Azdavay'da 50 yerleşim bulundu.
sırala 
  Gültepe köy - Azdavay - Kastamonu
1928 y: Göbese [ Yun ]
  Evlek köy - Azdavay - Kastamonu
1928: Evlek
  Kayabaşı köy - Azdavay - Kastamonu
1928: Kayabaşı
■ Çok sayıda dağınık mahalleden oluşan bir köydür. SN
  Sarnıç köy - Azdavay - Kastamonu
1928: Sarnıç
1849z: Sabriç
■ © 17.07.1849 Çiğlene kazasına bağlı Boyalıca Divanı köyündeki çiftliğine Sabriç köyünden Hüseyin ve altı arkadaşı... deyar heyran
  Yeşilköy köy - Azdavay - Kastamonu
1928: Gökçeinek [ Tr inek "çukur" ]
  Azdavay ilçe - Azdavay - Kastamonu
1305y y: Azdavay (idari bölge) [ Yun ]
■ Bölge adı olan Azdavay en erken 1305 tarihli bir Türkçe belgede görülür. Yunanca olması gereken özgün adı tesbit edemedim. İlçe merkezi 19. yy'da Yenipazar adı verilen mevkide kuruldu. SN
  Gecen köy - Azdavay - Kastamonu
1928: Gecen
  Yumacık köy - Azdavay - Kastamonu
1582t: Yumacık
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Başakçay köy - Azdavay - Kastamonu
1487c: Başakçay [ Tr "Akçay başı" ]
  Topuk köy - Azdavay - Kastamonu
1928: Topuk
  Sıraköy köy - Azdavay - Kastamonu
1928: Sıraköy
1487c: Valay
  Kurtçular köy - Azdavay - Kastamonu
1928 y: Dangaz [ Yun ]
  Kolca köy - Azdavay - Kastamonu
1928: Kolca
  Saray köy - Azdavay - Kastamonu
1928: Saray
  Sada köy - Azdavay - Kastamonu
1928: Sada


Grafik harita göster     haritada ara : km