haritada ara :   km  
Bahçesaray'da 74 yerleşim bulundu.
sırala 
Akdere mahalle (Bağcılar bağ) - Bahçesaray - Van
1928 📖: Akrag/Akrak [ Ermenice "çiftlik" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 4' 33'' D, 42° 47' 20'' K
Akhisar mahalle (Elmayaka bağ) - Bahçesaray - Van
1928 📖: Ekilvan/Akilvan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 5' 34'' D, 42° 46' 31'' K
Akıncılar mahalle (Cevizlibelen bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖: Eskicanis
E1900~b 📖: Hasgncats [ Ermenice gen. asdicants "basamaklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eski adı muhtemelen ünlü Anabad manastırına çıkan basamaklı yola işaret eder. SN
■ Koord: 38° 4' 10'' D, 42° 49' 30'' K
Aktaş mahalle (Cevizlibelen bağ) - Bahçesaray - Van
1928 📖: Keretas
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Aziz Tomas’a adanmış kilisesi vardı. SN
■ Koord: 38° 3' 49'' D, 42° 48' 53'' K
Akyayla mahalle - Bahçesaray - Van
1916h 📖: Kenomas [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 1' 10'' D, 42° 44' 34'' K
Altındere mahalle - Bahçesaray - Van
E1524 1916h 📖 📖: Arinç [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 5' 4'' D, 42° 53' 36'' K
Altıntas mahalle - Bahçesaray - Van
1916h 📖: Zertas
E1902 📖: Dzardants Ծառտանց [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün resmi adı, eski adın Kürtçe Zertas (`altıntas`) şeklinde yorumundan türemiştir. SN
■ Koord: 38° 2' 57'' D, 42° 43' 9'' K
Anapınar mahalle (Cevizlibelen bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 📖: Anabat Mezrası
E1369 📖: Anabad [ Ermenice "manastır" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Ermenice `münzevi yeri, ıssız yer` anlamına gelen Anabad bazı manastırların unvanıdır. Ancak Anabad adıyla anılan Amenaprgiç Manastırı burada değil, komşu Kaşıkçılar köyünün tepesinde görünüyor. SN
■ Koord: 38° 4' 26'' D, 42° 49' 32'' K
Arnas mahalle (Kaşıkçılar bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 📖: Arnas
E1912 📖: Aŕants [ Ermenice "yalnız, ıssız" ]
E1369 📖: Aŕantsnag [ Ermenice "münzevihane" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün tepesinde yerel kültürün çarpıcı bir ifadesi olarak Xazîne adı verilen mevkideki manastır harabesi, eski kaynaklarda anılan Amenaprgiç Manastırı olmalıdır. Bu manastır 1369 yılından itibaren kaydedilmiş ve 1870’li yıllara dek varlığını sürdürmüştür. Buradan devam eden ham yol Çatak ilçesine ulaşır. SN
■ Koord: 38° 3' 7'' D, 42° 51' 34'' K
Atmaca mahalle (Paşaköy bağ) - Bahçesaray - Van
1928 📖: Pilurıs [ Ermenice plurs "tepeler" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 1' 23'' D, 42° 46' 28'' K
Bağcılar mahalle - Bahçesaray - Van
1916h 📖: Kiçav
E900~ E1902 📖 📖: Gıcav [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 9. yy’dan öncesine ait Gıçavavank manastırı harabesi vardır. SN
■ Koord: 38° 2' 54'' D, 42° 46' 56'' K
Bahçedere köy - Bahçesaray - Van
■ Birkaç küçük yerleşimin idari merkezi olarak kurulmuş birimdir. SN
■ Koord: 38° 5' 27'' D, 42° 47' 47'' K
Bahçesaray ilçe - Bahçesaray - Van
1928 📖: Müks/Müküs
A892 📖: Muks (idari bölge)
E506 📖: Mogk akk. Mogs (idari bölge) [ Ermenice "mecusiler?" ]
Y378 📖: Moksoênê (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Ermenice isim ülke ve beylik adı olarak 4. yy’dan itibaren kaydedilmiştir. Muhtemelen `Zerdüşt tapınağı/rahipleri` anlamındadır. Yalın hali Mogk, belirtme hali (akkusativ) Mogs biçimini alır. Arapça/Türkçe Müks adı ikincisinden türemiştir. SN
■ Koord: 38° 7' 29'' D, 42° 48' 24'' K
Balcılar mahalle (Bahçesaray bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 📖: Porant [ Ermenice por-ant "çukur tarla" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 8' 5'' D, 42° 46' 35'' K
Beroj mezra - Bahçesaray - Van
■ Koord: 38° 3' 33'' D, 42° 49' 51'' K
Beyoğlu mahalle (Kaşıkçılar bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 📖: Nanıs
E1376 📖: Nanents [ Ermenice "Nano'lar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 3' 12'' D, 42° 50' 12'' K
Cevizlibelen mahalle - Bahçesaray - Van
1916hb 📖: Kisor
