Aydıncık'da 42 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yenikaş mah - Aydıncık - Mersin
■ Asıl Kaş obası dağda şimdi Yeniyörükkaş denilen yerde iken yeni yerleşim alanı sahildeki Soğuksu mevkiinde kuruldu. SN
  Aydıncık ilçe - Aydıncık - Mersin
1960k: Aydıncık
Y-350: Kelénderis [ Yun "meşeli" ]
1972-1987: İskele (bld)
■ Antik Yunan kaynaklarına göre MÖ 1000 civarında kurulduğu rivayet edilen Kelenderis kentidir. Adın Türkçeleşmiş biçimi Gülnar iken 19. yy'da belki artan Rum nüfusun da etkisiyle Gilindire biçimi yaygınlaştı. 1915'te Rumların göçe zorlanmasından sonra ilçe merkezi şimdiki Gülnar ilçesi olan Anaypazarı yaylasına taşındı. Bir dönem İskele belediyesi adını taşıyan Gilindire/Aydıncık kasabası 1987'de ayrıca ilçe oldu. SN
  Sulucaalan köy - Aydıncık - Yozgat
1928k: Sulucaalan
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Kösrelik bld - Aydıncık - Yozgat
1928k: Kösrelik
Kürd yerleşimi
  Kuşsaray köy - Aydıncık - Yozgat
1928k: Kuşsaray
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Bakırboğazı köy - Aydıncık - Yozgat
Çr: Darikokit
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Sakızlık köy - Aydıncık - Yozgat
1862d: Sakızlık
■ © 21.05.1862 Zile Kazası Sakızlık Karyesi'nde Cihanikli [Canbeg] Aşireti'nden Halil'in katili Mehmed'in kürek cezası için Ergani'ye gönderildiği. (16. Anadolu) deyar heyran
  Mercimekören köy - Aydıncık - Yozgat
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Kocabekiroğlu köy - Aydıncık - Yozgat
Kürd yerleşimi
  Boğazkaya köy - Aydıncık - Yozgat
1928k: KürdBakırı
Kürd yerleşimi
  Yenice köy - Aydıncık - Yozgat
1928k: Yenice
Kürd yerleşimi
  Aşağıkuyucak köy - Aydıncık - Yozgat
1928k: Kuyucak aş.
Alevi yerleşimi
  Aydıncık ilçe - Aydıncık - Yozgat
Eski adı: Mamure [ Tr "kasaba" ]
  Ağıllı köy - Aydıncık - Yozgat
1928k: Ağıllı
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ © Gömlek No:16718 Bozok sancağındaki Çepni kabilesine bağlı Handır, Hacı İlyas, Ağılcık, Eskiköy ve Kızılcakışla karyeleri temettuat defteri. deyar heyran
  Kızılcakışla köy - Aydıncık - Yozgat
Eski adı: Kızılcakışla
■ Bozok sancağındaki Çepni kabilesine bağlı Handır, Hacı İlyas, Ağılcık, Eskiköy ve Kızılcakışla karyeleri temettuat defteri. deyar heyran
  Hacıilyas köy - Aydıncık - Yozgat
Eski adı: Hacıilyas
■ Bozok sancağındaki Çepni kabilesine bağlı Handır, Hacı İlyas, Ağılcık, Eskiköy ve Kızılcakışla karyeleri temettuat defteri. deyar heyran
  Çandır köy - Aydıncık - Yozgat
Eski adı: Çandır
■ Bozok sancağındaki Çepni kabilesine bağlı Çandır, Hacı İlyas, Ağılcık, Eskiköy ve Kızılcakışla karyeleri temettuat defteri. deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km