Ayancık'da 80 yerleşim bulundu.
sırala 
  Hacılı köy - Ayancık - Sinop
1908hk: Hacılı
  Babaköy köy - Ayancık - Sinop
1925ht: Baba
  Erdemli köy - Ayancık - Sinop
1928k: Duday [ Yun ]
■ Sinop-Kastamonu yöresinde +ay ekiyle sonlanan çok sayıda eski yer adı görülür. Karş. Daday, Azdavay, Coray, Guray, Cebenay, Veray, Firistay, Anday, Somay, Oday, Mamlay, Sırvay, Hoşalay vd. SN
  Maden köy - Ayancık - Sinop
1925ht: Maden
  Aygördü köy - Ayancık - Sinop
1928k: Güray [ Yun ]
  Armutluyazı köy - Ayancık - Sinop
1925ht: Armutluyazı
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Kurtboğan türbesi ünlüdür. SN
  Topağaç köy - Ayancık - Sinop
1925ht: Tenetur
  Kürtdüzü mah Çaylıoğlu - Ayancık - Sinop
Eski adı: -
  Doğanlı köy - Ayancık - Sinop
1925ht, 1928k: Hümer/Homur
  Çaylıoğlu köy - Ayancık - Sinop
1660eç, 1925ht: İstefan
Y-350: Stephánê [ Yun "taç" ]
■ Osmanlı döneminde İstefan kaza merkezi olmuş, sonradan ilçe merkezi bugünkü Ayancık'a taşınmıştır. Stephane `taç`, kasabanın arkasındaki dağın ve burnun adıdır. ■ Köyün güncel adı 19. yy ilk yarısında yöreye hakim olan Çaylıoğulları ailesinden gelir. SN
  Büyükdüz köy - Ayancık - Sinop
1925ht: B. Düz
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Ömerdüz köy - Ayancık - Sinop
1925ht: Ömerdüz
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Mestan köy - Ayancık - Sinop
1925ht: Mestan
  Ortalık köy - Ayancık - Sinop
1925ht: Ortalık
  Zaviye köy - Ayancık - Sinop
1908hk: Zeyve
■ Cüneyd-i Bağdadi türbesi bulunur. SN
  Ünlüce köy - Ayancık - Sinop
Eski adı: Barna
■ Denize yakın olan mahallesi 'Yalı mahallesi' olarak yukarıdaki mahalleside 'Hulu mahallesi' olarak bilinir ,anılır. oksal
  Çamyayla köy - Ayancık - Sinop
1925ht: Lefken [ Yun léukinos "kavaklı" ]
  Sofu köy - Ayancık - Sinop
1908hk: Sofu
  Dolay köy - Ayancık - Sinop
1925ht: Dolay
  Aşağıköy köy - Ayancık - Sinop
1925ht: Aşağıköy
1908hk: Asa
■ 'Aşa' şeklinde söylenen adı Türkçe `aşağı` şeklinde yorumlanmıştır. SN
  Pazarcık köy - Ayancık - Sinop
1925ht: Alagona
  Akçakese köy - Ayancık - Sinop
1928k: Akçekise [ Tr akçakilise ]
1925ht: Akçelik
  Ayancık ilçe - Ayancık - Sinop
1908hk: Ayancık
1660eç: İstefan (idari bölge) [ Yun stephanê "taç" ]
■ Daha önce İstefan veya Ayandon adıyla bilinen idari birimin merkezi 1860 yılı dolayında, o zaman bir değirmen ve birkaç önemsiz yapıdan oluşan Ayancık mevkiine taşındı. İlçeye eski adını veren İstefan kasabanın batısındaki burnun ve orada bulunan Çaylıoğlu köyünün, Ayandon ise Türkeli ilçesinin adıdır. SN
  Babaçay köy - Ayancık (Yenikonak bucağı) - Sinop
1908hk: Kirindi [ Yun krinita "pınarcık" ]
  Otmanlı köy - Ayancık (Yenikonak bucağı) - Sinop
1928k: Osmanlı