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 4' 17'' D, 42° 49' 11'' K
Cuma mahalle (Elmayaka bağ) - Bahçesaray - Van
1928 📖: Çomê [ Kürtçe "cuma?" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 5' 34'' D, 42° 44' 52'' K
Çağrı mahalle (Kaşıkçılar bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 📖: Lolis / Lulis
E1900~b 📖: Lulents [ Ermenice "Lulo'lar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 2' 49'' D, 42° 51' 11'' K
Çatbayır mahalle - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖: Arincik [ Ermenice aŕnçig "küçük arinç (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 8' 35'' D, 42° 43' 38'' K
Çiçekli mahalle - Bahçesaray - Van
1916h 📖: İlvili
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 6' 24'' D, 42° 41' 30'' K
Çimenli mezra - Bahçesaray - Van
■ Koord: 38° 4' 37'' D, 42° 50' 22'' K
Çömlekçi mahalle - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖: Nankans / Nankas
E1900~b 📖: Nanıgants [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 4' 17'' D, 42° 44' 41'' K
Dikmetaş mahalle (Altındere bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 📖: Dimkar
E1900~b 📖: Témkar Դէմքար [ Ermenice "diktaş" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 4' 13'' D, 42° 54' 33'' K
Doğanyayla mahalle - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖: Arvas [ Ermenice arvadz? "aralık, yarık, iki tepe arasındaki çukur" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Hizan ve Norşin şeyhleri zincirinin kurucusu sayılan Şeyh Sıbğatullah Arvasi’nin doğum yeridir. Hizan ile Müküs arasındaki geçide hakim stratejik konuma sahiptir. SN
■ Ehl-i Beyt’in 8. imamı İmam Ali Rıza soyundan gelen ve Hülagû Hanʼın Bağdadʼı istilası üzerine Anadoluʼya göç eden seyyah, sûfî ve âlim olan Seyyid Kasım-ı Bağdadîʼnin oğlu Seyyid Molla Muhammed Velî tarafından 14. asır başlarında Arvas Dağıʼnın eteklerinde kurulmuş bir köydür. zdm
■ Koord: 38° 6' 23'' D, 42° 43' 19'' K
Düzbaşı mahalle (Çatbayır bağ) - Bahçesaray - Van
1916hb 📖: Sörs + Vank
E1619 📖: Sors (manast) [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 9' 43'' D, 42° 43' 41'' K
Elmayaka mahalle - Bahçesaray - Van
1928 📖: Sıpkas
E968 📖: Sırpganants Սրբկանանց [ Ermenice "azize hanımlar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 968 yılından önce inşa edilmiş olan Surp Ganants Manastırı 4. yy’da yaşadığı rivayet edilen Azize Hıripsime ve yoldaşlarına adanmıştır. Harabesi mevcuttur. SN
■ Koord: 38° 5' 52'' D, 42° 46' 53'' K
Evciler mahalle (Bağcılar bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖: Averis/Avaris [ Ermenice aver akk. çoğ. averıs "harabeler" ]
E1900~b 📖: Hawaris
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 3' 52'' D, 42° 47' 44'' K
Garip mahalle (Güneyyamaç bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 📖: Ğarib
■ Koord: 38° 2' 0'' D, 42° 48' 27'' K
Gazi mahalle (Bağcılar bağ) - Bahçesaray - Van
1928 📖: Xozeplur [ Ermenice "domuz höyük" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 5' 13'' D, 42° 47' 55'' K
Güneyyamaç mahalle - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖: Tinis Beroj [ Kürtçe beroj "güney" ]
E1900~a 📖: Dımnis
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 1' 52'' D, 42° 47' 22'' K
Hakkıbey mahalle (Bahçesaray bağ) - Bahçesaray - Van
1928 📖: Norevans [ Ermenice "yeniköy/yeni manastır" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 5' 43'' D, 42° 48' 55'' K
Haruskan mezra - Bahçesaray - Van
■ Koord: 38° 4' 12'' D, 42° 50' 15'' K
Hesam mezra - Bahçesaray - Van
1928 📖: Hesam [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 5' 27'' D, 42° 48' 27'' K
İmamlı mahalle (Güneyyamaç bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 📖: Timis [ Ermenice ]
■ Koord: 38° 1' 45'' D, 42° 48' 58'' K
İriköy mahalle (Elmayaka bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖: İr
E1900~b 📖: Hér [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 5' 50'' D, 42° 45' 44'' K
İslam mahalle - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖: İslam Mah.
