haritada ara :   km  
Bünyan'da 35 yerleşim bulundu.
sırala 
Ağcalı mahalle - Bünyan (Elbaşı bucağı) - Kayseri
1928 📖: Ağcalı
■ Koord: 38° 45' 27'' D, 36° 0' 51'' K
Akçatı mahalle - Bünyan - Kayseri
hl 📖: Karacüvek
1928 📖: Karacavenk [ Ermenice vank "manastır" ]
■ Köy adı halk arasında Karacüvek şeklinde söylenir. Yazar Latife Tekin, bazı kaynaklarda yanlış olarak Karacahevenk adı verilen bu köyde doğmuştur. SN
■ Koord: 38° 47' 50'' D, 36° 0' 32'' K
Akmescit mahalle - Bünyan (Elbaşı bucağı) - Kayseri
1928 📖: Zerezek
Y400 📖: Arasáksa [ Anadolu Dilleri ]
■ Zerezek adı, özgün adın s+ önekiyle yapılmış *Sarasaksa varyantını düşündürür. SN
■ Akmescit Kasabasının eski adı Zerezek'tir. Kasaba halkı Danişmendli Türkmenlerine bağlı Süleymanlı Aşiretine mensup Türkmenler ile Avşar boyuna bağlı İmanlı Aşiretine mensup Türkmenlerden meydana gelmektedir. Cemil
■ Koord: 38° 37' 9'' D, 35° 52' 33'' K
Asmakaya mahalle - Bünyan - Kayseri
1928 📖: Dizgeme
Eski adı: Beypınarı
■ Koord: 38° 49' 59'' D, 35° 58' 48'' K
Burhaniye mahalle - Bünyan - Kayseri
1925h 📖: Yeniköy | Burhaniye
■ Koord: 38° 55' 47'' D, 35° 46' 44'' K
Bünyan ilçe - Bünyan - Kayseri
1878 📖: Bünyanıhamid [ Türkçe "Abdülhamid yapıları" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Bünyan merkez ile Gigi, Ekrek, Şıvgın Ermeni tehciri veya mübâdele göçü sırasında boşalmıştır. Ekrek ve Şıvgın'da Kürt; Gigi'de Türkmen nüfusu yerleşmiştir. Yörede ayrıca Osmanlı devrinde de boşalan köyler olduğu söylenir. Daha kırsal kesimdeki köyler ise Maraş tarafından Şah İsmail'den kaçmışlardır. Manav
■ Koord: 38° 50' 54'' D, 35° 51' 33'' K
Büyüktuzhisar mahalle - Bünyan - Kayseri
1928 📖: By. Tuzhisar
■ Kasaba halkı Kınık boyu ile Tekeli Aşiretine mensup Türkmenler ile Aydın'dan gelen yörüklerden meydana gelmektedir. Cemil
■ Koord: 38° 57' 0'' D, 35° 50' 43'' K
Dağardı mahalle - Bünyan - Kayseri
1928 📖: Ermin
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 41' 56'' D, 35° 48' 2'' K
Danişment mahalle (Pirahmet bağ) - Bünyan - Kayseri
E1902 1928 📖 📖: Gigi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 53' 44'' D, 36° 1' 1'' K
Doğanlar mahalle - Bünyan - Kayseri
1522t 1928 📖 📖: Gergeme/Kerkeme
■ Koord: 38° 50' 43'' D, 35° 50' 19'' K
Ekinciler mahalle - Bünyan (Elbaşı bucağı) - Kayseri
1928 📖: Zek [ Ermenice dzag? ծակ "çukur, kovuk" ]
■ Koord: 38° 42' 51'' D, 36° 3' 24'' K
Elbaşı mahalle - Bünyan (Elbaşı bucağı) - Kayseri
1928 📖: Elbaşı
■ Bir dönem Zamantı nahiye merkezi idi. SN
■ Kasaba halkı Pehlivanlı Aşiretine mensup Türkmenlerden meydana gelir. Pehlivanlı Aşireti İç Anadolu Bölgesinde özellikle Kırşehir, Kayseri ve Kırıkkale şehirlerinde yoğun nüfusa sahiptir. Cemil
■ Koord: 38° 40' 24'' D, 35° 57' 58'' K
Emirören mahalle - Bünyan - Kayseri
1928 📖: Emirviran
■ Koord: 38° 50' 6'' D, 36° 1' 42'' K
Girveli mahalle - Bünyan (Elbaşı bucağı) - Kayseri
1928 📖: Girveli [ Yunanca ]
■ Köy halkı Avşar Türkmenleri ile Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Kiziroğlu köyünden gelen Ahıska Türklerinden oluşmaktadır. Cemil
■ Koord: 38° 42' 57'' D, 36° 5' 22'' K
Güllüce mahalle - Bünyan - Kayseri
1928 📖: Güllüce
■ Kasaba halkı Kınık boyuna mensup Türkmenler ile Aydın'dan gelen yörüklerden meydana gelmektedir. Cemil
■ Koord: 38° 43' 1'' D, 35° 50' 30'' K
Hazarşah mahalle - Bünyan - Kayseri
1928 📖: Hazarşah
■ Koord: 38° 47' 11'' D, 35° 58' 44'' K
İğdecik mahalle - Bünyan - Kayseri
1928 📖: İğdecik
■ Koord: 38° 56' 17'' D, 35° 58' 54'' K
Kahveci mahalle - Bünyan - Kayseri
1928 📖: Kahveci
Eski adı: Boğazkışla
■ Koord: 38° 54' 21'' D, 35° 58' 59'' K