■ 19. yy sonlarında muhacir yerleşkesi olarak kurulan kasaba, 1920'lerde Osmanlı adlı nahiyenin merkezi idi. SN
  Hacıoğlu mah Bakırlızaviyesi - Ayancık - Sinop
  Köseyakası köy - Ayancık (Yenikonak bucağı) - Sinop
1925ht: Köseyakası
1908hk: Kirşe [ Tr kilise? ]
  Duvarsökü mah Bakırlızaviyesi - Ayancık (Yenikonak bucağı) - Sinop
  Yenice köy - Ayancık - Sinop
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  BakırlıZaviye köy - Ayancık (Yenikonak bucağı) - Sinop
■ Kırımlı Veli Dede türbesi vardır. SN
  Dereköy köy - Ayancık - Sinop
1925ht: Dereköy
  Aliköy köy - Ayancık - Sinop
1928k: Sırma
Y1900~: Sirna
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Rum yerleşimi olan Sirna/Sırma Cumhuriyetten sonra komşu Aliköy ile birleştirildi. Köyün adı 1960'tan sonra Yeşilyurt olarak düzeltildi. Daha sonra Sırma mahallesi ayrılınca Aliköy adını aldı. SN
■ Rum kilisesi 2. Dünya Harbinden sonra kurulan mektebe inşaat malzemesi maksadıyla köylüye yıktırıldı. Köyü terkettikten sonra Tosyada Müslüman olanlara geri dönme hakkı verildiği bizzat torunlar tarafından anlatılır. Din değiştirmeyen Sırnalılar Yunanistan'da İskeçe'ye yerleştirildi. Manav
  Fiye mah Dedeağaç - Ayancık - Sinop
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Yörenin tek Rum yerleşimi olan Sirna/Sırma köyünün yazlık mahallesi idi. SN
  Yeşilyurt köy - Ayancık - Sinop
1908hk: Aliköy
■ Asıl Ali köyü burası iken daha sonra bu isim komşu olan Sirna/Sırma köyüne verildi. SN
■ Ali köyünün 2 mahallesinden biriyken 19,08,1991 tarihinde içişleri bakanlığı3 lü kararnamesiyle Ali köyünden ayrılarak Yeşilyurt köyü ismini almıştır. oksal
  Dedeağaç köy - Ayancık - Sinop
1928k: Tansa
  Bahçeli köy - Ayancık - Sinop
1928k: Oluza
1908hk: Holuza [ Yun ]
■ 2. yy'da Arrianus'un Karadeniz rehberinde Syriados adıyla anılan iskele olması gerekir. SN
■ Köyün doğu yönünde Devrent mahallesi vardır. Deniz kenarı 'Yalı mevkii' olarak anılır. oksal
  Kacak mah Göldağı - Ayancık - Sinop
1908hk: Xacak
  Hatip köy - Ayancık - Sinop
1928k: Hatip
  Sansar mah Büyükpınar - Ayancık (Yenikonak bucağı) - Sinop
1925ht: Manastırtepe
  Türkmen köy - Ayancık - Sinop
1925ht: Türkmen
  Gürpınar köy - Ayancık - Sinop
1968k: Otça
  Tepecik köy - Ayancık - Sinop
1928k: Tepecik
  Harzana mah - Ayancık - Sinop
1925ht: Harzana [ Yun ]
  Ağaçlı köy - Ayancık - Sinop
1925ht: Konsa [ Yun ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Uzunçam köy - Ayancık - Sinop
1928k: Fergene
  Doğlasa mah Akören - Ayancık - Sinop
1908: Dolisa [ Yun ]
  Tarakçı köy - Ayancık - Sinop
1925ht: Cebelit [ Yun ]
■ Arrianos'un (y. MS 130) Karadeniz rehberinde Harméni adı verilen dere ağzı burası olmalıdır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km