haritada ara :   km  
Aziziye'de 73 yerleşim bulundu.
sırala 
Çavdarlı mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Zırnık / Zernık [ Tr "zırnık (arsenik sülfit)?" ]
Halilkaya mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1522t 📖: Halil-kaya
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 44 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
■ 1522 kaydında: Halīl-kaya k., Çermelü[-yi Erzurum] n.: 871 ZeMahşer
? mah Akyazı - Aziziye - Erzurum
1916h 📖: Zakaroğlu Hanları
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Akyazı mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Genepe aş. + yk.
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1522 kaydındaki Kenpe karyesi olabilir: Kenpe k., Çermelü[-yi Erzurum] n.: 871 ZeMahşer
Taşpınar mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928 📖: Kotans / Kütens
E1902 📖: Kotents [ Erm ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 53 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
Geyik mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Geyik
E1902 📖: Geğik / Keğik Գեղիկ [ Erm "köycük" ]
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 31 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
Aşağıcanören mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Canören aş.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında henüz aşağı ve yukarı olarak ayrılmamışken yalnızca 82 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
Söğütlü mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1522t 📖: Söğütlü
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 47 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
■ 1522 kaydında: Söğütlü k., Çermelü[-yi Erzurum] n.: 871, ZeMahşer
Çavuşoğlu mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
E1912 📖: Cagınteğ [ Erm "pancar" ]
1522t 1928 📖Çökündür/Çöğündür [ Tr "pancar" ]
■ Türkçe halk ağızlarında kullanılan çöğündür/çükündür (pancar) sözcüğü Ermenice aynı anlama gelen sözcükten alınmıştır. SN
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 33 Müslüman nüfus bulunuyor ve adı "Çögender" olarak geçiyor. metonio
■ 1522 kaydında: Çökender k., Çermelü[-yi Erzurum] n.: 871 ZeMahşer
Yeşilova mah - Aziziye - Erzurum
1916h 📖: Sığırzindan
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 49 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
■ 1522 kaydında: Sığır-zindānı k., Çermelü[-yi Erzurum] n.: ZeMahşer
Güllüce mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1522t 1916h 📖Paşaki
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 110 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
■ 1522 kaydında: Paşaki k., Çermelü[-yi Erzurum] n.: 871 ZeMahşer
Yukarıcanören mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Canören yk.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında henüz aşağı ve yukarı olarak ayrılmamışken yalnızca 82 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
■ 1522 kaydında: Can-viran k., Serçeme n.: 868, 872 ZeMahşer
Başkurtdere mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Başkurtdere
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 59 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
Başçakmak mah - Aziziye (Kandilli bucağı) - Erzurum
E1902 📖: Méymasur [ Erm "baş Masur" ]
1702 📖: Yekmansur
E1662 📖: Masur
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 117 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
Kapılı mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Kapılı
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 22 Müslüman nüfus bulunuyor ve kayıtta "Kapulu" olarak geçiyor. metonio
Gelinkaya mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
E1662 📖: Dziran Ծիրան
1522t 1928 📖Zirans / Zivans [ Erm dzirants? "eğri boğaz? " ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Serçeme veya Dziran adı verilen görkemli boğazın çıkış yeridir. SN
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 125 Müslüman ve 6 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
■ 1522 kaydında: Zivans k., Serçeme n.: 868 ZeMahşer
Yoncalık mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Yoncalu
1522t 📖: Yoncalık
