haritada ara :   km  
Başiskele'de 17 yerleşim bulundu.
sırala 
Serbest Bölge mevki - Başiskele - Kocaeli
1915h 📖 : Batak Dalyanı (mv)
■ Koord: 40° 43' 19'' D, 29° 51' 53'' K
Yeniköy mahalle - Başiskele - Kocaeli
1910h 📖 : Yeniköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Ayazması var. Seyyah Charles de Peyssonel'in notlarında bahsi geçer. 23 Haziran 1921 günü Rumların kaçısından sonra 28 Haziran akşamı Helen ordusu çekildi. Kaçış günü yatalak olan bir ihtiyar dede Yeniköyde bırakılmıştı. Akabinde Yeniköy etraf köylerdeki Gürcüler tarafından zaptedildiğinden Helenistandan buraya getirilen mübâdiller çile çekmiş. Etrafta bir yerde Karanca/Karınca isminde târihi bir köy varmış. Çingene mübâdiller de iskân edildi. Manav
■ Koord: 40° 41' 38'' D, 29° 53' 38'' K
Bahçecik mahalle (Başiskele bağ) - Başiskele (Bahçecik bucağı) - Kocaeli
E1902 📖 : Bardizag [ Ermenice "bahçecik" ]
1890hk 📖 : Bahçecik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 17. yy’da Sivas’ın aynı adlı köyünden gelen Ermeniler tarafından kuruldu. 1920’ye dek nüfusu tümüyle Ermeni idi. 1915’te sürgüne gönderilen kasaba halkından sağ kalıp geri dönenler, 1920’de Kuvayı Milliye çeteleri tarafından tekrar boşaltıldı. SN
■ Buranın yakınında bir yerde Latin kaynaklarında ''Basileia'' olarak geçen antik bir yerleşim bulunurmuş. Bugün Laz ve Vodina bölgesinden (Kapinya köyü) Slav ve Selânikli Çingene mübâdil yerleşimi. Manav
■ Koord: 40° 40' 5'' D, 29° 54' 52'' K
ServetiyeKarşı mahalle - Başiskele (Bahçecik bucağı) - Kocaeli
■ Koord: 40° 38' 50'' D, 29° 55' 37'' K
Başiskele ilçe - Başiskele - Kocaeli
1915h 📖 : Başiskele
Y-454 📖 : Astakós [ Yunanca ]
■ Strabon’un aktardığına göre önceki dönemde önemli bir kent olan Astakos, MÖ 3. yy’da Bithynia kralı Nikomedes tarafından bugünkü İzmit yerine taşınarak Nikomedia adını aldı. İzmit Körfezi Antik kayıtlarda Astakénos Kólpos (Astakos Körfezi) adını taşır. SN
■ İkinci bir iskele de birkaç km batıda Segban (Seymen) iskelesi idi. Manav
■ Koord: 40° 42' 54'' D, 29° 55' 56'' K
ServetiyeCami mahalle - Başiskele (Bahçecik bucağı) - Kocaeli
1910h 📖 : Servetiye
■ Koord: 40° 37' 37'' D, 29° 56' 14'' K
Döngel mahalle (Başiskele bağ) - Başiskele - Kocaeli
1915h 📖 : Döngel [ Türkçe "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ İzmit Körfezine Antik Çağ’da adını veren Astakos kenti bitişiğindedir. SN
■ Koord: 40° 41' 45'' D, 29° 56' 20'' K
Aytepe mahalle - Başiskele - Kocaeli
1910h 📖 : Menekşe
E1902 📖 : Manişag [ Ermenice "menekşe" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1892’de Hemşin göçmeni Ermenilerce kurulduğunu Daçyan (Viyana 1921, sf. 40) belirtir.Menekşe/Menevşe/Melemşe adı Aytepe’nin ilerisindeki yayla için kullanılmaktadır. SN
■ Koord: 40° 36' 11'' D, 29° 56' 44'' K
Kazandere mahalle - Başiskele (Bahçecik bucağı) - Kocaeli
1910h 📖 : Alartı?