■ İslam mahallesinin varlığı, merkez kasaba nüfusunun Müslim olmadığı bir dönemi anımsatır. SN
■ Koord: 38° 7' 42'' D, 42° 48' 16'' K
Kartal mahalle - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖: Virezüz/Verezüz [ Ermenice veridzots? "yukarı kuytu" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürt tasavvuf şairlerinden Feqiyê Teyran 16. yy’da bu köyde doğmuş ve bu köydeki türbesine gömülmüştür. SN
■ Koord: 38° 2' 44'' D, 42° 45' 18'' K
Kaşıkçılar mahalle - Bahçesaray - Van
1928 📖: Nûvis
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 2' 56'' D, 42° 51' 2'' K
KepçeDağı dağ - Bahçesaray - Van
1977 📖: Arnas (dağ) [ Ermenice arants "yalnız" ]
■ Koord: 38° 1' 8'' D, 42° 53' 18'' K
Keskin mahalle (Çatbayır bağ) - Bahçesaray - Van
1928 📖: Kinekas
E1447 📖: Kinegants [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 8' 13'' D, 42° 45' 14'' K
Kırıkhan mahalle (Altındere bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖: Kıtris [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 4' 58'' D, 42° 53' 10'' K
Konuk mahalle (Akyayla bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖: Gidave
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 1' 49'' D, 42° 45' 24'' K
Köşk mahalle (Ünlüce bağ) - Bahçesaray - Van
1928 📖: Kasır
E1900~b 📖: Kasrik [ Kürtçe "köşk" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 6' 1'' D, 42° 49' 35'' K
Küçükköy mahalle (Akyayla bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 📖: Kiçğos
E1900~b 📖: Gıcoğs [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Thierry’nin bu köy yakınına yerleştirdiği Kuçğats Vank manastırı, köyün özgün adının Kuçğk/Kuçğs olduğunu düşündürür. SN
■ Koord: 38° 1' 37'' D, 42° 43' 44'' K
Küllüce mahalle (Doğanyayla bağ) - Bahçesaray - Van
E1900~b 📖: Poğonk [ Ermenice poğvank "oluk manastır" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 6' 23'' D, 42° 43' 41'' K
Laleli mahalle (Ünlüce bağ) - Bahçesaray - Van
1928 📖: Dêra Aliağa [ Kürtçe "Aliağa manastırı" ]
1916h 📖: Mezre Ali [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 5' 51'' D, 42° 50' 13'' K
Liman mahalle (Bahçesaray bağ) - Bahçesaray - Van
E1608 1928 📖 📖: Lıcan/Liçan [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 9' 1'' D, 42° 49' 18'' K
Mengen mezra - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖: Mangone/Mamkome [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 4' 21'' D, 42° 45' 43'' K
Mercanlı mahalle (Elmayaka bağ) - Bahçesaray - Van
E1900~a 1916h 📖 📖: Merekas [ Ermenice maragats "samanlıklar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 5' 46'' D, 42° 47' 32'' K
Oğuzeli mahalle (Çömlekçi bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖: Amkus/Ağmus
E1902 📖: Ağmğus
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 3' 38'' D, 42° 44' 48'' K
Özbeyli mahalle (Güneyyamaç bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖: Sinpas/Sampas
E1902 📖: Dzapants Ծափանց [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 0' 58'' D, 42° 50' 39'' K
Papatya mahalle (Çatbayır bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖: Par | Polis [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Bahçesaray ilçe merkezinin kuzeybatısında Çatbayır köyüne çıkan vadi halen Par Deresi olarak anılır. SN
■ Koord: 38° 8' 40'' D, 42° 43' 59'' K
Paşaköy mahalle - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖: Pelkans/Peringas [ Ermenice ]
E1900~a 📖: Peringos