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 127 Müslüman ve 3 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
Kızılkale mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Kızılkale
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 27 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
Eskipolat mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1522t 1916h 📖Serçeme [ Kr "pınarbaşı" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 16. yy kayıtlarında Aziziye ve Aşkale'nin bir bölümünü kapsayan Serçeme kazasının merkezidir. SN
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 146 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
Atlıkonak mah - Aziziye (Kandilli bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Evreni
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 84 Müslüman ve 9 Gayrimüslim nüfus bulunuyor ve adı "Evrenli" olarak geçiyor. metonio
■ 1520 kaydında: Evrenlü k., Cinis n.: 869 ZeMahşer
Akdağ mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928 📖: Ağdağ [ Tr ]
■ Köy 17. yy ortalarında, hayvancılık amacı ile Bayburt civarından gelen insanlar tarafından kurulmuştur. Bayburt'tan bu bölgeye gelme sebeblerinden biri de bulaşıcı hastalıktır. Ayrıca, 93 Harbi'den (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı) sonra da Ardahan/Göle civarından gelen Kafkas Türkleri kökenli insanların köye gelip yerleştiği bilinmektedir. Mehmet Caglayan
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 26 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
Çıkrıklı mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Çırıklı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Karakale mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Karakale
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Sorkunlu mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928 📖: Zıravank
E1912 📖: Dziravank Ծիրավանք [ Erm "eğri manastır" ]
1522t 📖: Zirvans
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 21 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
Alaca mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1522t 📖: Alaca
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Aziziye ilçesinin Alaca ve Tebrizcik köylerinin halkı Kasr-ı Şirin Antlaşmasıʼndan (1639) sonra Tebrizʼden getirilen Sünni Türklerdir... İbrahim Ahıskalı
■ 1522 kaydında: Alaca k., Erzurum-ābād n.: 870 ZeMahşer
Toprakkale mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1522t 📖: Toprakkal'a
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1522 kaydında: Toprak-kal‘a k., Ovacık-i İspir n.: 857 ZeMahşer
Emrecik mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1522t 📖: Emrecik
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1591 yılına ait kayıtta 16 Müslüman hane, 6 Gayrimüslim hane ve 1 askeri görevli bulunuyor. metonio
Eğerti mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1522t 1916h 📖Hınzik/Hinzük
E474 📖: Hintsk gen. Hntsuts Հինձք Հնձուց [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Bu köyde bulunan Hntsuts Manastırının 5. yy'da II. Theodosius zamanında inşa edildiğini tarihçi Movses Xorenatsi anlatır. SN
■ 1522 kaydında: Hinzük k., Serçeme n.: 868 ZeMahşer
Yeşilvadi mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Ağzıaçık
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Evliya Çelebi'nin anlattığı Ağzıaçık Mağara Hınıs yakınında başka yerdir. SN
Rizekent mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Rize
1522t 📖: Rize-kendi
■ 20. yy başında kısmen Hemşinli yerleşimi.
■ Rizekent (İrize) en az 300 yıllık bir yerleşim yeri. Rize'nin Hemşin ve Cimil bölgelerinden gelen aileler olmasına rağmen çoğunluğu yerli ailelerden oluşmaktadır. bilgehan
■ 1522 kaydında: Rize-kendi k., Ovacık[-i Erzurum] n.: 871 ZeMahşer
Tebrizcik mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1522t 1916h 📖Tebrizcik/Tevrizcük
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1522 kaydında: Tebrīzcik k., Cinis n.: 869, 872 ZeMahşer
Paşayurdu mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Poççik [ Erm boçik "kuyruk" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Aşağıyenice mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928 📖: Zerdige aş.
