Ayvalık'da 28 yerleşim bulundu.
sırala 
  İlyosta ada - Ayvalık - Balıkesir
1906hk: Eleos [ Yun elaioússa "zeytinli" ]
  Karaada ada - Ayvalık - Balıkesir
1906hk: Kálamos [ Yun "kamış" ]
  Maden ada - Ayvalık - Balıkesir
1906hk: Pyrgos [ Yun "kule" ]
  Alibey ada - Ayvalık - Balıkesir
1928k: Alibey
1906hk: Mosxónisi [ Yun "misk adası" ]
1525p: Yund [ Tr yunt "yabani at" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Piri Reis Kitab-ı Bahriyesi'de 'Yund Adaları' adını kullanır. Cunda, Türkçe adın Rum telaffuzuna uydurulmuş biçimi olmalıdır. 1922'den sonra adaya Kuvayı Milliye reislerinden Ali Çetinkaya onuruna Alibey adı verilmiştir. SN
■ Piri Reis'in Kitab-ı Bahriyesi'nde bahsettiği Yund Adalarının burası olduğu tahmin edilmektedir. Türkçe "yabani at" anlamına gelen yund adının daha sonra Cunda'ya dönmüş olması muhtemeldir. 1922'de adaya Kuvayı Milliye reislerinden Ali Çetinkaya onuruna Alibey adı verilmiştir. kydonia
  Sarmısaklı mah Ayvalık - Ayvalık - Balıkesir
■ Asıl Sarmısak Memlahası (Tuzlası) Badavut'un ötesinde, yarımadanın ucundadır. SN
  Küçükköy mah - Ayvalık - Balıkesir
1928k: Yeniçeri
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Kısmen Boşnak yerleşimi Manav
  Lale ada - Ayvalık - Balıkesir
1911ht: Kromilo [ Yun Krommylo ]
  Ayvalık ilçe - Ayvalık - Balıkesir
Y1900~: Kidonia/Kidonies [ Yun kidónies "ayvalar" ]
1845: Ayvalık (idari bölge) [ Yun Aióliko "Eolya (bölge adı)" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Daha önce önemsiz bir yer iken 18. yy sonlarında Rum kasabası olarak iskân edilmiş ve 1821 tarihine dek geniş ayrıcalıklara sahip Rum yönetimine sahip olmuştur. Ayvalık adı en inandırıcı olasılıkla Eolya (Kuzey Ege) ruhani yönetim birimi merkezi anlamında Eóliko sıfatından bozmadır. 19. yy sonlarına doğru beliren Rumca Kidónies adı Türkçe Ayvalı sözcüğünden çeviridir. SN
■ 1570lerde Midillili Helenler tarafından kurulmuş olup 1821 senesine kadar ruhâni ve ilmi özerkliğini korumuştur. Manav
  Balık ada - Ayvalık - Balıkesir
1906hk: Psariáno [ Yun "balıklı" ]
  Murateli mah - Ayvalık - Balıkesir
1928k: Muratİli
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Rumlardan kalma evlere rastlanmaktadır. Manav
  Altınova mah - Ayvalık (Altınova bucağı) - Balıkesir
1906hk, 1928k: Ayazmend
Y1905: Ayasmáti [ Yun agiasmátoi "ayazmalar" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Türközü mah - Ayvalık - Balıkesir
1911ht: Osmaniye
1906hk: Maturides
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.Haritada yeri belli olmayanlar.
  SefaÇamlık mah Ayvalık - Ayvalık - Balıkesir
1911ht: Ayanikola [ Yun Ayios Nikolaos "Aziz Nikola" ]
■ Rumca adını şimdi Çamlık adı verilen yarımada tepesinde şimdi tamamen tahrip edilmiş olan Ayanikola manastırından alır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km