haritada ara :   km  
Ayrancı'da 29 yerleşim bulundu.
sırala 
Sarıkaya köy - Ayrancı (Yeşildere bucağı) - Karaman
1928 📖 Feyzurreşad [ Tr "(Sultan) Reşat bereketi" ]
Karaağaç köy - Ayrancı - Karaman
1928 📖 Karaağaç
Kaleköy köy - Ayrancı - Karaman
1928 📖 Kaleköy
Kavuklar köy - Ayrancı - Karaman
1928 📖 Kavuklar
Dokuzyol köy - Ayrancı - Karaman
1928 📖 Orzala
1914hk 📖 Orsala Çiftliği
Ambar köy - Ayrancı - Karaman
1928 📖 Ambar
1898y 📖 Ambararası
Y200~a 📖 Sidamaria [ AnaD ]
■ 1898'de bu köyde bulunan Roma dönemi lahdi (halen İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde), Anadolu'nun iki bin yılda yaşadığı kültürel gerilemenin canlı şahididir. SN
Saray köy - Ayrancı - Karaman
1928 📖 Saray
■ Yeraltı kenti vardır. 'Saray' adı burada `mağara` anlamındadır. SN
Ayrancı ilçe - Ayrancı - Karaman
1928 📖 Osmaniye
1960 📖 Ayrancı (idari bölge)
■ 20. yy başında Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi.
■ 1903'te Kırım muhacirleri iskân edildi. SN
Yarıkkuyu köy - Ayrancı - Karaman
Türkmen (Sarıkeçili) yerleşimi
■ Antalya'dan göçen Sarıkeçililerce iskân edilmiştir. SN
Büyükkoraş köy - Ayrancı - Karaman
1928 📖 B. Kureyş [ Kr/Tr "aş." ]
1914hk 📖 B. Koraş
■ © Gömlek No:16065 Divle maa Kureyş [=Üçharman-Ayrancı] kazası Kureyş-i Kebir karyesi temettuat defteri. deyar heyran
Küçükkoraş köy - Ayrancı - Karaman
1928 📖 K. Kureyş [ Tr "aş." ]
1914hk 📖 K. Koraş
■ © Gömlek No:16066 Divle maa Kureyş kazası [=Üçharman-Ayrancı] Kureyş-i sagir karyesi temettuat defteri. deyar heyran
Musaköy mah Ayrancı - Ayrancı - Karaman
Kavaközü köy - Ayrancı - Karaman
■ 1967-68'de Devlet desteğiyle iskân edilmiş yeni yerleşimdir. SN
Üçharman köy - Ayrancı - Karaman
1837z 1876a 📖 📖 Divle (kaza)
■ Osmanlı döneminde kaza iken Kafkasya muhacirlerinin iskan edildiği Ayrancı kasabasının kalkınması üzerine ikinci plana düşmüştür. SN
■ © 06.02.1837 Konya sancağında Atçeken kazasında Zivle maa Kureyş'de Mustafa Ağa Camii imam ve hatibliği. deyar heyran
Pınarkaya köy - Ayrancı - Karaman
1946 📖 Divaz
Ağızboğaz köy - Ayrancı - Karaman
1928 📖 Ağızboğaz
Böğecik köy - Ayrancı - Karaman
1928 📖 Böğecik [ Tr Boyacı? ]
Akpınar köy - Ayrancı - Karaman
■ 1968'de Çat Köyünden ayrılan bir grup tarafından kurulmuş yeni yerleşimdir. SN
Kıraman köy - Ayrancı - Karaman
1928 📖 Kıraman
■ © Gömlek No:16068 Divle maa Kureyş kazası [=Üçharman-Ayrancı] Kıraman karyesi temettuat defteri. deyar heyran
Çatköy köy - Ayrancı - Karaman
1914hk 📖 Çatköy
Berendi köy - Ayrancı - Karaman
1928 📖 Berendi
■ Kızlar Asarı denilen kale kalıntısı ve Ören mevkiinde yeraltı şehri bulunmaktadır. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.