Ayrancı'da 29 yerleşim bulundu.
sırala 
  Sarıkaya köy - Ayrancı (Yeşildere bucağı) - Karaman
1928k: Feyzurreşad [ Tr "(Sultan) Reşat bereketi" ]
  Ambar köy - Ayrancı - Karaman
1928k: Ambar
1898: Ambararası
Y300~: Sidamara [ Luw ]
■ 1898'de bu köyde bulunan Roma dönemi lahdi (halen İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde), Anadolu'nun iki bin yılda yaşadığı kültürel gerilemenin canlı şahididir. SN
  Saray köy - Ayrancı - Karaman
1928k: Saray
■ Yeraltı kenti vardır. 'Saray' adı burada `mağara` anlamındadır. SN
  Ayrancı ilçe - Ayrancı - Karaman
1928k: Osmaniye
1960k: Ayrancı (idari bölge)
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
■ 1903'te Kırım muhacirleri iskân edildi. SN
  Yarıkkuyu köy - Ayrancı - Karaman
Türkmen (Sarıkeçili) yerleşimi
■ antalya'dan göçen Sarıkeçililerce iskân edilmiştir. SN
  Büyükkoraş köy - Ayrancı - Karaman
1928k: B. Kureyş [ Kürd korêş "aş." ]
1914hk: B. Koraş
■ © Gömlek No:16065 Divle maa Kureyş [=Üçharman-Ayrancı] kazası Kureyş-i Kebir karyesi temettuat defteri. deyar heyran
  Musaköy mah Ayrancı - Ayrancı - Karaman
  Kavaközü köy - Ayrancı - Karaman
■ 1967-68'de Devlet desteğiyle iskân edilmiş yeni yerleşimdir. SN
  Üçharman köy - Ayrancı - Karaman
1837d, 1928k: Divle [ ce iskânından sonra önemini kaybetmiştir. ]
■ Osmanlı döneminde kaza merkezi iken Ayrancı kasabasının Tatar muhacirler SN
■ © 06.02.1837 Konya sancağında Atçeken kazasında Zivle maa Kureyş'de Mustafa Ağa Camii imam ve hatibliği. deyar heyran
  Küçükkoraş köy - Ayrancı - Karaman
1928k: K. Kureyş [ Kürd korêş "aş." ]
1914hk: K. Koraş
■ © Gömlek No:16066 Divle maa Kureyş kazası [=Üçharman-Ayrancı] Kureyş-i sagir karyesi temettuat defteri. deyar heyran
  Böğecik köy - Ayrancı - Karaman
1928k: Böğecik [ Tr Boyacı? ]
  Akpınar köy - Ayrancı - Karaman
■ 1968'de Çat Köyünden ayrılan bir grup tarafından kurulmuş yeni yerleşimdir. SN
  Kıraman köy - Ayrancı - Karaman
1928k: Kıraman
■ © Gömlek No:16068 Divle maa Kureyş kazası [=Üçharman-Ayrancı] Kıraman karyesi temettuat defteri. deyar heyran
  Berendi köy - Ayrancı - Karaman
1928k: Berendi
■ Kızlar Asarı denilen kale kalıntısı ve Ören mevkiinde yeraltı şehri bulunmaktadır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km