haritada ara :   km  
Başkale'de 123 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Açıkağıl mahalle - Başkale - Van
1914h 📖: Harunabad
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 59' 43'' D, 44° 8' 37'' K
Ağıl mezra - Başkale - Van
K2015b 📖: Kalanis?
1914h 📖: Kevzi
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 48' 22'' D, 44° 9' 32'' K
Akçalı mahalle - Başkale - Van
1914h 📖: Sevkan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 49' 36'' D, 43° 55' 32'' K
Albayrak mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1928 📖: Şikefti (idari bölge) [ Kürtçe "mağaralı" ]
1854h 1928 📖 📖: Der/Deyr [ Kürtçe dêr "manastır" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Osmanlı döneminde Albak (Başkale) kazasının merkezi idi. İsa’nın havarilerinden Bartholomeos’un türbesi olduğu rivayet edilen 10. yy’a ait anıtsal kilise kısmen ayaktadır. SN
■ Koord: 38° 8' 39'' D, 44° 12' 25'' K
Aşağıdarıca mezra - Başkale - Van
1914h 1928 📖 📖: Ğosni/Kosni süfla
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 46' 6'' D, 44° 9' 38'' K
Aşağıdurak mezra - Başkale - Van
1914h 📖: CürüpSüfla [ Ermenice çırap? "su kenarı" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 2' 25'' D, 44° 13' 0'' K
Aşağıküme mahalle - Başkale - Van
1914h 📖: Rîkan Süfla
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 55' 59'' D, 44° 3' 9'' K
Aşağıyamaç mezra - Başkale - Van
1914h 📖: Künin
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 48' 46'' D, 44° 4' 14'' K
Aşalan mahalle - Başkale - Van
1914h 📖: Melikava [ Kürtçe "melikabad" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 3' 44'' D, 44° 6' 6'' K
Atlılar mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: Espistan/Hespistan [ Kürtçe hespistan "yoncalık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Her zaman hesp-istan `at yeri, atlık` olarak yorumlansa da aslen Kr hespist (Farsça âspist) `yonca` sözcüğünden türemiş olmalıdır. SN
■ Koord: 38° 5' 39'' D, 44° 10' 2'' K
Aydemir mahalle - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1914h 📖: Berekik + Derik
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 52' 17'' D, 43° 48' 38'' K
Azıklı mahalle - Başkale - Van
1914h 📖: Baz [ Kürtçe "şahin" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 0' 47'' D, 44° 6' 33'' K
Barış mahalle - Başkale - Van
1914h 📖: Soran [ Kürtçe "kızıllar?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 1' 12'' D, 43° 59' 6'' K
Başkale ilçe - Başkale - Van
1845 📖: Başkale
1578 📖: Albak / Elbak (idari bölge)
E905 📖: Hatamagerd? [ Ermenice ]
E630 E905 📖 📖: Ağpag [Albak] Աղբակ (idari bölge) [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Albak/Elbek kaza merkezi 1845’te yeni kurulan Başkale kasabasına taşındı. 19. yy’ın ikinci yarısında aynı zamanda Hakkari sancağı merkezi idi. ■ 10. yy’da Van bölgesine hakim olan Ardzruni sülalesinin ata yurdudur. Tovma Ardzruni vekayinamesi, MÖ 6. yy’da buraya Med (Mard) halkından bir zümrenin yerleştirilerek Ermeni krallarına tabi olduklarını anlatır. V. Cuinet’ye göre 19. yy sonunda Başkale nahiyesinde 22.580 Kürt, 5.690 Türk, 10.000 Nasturi Hıristiyan, 3.000 Ermeni ve 1600 Yahudi nüfus vardı. SN
■ Koord: 38° 2' 47'' D, 44° 1' 0'' K
Belencik mahalle - Başkale - Van
1914h 📖: Vast/Vasta [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 53' 11'' D, 44° 1' 26'' K
Belliyurt mezra - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
K2015b 📖: Bavis
1928 📖: Pakorabad?