Karacaören mahalle - Bünyan - Kayseri
1928 📖: Karacaviran
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı Cevanşir Aşiretine mensup Türkmenler ile Çerkeslerden oluşmaktadır. Cemil
■ Koord: 38° 58' 17'' D, 35° 57' 9'' K
Karadayı mahalle - Bünyan (Elbaşı bucağı) - Kayseri
1928 📖: Karadaği
1500t 📖: Karatay Hanı
■ Koord: 38° 38' 39'' D, 35° 56' 1'' K
Karahıdır mahalle - Bünyan - Kayseri
1928 📖: Karahıdırlı
■ Koord: 38° 58' 39'' D, 35° 46' 20'' K
Karakaya mahalle - Bünyan - Kayseri
1933 📖: Karakaya
■ Koord: 38° 58' 7'' D, 35° 42' 56'' K
Kardeşler mahalle - Bünyan - Kayseri
1925h 📖: Kardeşler
■ Koord: 38° 56' 44'' D, 35° 46' 23'' K
Koyunabdal mahalle - Bünyan - Kayseri
1584t: Koyunabdal [ Türkçe ]
■ Kasaba halkı Beğdili boyuna bağlı Cerit Aşiretine mensup Türkmenlerden oluşmaktadır. Cemil
■ Koord: 38° 56' 58'' D, 36° 2' 15'' K
Köprübaşı mahalle - Bünyan (Elbaşı bucağı) - Kayseri
E1902 1928 📖 📖: Ekrek [ Ermenice akrag "çiftlik" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Ekrek köyüne 1970li yıllarda Kağızman Gümüştepe ve Arpaçay Mescitli köylerinden Redkan aşiretinden Kürtler göç etmiştir. Köy nüfusunun büyük bölümü Kürtlerden oluşur. Qazi
■ Esasında Ermeni köyüdür. Ermenilerin köyü terk etmesiyle Avşarlar ve Bulgaristan göçmenleri yerleşmiştir. Kürtler azınlıktadır. 7 Haziran 2015 seçim sonuçları: MHP 117, HDP 7, CHP 42, AKP 279 metonio
■ Köy halkı Avşar Türkmenleri, Bulgaristan Muhcirleri ve Kars'tan gelen Kürtler'den oluşuyor. Cemil
■ Koord: 38° 40' 10'' D, 36° 2' 11'' K
Kösehacılı mahalle - Bünyan - Kayseri
1928 📖: Kösehacılı
■ Koord: 38° 54' 43'' D, 35° 57' 1'' K
Musaşeyh mahalle - Bünyan - Kayseri
1928 📖: Şeyhmusa
■ Koord: 38° 55' 34'' D, 35° 56' 8'' K
Pirahmet mahalle - Bünyan - Kayseri
1928 📖: Pirahmet
■ Koyunabdal Kasabasının bir mahallesi olan Pirahmet Beğdili boyuna bağlı Cerit Aşiretine mensup Türkmenlerden oluşmaktadır. Cemil
■ Koord: 38° 54' 53'' D, 36° 0' 57'' K
Samağır mahalle - Bünyan (Elbaşı bucağı) - Kayseri
1928 📖: Samağır
■ Osmanlı kayıtlarında Şebinkarahisar'da şimdi yerini belirleyemediğimiz bir Samağır köyü görünür. SN
■ Koord: 38° 37' 49'' D, 36° 3' 42'' K
Sıvgın mahalle - Bünyan - Kayseri
E1902 📖: Sıvgın [ Türkçe "filiz, bitki sürgünü" ]
■ 19. yy sonunda köydeki Xıntsori Vank (`Elmalı manastır`) adlı manastırın harabe halde olduğu ve köylülerin manastır taşlarıyla ev yaptığını Eprigyan belirtir. SN
■ Köy halkı Türkmenler, Bulgaristan Muhacirleri ve Kars'tan gelen Kürtler'den oluşuyor. Cemil
■ Koord: 38° 46' 59'' D, 36° 5' 25'' K
Sultanhanı mahalle - Bünyan - Kayseri
1928 📖: Sultanhanı
■ Koord: 38° 58' 22'' D, 35° 53' 43'' K
Topsöğüt mahalle - Bünyan - Kayseri
1928 📖: Tacin
■ Köy halkı Avşar Türkmenleri ile Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Kiziroğlu köyünden gelen Ahıska Türklerinden oluşmaktadır. Cemil
■ Koord: 38° 49' 12'' D, 36° 4' 29'' K
Yağmurbey mahalle - Bünyan - Kayseri
1928 📖: Yağmurbey
■ Köy halkı Kırşehir'den gelen Yağmurlu Aşiretine mensup Türkmenlerdir. Cemil
■ Koord: 38° 59' 58'' D, 35° 44' 27'' K
Yenisüksün mahalle - Bünyan - Kayseri
1928 📖: Süksün
■ Kasaba halkı Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinden gelen Avşar Türkmenlerinden oluşmaktadır. Kasaba da yaşamakta olan insanların soyu Anadolu'nun fethi sırasında büyük kahramanlıklar gösteren Türkmenzade Afşin Bey'e dayanmaktadır. Cemil
■ Koord: 38° 44' 44'' D, 35° 54' 3'' K
Yünören mahalle - Bünyan (Elbaşı bucağı) - Kayseri
1563t 1928 📖 📖: Kölete
■ Koord: 38° 35' 53'' D, 35° 56' 50'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.