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 3' 53'' D, 42° 46' 43'' K
Petekli mahalle (Cevizlibelen bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 📖: Petetağ [ Ermenice pertitağ "kale mahallesi" ]
E1900~b 📖: Petetex
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 4' 18'' D, 42° 48' 46'' K
Pınarbaşı mezra - Bahçesaray - Van
1916h 📖: Paranis
E1466 📖: Pırnaşen Բռնաշէն [ Ermenice "zorköy? zorbaköy?" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 1' 50'' D, 42° 44' 9'' K
Püsküllü mahalle (Elmayaka bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖: Pertünüt/Pürtünut [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 5' 40'' D, 42° 45' 32'' K
Rüzgârlı mahalle (Cevizlibelen bağ) - Bahçesaray - Van
1946 📖: Raman/Reman
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 3' 51'' D, 42° 49' 31'' K
Sakız mahalle (Doğanyayla bağ) - Bahçesaray - Van
E1900~b 📖: Sakıs/Sakiz [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 6' 1'' D, 42° 43' 30'' K
Sungurlu mahalle (Bahçesaray bağ) - Bahçesaray - Van
1916hb 📖: Şinkiris [ Ermenice "binalar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 7' 52'' D, 42° 46' 9'' K
Şenler mahalle (Kartal bağ) - Bahçesaray - Van
1928 📖: Şityar
■ Koord: 38° 2' 55'' D, 42° 44' 55'' K
Şerefhan mahalle (Cevizlibelen bağ) - Bahçesaray - Van
1928 📖: Ağin
E1900~b 📖: Hağin
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 5' 16'' D, 42° 48' 19'' K
Şişli mahalle - Bahçesaray - Van
1916h 📖: Sip
E1603 📖: Seb [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 6' 8'' D, 42° 45' 20'' K
Taşköprü mahalle (Ünlüce bağ) - Bahçesaray - Van
1926h 1928 📖 📖: Kerkicans
E1900~b 📖: Kerçikans [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 5' 48'' D, 42° 54' 39'' K
Taşköprü mahalle - Bahçesaray - Van
1916h 📖: Mezrei Hacıibrahim
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 5' 55'' D, 42° 51' 24'' K
Trakya mahalle (Doğanyayla bağ) - Bahçesaray - Van
1928 📖: Taris [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 6' 11'' D, 42° 43' 11'' K
Ulubeyli mahalle - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖: Abdivan
E1902 📖: Avdevan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 6' 22'' D, 42° 42' 28'' K
Ulubeyli mahalle - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖: Par
■ Koord: 38° 8' 21'' D, 42° 44' 51'' K
Ünlüce mahalle - Bahçesaray - Van
1916h 📖: Mezre Şeyxan [ Kürtçe "şeyhler mezrası" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 6' 11'' D, 42° 50' 54'' K
Ünsal mahalle (Kaşıkçılar bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 📖: Keytas
E1409 📖: Gaytants [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 3' 14'' D, 42° 50' 34'' K
Veligöl mahalle (Doğanyayla bağ) - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖: Virs [ Ermenice "yukarılar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 6' 15'' D, 42° 44' 8'' K
Yaşlıkavak mahalle - Bahçesaray - Van
1916h 1928 📖 📖: Tinis Nizar [ Kürtçe nîzar "kuzey" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 1' 46'' D, 42° 47' 4'' K
Yaylakonak mahalle - Bahçesaray - Van
E1902 1928 📖 📖: Taramağ/Teremağ [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 3' 36'' D, 42° 43' 1'' K
Yıldırım mahalle (Cevizlibelen bağ) - Bahçesaray - Van
E1900~a 📖: Mezre Guri [ Kürtçe "kurt mezrası? cüzamlı mezrası?" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 4' 38'' D, 42° 48' 46'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.