Aydın'da 579 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 6
sırala 
  Bayrak ada - Kuşadası - Aydın
Y17 📖 Narthêkís [ Yu "büyük yabani rezene, Ferula communis" ]
■ Eskiden kilise olan adacıkta şimdi jandarma karakolu vardır. Boğaz Adası da denir. SN
  Karine mv - Söke - Aydın
1977 📖 Dil İskelesi
Y1890hk : Spília [ Yun "mağara" ]
1884s 📖 Karina (göl) [ Yun "gemi omurgası" ]
■ Karina esasen Büyükmenderes Deltası gölünün adıdır. Göl ucundaki Dil İskelesine halen Karina veya Karine adı verilmektedir. SN
  Karasu koy - Kuşadası - Aydın
1917h 📖 Platanya [ Yun "çınarlar" ]
  Kavaklıburun koy - Kuşadası - Aydın
1917h 📖 Kalamaki [ Yun "küçük kamışlık" ]
  Doğanbey mah - Söke (Doğanbey bucağı) - Aydın
Y1900~ 📖 Domátia
1575 📖 Domadca
1528t 📖 Domadya [ Yun dômátia "odalar" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Ekim 1575 tarihinde, Akçaşehir kazasının köyleri arasında anılan Tomadçe'dir. Farklı kaynaklarda Domatia, Domatya, Domatça ya da Damatça olarak geçmektedir. Nezih Aytaçlar
  Aydınlık koy - Kuşadası - Aydın
1917h 📖 Maratya [ Yun "rezene" ]
  İçmeler koy - Kuşadası - Aydın
1917h 📖 Ayanikola [ Yun ayios Nikolaos "Aziz Nikola" ]
  Tuzburgazı mah - Söke (Doğanbey bucağı) - Aydın
1890hk 1917h 📖 📖 Domuzburgaz
1528t 📖 Domuzbergos
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1575'de Akçaşehir kazasının köyleri arasında anılan Bergos-ı Tonğuz olmalıdır. SN
  Güzelçamlı mah - Kuşadası (Davutlar bucağı) - Aydın
1916h 📖 Rum Çamlısı | Gâvur Çamlı
1905hk 📖 Gâvur Çanlı
1890hk 📖 Çanlı [ Tr "kiliseli" ]
Y-450 📖 Paniônion [ Yun "tüm-İyonya (tapınağı)" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 12 İyon şehir devletinin ortak kurumu olan Panionion kutsal alanı ile buradaki Zeus Mağarasından MÖ 5. yy tarihçisi Herodot söz eder. SN
  Kadınlar Denizi mah - Kuşadası - Aydın
Eski adı: -
■ Adını Kadınlar Denizi adını taşıyan kumsaldan alır. Sınırları içindeki yapıların genelini yazlıklar, ikinci konutlar ve oteller oluşturur. ADALI
  Atburgazı mah - Söke (Doğanbey bucağı) - Aydın
1891s 📖 Atburgazı
1528t 📖 Atbergos
■ Ekim 1575 tarihinde, Akçaşehir kazasının köyleri arasında anılan Atbergos olmalıdır. Nezih Aytaçlar
  Batıköy mah - Didim (Akköy bucağı) - Aydın
1960 📖 Batıköy
1902hb 📖 Batnaz [ Yun çoğ. akk. patines "basamaklar" ]
Y1890hk : Patinotiki (ada) [ Yun patinothíki "basamak yeri" ]
Y-450 📖 Ladê (ada)
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Köyün üzerinde bulunduğu tepe, Milet limanı önünde MÖ 499'da tarihin bilinen ilk deniz savaşına sahne olan Ladê Adasıdır. Büyük Menderes deltasının alüvyonlanması nedeniyle denizden uzak kalmıştır. SN
  Kuşadası ilçe - Kuşadası - Aydın
Y1890hk : Nea Efesos [ Yun "yeni Efes" ]
1788h 📖 Skalanova [ İt "yeni iskele" ]
Y535 📖 Neápolis [ Yun "yenikent" ]
1525 📖 Kuşadası (ada)
■ Antik Çağ'da kullanılan Neapolis adı 1919-1922 Yunan işgali döneminde resmen canlandırılmıştır. Türkçe isim liman önündeki ada ve hisardan gelir. SN
