haritada ara :   km  
Başkale'de 119 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Aydemir mahalle - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1914h 📖 : Berekik + Derik
■ Koord: 37° 52' 17'' D, 43° 48' 38'' K
Doyum mezra - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1914h 📖 : Diranıs/Tiranıs [ Ermenice ]
■ Koord: 37° 50' 4'' D, 43° 50' 51'' K
Testili mezra - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1914h 📖 : Sılav [ Kürtçe "selam" ]
■ Koord: 37° 51' 21'' D, 43° 50' 52'' K
Çakırdoğan mahalle - Başkale - Van
1914h 📖 : Aknıs/Akinis [ Ermenice ]
■ Koord: 37° 51' 59'' D, 43° 53' 14'' K
Yukarıdallı mahalle - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1914h 📖 : Cevrebî [ Kürtçe "söğüt" ]
■ Koord: 37° 50' 11'' D, 43° 53' 52'' K
Köprüağzı mahalle - Başkale - Van
1914h 📖 : Xokan
■ Koord: 37° 55' 59'' D, 43° 54' 35'' K
Uludoruk mezra - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1928 📖 : Pıltanis
■ Koord: 37° 49' 47'' D, 43° 54' 41'' K
Demirbilek köy - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1914h 📖 : Zeriskan [ Kürtçe ]
■ Koord: 37° 57' 45'' D, 43° 55' 29'' K
Kesendere mezra - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1914h 📖 : Menderiş
■ Koord: 37° 49' 45'' D, 43° 55' 29'' K
Özlü mezra - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1914h 📖 : Sîviki Abdo [ Kürtçe zêvik "Abdo tarlası" ]
■ Koord: 37° 55' 25'' D, 43° 55' 29'' K
Bulgurcu mezra - Başkale - Van
K2015b 📖 : Hesnavındar [ Kürtçe "aşık Hasan" ]
1914h 📖 : Hındevendan
■ Koord: 37° 54' 44'' D, 43° 55' 30'' K
Akçalı mahalle - Başkale - Van
1914h 📖 : Sevkan
■ Koord: 37° 49' 36'' D, 43° 55' 32'' K
Yavrucak mahalle - Başkale - Van
K2015b 📖 : Kürük [ Kürtçe kûrik "yavrucak" ]
■ Koord: 37° 59' 9'' D, 43° 55' 40'' K
Keçilioba mahalle - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1914h 📖 : Halkan [ Kürtçe ]
■ Koord: 37° 50' 38'' D, 43° 56' 25'' K
Işıklı mahalle - Başkale - Van
1914h 📖 : Ömerxalan [ Kürtçe "Ömerdayılar" ]
■ Koord: 37° 53' 57'' D, 43° 56' 30'' K
İl mezra - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1914h 📖 : İl
■ Terk edilmiştir. SN
■ Koord: 37° 51' 37'' D, 43° 56' 31'' K
Dibek mezra - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1914h 📖 : Menkedim [ Ermenice ]
■ Koord: 37° 52' 16'' D, 43° 56' 33'' K
Gözaydın mezra - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1914h 📖 : Sîviki Bişar [ Kürtçe "Beşir tarlası" ]
■ Koord: 37° 49' 40'' D, 43° 56' 50'' K
Örenkale mahalle - Başkale - Van
1914h 📖 : Pîzan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 57' 0'' D, 43° 57' 1'' K
Gönen mezra - Başkale - Van
1914h 📖 : Pinîsan
■ Başkale’nin Kürt beyleri sülalesi 19. yy ortalarında Başkale’den sürüldükten sonra bu köyde ikamete mecbur edilmişlerdi. SN
■ Koord: 37° 55' 34'' D, 43° 57' 24'' K
Hasanabat mezra - Başkale - Van
K2015b 📖 : Pis
1914h 📖 : Hasanabad [ Kürtçe "dedeler" ]
■ Koord: 37° 57' 42'' D, 43° 57' 54'' K
Dereiçi mahalle - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1914h 📖 : Sekânıs/Sıkânis
