haritada ara :   km  
Bahçesaray'da 68 yerleşim bulundu.
sırala 
Çiçekli mahalle - Bahçesaray - Van
1916h 📖 : İlvili
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 6' 24'' D, 42° 41' 30'' K
Ulubeyli mahalle - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖 : Abdivan
E1902 📖 : Avdevan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 6' 22'' D, 42° 42' 28'' K
Yaylakonak mahalle - Bahçesaray - Van
E1902 1928 📖 📖 : Taramağ/Teremağ [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 3' 36'' D, 42° 43' 1'' K
Altıntas mahalle - Bahçesaray - Van
1916h 📖 : Zertas
E1902 📖 : Dzardants Ծառտանց [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün resmi adı, eski adın Kürtçe Zertas (`altıntas`) şeklinde yorumundan türemiştir. SN
■ Koord: 38° 2' 57'' D, 42° 43' 9'' K
Trakya Doğanyayla mahalle (Doğanyayla bağ) - Bahçesaray - Van
1928 📖 : Taris [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 6' 12'' D, 42° 43' 9'' K
Doğanyayla mahalle - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖 : Arvas [ Ermenice arvadz? "aralık, yarık, iki tepe arasındaki çukur" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Hizan ve Norşin şeyhleri zincirinin kurucusu sayılan Şeyh Sıbğatullah Arvasi’nin doğum yeridir. Hizan ile Müküs arasındaki geçide hakim stratejik konuma sahiptir. SN
■ Ehl-i Beyt’in 8. imamı İmam Ali Rıza soyundan gelen ve Hülagû Hanʼın Bağdadʼı istilası üzerine Anadoluʼya göç eden seyyah, sûfî ve âlim olan Seyyid Kasım-ı Bağdadîʼnin oğlu Seyyid Molla Muhammed Velî tarafından 14. asır başlarında Arvas Dağıʼnın eteklerinde kurulmuş bir köydür. zdm
■ Koord: 38° 6' 23'' D, 42° 43' 19'' K
Sakız Doğanyayla mahalle (Doğanyayla bağ) - Bahçesaray - Van
E1900~b 📖 : Sakıs/Sakiz [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 6' 1'' D, 42° 43' 30'' K
Çatbayır mahalle - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖 : Arincik [ Ermenice arınçig "küçük arinç (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 8' 35'' D, 42° 43' 38'' K
Düzbaşı mahalle (Çatbayır bağ) - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 : Sörs + Vank
E1619 📖 : Sors (manast) [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 9' 43'' D, 42° 43' 41'' K
Küllüce Doğanyayla mahalle (Doğanyayla bağ) - Bahçesaray - Van
E1900~b 📖 : Poğonk [ Ermenice poğvank "oluk manastır" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 6' 23'' D, 42° 43' 41'' K
Küçükköy mahalle (Akyayla bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 📖 : Kiçğos
E1900~b 📖 : Gıcoğs [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Thierry’nin bu köy yakınına yerleştirdiği Kuçğats Vank manastırı, köyün özgün adının Kuçğk/Kuçğs olduğunu düşündürür. SN
■ Koord: 38° 1' 37'' D, 42° 43' 44'' K
Papatya mahalle (Çatbayır bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖 : Polis [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Bahçesaray ilçe merkezinin kuzeybatısında Çatbayır köyüne çıkan vadi halen Par Deresi olarak anılır. SN
■ Koord: 38° 8' 40'' D, 42° 43' 59'' K
Veligöl Doğanyayla mahalle (Doğanyayla bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖 : Virs [ Ermenice "yukarılar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 6' 15'' D, 42° 44' 8'' K
Pınarbaşı Akyayla mezra - Bahçesaray - Van
1916h 📖 : Parans
E1466 📖 : Pırnaşen Բռնաշէն [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 1' 50'' D, 42° 44' 9'' K
Akyayla mahalle - Bahçesaray - Van
1916h 📖 : Kenomas [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 1' 10'' D, 42° 44' 34'' K
Çömlekçi mahalle - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖 : Nankans / Nankas
E1900~b 📖 : Nanıgants [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 4' 17'' D, 42° 44' 41'' K
Şenler mahalle (Çömlekçi bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖 : Amkos/Ağmus
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 3' 43'' D, 42° 44' 45'' K
Ulubeyli mahalle - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖 : Par
■ Koord: 38° 8' 21'' D, 42° 44' 51'' K
Cuma mahalle (Elmayaka bağ) - Bahçesaray - Van
1928 📖 : Comê [ Kürtçe "cuma?" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 5' 34'' D, 42° 44' 52'' K
? mahalle - Bahçesaray - Van
1928 📖 : Şitbar? Şipyar?