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 49' 15'' D, 44° 6' 46'' K
Beşocak mahalle - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1914h 📖: Soravan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 49' 42'' D, 43° 58' 17'' K
Bilgeç mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: Kanireş [ Kürtçe kanîreş "karapınar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 14' 30'' D, 44° 17' 46'' K
Birifkan mezra - Başkale - Van
1914h 📖: Pirifkan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 44' 25'' D, 44° 5' 52'' K
Böğrüpek mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: Xanik [ Kürtçe "küçük han" ]
Kürt-Sünni (Pinyaniş) yerleşimi
■ Koord: 38° 19' 9'' D, 44° 26' 29'' K
Bölekli mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1920-1955: Albayrak
1914h 📖: Haşenyan [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 6' 18'' D, 44° 12' 24'' K
Budak mezra - Başkale - Van
1914h 📖: Erci
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 53' 35'' D, 44° 7' 40'' K
Bulgurcu mezra - Başkale - Van
K2015b 📖: Hesnavındar [ Kürtçe "aşık Hasan" ]
1914h 📖: Hındevendan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 54' 44'' D, 43° 55' 30'' K
Büklümdere mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: İringanî
E1662 📖: Yerngani [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 19. yy sonunda 45 hane Ermeni ve 15 hane Kürt nüfusu vardı. Köyde bulunan Surp Sdepannos kilisesi 1660 tarihli idi. SN
■ Koord: 38° 10' 19'' D, 44° 7' 19'' K
Çağla mezra - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1928 📖: Şur/Şor
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 51' 20'' D, 43° 48' 18'' K
Çakırdoğan mahalle - Başkale - Van
1914h 📖: Aknıs/Akinis [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 51' 59'' D, 43° 53' 14'' K
Çaldıran mahalle - Başkale - Van
1914h 📖: Çalderan [ Kürtçe çaldêran "kırkkilise" ]
1854h 📖: Çaldera
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 47' 22'' D, 44° 7' 29'' K
Çamlık mezra - Başkale - Van
1928 📖: Gürk [ Kürtçe "kurt" ]
1914h 📖: Kelekom/Kelegom [ Ermenice kaylakom "kurt mezrası" ]
E1902 📖: Kelago
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 57' 11'' D, 44° 4' 56'' K
Çatakkaya mahalle (Aydemir bağ) - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1914h 📖: Buban [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 51' 25'' D, 43° 46' 53'' K
Değirmenboğazı mezra - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1928 📖: Alas
1914h 📖: Lelas
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 51' 8'' D, 44° 1' 26'' K
Demirbilek köy - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1914h 📖: Zeriskan [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 57' 45'' D, 43° 55' 29'' K
Dereağzı mezra - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: Terazin
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 18' 4'' D, 44° 9' 51'' K
Dereboyu mezra - Başkale - Van
K2015b 📖: Derav [ Kürtçe "su boyu" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 49' 4'' D, 44° 19' 30'' K
Dereiçi mahalle - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1914h 📖: Sekânıs/Sıkânis
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 50' 52'' D, 43° 58' 2'' K
Deringeçit mahalle - Başkale - Van
1914h 📖: Şarunıs [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 50' 54'' D, 44° 1' 56'' K
Dibek mezra - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1914h 📖: Menkedim [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 52' 16'' D, 43° 56' 33'' K
Doyum mezra - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1914h 📖: Diranıs/Tiranıs [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 50' 4'' D, 43° 50' 51'' K
Durusu mezra - Başkale - Van
1914h 📖: Batkan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 2' 27'' D, 44° 7' 59'' K
Düztepe mezra - Başkale - Van
1914h 📖: Bîleşen/Bebleşen
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 9' 20'' D, 44° 1' 31'' K
Ekecek mahalle - Başkale - Van
1928 📖: Balyan/Balya [ Kürtçe "yukarılar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 54' 15'' D, 44° 1' 59'' K
Erek mahalle - Başkale - Van
1914h 📖: Arak / Erek
E1662 📖: Arag Առակ (manast) [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Tebrizli Arakel vekayinamesinde anılan Arak manastırı burası olmalıdır. SN
■ Koord: 38° 1' 27'' D, 44° 4' 48'' K
Erenler mezra - Başkale - Van
1919hb 📖: Boşan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 55' 52'' D, 44° 11' 55'' K
Erkonağı mahalle - Başkale - Van
1914h 📖: Avzan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 58' 20'' D, 43° 58' 10'' K
Esenyamaç mahalle - Başkale - Van
1916hb 📖: Xaşkan [ Kürtçe xaçikan? ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 49' 8'' D, 44° 16' 20'' K
Eşmepınar mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: Kanisipi [ Kürtçe "akpınar" ]
Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Koord: 38° 18' 21'' D, 44° 16' 35'' K