■ Koord: 37° 50' 52'' D, 43° 58' 2'' K
Erkonağı mahalle - Başkale - Van
1914h 📖 : Avzan [ Ermenice avazan "durgunsu, gölcük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 37° 58' 20'' D, 43° 58' 10'' K
Geçitgören mezra - Başkale - Van
1914h 📖 : Şirkanis
■ Koord: 37° 56' 12'' D, 43° 58' 15'' K
Beşocak mahalle - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1914h 📖 : Soravan
■ Koord: 37° 49' 42'' D, 43° 58' 17'' K
Hasanabdal mezra - Başkale - Van
1914h 📖 : Sorxac
1891c 📖 : Surp Xaç [ Ermenice "mukaddes haç" ]
■ Ardzruni kral hanedanına ait bey mezarları bu köy yakınında 19. yy sonlarına dek görülmekteydi. ■ Köyün adı Hasanabad ve German olarak da geçer. SN
■ Koord: 37° 59' 52'' D, 43° 58' 27'' K
Barış mahalle - Başkale - Van
1914h 📖 : Soran [ Kürtçe "kızıllar?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 1' 12'' D, 43° 59' 6'' K
Gedikbaşı mahalle - Başkale - Van
E1912 1914h 📖 📖 : Çux
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 8' 26'' D, 43° 59' 42'' K
Hasanbey mahalle - Başkale - Van
1960 📖 : Yukarı Çörten [ Türkçe çörten "su kanalı" ]
1914h 📖 : Heretis yk.
■ Koord: 37° 54' 50'' D, 43° 59' 49'' K
Yunusemre mahalle - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1960 📖 : Aşağıçörten [ Türkçe çörten "su kanalı, oluk" ]
1914h 📖 : Heretis aş.
■ Koord: 37° 54' 18'' D, 44° 0' 0'' K
Çağla mezra - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1928 📖 : Şur/Şor
■ Koord: 37° 52' 17'' D, 44° 0' 32'' K
Yukarıküme mahalle - Başkale - Van
1914h 📖 : Rîkan Ulya
■ Koord: 37° 56' 32'' D, 44° 0' 41'' K
Başkale ilçe - Başkale - Van
1845 📖 : Başkale
1578 📖 : Albak / Elbak (idari bölge)
E630 E905 📖 📖 : Ağpag [Albak] Աղբակ (idari bölge) [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Albak/Elbek kaza merkezi 1845’te yeni kurulan Başkale kasabasına taşındı. 19. yy’ın ikinci yarısında aynı zamanda Hakkari sancağı merkezi idi. ■ 10. yy’da Van bölgesine hakim olan Ardzruni sülalesinin ata yurdudur. Tovma Ardzruni vekayinamesi, MÖ 6. yy’da buraya Med (Mard) halkından bir zümrenin yerleştirilerek Ermeni krallarına tabi olduklarını anlatır. V. Cuinet’ye göre 19. yy sonunda Başkale nahiyesinde 22.580 Kürt, 5.690 Türk, 10.000 Nasturi Hıristiyan, 3.000 Ermeni ve 1600 Yahudi nüfus vardı. SN
■ Koord: 38° 2' 47'' D, 44° 1' 0'' K
Değirmenboğazı mezra - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
1928 📖 : Alas
1914h 📖 : Lelas
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 37° 51' 8'' D, 44° 1' 26'' K
Belencik mahalle - Başkale - Van
1914h 📖 : Vast/Vasta [ Ermenice ]
■ Koord: 37° 53' 11'' D, 44° 1' 26'' K
Düztepe mezra - Başkale - Van
1914h 📖 : Bîleşen/Bebleşen
■ Koord: 38° 9' 20'' D, 44° 1' 31'' K
Yücelen mezra - Başkale - Van
1914h 📖 : Lisek
■ Koord: 38° 1' 16'' D, 44° 1' 44'' K
Deringeçit mahalle - Başkale - Van
1914h 📖 : Şarunıs [ Ermenice ]
■ Koord: 37° 50' 54'' D, 44° 1' 56'' K
Ekecek mahalle - Başkale - Van
1928 📖 : Balyan/Balya [ Kürtçe "yukarılar" ]
■ Koord: 37° 54' 15'' D, 44° 1' 59'' K
Güroluk mahalle - Başkale - Van
