Aydıncık'da 43 yerleşim bulundu.
sırala 
  Pembecik mah - Aydıncık - Mersin
1914hk 📖 Pembecik
  Yenikaş mah - Aydıncık - Mersin
1914hk 📖 Soğuksu + Melania Limanı
1522t 📖 Manyan [ Yun melanion "karaca" ]
■ Asıl Kaş obası dağda şimdi Yeniyörükkaş denilen yerde iken yeni yerleşim alanı sahildeki Soğuksu mevkiinde kuruldu. 16. yy'da Manyan kazasının merkezi olan Manyan köyü burası olmalıdır. SN
  Duruhan mah - Aydıncık - Mersin
1928 📖 Duruhan
  Karaseki mah - Aydıncık - Mersin
1522t 📖 Karaseki
  Aydıncık ilçe - Aydıncık - Mersin
1968 📖 Aydıncık
1914hk 📖 Gilindire | Gülnare
1522t 📖 Kilindire / Gilindire
Y-454 📖 Kelénderis [ Yun "meşeli" ]
1980 📖 İskele (bld)
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Antik Yunan kaynaklarına göre MÖ 1000 civarında kurulduğu rivayet edilen Kelenderis kentidir. Adın Türkçeleşmiş biçimi Gülnar iken 19. yy'da belki artan Rum nüfusun da etkisiyle Gilindire biçimi yaygınlaştı. 1915'te Rumların göçe zorlanmasından sonra ilçe merkezi şimdiki Gülnar ilçesi olan Anaypazarı yaylasına taşındı. Bir dönem İskele belediyesi adını taşıyan Gilindire/Aydıncık kasabası 1987'de ayrıca ilçe oldu. SN
  YeniyörükKaş mah - Aydıncık - Mersin
1928 📖 Yeniyörük Kaş
1914hk 📖 Kaş Obası
  HacıBahattin mah - Aydıncık - Mersin
1928 📖 Hacıbahaddin
  Yeniyörük mah - Aydıncık - Mersin
1914hk 📖 Yeniyürük
  Eskiyörük mah - Aydıncık - Mersin
1914hk 📖 Eskiyörük
  Sulucaalan köy - Aydıncık - Yozgat
1928 📖 Sulucaalan
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Baydiğin bld - Aydıncık - Yozgat
1838a 📖 Baydiğin [ Tr beytigin "soylu bey" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Mollaismail köy - Aydıncık - Yozgat
1838a 📖 Molla İsmailoğlu
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Kösrelik bld - Aydıncık - Yozgat
1838a 📖 Kösrelik | Tatlar
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Kuyuköy köy - Aydıncık - Yozgat
1928 📖 Kuyuköy
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Kuşsaray köy - Aydıncık - Yozgat
1928 📖 Kuşsaray
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Bakırboğazı köy - Aydıncık - Yozgat
Ab 📖 Darikokit
1928 📖 Çerkes Bakırı
1925h 📖 Bakırin Çerkesleri
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Sakızlık köy - Aydıncık - Yozgat
1838a 📖 Sakızlık
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
■ © 21.05.1862 Zile Kazası Sakızlık Karyesi'nde Cihanbeğli [Canbeg] Aşireti'nden Halil'in katili Mehmed'in kürek cezası için Ergani'ye gönderildiği. (16. Anadolu) deyar heyran
  Mercimekören köy - Aydıncık - Yozgat
Ab 📖 Tramçkun Kit / TramkitCkguin
1925h 📖 Mercimekören
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Kocabekiroğlu köy - Aydıncık - Yozgat
1838a 📖 Kocabekiroğlu
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Dereçiflik köy - Aydıncık - Yozgat
1838a 📖 Dereçiflik
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Boğazkaya köy - Aydıncık - Yozgat
1928 📖 Kürd Bakırı
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Güroğlu köy - Aydıncık - Yozgat
1928 📖 Köroğlu?
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Yenice köy - Aydıncık - Yozgat
1838a 📖 Künbed Yenicesi
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Benlioğlu köy - Aydıncık - Yozgat
1928 📖 Beğli
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Küçüktoraman köy - Aydıncık - Yozgat
1925h 📖 K. Toraman
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Danlıdağ dağ - Aydıncık - Yozgat
1925h 📖 Dağnıdağı
  Aşağıkuyucak köy - Aydıncık - Yozgat
1838a 📖 Kuyucak aş.
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Büyüktoraman köy - Aydıncık - Yozgat
1925h 📖 B. Toraman
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Aydıncık ilçe - Aydıncık - Yozgat
1928 📖 Mamure [ Tr "kasaba" ]
1485t 1925h Eskiköy
1485t 📖 Kızıl Künbed (idari bölge)
■ Osmanlı döneminde Kızıl Kümbet adı verilen idari bölgenin merkezi olan Eskiköy idi. 20. yy başlarında Mamure adı verildi. SN
  Ağıllı köy - Aydıncık - Yozgat
1840z 📖 Ağıllı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ © Gömlek No:16718 Bozok sancağındaki Çepni kabilesine bağlı Çandır, Hacı İlyas, Ağılcık, Eskiköy ve Kızılcakışla karyeleri temettuat defteri. deyar heyran
  Kıyıkışla köy - Aydıncık - Yozgat
1928 📖 Kıyıkışla
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Kazankaya bld - Aydıncık - Yozgat
1485t 📖 Kazankaya
  Baştürk bld - Aydıncık - Yozgat
1980 📖 Deveci + Kalkancı
  Kalkancı mah - Aydıncık - Yozgat
1928 📖 Kalkancı
  Deveci mah - Aydıncık - Yozgat
1485t 📖 Deveci
  Üzümlük köy - Aydıncık - Yozgat
1838a 📖 Üzümlük
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Kızılcakışla köy - Aydıncık - Yozgat
1522t 📖 Kızılcakışla
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Bozok sancağındaki Çepni kabilesine bağlı Handır, Hacı İlyas, Ağılcık, Eskiköy ve Kızılcakışla karyeleri temettuat defteri. deyar heyran
  Kırımoluk köy - Aydıncık - Yozgat
1928 📖 Kırımoluk
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Hacıilyas köy - Aydıncık - Yozgat
1838a 📖 Hacıilyas Kışlağı
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Bozok sancağındaki Çepni kabilesine bağlı Handır, Hacı İlyas, Ağılcık, Eskiköy ve Kızılcakışla karyeleri temettuat defteri. deyar heyran
  Çandır köy - Aydıncık - Yozgat
1840z 1925h 📖 📖 Çandır
■ Bozok sancağındaki Çepni kabilesine bağlı Çandır, Hacı İlyas, Ağılcık, Eskiköy ve Kızılcakışla karyeleri temettuat defteri. deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km