■ © 31.08.1795 Kuşadası'nın Kuyumcu karyesinde sakin Bilekli aşiretinden Ebubekir'in evini basarak emval ve eşyasını yağma eden Kara Mustafa... deyar heyran
■ 1957'ye dek İzmir'e bağlı bir ilçeyken 1957'den sonra Aydın'a bağlanmıştır. Tunahan KOÇAK
  Yuvaca mah - Söke (Doğanbey bucağı) - Aydın
1891s 📖 Yuvaca
  Yenihisar mah Didim - Didim - Aydın
1928 📖 Yenihisar
1884s 📖 Yoranda / Yaranda [ Yun hiéronda "tapınak, ziyaret" ]
Y-450 📖 Dídyma [ Yun didymoi? "ikizler" ]
■ Milet kentine ait ünlü Apollon tapınak kompleksinin bulunduğu yer 1913'e dek Yorandı, daha sonra Yenihisar adıyla anılır. 1955 depreminden sonra ilçe merkezi 3 km güneyde bulunan yeni yerleşime taşındı. 1997'de antik Didyma adının Fransızcaya uyarlanmış biçimi olan Didim benimsendi. ■ 1896 Kiepert haritasında `Rum Yoranda` ve `Müslim Yoranda` olmak üzere iki yerleşim görünür. SN
  Akköy mah - Didim (Akköy bucağı) - Aydın
1891s 📖 Akköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1924'ten sonra Yunanistan, Yugoslavya'dan Bosnak ve Bulgaristan'dan Pomak göçleri almis. Dersim'den sürgün bir aile yerlestirilmis. Sonra baska Kürd ailelerin de oldugu Söke'nin kuzeyindeki Sazli kasabasina tasinmis bu Dersimli aile. Manav
  Kuştur mv - Kuşadası - Aydın
Y-454 📖 Pygela / Pygalê [ AnaD pugala ]
  Kadıkalesi mah - Kuşadası - Aydın
1890hk 📖 Kadıkalesi
  Didim ilçe - Didim (Akköy bucağı) - Aydın
2000 📖 Didim
1928 📖 Yenihisar
Y-450 📖 Dídyma [ AnaD ]
■ Yun dídymos `ikiz` sözcüğüne benzeyen Didyma adı rivayete göre ikiz tanrılar Apollon ve Artemis'i tanımlar. Gerçekte eski Anadolu tanrıçalarından Kybele'nin sıfatı olan Dindymênê'den uyarlanmış olmalıdır. Bkz. Gediz, Murat Dağı. ■ Evvelce Yoran ve Yenihisar adını taşıyan kasabaya, 1999 yılında turistik nedenlerle, antik Yunanca adın Fransızca telaffuza uygun biçimi olan Didim adı verildi. SN
  Dilek dağ - Aa - Aydın
1977 📖 Samsun
Y-450 📖 Mykalê [ AnaD ]
Y1220 📖 Sampson (idari bölge)
■ Bizans'ın son döneminde kurulan Sampson episkepsis'inin (`voyvodalık`?) merkezi Priene kenti idi. Sampson adı muhtemelen İstanbul'daki Sampson hastanesinin vakfı veya arazisi olduğu için verilmiştir. SN
  Boynak mah - Söke - Aydın
1890hk 📖 Boynak
■ Söke Açık ve Kapalı Cezaevi buradadır. SN
  Balat mah - Didim (Akköy bucağı) - Aydın
1525 📖 Balat [ Yun paláti "saray" ]
Y-600 📖 Mílêtos [ AnaD ]
■ Miletos adı eski bir Anadolu dilinden MÖ 2. binyılda Yunancaya aktarılmıştır. MÖ 7. ve 6. yy'larda Akdeniz havzasının en güçlü kent devletlerinden biri idi. ■ Milet ören yeri üzerinde bulunan Balat kasabası 19. yy'da Balat maa Bafi nahiyesi merkezi idi. 20. yy ortalarında arkeolojik sahadan 1 km güneydeki yeni yerine taşındı. SN
■ Miletos adı MÖ 1. binyıl başlarından daha eskidir ve muhtemelen Hitit kaynaklarında geçen Milawanda ile aynı yerdir. Adın kökeni bilinmemekle birlikte, benzer isimli bir yerleşimin Girit'te olması ve Miletos erken tabakalarının buluntuları Girit'le ilişkiye işaret eder. Nezih Aytaçlar
  Değirmen mv - Kuşadası - Aydın
1916h 📖 Vasilaki Çf. + Andonaki Çf. + Apostol Çf.