Evbakan mezra - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: Zerkef/Zirkef
E1912 📖: Zırgavk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 17' 34'' D, 44° 15' 5'' K
Geçitgören mezra - Başkale - Van
1914h 📖: Şirkanis
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 56' 12'' D, 43° 58' 15'' K
Geçitvermez mezra - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: Kadan
1928 📖: Peranıs [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ İran sınırında bulunan Geçitvermez dağının adı Ermenice Perank (`ağızlar`) ve Kürtçe Giri Beranan olarak kaydedilmiştir. Yerleşim adı bazı kaynaklarda Kadan görülür. SN
■ Koord: 38° 6' 56'' D, 44° 18' 47'' K
Gedikbaşı mahalle - Başkale - Van
E1902 1914h 📖 📖: Çux
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Van'ın simgelerinden olan Çux Dağı bu köyün karşısındadır. SN
■ Koord: 38° 8' 26'' D, 43° 59' 42'' K
Gelenler mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: Kirato [ Süryanice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 19' 28'' D, 44° 22' 33'' K
Govik mezra - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: Govik
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 17' 4'' D, 44° 12' 1'' K
Gönen mezra - Başkale - Van
1914h 📖: Pinîsan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Başkale’nin Kürt beyleri sülalesi 19. yy ortalarında Başkale’den sürüldükten sonra bu köyde ikamete mecbur edilmişlerdi. SN
■ Koord: 37° 55' 34'' D, 43° 57' 24'' K
Gözaydın mezra - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1914h 📖: Sîviki Bişar [ Kürtçe "Beşir tarlası" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 49' 40'' D, 43° 56' 50'' K
Güleçler mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: Ambi / Enbi
E1902 📖: Ambig [ Ermenice "bulutçuk?" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 19. yy sonunda kilise ve Ermeni mezarlığı harabesi vardı. SN
■ Koord: 38° 4' 20'' D, 44° 14' 49'' K
Güroluk mahalle - Başkale - Van
1914h 📖: Eleliyan
E1912 📖: Alalan | Surphagop
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Burada bulunan Suruclu Aziz Yakub manastırı Doğu Süryaniliğinin öneli dini merkezlerinden idi. SN
■ Koord: 38° 5' 4'' D, 44° 2' 2'' K
Güvendik mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: Alezi / Elezi
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 18' 29'' D, 44° 22' 26'' K
Hanasor ölü yerleşim - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
E1902 1914h 📖 📖: Xanasor / Xanesor [ Kürtçe "kızıl han" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi kaydedilmemiş/boş yerleşimi
■ Koord: 38° 9' 46'' D, 44° 19' 20'' K
Hasanabat mezra - Başkale - Van
K2015b 📖: Pis
1914h 📖: Hasanabad [ Kürtçe "dedeler" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 57' 42'' D, 43° 57' 54'' K
Hasanabdal mezra - Başkale - Van
1914h 📖: Sorxac
1891c 📖: Surp Xaç [ Ermenice "mukaddes haç" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Ardzruni kral hanedanına ait bey mezarları bu köy yakınında 19. yy sonlarına dek görülmekteydi. ■ Köyün adı Hasanabad ve German olarak da geçer. SN
■ Koord: 37° 59' 52'' D, 43° 58' 27'' K
Hasanbey mahalle - Başkale - Van
1960 📖: Yukarı Çörten [ Türkçe çörten "su kanalı" ]
1914h 📖: Heretis yk.
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 54' 50'' D, 43° 59' 49'' K
Hatipova mezra - Başkale - Van
K2015b 📖: Hatipova
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 55' 23'' D, 44° 4' 23'' K
Ilıcak mahalle - Başkale - Van
1914h 📖: Xozi [ Ermenice "domuzköy" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 50' 10'' D, 44° 8' 2'' K
Işıklı mahalle - Başkale - Van
1914h 📖: Ömerxalan [ Kürtçe "Ömerdayılar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 53' 57'' D, 43° 56' 30'' K
İkizdeğirmen mahalle (Yurttepe bağ) - Başkale - Van
1914h 📖: Segir [ Kürtçe "üçtepe" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 15' 59'' D, 44° 13' 41'' K
İlköy mezra - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1914h 📖: İl
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Terk edilmiştir. SN
■ Koord: 37° 51' 37'' D, 43° 56' 31'' K
Kaşkol mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: Kaşkol
Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ Koord: 38° 21' 38'' D, 44° 25' 16'' K
Kavurgalı mahalle - Başkale - Van
1914h 📖: Heretün
E1912 📖: Haradun [ Ermenice "yanık yurt?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 4' 51'' D, 44° 8' 29'' K
Keçilioba mahalle - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1928 📖: Xalkan
1914h 📖: Halkan [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 50' 38'' D, 43° 56' 25'' K
Kesendere mezra - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1914h 📖: Menderiş
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 49' 45'' D, 43° 55' 29'' K
Kılıçlar mezra - Başkale - Van
1914h 📖: Resulans [ Ermenice rasulents "Resuller" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Resuller kimdir ve Ermeni köyü ile alakaları nedir anlaşılamadı. SN
