haritada ara :   km  
Aydıncık'da 51 yerleşim bulundu.
sırala 
Karadere mah - Aydıncık - Mersin
1522t 📖: Karadere
Pembecik mah - Aydıncık - Mersin
1522t 📖: Pambucak
Hasancık mah - Aydıncık - Mersin
1522t 📖: Hasancık
Yenikaş mah - Aydıncık - Mersin
1522t 📖: Manyan [ Yun melanion "karaca" ]
■ Asıl Kaş Obası dağda şimdi Yeniyörükkaş denilen yerde iken yeni yerleşim alanı sahildeki Soğuksu mevkiinde kuruldu. 16. yy'da Manyan kazasının merkezi olan Manyan köyü burası olmalıdır. SN
Duruhan mah - Aydıncık - Mersin
1928 📖: Duruhan
Karaseki mah - Aydıncık - Mersin
1522t 📖: Karaseki
Aydıncık ilçe - Aydıncık - Mersin
1968 📖: Aydıncık
1914hk 📖: Gilindire | Gülnare
1522t 📖: Kilindire/Gilindire
Y-454 📖: Kelénderis [ Yun "meşeli" ]
1980 📖: İskele (bld)
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Antik Yunan kaynaklarına göre MÖ 1000 civarında kurulduğu rivayet edilen Kelenderis kentidir. Adın Türkçeleşmiş biçimi Gülnar iken 19. yy'da belki artan Rum nüfusun da etkisiyle Gilindire biçimi yaygınlaştı. 1915'te Rumların göçe zorlanmasından sonra ilçe merkezi şimdiki Gülnar ilçesi olan Anaypazarı yaylasına taşındı. Bir dönem İskele belediyesi adını taşıyan Gilindire/Aydıncık kasabası 1987'de ayrıca ilçe oldu. SN
Hacıbahattin mah - Aydıncık - Mersin
1522t 📖: Hacıbahaddinlü (aş.)
■ 16. yy'a ait tahrirlerde Manyan kazasında konargöçer Hacıbahaddinlü Cemaati anılır. SN
Fidik Eskiyörük mv - Aydıncık - Mersin
1928 📖: Fidik (köy)
Sulucaalan köy - Aydıncık - Yozgat
1928 📖: Sulucaalan
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Şapsığ) yerleşimi.
Baydiğin bld - Aydıncık - Yozgat
1838a 📖: Baydiğin [ Tr beytigin "soylu bey" ]
Türkmen yerleşimi
Kuyuköy köy - Aydıncık - Yozgat
1928 📖: Kuyuköy
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Canbeg) yerleşimi
Mollaismail köy - Aydıncık - Yozgat
1838a 📖: Molla İsmailoğlu
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Canbeg) yerleşimi
Kösrelik bld - Aydıncık - Yozgat
1838a 📖: Kösrelik | Tatlar
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
■ Halkı Erzurum civarından göç etmiştir. Cihad Gümüs
Kuşsaray köy - Aydıncık - Yozgat
1928 📖: Kuşsaray
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni (Şapsığ) yerleşimi.
Bakırboğazı köy - Aydıncık - Yozgat
1928 📖: Çerkes Bakırı
1925h 📖: Bakırin Çerkesleri
Ab 📖: Darikokit
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
Sakızlık köy - Aydıncık - Yozgat
1838a 📖: Sakızlık
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Canbeg) yerleşimi
■ © 21.05.1862 Zile Kazası Sakızlık Karyesi'nde Cihanbeğli [Canbeg] Aşireti'nden Halil'in katili Mehmed'in kürek cezası için Ergani'ye gönderildiği. (16. Anadolu) deyar heyran
Mercimekören köy - Aydıncık - Yozgat
1925h 📖: Mercimekören
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
Kocabekiroğlu köy - Aydıncık - Yozgat
1838a 📖: Kocabekiroğlu
Türkmen yerleşimi
Dereçiflik köy - Aydıncık - Yozgat
1838a 📖: Dereçiflik
■ Esasen Kürt Alevi iken Sünnileştikleri anlatılır. Halen 'Türkmen' oldukları söylenir. SN
Boğazkaya köy - Aydıncık - Yozgat
1928 📖: Kürd Bakırı
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Halkı Erzurum civarından göç etmiştir. Cihad Gümüs
Güroğlu köy - Aydıncık - Yozgat
1928 📖: Köroğlu?