1522t 📖: Zardige [ Erm ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Ocak mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1522t 1916h 📖Erinkar [ Erm ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Halk Dilinde: Erinkâr. 1522 kaydında: Erinkar k., Erzurum-ābād n.: 870 ZeMahşer
Çiğdemli mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1902hb 📖: Titgiri
1522t E1912 📖Tıtgir/Titkir [ Erm ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Üçköşe mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1522t 1916h 📖Üçkilise
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1880'de 178 Hıristiyan Ermeni ve belirsiz sayıda Hemşinli nüfusu vardı. SN
■ 1522 kaydında: Üç-kilise k., Ovacık[-i Erzurum] n.: 871 ZeMahşer
Aynalıkale mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Aynalıkale
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Demirgeçit mah Aziziye - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
E1902 1928 📖Ağaver [ Erm "tuz ören" ]
1522t 📖: Vağaver
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Veya Erm Vağaver `eskiören`. SN
■ 1522 kaydında: Vağavir [Ağavir] k., Erzurum-ābād n.: 870 ZeMahşer
Elmalı mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928 📖: Elmalı
E1902 📖: Xıntsorud [ Erm "elmalı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Akçakent mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1522t 1928 📖Ağcakend
■ 1522 kaydında: Ağca-kend k., Serçeme n.: 868 ZeMahşer
Çatak mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1522t E1912 📖Çatak/Çatax
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1522 kaydında: Çatak k., Ovacık[-i Erzurum] n.: 871 ZeMahşer
Alaybeyi mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1522t 1916h 📖Ebulhindi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda nüfusu yarı yarıya Ermeni ve Türk idi. SN
■ 1522 kaydında: Ebu’l-Hind[i] k., Erzurum-ābād n.: 870 ZeMahşer
Dağdagül mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
E1902 📖: Arçig Առջիկ [ Erm "küçük ariç (?)" ]
1522t 1928 📖Erçük/Erçik
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Çamlıca mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Çöltikâr
E1902 📖: Çortankar Չորթանքար [ Erm "çökelek taşı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Çortan, Türkçede keş adı verilen yoğurt kurusudur. SN
Eşkinkaya mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928 📖: Bizdinkas
E1902 📖: Bızdigants [ Erm "küçükler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Kayapa mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1522t 📖: Kayapa [ Tr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Özbek mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1522t 📖: Özbeg
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Sarıyayla mah Aziziye - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
E1902 📖: Salatsor [ Erm salnatsor "kayrakdere" ]
1522t 1928 📖Salasor
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi.
■ 1522 kaydında: Salasor k., Erzurum-ābād n.: 870 ZeMahşer
Kuzgun mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Kuzgun
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Başovacık mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928 📖: Başovacık
E1912 📖: Başovacık | Hovdaklux [ Erm hovdakılux "derebaşı" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Türkçe Ovacık veya Ermenice Hovtig adı verilen bölgenin başlıca yerleşimi idi. SN
Kuşçu mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Kuşçu
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Özbilen mah Aziziye - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1522t 1928 📖İsavank [ Erm ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1522 kaydında: Ìsā-Vank k., Erzurum-ābād n.: 870 ZeMahşer
Sırlı mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1522t 📖: Sırlı-su
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1522 kaydında: Sırlu-su k., Ovacık[-i Erzurum] n.: 871 ZeMahşer
Kumluyazı mah Aziziye - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
E1902 📖: Norşén [ Erm "yeniköy" ]
1522t 1928 📖Norşin
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1522 kaydında: Norşın k., Erzurum-ābād n.: 870 ZeMahşer
Başkent mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
E1912 📖: Başkend / Başköy
1522t 1928 📖Başkend
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1591 kaydında yalnızca 40 Müslüman hane bulunuyor. metonio
■ 1522 kaydında: Baş-kend k., Ovacık[-i Erzurum] n.: 871 ZeMahşer
SakalıKesik mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1522t 📖: Sakalı-kesük
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Aziziye ilçe - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1878 📖: Aziziye [ Tr "Abdülaziz yeri" ]
1665 1916h 📖Ilıca
1514 📖: Çermük
E700~ 📖: Çermug Ջերմուկ [ Erm "ılıca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ İlçe merkezi olan kasaba genellikle Ilıca adıyla tanınır. SN