  Davutlar mah - Kuşadası (Davutlar bucağı) - Aydın
1916h 📖 Türk Çanlı
1890hk 📖 Müslim Çanlı + Davutköy
■ Eski adı, Rum Çanlı (şimdi Güzelçamlı) köyüne nispetle, `Çanlı köyü Türk mahallesi` anlamındadır. Kasabanın güneyindeki dağın zirvesinde eski haritalarda Kurşunlu Manastır gösterilir. SN
  Priene mv - Söke - Aydın
1461t 1890hk 📖 📖 Samsun Kale
Y-454 📖 Priênê [ AnaD ]
Y1220 📖 Sampson (idari bölge)
■ Antik İyonya'nın 12 kentinden biri olan Priene MÖ 330'dan sonra Büyük İskender'in özel hazinesinden yaptığı bağışla yeniden inşa edildi. Bizans imp. döneminde 13. yy başlarında teşkilatlanan Sampson idari bölgesinin merkezi olduğu için bu adla anılır. Söke'den batıya doğru uzanan dağ kütlesi halen Samsun Dağı (resmiyette: Dilek Dağı) olarak adlandırılır. SN
  Soğucak mah - Kuşadası - Aydın
1528t 1916h 📖 📖 Anya
Y-350 📖 Anaía / Anéa
■ Samos ada devletinin anakaradaki iskelesi ve kolonisi olup Efes kenti ile sık sık ihtilaf konusu olan Anaia yerleşimi MÖ 6. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. Anya adı halen kullanılır. SN
  Akyeniköy mah - Didim (Akköy bucağı) - Aydın
1960 📖 Yeniköy
■ Akköy Yeniköyü adıyla tanınan beldeye 2006'da Akyeniköy adı verildi. SN
  Caferli mah - Kuşadası (Davutlar bucağı) - Aydın
1916h 📖 Caferler
  Güllübahçe mah - Söke (Doğanbey bucağı) - Aydın
Y1900~ 📖 Kelebéts
1884s 📖 Gelebeş / Gelebeç
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Eski Rum köyü tepede olup 1950'lerdeki depremden sonra terk edilmişken yakın yıllarda canlandırılmıştır. SN
  Yaylaköy mah - Kuşadası - Aydın
1916h 📖 Manastır
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Panayır ada - Didim - Aydın
■ Adada tahrip edilmiş bir kilise harabesi bulunur. SN
  Fevzipaşa mah - Didim - Aydın
1936 📖 Gevrek
  Ağaçlı mah - Söke - Aydın
1928 📖 Tırha
1890hk 📖 Tırhalı
  Yeniköy mah - Kuşadası - Aydın
1916h 📖 Kurfal
1528t 📖 Kulfal
  Denizköy mah - Didim - Aydın
1936 📖 -
  Gölbent mah - Söke - Aydın
1891s 📖 Gölbend
1890hk 📖 Vaniköy
  Akçakonak mah - Söke - Aydın
1890hk 📖 Gümenes
1467t 📖 Gümenos / Gümenoz [ Yun kuminós ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1916 tarihli Erkanı Harbiye haritası bu köyün hemen güneyinde, şimdi maden ocağının olduğu yerde, 'İngiliz Köyü' adlı yerleşimi gösterir. SN
  Sarıkemer mah - Söke - Aydın
1891s 📖 Sarıkemer
Y1200~a 📖 Pyrra
■ Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Latmos Körfezi ağzının kapanmasından sonra geç Ortaçağ'da inşa edilen Milet-Milas karayolunda bir durak idi. Bizans döneminden kalma kemerli taş köprü köyün 100 m yukarısındadır. SN
  Kirazlı mah - Kuşadası - Aydın
1528t 1890hk 📖 📖 Akçaova
  Çınarköy mah - Kuşadası - Aydın
1890hk 📖 Çınarköy
  Yenidoğan mah - Söke - Aydın
Eski adı: -
  Serçin mah - Söke (Akköy bucağı) - Aydın
1968 📖 Gölönü
1890hk 📖 Serçin [ Yun sarakínos "Arap" ]
  ÖzbeyYeniköy mah - Söke - Aydın
1916h 📖 Yeniköy
  Savuca mah - Söke - Aydın
1890hk 📖 Avcıköy
■ Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
  Söke ilçe - Söke - Aydın
Y1900~ 📖 Sókia
1665 📖 Söke
Y681 📖 Meandroúpolis [ Yun "Menderes kenti" ]
1575 📖 Akçaşehir (idari bölge)