■ Koord: 40° 37' 16'' D, 29° 57' 1'' K
Yuvacık mahalle - Başiskele (Bahçecik bucağı) - Kocaeli
E1902 📖 : Ovacık
1890hk 📖 : Yuvacık
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 3000 üzerinde Ermeni nüfusu ve Aziz Yeğiya kilisesi vardı. Ermenice kayıtlarda daima Ovacık adıyla anılır. SN
■ Yerleştirilen Rumeli göçmenlerinin keyfi daha sonra ekonomik nedenli gelen Laz-Gürcü göçmenlerinin silah tutkusu yüzünden kaçınca, neşeyi Izmit'in Bekirpaşa semtinde bulmuşlar. Bizzat mutasarrıf tarafından belirlenmiş 1919 yılı Şubat ayı nüfus istatistiklerinde Yuvacık nüfusu 583 (Ermeniler mi? Yeni sâkinler mi?), hane sayısı ise 65 olarak görülmektedir. Talat Paşa’nın notlarında Ermenlerden kalan kalan metruk hâne 243 imiş. Manav
■ Koord: 40° 41' 11'' D, 29° 57' 54'' K
Aksığın mahalle - Başiskele (Bahçecik bucağı) - Kocaeli
1910h 📖 : Aksığın [ Türkçe sığın "bir tür geyik" ]
■ Koord: 40° 37' 35'' D, 29° 58' 3'' K
Camidüzü mahalle - Başiskele (Bahçecik bucağı) - Kocaeli
1912hk 📖 : Kilisedüzü
E1900~a 📖 : Jamavayr [ Ermenice "kilise düzü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ 20. yy başında Ovacık'la beraber Ermeni yerleşimi 40 hâneydi. Manav
■ Koord: 40° 39' 24'' D, 29° 58' 54'' K
Tepecik mahalle - Başiskele (Bahçecik bucağı) - Kocaeli
1910h 📖 : Tepecik
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 40° 37' 37'' D, 29° 59' 11'' K
Çataldere mahalle - Başiskele - Kocaeli
■ Koord: 40° 40' 0'' D, 29° 59' 20'' K
Kullar mahalle - Başiskele - Kocaeli
1890hk 📖 : Kullar
■ Vezir çiftliği ile İsmail Paşa çiftliklerini gören bu köyde 19. ve 20. yy'da Rusçuk ve Razgradlı muhâcirler kadı tarafından buraya iskân edilmişti. Nemli oluşu ve denize bakması Rumeli muhâcirlerini ürkütür. Bu durum Ali Paşa Çiftiğinde de meydana gelir (Alikahya) İzmit Armaş (Akmeşe) ile Kandıra istikametinde çeşitli köyler kurmuşlardır. Mübâdele ile Çuhâne civârına Pomaklar iskân edildi. Karadenizlilerle kültür çatışması olduğundan tamamına yakını İzmitin doğusundaki Bekirdere ve Mehmet Ali Paşa mahallelerinde Gürcülerden küçük arsalar satın alarak oralara hayat kurdular. Kullar isminin Kollar isimli bir hisardan geldiği rivâyet edilir. Manav
■ Koord: 40° 43' 26'' D, 29° 59' 22'' K
Doğantepe mahalle - Başiskele - Kocaeli
1915h 📖 : Çuha Fabrikası
■ 20. yy başında kaydedilmemiş/boş yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Doğantepe köyü, 1915 yılında Mücahit Azizağa tarafından kurulmuş ve 1952 yılında Karatepe köyünden ayrılarak Doğantepe köyü adını almıştır. Nufusun %95'ini Trabzon ve Rize'den göçen Karadenizliler oluşturmaktadır. cepni53
■ Koord: 40° 42' 16'' D, 29° 59' 55'' K
Serindere mahalle - Başiskele (Bahçecik bucağı) - Kocaeli
1910h 📖 : Serinlik
■ Koord: 40° 38' 4'' D, 29° 59' 58'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.