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Koord: 38° 2' 55'' D, 42° 44' 55'' K
Keskin mahalle (Çatbayır bağ) - Bahçesaray - Van
1928 📖 : Kinekas
E1447 📖 : Kinegants [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 8' 13'' D, 42° 45' 14'' K
Kartal mahalle - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖 : Virezüz/Verezüz [ Ermenice veridzots? "yukarı kuytu" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürt tasavvuf şairlerinden Feqiyê Teyran 16. yy’da bu köyde doğmuş ve bu köydeki türbesine gömülmüştür. SN
■ Koord: 38° 2' 44'' D, 42° 45' 18'' K
Konuk mahalle (Akyayla bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖 : Gidava
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 1' 50'' D, 42° 45' 18'' K
Şişli mahalle - Bahçesaray - Van
1916h 📖 : Sip
E1603 📖 : Seb [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 6' 8'' D, 42° 45' 20'' K
Püsküllü mahalle (Elmayaka bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖 : Pertünüt/Portonut [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 5' 40'' D, 42° 45' 32'' K
Mengen Çömlekçi mezra - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖 : Mangone/Mamkome
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 4' 21'' D, 42° 45' 43'' K
İriköy mahalle (Elmayaka bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖 : İr
E1900~b 📖 : Hér [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 5' 50'' D, 42° 45' 44'' K
Sungurlu mahalle (Bahçesaray bağ) - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 : Şinkiris [ Ermenice "binalar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 7' 52'' D, 42° 46' 9'' K
Atmaca mahalle (Paşaköy bağ) - Bahçesaray - Van
1928 📖 : Pilurıs [ Ermenice plurs "tepeler" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 1' 23'' D, 42° 46' 28'' K
Akhisar mahalle (Elmayaka bağ) - Bahçesaray - Van
1928 📖 : Ekilvan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 5' 34'' D, 42° 46' 31'' K
Balcılar mahalle (Bahçesaray bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 📖 : Porant [ Ermenice por-ant "çukur tarla" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 8' 5'' D, 42° 46' 35'' K
Paşaköy mahalle - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖 : Pelkans/Peringas [ Ermenice ]
E1900~a 📖 : Peringos
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 3' 53'' D, 42° 46' 43'' K
Elmayaka mahalle - Bahçesaray - Van
1928 📖 : Sıpkas
E968 📖 : Sırpganants Սրբկանանց [ Ermenice "azize hanımlar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 968 yılından önce inşa edilmiş olan Surp Ganants Manastırı 4. yy’da yaşadığı rivayet edilen Azize Hıripsime ve yoldaşlarına adanmıştır. Harabesi mevcuttur. SN
■ Koord: 38° 5' 52'' D, 42° 46' 53'' K
Bağcılar mahalle - Bahçesaray - Van
1916h 📖 : Kiçav
E900~ E1902 📖 📖 : Gıcav [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 9. yy’dan öncesine ait Gıçavavank manastırı harabesi vardır. SN
