haritada ara :   km  
Aydın'da 16 ilçe bulundu.
sırala 
Kuşadası ilçe - Kuşadası - Aydın
Y1890hk : Nea Efesos [ Yunanca "yeni Efes" ]
1788h 📖 : Skalanova [ İtalyanca "yeni iskele" ]
Y535 📖 : Neápolis [ Yunanca "yenikent" ]
1525 📖 : Kuşadası (ada)
■ Antik Çağ’da kullanılan Neapolis adı 1919-1922 Yunan işgali döneminde resmen canlandırılmıştır. Türkçe isim liman önündeki ada ve hisardan gelir. SN
■ © 31.08.1795 Kuşadası'nın Kuyumcu karyesinde sakin Bilekli aşiretinden Ebubekir'in evini basarak emval ve eşyasını yağma eden Kara Mustafa... deyar heyran
■ 1957'ye dek İzmir'e bağlı bir ilçeyken 1957'den sonra Aydın'a bağlanmıştır. Tunahan KOÇAK
■ İlçe merkezinin bir mahallesi olan Türkmen mahallesi, 18. yüzyılda bölgeye gelen Mihmatlı Aşireti'ne mensup Türkmen obaları tarafından kurulmuştur. Hasan Budak
■ Koord: 37° 51' 16'' D, 27° 15' 6'' K
Didim ilçe - Didim (Akköy bucağı) - Aydın
2000 📖 : Didim
1928 📖 : Yenihisar
Y-450 📖 : Dídyma [ Anadolu Dilleri ]
■ Yun dídymos `ikiz` sözcüğüne benzeyen Didyma adı rivayete göre ikiz tanrılar Apollon ve Artemis’i tanımlar. Gerçekte eski Anadolu tanrıçalarından Kybele’nin sıfatı olan Dindymênê’den uyarlanmış olmalıdır. Bkz. Gediz, Murat Dağı. ■ Evvelce Yoran ve Yenihisar adını taşıyan kasabaya, 1999 yılında turistik nedenlerle, antik Yunanca adın Fransızca telaffuza uygun biçimi olan Didim adı verildi. SN
■ Koord: 37° 21' 34'' D, 27° 16' 21'' K
Söke ilçe - Söke - Aydın
Y1900~ 📖 : Sókia
1665 📖 : Söke
Y681 📖 : Meandroúpolis [ Yunanca "Menderes kenti" ]
1575 📖 : Akçaşehir (idari bölge)
■ Söke adının kaynağı meçhuldür. 19. yy’dan önce rastlanmayan Yun «Sókia» biçimi muhtemelen Türkçeden uyarlanmıştır. `Süleyman Şah’ın dedesi Söke Bey`e dair rivayet desteksizdir. ■ 7. yy’dan itibaren kilise kayıtlarında beliren Maiandropolis ilçesinin yeri daha güçlü olasılıkla Ortaklar yakınındaki Magnesia’dır. Ancak tahmine istinaden 1919-1922 Yunan işgali döneminde Söke’ye Maiandroupolis adı verildi. SN
■ Koord: 37° 44' 58'' D, 27° 24' 21'' K
Germencik ilçe - Germencik - Aydın
1890hk 1916h 📖 📖 : Değirmencik | Eyneabad
1665 📖 : Eyineabad [ Türkçe eyine/ezine "cuma camii/pazarı" ]
1430t 📖 : Germiyâncık [ Türkçe germiyân "kaplıcalar" ]
1876a 📖 : Ezine-i Ayasluğ (idari bölge) [ Türkçe "Ayasluk/Selçuk cuması" ]
■ Germiyancık ve Eyineabad adları en eski dönemden itibaren birlikte görülür. Bir ara Değirmencik adı verildiği anlatılır ise de buna dair kaynak bulamadım. SN
■ Koord: 37° 52' 15'' D, 27° 36' 11'' K
Koçarlı ilçe - Koçarlı - Aydın
1928 📖 : Koçarlı [ Türkçe "koyunlu" ]
■ Koord: 37° 45' 41'' D, 27° 42' 15'' K
İncirliova ilçe - İncirliova - Aydın
1891s 📖 : Karapınar
1430t 📖 : İlyasbeğlü
■ Daha önce Karapınar nahiye merkezi iken 1942’de adı İncirliova olarak değiştirildi. 1987’de ilçe oldu. SN
■ Koord: 37° 51' 9'' D, 27° 43' 21'' K
Karpuzlu ilçe - Karpuzlu - Aydın
1891s 📖 : Demircideresi
Y-454 Y1262y 📖 : Álinda [ Anadolu Dilleri ]
H 📖 : Lalanti?