1914h 📖 : Eleliyan
E1912 📖 : Alalan | Surphagop
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
■ Burada bulunan Suruclu Aziz Yakub manastırı Doğu Süryaniliğinin öneli dini merkezlerinden idi. SN
■ Koord: 38° 5' 4'' D, 44° 2' 2'' K
Kovalıpınar mahalle - Başkale - Van
1914h 📖 : Xacesor [ Ermenice "haçdere" ]
■ Koord: 37° 49' 32'' D, 44° 2' 56'' K
Örencik mahalle - Başkale - Van
1914h 📖 : Xarabe Başkale
E905 📖 : Hatamagerd? Յադամակերտ [ Ermenice "Adem kalesi" ]
■ Daha sonra Van ülkesine hakim olan Ardzruni hanedanının ata yurdu ve ilk başkenti olan Hatamagerd kalesi muhtemelen bu yerdir. Kaza merkezi 19. yy’da bugünkü yerine taşınmıştır. SN
■ Koord: 38° 4' 15'' D, 44° 3' 1'' K
Aşağıküme mahalle - Başkale - Van
1914h 📖 : Rîkan Süfla
■ Koord: 37° 55' 59'' D, 44° 3' 9'' K
Yolmaçayır mahalle - Başkale - Van
K2015b 📖 : Qerebilya
1914h 📖 : Karabilyan
E1912 📖 : Karaplur [ Ermenice "taştepe" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 9' 48'' D, 44° 3' 10'' K
Kılıçlar mezra - Başkale - Van
1914h 📖 : Resulans [ Ermenice rasulents "Resuller" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Resuller kimdir ve Ermeni köyü ile alakaları nedir anlaşılamadı. SN
■ Koord: 37° 59' 51'' D, 44° 3' 50'' K
Aşağıyamaç mahalle - Başkale - Van
1914h 📖 : Künin
■ Koord: 37° 48' 46'' D, 44° 4' 14'' K
Sinova mezra - Başkale - Van
1914h 📖 : Sinabad
■ Koord: 37° 54' 17'' D, 44° 4' 19'' K
Hatipova Ekecek mezra - Başkale - Van
K2015b 📖 : Hatipova
■ Koord: 37° 55' 23'' D, 44° 4' 23'' K
Ortayol mahalle - Başkale - Van
1914h 📖 : Ğalisan
E1912 📖 : İrisan/Herisan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 5' 48'' D, 44° 4' 32'' K
Erek mahalle - Başkale - Van
1914h 📖 : Arak / Erek
E1662 📖 : Arag Առակ (manast) [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Tebrizli Arakel vekayinamesinde anılan Arak manastırı burası olmalıdır. SN
■ Koord: 38° 1' 27'' D, 44° 4' 48'' K
Çamlık mezra - Başkale - Van
1928 📖 : Gürk [ Kürtçe "kurt" ]
1914h 📖 : Kelekom/Kelegom [ Ermenice kaylakom "kurt mezrası" ]
■ Koord: 37° 57' 11'' D, 44° 4' 56'' K
Ömerova mezra - Başkale - Van
1914h 📖 : Ömerabad
■ Koord: 37° 53' 4'' D, 44° 5' 7'' K
Rezük mezra - Başkale - Van
1914h 📖 : Rezük [ Kürtçe "bahçecik" ]
■ Koord: 37° 44' 6'' D, 44° 5' 35'' K
Birifkan mezra - Başkale - Van
1914h 📖 : Pirifkan
■ Koord: 37° 44' 25'' D, 44° 5' 52'' K
Aşalan mahalle - Başkale - Van
1914h 📖 : Melikava [ Kürtçe "melikabad" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 3' 44'' D, 44° 6' 6'' K
Örmetaş mahalle (Ekecek bağ) - Başkale - Van
1914h 📖 : Xarabe Mengilava
■ Koord: 37° 50' 4'' D, 44° 6' 8'' K
Poyrazalan mezra - Başkale - Van
1914h 📖 : Mengilava
■ Koord: 37° 51' 37'' D, 44° 6' 16'' K
Tandoğan mezra - Başkale - Van
1914h 📖 : Laşkurt
■ Koord: 37° 57' 9'' D, 44° 6' 28'' K
Azıklı mahalle - Başkale - Van
1914h 📖 : Baz [ Kürtçe "şahin" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 0' 47'' D, 44° 6' 33'' K
Belliyurt mezra - Başkale (Bağışlı bucağı) - Van
K2015b 📖 : Bavis
1928 📖 : Pakorabad?