■ Söke adının kaynağı meçhuldür. 19. yy'dan önce rastlanmayan Yun «Sókia» biçimi muhtemelen Türkçeden uyarlanmıştır. `Süleyman Şah'ın dedesi Söke Bey`e dair rivayet desteksizdir. ■ 7. yy'dan itibaren kilise kayıtlarında beliren Maiandropolis ilçesinin yeri daha güçlü olasılıkla Ortaklar yakınındaki Magnesia'dır. Ancak tahmine istinaden 1919-1922 Yunan işgali döneminde Söke'ye Maiandroupolis adı verildi. SN
  Gökşen mah Söke - Söke - Aydın
1890hk 📖 Kızılkilise
  Saplıada ada - Didim - Aydın
Y-454 📖 Teixioússa [ Yun "hisarcık" ]
■ W. Voigtländer, AST 3 (1985) 251–255; AST 4 (1986) 151–156; Lohmann, Risultati... La parola del passato 60 (2005) 332–344. SN
  Yamaç mah - Söke - Aydın
1891s 📖 Kayas
  Avşar mah - Söke - Aydın
1891s 📖 Avşar [ Tr "aş." ]
  Özbaşı mah - Söke - Aydın
1890hk 📖 Özbaşı
  Yorgan mah Avşar - Söke - Aydın
1890hk 📖 Yorgan | Avşar Kalesi [ Tr hiéron "aş." ]
Y-446 📖 Myoús [ Yun "dar yer, kıstak" ]
■ Herodot'a göre antik İyonya'nın 12 kentinden biri olan Myus, Büyük Menderes ovasının Latmos Körfezinin (şimdiki Bafa Gölü) girişini kapatması üzerine erken Antik Çağ'da önemini kaybederek sönmüştü. Ören yerinde kayda değer bir kalıntı yoktur. SN
  Akbük mah - Didim - Aydın
1525 📖 Akbük (başka yer)
Y75 📖 Basilikós (körfez) [ Yun ]
■ Akbük Plinius'un Basilicus Sinus adıyla andığı körfezin adıdır. Şimdiki Akbük mahallesi yakın tarihte kurulmuştur. Piri Reis haritası körfezin batı yakasında Akbük ve Alidos adlı iki yer gösterir. SN
  Azap göl - Söke - Aydın
1890hk 📖 Azab
  Çalıköy mah - Söke - Aydın
1891s 📖 Çalıköy
  Yeşilköy mah - Söke - Aydın
1946 📖 Azap
1891s 📖 Azab
  Sazlı mah - Söke - Aydın
1891s 📖 Kemer
■ Halen ara sıra kullanılan adı: Söke Kemeri. SN
  Naipli mah - Germencik (Ortaklar bucağı) - Aydın
1891s 📖 Naibli
  Karacahayıt mah - Söke - Aydın
1916h 📖 Çeribaşı
1890hk 📖 Delibaşı
  Çerkesköy mv - Söke - Aydın
1890hk 📖 Çerkesköy
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Balatçık mah - Germencik (Ortaklar bucağı) - Aydın
1467t 📖 Balatçık [ Yun paláti "saray" ]
■ 1891 Aydın Salnamesine göre 333 Müslim ve 86 Rum nüfusu vardı. SN
  Gümüş mah - Germencik (Ortaklar bucağı) - Aydın
1891s 📖 Gümüş
  Selatin mah - Germencik (Ortaklar bucağı) - Aydın
1916h 📖 Salahaddin
■ Köyün eski adının Zele Hatun veya Zeliha Hatun olduğu rivayet edilir. Kayıtlarda Selahaddin köyü geçer. SN
  Argavlı mah - Söke - Aydın
1891s 📖 Argavlı
■ 1891 tarihli Aydın Salnamesine göre 172 nüfus Müslim Kıbti ve 114 nüfus `aşair` meskûn idi. SN
  Nalbantlar mah - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
1891s 📖 Nalbandlar
  Ortaklar mah - Germencik (Ortaklar bucağı) - Aydın
1946 📖 Tekkeköy
1916h 📖 Reşadiye
■ 1891 tarihli Aydın Salnamesinde Müslim Kıbtiler (`Romanlar`) olarak listelenen yer burası olsa gerekir. Cumhuriyet döneminde kasaba 1940'larda kurulan Tekkeköy Köy Enstitüsü etrafında oluştu. Asıl Tekkeköy şimdiki Tekin köyüdür. SN
  Kalçık mah - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
1891s 📖 Kalçık
  Burunköy mah - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
1890hk 📖 Burunköy
  Köprülü mah Burunköy - Söke - Aydın
1890hk 📖 Kırkıslar
  Akçakaya mah - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
1891s 📖 Akçakaya
  Yeniköy mah - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
Y1905 📖 Neoxôri [ Yun "yeniköy" ]