■ Koord: 38° 2' 54'' D, 42° 46' 56'' K
Yaşlıkavak mahalle - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖 : Tinis Nizar [ Kürtçe nîzar "kuzey" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 1' 46'' D, 42° 47' 4'' K
Akdere mahalle (Bağcılar bağ) - Bahçesaray - Van
1928 📖 : Akrag [ Ermenice "çiftlik" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 4' 33'' D, 42° 47' 20'' K
Güneyyamaç mahalle - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖 : Tinis Beroj [ Kürtçe beroj "güney" ]
E1900~a 📖 : Dımnis
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 1' 52'' D, 42° 47' 22'' K
Mercanlı mahalle (Elmayaka bağ) - Bahçesaray - Van
E1900~a 1916h 📖 📖 : Merekas [ Ermenice maragats "samanlıklar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 5' 46'' D, 42° 47' 32'' K
Evciler mahalle (Bağcılar bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖 : Averis/Avaris [ Ermenice aver akk. çoğ. averıs "harabeler" ]
E1900~b 📖 : Hawaris
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 3' 52'' D, 42° 47' 44'' K
Gazi mahalle (Bağcılar bağ) - Bahçesaray - Van
1928 📖 : Xozeplur [ Ermenice "domuz höyük" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 5' 13'' D, 42° 47' 55'' K
İslam mahalle - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖 : İslam Mah.
■ İslam mahallesinin varlığı, merkez kasaba nüfusunun Müslim olmadığı bir dönemi anımsatır. SN
■ Koord: 38° 7' 42'' D, 42° 48' 16'' K
Şerefhan mahalle (Cevizlibelen bağ) - Bahçesaray - Van
1928 📖 : Ağin
E1900~b 📖 : Hağin [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 5' 16'' D, 42° 48' 19'' K
Bahçesaray ilçe - Bahçesaray - Van
1928 📖 : Müks/Müküs
A892 📖 : Muks (idari bölge)
E506 📖 : Mogk akk. Mogs (idari bölge) [ Ermenice "mecusiler?" ]
Y378 📖 : Moksoênê (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Ermenice isim ülke ve beylik adı olarak 4. yy’dan itibaren kaydedilmiştir. Muhtemelen `Zerdüşt tapınağı/rahipleri` anlamındadır. Yalın hali Mogk, belirtme hali (akkusativ) Mogs biçimini alır. Arapça/Türkçe Müks adı ikincisinden türemiştir. SN
■ Koord: 38° 7' 29'' D, 42° 48' 24'' K
Bahçedere mahalle (Cevizlibelen bağ) - Bahçesaray - Van
1928 📖 : Mezrei Hüsam [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 5' 27'' D, 42° 48' 27'' K
Petekli mahalle (Cevizlibelen bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 📖 : Petetağ [ Ermenice pertitağ "kale mahallesi" ]
E1900~b 📖 : Petetex
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 4' 18'' D, 42° 48' 46'' K
Aktaş mahalle (Cevizlibelen bağ) - Bahçesaray - Van
1928 📖 : Keretas
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Aziz Tomas’a adanmış kilisesi vardı. SN
■ Koord: 38° 3' 49'' D, 42° 48' 53'' K
Hakkıbey mahalle (Bahçesaray bağ) - Bahçesaray - Van
1928 📖 : Norevans [ Ermenice "yeniköy/yeni manastır" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 5' 43'' D, 42° 48' 55'' K
İmamlı Güneyyamaç mahalle - Bahçesaray - Van
1916h 📖 : Ğarib?
