Aziziye'de 72 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çavdarlı mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928k: Zırnık [ Tr "zırnık (arsenik sülfit)?" ]
  Taşpınar mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
E1900~: Kotenots [ Erm kotan "ağıl?" ]
  Geyik mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
E1900~: Geğik/Keğik [ Erm գեղիկ "köycük" ]
  Aşağıcanören mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928k: Canören aş. [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Söğütlü mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
E1912: Söğütlü [ Tr ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Çavuşoğlu mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928k: Çöğündür [ Tr "pancar" ]
E1912: Cagınteğ [ Erm "pancar" ]
■ Türkçe halk ağızlarında kullanılan çöğündür/çükündür (pancar) sözcüğü Ermenice aynı anlama gelen sözcükten alınmıştır. SN
  Başkurtdere mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928k: Başkurtdere [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Başçakmak mah - Aziziye (Kandilli bucağı) - Erzurum
E1902: Méymasur [ Erm "büyük Msur/Mansur?" ]
F1702: Yekmansur
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Kapılı mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928k: Kapılı [ Tr ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Gelinkaya mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
E1902: Dzuants [ Erm Ծվանց "yumurtalı?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yoncalık mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928k: Yoncalık
E1912: Yoncalu [ Tr ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Kızılkale mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928k: Kızılkale [ Tr ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Eskipolat mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
E1912: Serçeme [ Kürd serçeme? "pınarbaşı" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Atlıkonak mah - Aziziye (Kandilli bucağı) - Erzurum
E1912: Evreni
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Akdağ mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928k: Ağdağ [ Tr ]
■ Köy 17. yy ortalarında, hayvancılık amacı ile Bayburt civarından gelen insanlar tarafından kurulmuştur. Bayburt'tan bu bölgeye gelme sebeblerinden biri de bulaşıcı hastalıktır. Ayrıca, 93 Harbi'den (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı) sonra da Ardahan/Göle civarından gelen Kafkas Türkleri kökenli insanların köye gelip yerleştiği bilinmektedir. Mehmet Caglayan
  Çıkrıklı mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928k: Çığrıklı
E1912: Çırıklı [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Karakale mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928k: Karakale [ Tr ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Sorkunlu mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928k: Zıravank
E1912: Dziravank [ Erm Ծիրավանք "eğri manastır" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Alaca mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1901hb: Alaca [ Tr ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Toprakkale mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928k: Toprakkale [ Tr ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Emrecik mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928k: Emrecik [ Tr ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Eğerti mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928k: Hinzik
E1912: Hıntsik [ Erm "eskiler?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yeşilvadi mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928k: Ağzıaçık [ Tr ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Rizekent mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
E1912: Rizekend [ Tr ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Tebrizcik mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
E1912: Tebrizcik [ Tr ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Paşayurdu mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928k: Poçik
E1912: Boçik [ Erm "kuyrukçuk" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Aşağıyenice mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928k: Zerdige aş. [ Erm ]
E1912: Zerdige
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Ocak mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1946k: Erinkar
E1912: Arınkar [ Erm ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Çiğdemli mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1901hb: Titgiri
E1912: Tıtgir [ Erm ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Üçköşe mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
E1902: Üçkilise [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1880'de 178 Ermeni nüfusu vardı. SN
  Aynalıkale mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
E1902: Aynalıkale [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Demirgeçit mah Aziziye - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928k: Ağaver
E1902: Ağaver Աղավեր [ Erm "tuzören" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Veya Erm Vağaver `eskiören`. SN
  Elmalı mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928k: Elmalı
E1902: Xıntsorud [ Erm "elmalı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çatak mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928k: Çatak
E1912: Çatağ [ Tr ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Alaybeyi mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928k: Ebülhindi
E1902: Abılhendi [ Tr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda nüfusu yarı yarıya Ermeni ve Türk idi SN
  Dağdagül mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928k: Erçik
E1902: Arçig [ Erm Առջիկ "ayıcık?" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Çamlıca mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928k: Çortinkar
E1902: Çortankar [ Erm Չորթանքար "çökelek taşı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Çortan, Türkçede keş adı verilen yoğurt kurusudur. SN
  Eşkinkaya mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928k: Bizdinkas
E1900~: Bızdigants [ Erm "küçükler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kayapa mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
E1900~: Kayapa [ Tr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Özbek mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
E1900~: Özbek
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Sarıyayla mah Aziziye - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928k: Salasor
E1902: Salatsor [ Erm salnatsor "kayrakdere" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi.