1890hk 📖 Yeniköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 20. yy başında Söke'nin Rum mahallesi idi. Birçoğu Samos adasına göçmüştür. SN
  Karaatlı mah - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
1891s 📖 Karaatlı
  Sayrakçı mah - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
1891s 📖 Sayrakçı
  Dereköy mah - Germencik (Ortaklar bucağı) - Aydın
1916hb 📖 Tahtacılar
  Köprüalan mah - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
1916h 📖 -
■ Karakaya köyüne bağlı Kocabaşlar, Şeytanlar, Köprüalan ve Tüccarlar mahalleleri 3.09.1958'de birleştirilerek Köprüalan adıyla köy oldu. SN
  Tekin mah - Germencik (Ortaklar bucağı) - Aydın
1916h 📖 Tekke
Y-450 📖 Magnêsia Maiándrou Μαγνήσια [ AnaD "Menderes Magnesia'sı" ]
■ Ortaklar kasabasının kuruluşundan önce yörenin idari merkezi olan Tekke kasabasıdır. Cumhuriyet döneminde nahiye merkezi Ortaklar'a taşındığında Tekkeköy adı da oraya aktarıldı. ■ Antik Meandros Magnesia'sı ören yeri karayolunun karşı yakasındadır. Burada mimar Hermogenes'in inşa ettiği Artemis tapınağını Roma dönemi yazarı Vitruvius, İyonik mimari tarzının kusursuz modeli olarak tasvir eder. SN
  Uzunkum mah - Söke (Ortaklar bucağı) - Aydın
1891s 📖 Uzunkum
  Kisir mah - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
1916h 📖 Kısır
1891s 📖 Kisir
  Neşetiye mah - Germencik (Ortaklar bucağı) - Aydın
1928 📖 Neşetiye
1891s 📖 Kiliseköy
1467t 📖 Kilisya
  Bağarası mah - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
1891s 📖 İslambağı + Hıristiyanbağı
1890hk 📖 Bağarası
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ İslambağı ve Hıristiyanbağı mevkileri üzerinde 19. yy sonlarında kurulmuş muhacir yerleşimidir. SN
  Kızılcapınar mah - Germencik (Ortaklar bucağı) - Aydın
1928 📖 Kızılcapınar
  Moralı mah - Söke (Ortaklar bucağı) - Aydın
1891s 📖 Moralı
Y451 📖 Hármala [ AnaD ]
■ 'Moralı' adının Harmala'dan *Iramalı > *Mıralı yoluyla evrilmiş olması mümkündür. SN
  Abdurrahmanlar mah - Germencik (Ortaklar bucağı) - Aydın
1891s 📖 Abdurrahman
  Karakaya mah - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
1891s 📖 Karakaya
  Mursallı mah - Germencik - Aydın
1891s 📖 Mürselli
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ 1891 Aydın Salnamesine göre 657 Rum nüfusu vardı. Şimdiki nüfus `Patriyot` adı verilen, Rumca konuşan Müslüman Yunanistan muhacirlerinden oluşur. SN
  Bayırdamı mah - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
1891s 📖 Bayırdamı
  Çalışlı mah - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
1891s 📖 Çalışlı
  Haydarlı mah - Koçarlı - Aydın
1928 📖 Haydarlı
  Yağhanlı mah - Koçarlı - Aydın
1928 📖 Yağhanlı
  Arslanyaylası mah - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
1891s 📖 Arslanyaylası
  Üzümlü mah - Söke - Aydın
1891s 📖 Üzümlü
  Güneyyaka mah - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
1891s 📖 Güneyyaka
  Güzeltepe mah - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
1916h 📖 Tahtacı Köyü
  Kasaplar mah - Koçarlı - Aydın
1928 📖 Kasaplar
  Karaağaçlı mah - Söke - Aydın
1891s 📖 Karaağaçlı
  Bıyıklı mah - Koçarlı - Aydın
1928 📖 Bıyıklı
  Hıdırbeyli mah - Germencik - Aydın
1891s 📖 Hıdırbeyli
  Çamköy mah - Germencik - Aydın
1891s 📖 Çamköy


Grafik harita göster     haritada ara : km