■ Koord: 37° 59' 51'' D, 44° 3' 50'' K
Kızılca mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: Kızılca
Kürt-Sünni (Pinyaniş) yerleşimi
■ Koord: 38° 4' 53'' D, 44° 17' 15'' K
Kocaköy mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1928 📖: Karaçiyan [ Kürtçe/Türkçe "çingeneler" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 11' 22'' D, 44° 15' 45'' K
Koçdağı mahalle - Başkale - Van
1914h 📖: Halkava [ Kürtçe xelkava "çakıllı" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 0' 30'' D, 44° 11' 52'' K
Konuksayar mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: Norbîn [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 11' 10'' D, 44° 14' 52'' K
Koru mezra - Başkale - Van
1914h 📖: Hulenk
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 57' 34'' D, 44° 11' 46'' K
Kovalıpınar mahalle - Başkale - Van
1914h 📖: Xacesor [ Ermenice "haçdere" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 49' 32'' D, 44° 2' 56'' K
Köprüağzı mahalle - Başkale - Van
1914h 📖: Xokan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 55' 59'' D, 43° 54' 35'' K
Kutluören mezra - Başkale - Van
K2015b 📖: Gosnimîran
1928 📖: KosniMiran
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 44' 57'' D, 44° 9' 6'' K
Mahmutabat mahalle - Başkale - Van
1914h 📖: Mahmudabad
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 58' 58'' D, 44° 10' 39'' K
Meydanlı mezra - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: Bazrut
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 10' 7'' D, 44° 16' 42'' K
Mutluşar mezra - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: Gundişıx [ Kürtçe "şeyh köyü" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 12' 37'' D, 44° 13' 53'' K
Nenehatun mezra - Başkale - Van
K2015b 📖: Nalaçava
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 49' 35'' D, 44° 18' 11'' K
Oğulveren mahalle - Başkale - Van
1914h 📖: Kirvanıs [ Ermenice kirvants "kirveler" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 46' 53'' D, 44° 13' 54'' K
Ortayazı mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: Miçingerd [ Ermenice "ortahisar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 10' 9'' D, 44° 12' 43'' K
Ortayol mahalle - Başkale - Van
1914h 📖: Ğalisan
E1912 📖: İrisan/Herisan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 5' 48'' D, 44° 4' 32'' K
Ömerdağı mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: Kolik [ Kürtçe kolik "çardak" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 18' 34'' D, 44° 19' 17'' K
Ömerova mezra - Başkale - Van
1914h 📖: Ömerabad
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 53' 4'' D, 44° 5' 7'' K
Öncüler mahalle - Başkale - Van
1914h 📖: Aytesi / İtesi
1854h 📖: Ateş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 52' 35'' D, 44° 8' 24'' K
Örencik mahalle - Başkale - Van
1914h 📖: Xarabe Başkale
E905 📖: Hatamagerd? Յադամակերտ [ Ermenice "Adem kalesi" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Daha sonra Van ülkesine hakim olan Ardzruni hanedanının ata yurdu ve ilk başkenti olan Hatamagerd kalesi muhtemelen bu yerdir. Kaza merkezi 19. yy’da bugünkü yerine taşınmıştır. SN
■ Koord: 38° 4' 15'' D, 44° 3' 1'' K
Örenkale mahalle - Başkale - Van
1914h 📖: Pîzan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 57' 0'' D, 43° 57' 1'' K
Örmetaş mahalle (Ekecek bağ) - Başkale - Van
1914h 📖: Xarabe Mengilava
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 50' 4'' D, 44° 6' 8'' K
Özlü mezra - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1914h 📖: Sîviki Abdo [ Kürtçe zêvik "Abdo tarlası" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 55' 25'' D, 43° 55' 29'' K
Özpınar mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1928 📖: Elbis
1914h 📖: Ablis
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 16' 8'' D, 44° 18' 57'' K
Poyrazalan mezra - Başkale - Van
1914h 📖: Mengilava
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 51' 37'' D, 44° 6' 16'' K
Rezük mezra - Başkale - Van
1914h 📖: Rezük [ Kürtçe "bahçecik" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 44' 6'' D, 44° 5' 35'' K
Saçan mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖: Saçan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 10' 16'' D, 44° 15' 17'' K
Sallıdere mahalle - Başkale - Van
1914h 📖: Xancolis
E1902 📖: Xonçalis [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 58' 44'' D, 44° 7' 16'' K
Savaşköy mahalle - Başkale - Van
1928 📖: Terabad/Terava [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Aşağıduraklı (Aşağıcürüp) ve Yukarıduraklı (Yukarıcürüp) adında 2 mezrası vardır. SN
■ Koord: 38° 2' 49'' D, 44° 10' 15'' K
Sinova mezra - Başkale - Van
1914h 📖: Sinabad
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 54' 17'' D, 44° 4' 19'' K
Sualtı mezra - Başkale - Van
K2015b 📖: Girişk [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 48' 27'' D, 44° 23' 43'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.