Büyükçekmece'de 11 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kâmiloba mah - Büyükçekmece - İstanbul
1890hk: Kasteros
Y1400~tb: Heksásteron [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Kumburgaz mah - Büyükçekmece - İstanbul
1890hk: Kumburgaz [ Yun pírgos "kule" ]
1675c: Konomio
Y1334tb: Oikonomeíon [ Yun (o)ikonómos "maliye nazırı, defterdar" ]
■ 1675'te İngiliz seyyah John Covel köyün yerel Rumca adını <> şeklinde verir. Eğer doğru ise 1334, 1367 ve 1384 tarihli Bizans belgelerinde anılan <> ile aynı yer olmalıdır. Kumburgaz adı ikonómu pirgos > *konumburgas biçiminde evrilmiş olabilir. 1384'ten kısa bir süre önce burada bir savunma kulesi (pyrgos, burgaz) inşa edildiği anlaşılıyor. 1433'te Bertrandon de Broquière yer adını Pirgasi olarak kaydeder. SN
  Güzelce mah - Büyükçekmece - İstanbul
1946k: Çöplüce
Y1922tb: Damokráneia
1890hk: Çaplacıköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Tepecik mah - Büyükçekmece - İstanbul
1928k: Playa
1675c: Plágia [ Yun "yamaç" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Boyova köyü( bugünkü Kastanoto)'dan Tepecik'e yerleşenler Pomak değildir. Karagöz yürükleri veya Atçekenler olarak bilinirler. oktay
■ Kavala'nın 50 km kuzeybatı istikâmetinde bulunan Boyova köyünden (Kastanoto) gelen mübâdil iskân edildi. Kastanoto'ya türkofon Samsunlu Rumlar iskân edilmiştir. Manav
  Mimarsinan mah - Büyükçekmece - İstanbul
1928k: Kalikratiya
Y602tb: Kallikráteia [ Yun "güzelhisar" ]
  Büyükçekmece ilçe - Büyükçekmece - İstanbul
Y1900~: MegaZeûgma [ Yun "büyük köprü" ]
1660eç: B. Çekmece [ Tr "büyük çekme" ]
Y553, Y1150: Áthyras
■ Çekmece adı, `halatla çekilen nakliye teknesi` anlamındadır. Köprünün olmadığı bir dönemde gölün ağzında karayolu ulaşımı bu şekilde sağlanmaktaydı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km