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt/Zaza (Canbeg) yerleşimi
■ Dört sülale var. Üçü Elazığ'lı Kürt-Alevisi, Canbeg aşiretinden. Bir sülale ise Amasya/Göynücek/Kışlabeyi (eski adı Cender) köyünden gelen Sünni Türk. metonio
Yenice köy - Aydıncık - Yozgat
1838a 📖: Künbed Yenicesi
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Canbeg) yerleşimi
Benlioğlu köy - Aydıncık - Yozgat
1928 📖: Beğli
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Canbeg) yerleşimi
Küçüktoraman köy - Aydıncık - Yozgat
1925h 📖: KüçükToraman
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Canbeg) yerleşimi
Aşağıkuyucak köy - Aydıncık - Yozgat
1838a 📖: Kuyucak aş.
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Canbeg) yerleşimi
Büyüktoraman köy - Aydıncık - Yozgat
1925h 📖: BüyükToraman
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Canbeg) yerleşimi
Aydıncık ilçe - Aydıncık - Yozgat
1928 📖: Mamure [ Tr "kasaba" ]
1485t 1925h 📖Eskiköy
1485t 📖: Kızıl Künbed (idari bölge)
■ Osmanlı döneminde Kızıl Kümbet adı verilen idari bölgenin merkezi olan Eskiköy idi. 20. yy başlarında Mamure adı kullanıldı. ■ İlçe nüfusunun yaklaşık yarısı Sivas-Malatya kökenli Kürtçe dilli Alevidir. Evvelce Alevi olup Sünnileşenler 'Türkmen' olarak adlandırılır. Ayrıca kayda değer sayıda Kafkas muhaciri (Çerkes ve Abhaz) iskan edilmiştir. SN
Ağıllı köy - Aydıncık - Yozgat
1838a 📖: Ağıllı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
■ © Gömlek No:16718 Bozok sancağındaki Çepni kabilesine bağlı Çandır, Hacı İlyas, Ağılcık, Eskiköy ve Kızılcakışla karyeleri temettuat defteri. deyar heyran
Kıyıkışla köy - Aydıncık - Yozgat
1928 📖: Kıyıkışla
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Kazankaya bld - Aydıncık - Yozgat
1485t 📖: Kazankaya
Kalkancı mah - Aydıncık - Yozgat
1928 📖: Kalkancı
Deveci mah - Aydıncık - Yozgat
1485t 📖: Deveci
Üzümlük köy - Aydıncık - Yozgat
1838a 📖: Üzümlük
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Canbeg) yerleşimi
Kızılcakışla köy - Aydıncık - Yozgat
1522t 📖: Kızılcakışla
■ Bozok sancağındaki Çepni kabilesine bağlı Handır, Hacı İlyas, Ağılcık, Eskiköy ve Kızılcakışla karyeleri temettuat defteri. deyar heyran
Kırımoluk köy - Aydıncık - Yozgat
1928 📖: Kırımoluk
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Canbeg) yerleşimi
Hacıilyas köy - Aydıncık - Yozgat
Türkmen yerleşimi
■ Bozok sancağındaki Çepni kabilesine bağlı Handır, Hacı İlyas, Ağılcık, Eskiköy ve Kızılcakışla karyeleri temettuat defteri. deyar heyran
Çandır köy - Aydıncık - Yozgat
1840z 1925h 📖Çandır
Türkmen yerleşimi
■ Bozok sancağındaki Çepni kabilesine bağlı Çandır, Hacı İlyas, Ağılcık, Eskiköy ve Kızılcakışla karyeleri temettuat defteri. deyar heyran


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.