  Kuzgun mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928k: Kuzgun [ Tr ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Başovacık mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928k: Başovacık
E1912: BaşOvacık | Hovdaklux [ Erm hovdakılux "derebaşı" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Türkçe Ovacık veya Ermenice Hovtig adı verilen bölgenin başlıca yerleşimi idi. SN
  Kuşçu mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
E1900~: Kuşçu [ Tr ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Özbilen mah Aziziye - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928k: İsavank
E1902: Esavank [ Erm էսավանք ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Sırlı mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
E1912: Sırlı [ Tr ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Kumluyazı mah Aziziye - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928k: Norşin
E1902: Norşén [ Erm norşén "yeniköy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Başkent mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928k: Başkent
E1912: Başkend/Başköy [ Tr ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  SakalıKesik mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928k: SakalıKesik [ Tr ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Aziziye ilçe - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1878: Aziziye [ Tr "Abdülaziz yeri" ]
1660eç: Ilıca
1514fk: Çermük
E700: Çermug [ Erm ջերմուկ "ılıca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ İlçe merkezi olan kasaba genellikle Ilıca adıyla tanınır. SN
  Kavaklıdere mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
E1902: Tosik [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Akören mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928k: Akviran
E1912: Ağören [ Tr ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Söğütlü mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
E1912: Söğütlü [ Tr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Kuzuluk mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928k: Arapkendi
E1912: Arapkend [ Tr ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Bingöze mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
E1900~: Tsitahank [ Erm Ձիթահանք "yağhane" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Kahramanlar mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928k: Karaarz
E1075, E1902: Ardzın [ Erm Արձն/Արծն ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Asur belgelerinde Arzanibia adıyla anılan ve MS 11. yy'a dek önemli bir kent olan Ardzn mevkiidir. Erzurum adıyla alakası için Erzurum maddesine bakınız. Türkçe eski adı muhtemelen <> biçiminden gelir. SN
■ © 24.05.1819 Erzurum'da Kara Arz nahiyesinde Ümidim Baba Zaviyesi evkafı karyelerinin defterli reayası öteye beriye dağılmış olduğundan vakfı zarardan siyaneten bunların bulundukları yerlerden kaldırılıb eski mevalarında iskanları için ferman... deyar heyran
  Adaçay mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928k: Süngeriç
E1902: Sıngaric Սնկառիճ [ Erm "mantar (köyü)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
  Ahırcık mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928k: Axurcuk
E1912: Axorig [ Erm "ahırcık" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Kabaktepe mah Aziziye - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1854hk: Kabaktepe [ Tr ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Ömertepe mah Aziziye - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928k: Pulur
E1902: Plur [ Erm "höyük" ]
E1075: Plurs [ Erm plurk, plurıs "höyükler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Düztoprak mah Aziziye - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928k: Pezgeriç
E1902: Pazgaric [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi.
■ Erm <> (Türkçe ağızlarda pezik/pezük) pazı bitkisinin veya sebze olarak yenilen pancar yaprağının Ermenice adıdır. Bileşiklerde <> şeklini alır. Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğünün anlamı çözülemedi. Karş. Sngaric (`mantar arici`), Kinadaric (`asma arici`). SN
  Tınazlı mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928k: Mördülük [ Erm ]
E1902: Mördülük
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Dilimli mah Aziziye - Aziziye - Erzurum
1928k: Arşuni
E1902: Arşıni [ Erm Արշնի < Արշակունի? "Arşag'lı? (öz.)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 30 hane Ermeni nüfusu ve Surp Minas kilisesi vardı. SN
  Beypınarı mah Aziziye - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928k: Özni
E1902: Otsni [ Erm Օձնի "yılanlı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Ermenice ad Otsun, tamlayan hali Otsni'dir. 1880'de 1141 Ermeni, 138 Türk nüfusu vardı. SN
  Yarımca mah - Aziziye - Erzurum
E1912: Yarımca [ Tr ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Gezköy mah Dadaşkent - Aziziye - Erzurum
1928k: Gez
E1902: Ges [ Erm կէս? "yarımköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Dadaşkent yeni yerleşim alanının kenarında bulunan eski Ermeni köyü istimlak edilerek yıkılmıştır. 1790 tarihli yazıtı bulunan Surp Minas kilisesi kısmen ayaktadır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km