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 52 Müslüman ve 50 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
Kavaklıdere mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Tosik [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1522 kaydında muhtemelen yanlış okunmuş: Totik (?) k., Erzurum-ābād n.: 870 ZeMahşer
Akören mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928 📖: Akviran
1916h 📖: Ağviran
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Söğütlü mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Söğütlü
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1895'te yağmalanan Ermeni köyleri arasında anılır. SN
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 74 Müslüman ve 17 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
Kuzuluk mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928 📖: Arapkendi
1902a 📖: Arapkend
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Bingöze mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
E1902 📖: Tsitahank Ձիթահանք [ Erm "yağhane? zeytin manastır?" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Kahramanlar mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1522t 1928 📖Kara Erz
E1075 E1902 📖Ardzn Արծն [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Önemli bir Ermeni kasabası iken 1055'te Türk akınlarında tahrip edildi. 10.11. yy'da Bizans garnizonu olan bugünkü Erzurum kentinin adı Erzen-i Rum anlamındadır. SN
■ © 24.05.1819 Erzurum'da Kara Erz nahiyesinde Ümidim Baba Zaviyesi evkafı karyelerinin defterli reayası öteye beriye dağılmış olduğundan vakfı zarardan siyaneten bunların bulundukları yerlerden kaldırılıb eski mevalarında iskanları için ferman... deyar heyran
Adaçay mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928 📖: Süngeriç
E1902 📖: Sıngaric Սնկառիճ [ Erm "mantar ariç (?)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
■ 1522 kaydında: Süngeleriç [Süngeriç] k., Erzurum-ābād n. ZeMahşer
Ahırcık mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928 📖: Axurcuk
E1912 📖: Axorig [ Erm "ahırcık" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Kabaktepe mah Aziziye - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1854h 📖: Kabaktepe
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Ömertepe mah Aziziye - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1522t 1928 📖Plur/Pulur
E1075 📖: Plurıs [ Erm plurk akk. plurıs "höyükler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1895'te tamamen yağmalanan köylerden biriydi. SN
Düztoprak mah Aziziye - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
E1902 📖: Pazgaric [ Erm "pancar aric (?)" ]
1522t 1928 📖Pezgeriç
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi.
■ Erm «pazug» (Türkçe ağızlarda pezik/pezük) pazı bitkisinin veya sebze olarak yenilen pancar yaprağının Ermenice adıdır. Bileşiklerde «pazg-» şeklini alır. Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğünün anlamı çözülemedi. Karş. Sngaric (`mantar arici`), Kinadaric (`asma arici`). SN
■ 1522 kaydında: Pezgeriç k., Erzurum-ābād n.: 870 ZeMahşer
Tınazlı mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1540t 1928 : Mördülük
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1522 kaydında: Mordilünk k., Erzurum-ābād n.: 869 ZeMahşer
Dilimli mah Aziziye - Aziziye - Erzurum
1928 📖: Arşuni
E1902 📖: Arşıni Արշնի [ Erm Arşaguni? "Arşag'lı? (öz.)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 30 hane Ermeni nüfusu ve Surp Minas kilisesi vardı. SN
■ 1522 kaydında: Arşunu k., Erzurum-ābād n.: 869 ZeMahşer
Beypınarı mah Aziziye - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
E1902 📖: Otsni Օձնի [ Erm otsun gen. otsni "yılanlı" ]
1522t 1916h 📖Ozni/Özni
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1880'de 1141 Ermeni, 138 Türk nüfusu vardı. 1895'te tamamen yağmalandı. SN
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 71 Müslüman ve 338 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
■ 1522 kaydında: Özni k., Erzurum-ābād n.: 870 ZeMahşer
Yarımca mah - Aziziye - Erzurum
1916h 📖: Yarımca
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Gezköy mah Dadaşkent - Aziziye - Erzurum
E1902 📖: Ges [ Erm "yarım?" ]
1522t 1928 📖Gez
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Dadaşkent yeni yerleşim alanının kenarında bulunan eski Ermeni köyü istimlak edilerek yıkılmıştır. 1790 tarihli yazıtı bulunan Surp Minas kilisesi kısmen ayaktadır. SN
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 65 Müslüman ve 194 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
■ Surp Minas Kilisenin tapusu şu anda Almanya’da yaşayan Sabri Ergin’de bulunuyor. Aziziye Belediyesi tarafından yapılan Gez Köy Kentsel Dönüşüm Projesi’nin tam ortasında harabe haliyle bekleyen kilisenin akıbeti belediye ve Ergin arasında gerçekleşecek pazarlık sonucunu bekliyor. IraTzourou


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.