Aydıncık'da 42 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yenikaş mah - Aydıncık - Mersin
■ Asıl Kaş obası dağda şimdi Yeniyörükkaş denilen yerde iken yeni yerleşim alanı sahildeki Soğuksu mevkiinde kuruldu. SN
  Aydıncık ilçe - Aydıncık - Mersin
1960k: Aydıncık
Y-350: Kelénderis [ Yun "meşeli" ]
1972-1987: İskele (bld)
■ Antik Yunan kaynaklarına göre MÖ 1000 civarında kurulduğu rivayet edilen Kelenderis kentidir. Adın Türkçeleşmiş biçimi Gülnar iken 19. yy'da belki artan Rum nüfusun da etkisiyle Gilindire biçimi yaygınlaştı. 1915'te Rumların göçe zorlanmasından sonra ilçe merkezi şimdiki Gülnar ilçesi olan Anaypazarı yaylasına taşındı. Bir dönem İskele belediyesi adını taşıyan Gilindire/Aydıncık kasabası 1987'de ayrıca ilçe oldu. SN
  Sulucaalan köy - Aydıncık - Yozgat
1928k: Sulucaalan
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Kösrelik bld - Aydıncık - Yozgat
1928k: Kösrelik
Kürd yerleşimi
  Kuşsaray köy - Aydıncık - Yozgat
1928k: Kuşsaray
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı Çerkesler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Bakırboğazı köy - Aydıncık - Yozgat
Çr: Darikokit
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı Abazalar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Sakızlık köy - Aydıncık - Yozgat
1862d: Sakızlık
■ © 21.05.1862 Zile Kazası Sakızlık Karyesi'nde Cihanikli [Canbeg] Aşireti'nden Halil'in katili Mehmed'in kürek cezası için Ergani'ye gönderildiği. (16. Anadolu) deyar heyran
  Mercimekören köy - Aydıncık - Yozgat
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı Çerkesler'den ve Abazalar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kocabekiroğlu köy - Aydıncık - Yozgat
Kürd yerleşimi
■ Köyün kurucuları Yörükler'dir. Köy halkı günümüzde Sünni Yörükler'den oluşmaktadır. Köy halkının ataları Toroslar'dan gelmiştir. Köyün ismi Kurtuluş Savaşı'nda şehit olan Koca Bekir Bey'den gelmektedir. Köyde Kürd nüfus bulunmamaktadır. Berk Ulusoy
  Boğazkaya köy - Aydıncık - Yozgat
1928k: KürdBakırı
Kürd yerleşimi
  Yenice köy - Aydıncık - Yozgat
1928k: Yenice
Kürd yerleşimi
■ Köy 18. yüzyılın ortalarında Türkmenler tarafından kurulmuştur. Köy halkı günümüzde Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Köyde Kürd nüfus bulunmamaktadır. Berk Ulusoy
  Benlioğlu köy - Aydıncık - Yozgat
1928k: Beğli
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Küçüktoraman köy - Aydıncık - Yozgat
1928k: K. Toraman
■ Köyün kurucuları Türkmenler'dir. Köy halkı günümüzde Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkı Toraman Aşireti'ne mensuptur. Köyde Kürd nüfus bulunmamaktadır. Berk Ulusoy
  Aşağıkuyucak köy - Aydıncık - Yozgat
1928k: Kuyucak aş.
Alevi yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Büyüktoraman köy - Aydıncık - Yozgat
1928k: B. Toraman
■ Köyün kurucuları Türkmenler'dir. Köy halkı günümüzde Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkı Toraman Aşireti'ne mensuptur. Köyde Kürd nüfus bulunmamaktadır. Berk Ulusoy
  Aydıncık ilçe - Aydıncık - Yozgat
Eski adı: Mamure [ Tr "kasaba" ]
  Ağıllı köy - Aydıncık - Yozgat
1928k: Ağıllı
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ © Gömlek No:16718 Bozok sancağındaki Çepni kabilesine bağlı Handır, Hacı İlyas, Ağılcık, Eskiköy ve Kızılcakışla karyeleri temettuat defteri. deyar heyran
■ Köy halkı Abazalar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kızılcakışla köy - Aydıncık - Yozgat
Eski adı: Kızılcakışla
■ Bozok sancağındaki Çepni kabilesine bağlı Handır, Hacı İlyas, Ağılcık, Eskiköy ve Kızılcakışla karyeleri temettuat defteri. deyar heyran
■ Köy 18. yüzyılda Türkmenler tarafından kurulmuştur. Köy halkı günümüzde Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Çepni Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Hacıilyas köy - Aydıncık - Yozgat
Eski adı: Hacıilyas
■ Bozok sancağındaki Çepni kabilesine bağlı Handır, Hacı İlyas, Ağılcık, Eskiköy ve Kızılcakışla karyeleri temettuat defteri. deyar heyran
■ Köy 18. yüzyılda Türkmenler tarafından kurulmuştur. Köy halkı günümüzde Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Çepni Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Çandır köy - Aydıncık - Yozgat
Eski adı: Çandır
■ Bozok sancağındaki Çepni kabilesine bağlı Çandır, Hacı İlyas, Ağılcık, Eskiköy ve Kızılcakışla karyeleri temettuat defteri. deyar heyran
■ Köy halkı Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Çepni Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy


Grafik harita göster     haritada ara : km