■ Koord: 38° 1' 45'' D, 42° 48' 58'' K
Anapınar mahalle (Cevizlibelen bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 📖 : Anabat Mezrası
E1369 📖 : Anabad [ Ermenice "manastır" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Dzıbad veya Anabad adıyla anılan Surp Pırgiç Ermeni manastırı 1369 yılından itibaren kaydedilmiş ve 1870’li yıllara dek varlığını sürdürmüştür. Harabesi ayaktadır. SN
■ Koord: 38° 4' 18'' D, 42° 49' 14'' K
Liman mahalle (Bahçesaray bağ) - Bahçesaray - Van
E1608 1928 📖 📖 : Lıcan/Liçan [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 9' 1'' D, 42° 49' 18'' K
Akıncılar mahalle (Cevizlibelen bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖 : Eskicanis
E1900~b 📖 : Hasgncats [ Ermenice gen. asdicants "basamaklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eski adı muhtemelen ünlü Anabad manastırına çıkan basamaklı yola işaret eder. SN
■ Koord: 38° 3' 53'' D, 42° 49' 30'' K
Cevizlibelen mahalle - Bahçesaray - Van
1916hb 📖 : Kisor
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 4' 9'' D, 42° 49' 30'' K
Köşk mahalle (Ünlüce bağ) - Bahçesaray - Van
1928 📖 : Kasır
E1900~b 📖 : Kasrik [ Kürtçe "köşk" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 6' 1'' D, 42° 49' 35'' K
Beyoğlu mahalle (Kaşıkçılar bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 📖 : Nanıs
E1376 📖 : Nanents [ Ermenice "Nano'lar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 3' 33'' D, 42° 49' 51'' K
Rüzgârlı mahalle (Cevizlibelen bağ) - Bahçesaray - Van
1946 📖 : Raman
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 4' 26'' D, 42° 49' 32'' K
Laleli mahalle (Ünlüce bağ) - Bahçesaray - Van
1928 📖 : Dêr Aliağa [ Kürtçe "Aliağa manastırı" ]
1916h 📖 : Mezre Ali [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 5' 51'' D, 42° 50' 13'' K
Yıldırım mahalle (Cevizlibelen bağ) - Bahçesaray - Van
E1900~a 📖 : Mezre Guri [ Kürtçe "kurt mezrası? cüzamlı mezrası?" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 4' 12'' D, 42° 50' 16'' K
? mahalle (Ünlüce bağ) - Bahçesaray - Van
1926h 1928 📖 📖 : Kerkicans [ Ermenice ]
E1900~b 📖 : Kerçikans
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 4' 39'' D, 42° 50' 21'' K
Ünsal mahalle (Kaşıkçılar bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 📖 : Keytas
E1409 📖 : Gaytants [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 3' 14'' D, 42° 50' 34'' K
Özbeyli mahalle (Güneyyamaç bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖 : Sinpas/Sanpas
E1902 📖 : Dzapants Ծափանց [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 0' 58'' D, 42° 50' 39'' K
Ünlüce mahalle - Bahçesaray - Van
1916h 📖 : Mezre Şeyxan [ Kürtçe "şeyhler mezrası" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 6' 11'' D, 42° 50' 54'' K
Kaşıkçılar mahalle - Bahçesaray - Van
1928 📖 : Nûvis
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 2' 56'' D, 42° 51' 2'' K
Çağrı mahalle (Kaşıkçılar bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 📖 : Lolis / Lulis
E1900~b 📖 : Lulents [ Ermenice "Lulo'lar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 2' 49'' D, 42° 51' 11'' K
Taşköprü mahalle - Bahçesaray - Van
1916h 📖 : Mezrei Hacıibrahim
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 5' 55'' D, 42° 51' 24'' K
Arnas mahalle (Kaşıkçılar bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 📖 : Arnas
E1900~b 📖 : Arnist
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 3' 7'' D, 42° 51' 34'' K
Kırıkhan mahalle (Altındere bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖 : Kıtris [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 4' 48'' D, 42° 53' 18'' K
Altındere mahalle - Bahçesaray - Van
E1524 1916h 📖 📖 : Arinç [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 5' 4'' D, 42° 53' 36'' K
Dikmetaş mahalle (Altındere bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 📖 : Dimkar
E1900~b 📖 : Témkar Դէմքար [ Ermenice "diktaş" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 4' 13'' D, 42° 54' 33'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.