■ Koord: 37° 49' 15'' D, 44° 6' 46'' K
Sallıdere mahalle - Başkale - Van
1914h 📖 : Xancolis
E1902 📖 : Xonçalis [ Ermenice ]
■ Koord: 37° 58' 44'' D, 44° 7' 16'' K
Büklümdere mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖 : İringanî
E1662 📖 : Érngan [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 45 hane Ermeni ve 15 hane Kürt nüfusu vardı. Köyde bulunan Surp Sdepannos kilisesi 1660 tarihli idi. SN
■ Koord: 38° 10' 19'' D, 44° 7' 19'' K
Çaldıran mahalle - Başkale - Van
1914h 📖 : Çalderan [ Kürtçe çaldêran "kırkkilise" ]
1854h 📖 : Çaldera
■ Koord: 37° 47' 22'' D, 44° 7' 29'' K
Tahıl mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖 : Aşkitan süfla
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 12' 36'' D, 44° 7' 37'' K
Budak mezra - Başkale - Van
1914h 📖 : Erci
■ Koord: 37° 53' 35'' D, 44° 7' 40'' K
Durusu mezra - Başkale - Van
1914h 📖 : Batkan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 2' 27'' D, 44° 7' 59'' K
Ilıcak mahalle - Başkale - Van
1914h 📖 : Xozi [ Ermenice "domuzköy" ]
■ Koord: 37° 50' 10'' D, 44° 8' 2'' K
Tınazlı mahalle - Başkale - Van
1914h 📖 : Şimanıs [ Ermenice ]
■ Koord: 38° 1' 10'' D, 44° 8' 23'' K
Öncüler mahalle - Başkale - Van
1914h 📖 : Aytesi / İtesi
1854h 📖 : Ateş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 37° 52' 35'' D, 44° 8' 24'' K
Kavurgalı mahalle - Başkale - Van
1914h 📖 : Heretun
E1912 📖 : Xaradun [ Ermenice "yanık yurt?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 4' 51'' D, 44° 8' 29'' K
Yüksek mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖 : Sılav [ Kürtçe "selam" ]
■ Koord: 38° 15' 27'' D, 44° 8' 34'' K
Açıkağıl mahalle - Başkale - Van
1914h 📖 : Harunabad
■ Koord: 37° 59' 43'' D, 44° 8' 37'' K
Kutluören mezra - Başkale - Van
K2015b 📖 : Gosnimîran
■ Koord: 37° 44' 57'' D, 44° 9' 6'' K
Ağıl mezra - Başkale - Van
1914h 📖 : Kevzi
■ Koord: 37° 48' 22'' D, 44° 9' 32'' K
Şahintepesi mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖 : Kerketan
■ Koord: 38° 15' 38'' D, 44° 9' 37'' K
Aşağıdarıca mahalle - Başkale - Van
1914h 📖 : Ğosni süfla
■ Koord: 37° 46' 6'' D, 44° 9' 38'' K
Dereağzı mezra - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖 : Terazin
■ Koord: 38° 18' 4'' D, 44° 9' 51'' K
Yukarıdikmen mahalle - Başkale - Van
1914h 📖 : Bernevaz Ulya [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 56' 29'' D, 44° 10' 1'' K
Atlılar mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖 : Espistan/Hespistan [ Ermenice/Kürtçe asbastan/espistân "atlık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 5' 39'' D, 44° 10' 2'' K
Savaş mahalle - Başkale - Van
1928 📖 : Terabad/Terava [ Ermenice ]
■ Koord: 38° 2' 49'' D, 44° 10' 15'' K
Mahmutabat mahalle - Başkale - Van
1914h 📖 : Mahmudabad
■ Koord: 37° 58' 58'' D, 44° 10' 39'' K
Yukarıdarıca mahalle - Başkale - Van
1928 📖 : Kosni yk.
