'' D, 42° 50' 34'' K
Veligöl mahalle (Doğanyayla bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖: Virs [ Ermenice "yukarılar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 6' 15'' D, 42° 44' 8'' K
Yaşlıkavak mahalle - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖: Tinis Nizar [ Kürtçe nîzar "kuzey" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 1' 46'' D, 42° 47' 4'' K
Yaylakonak mahalle - Bahçesaray - Van
E1902 1928 📖 📖: Taramağ/Teremağ [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 3' 36'' D, 42° 43' 1'' K
Yıldırım mahalle (Cevizlibelen bağ) - Bahçesaray - Van
E1900~a 📖: Mezre Guri [ Kürtçe "kurt mezrası? cüzamlı mezrası?" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 4' 38'' D, 42° 48' 46'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.