1891s 📖 : Karpuzlu (idari bölge)
■ Kasabaya hakim tepe üzerinde bulunan Alinda antik kenti belki MÖ 2. binyıla ait Hitit kayıtlarında görülen Lalanti adlı yerdir. ■ Daha önce ova ve nahiye adı olan Karpuzlu, 1971’de belediye statüsü kazanan Demircidere kasabasının adı olarak benimsendi. SN
■ Koord: 37° 33' 25'' D, 27° 49' 59'' K
Köşk ilçe - Köşk - Aydın
1665 📖 : Köşk
1500~ 📖 : Sındaklı
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Yerel halkın benimsediği rivayete göre 1653 yılında meydana gelen deprem nedeniyle "Göçük" adı verilmiş iken bu sözcük sonradan "Köşk" şeklini almıştır. Ancak bu rivayet doğru olamaz, çünkü Evliya Çelebi seyahatnamesinde "Köşk" adı görülür. Nezih Aytaçlar
■ Koord: 37° 51' 4'' D, 28° 3' 7'' K
Çine ilçe - Çine - Aydın
1928 📖 : Hamidabad | Kıroba
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 1878’de Filibe muhacirlerini iskân etmek için kurulan Hamitabat kasabasıdır. 1909’dan sonra Kıroba adını aldı. 1922’den sonra Çine ilçe merkezi eski Çine’den buraya taşındı. SN
■ Koord: 37° 37' 0'' D, 28° 3' 29'' K
Sultanhisar ilçe - Sultanhisar - Aydın
1467t 📖 : Sultanhisarı
■ Strabon kentin Yunan-öncesi adının Athymbra olduğunu belirtir. I. Antioxos Sôtêr (MÖ 281-261) buraya kent statüsü vermiş ve tanrı Dionysos’un doğum yeri olduğu rivayet edilen efsanevî dağ ülkesi olan Nysa adını vermiştir. SN
■ Koord: 37° 53' 23'' D, 28° 9' 22'' K
Yenipazar ilçe - Yenipazar - Aydın
1891s 📖 : Yenipazar
■ 17. yy sonlarında Donduran kazası halkı tarafından ’Yenipazar’ adıyla kuruldu. SN
■ Koord: 37° 49' 32'' D, 28° 11' 47'' K
Bozdoğan ilçe - Bozdoğan - Aydın
1467t 📖 : Bozdoğan | Pazarköy
■ İlçe halkı Türkmenler, Tatarlar, Yörükler ve Muhacirlerden meydana gelmektedir. İlçe genelinde çoğunluğu oluşturan Avşar ve Bozdoğan Türkmenleri Osmanlı'nın iskan politikası sebebiyle Çukurova bölgesinden Ege'ye iskan edilmişlerdir. Yörükler Muğla ve Burdur taraflarından gelmiştir. Tatarlar 19. yüzyılın ortalarında Kırım'dan gelmiştir. Muhacirler ise sadece merkezde bulunmakta olup Nüfus Mübadelesi ile gelmiştir. Ahmet Savi
■ Koord: 37° 40' 26'' D, 28° 18' 28'' K
Nazilli ilçe - Nazilli - Aydın
1876a 📖 : Nazillükestel
1665 📖 : Nazli / Nazilli
■  15. ve 16. yy’lara ait tahrirlerde kaydına rastlanmaz. Adının kaynağı muğlaktır. Osmanlıca «nazil» `nüzul eden, konan` sözcüğünden, `göçerler konağı` anlamı düşünülebilir. SN
■ © 09.06.1685 Aydın livasında Nazilli ve Gedüs ve tevabii mukataasından ... © 16.11.1849 Aydın'ın Nazilli kazası'ndaki Harezm [Horzum] aşiretlerinden Hasan'ı Feyzullah oğlu Hasan Ali'nin... deyar heyran
■ Koord: 37° 54' 43'' D, 28° 19' 8'' K
Kuyucak ilçe - Kuyucak - Aydın
1467t 📖 : Kuyucak
1942ha 📖 : Horsunlu (idari bölge) [ Türkçe Xorsun/Xorasan "aş." ]
■ 17. veya 18. yy’da bir dönem Horsunlu aşiretinin kontrolünde olan bölge Horsunlu Nahiyesi olarak düzenlenmiştir. Evliya Çelebi’ye göre “bir çukur yerde ... cümle bâğsız ve bâğçesiz ve susuz ve hân u hammâmsız hevâsı sakîl ve âdemleri harâmî bir mülevves kasabadır.” SN
■ Koord: 37° 54' 47'' D, 28° 27' 33'' K
Karacasu ilçe - Karacasu - Aydın
1876a 📖 : Karacasu
■ Koord: 37° 43' 43'' D, 28° 36' 23'' K
Buharkent ilçe - Buharkent (Çubukdağı bucağı) - Aydın
1928 📖 : Burhaniye
1980 📖 : Çubukdağı (idari bölge)
■ Çubukdağı bucak merkezi olan Burhaniye kasabası 1987’de Buharkent adıyla ilçe oldu. SN
■ Koord: 37° 57' 56'' D, 28° 44' 36'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.