1914h 📖 : Ğosni ulya
■ Koord: 37° 45' 11'' D, 44° 10' 39'' K
Yurttepe mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖 : Pars [ Ermenice parts "yastık, tümsek" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 16' 12'' D, 44° 11' 36'' K
Koru mezra - Başkale - Van
1914h 📖 : Hulenk
■ Koord: 37° 57' 34'' D, 44° 11' 46'' K
Koçdağı mahalle - Başkale - Van
1914h 📖 : Halkava [ Kürtçe xelkava "çakıllı" ]
■ Koord: 38° 0' 30'' D, 44° 11' 52'' K
Uğurlu mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1928 📖 : Beblesan
E1662 📖 : Bablasan [ Kürtçe bâbu'l-hasan "Hasan kapısı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 13' 40'' D, 44° 11' 54'' K
Erenler mezra - Başkale - Van
1919hb 📖 : Boşan
■ Koord: 37° 55' 52'' D, 44° 11' 55'' K
Govik mezra - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖 : Govik
■ Koord: 38° 17' 4'' D, 44° 12' 1'' K
Bölekli mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1920-1955 : Albayrak
1914h 📖 : Haşenyan [ Kürtçe ]
■ Koord: 38° 6' 18'' D, 44° 12' 24'' K
Albayrak mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1854h 1928 📖 📖 : Der/Deyr [ Kürtçe dêr "manastır" ]
1928 📖 : Şikefti (idari bölge) [ Kürtçe "mağaralı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Osmanlı döneminde Albak (Başkale) kazasının merkezi idi. İsa’nın havarilerinden Bartholomeos’un türbesi olduğu rivayet edilen 10. yy’a ait anıtsal kilise kısmen ayaktadır. SN
■ Koord: 38° 8' 39'' D, 44° 12' 25'' K
Ortayazı mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖 : Miçingerd [ Ermenice "ortahisar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 10' 9'' D, 44° 12' 43'' K
İkizdeğirmen mahalle - Başkale - Van
1914h 📖 : Segir [ Kürtçe "üçtepe" ]
■ Koord: 38° 15' 59'' D, 44° 13' 41'' K
Mutluşar mezra - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖 : Gundişıx [ Kürtçe "şeyh köyü" ]
■ Koord: 38° 12' 37'' D, 44° 13' 53'' K
Oğulveren mahalle - Başkale - Van
1914h 📖 : Kirvanıs [ Ermenice kirvants "kirveler" ]
■ Koord: 37° 46' 53'' D, 44° 13' 54'' K
Güleçler mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖 : Ambi / Enbi [ Ermenice amb gen. ambi "bulut" ]
■ Koord: 38° 4' 20'' D, 44° 14' 49'' K
Konuksayar mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖 : Norbîn [ Ermenice ]
■ Koord: 38° 11' 10'' D, 44° 14' 52'' K
Yanal mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
E1902 1928 📖 📖 : Soradér/Soradir [ Ermenice tsorader? "dere beyi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Küresünni) yerleşimi
■ 9.-11. yy’larda Van bölgesine hakim olan Ardzruni hanedanının türbeleri bu köyde idi. 9. yy’a ait Eçmiadzin (Meryemana) kilisesi halen ayaktadır. SN
■ Koord: 38° 15' 45'' D, 44° 14' 59'' K
Evbakan mezra - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖 : Zerkef/Zirkef
E1912 📖 : Zırgavk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 17' 34'' D, 44° 15' 5'' K
Saçan mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1914h 📖 : Saçan
■ Koord: 38° 10' 16'' D, 44° 15' 17'' K
Kocaköy mahalle - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1928 📖 : Karaçiyan [ Kürtçe/Türkçe "çingeneler" ]
■ Koord: 38° 11' 22'' D, 44° 15' 45'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.