Artvin_M' 55 yerleşim bulundu.
sırala 
  Arıpınarı mah Taşlıca - Artvin_m - Artvin
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Mahallenin eski adı Nakeravi'dir. Bu isim Gürcüce keri (ქერი), yani arpa adından gelmektedir. Gürcüce -na ve -avi gibi yapım ekleri eklenerek (Arpalık,arpaya özgü) anlamı taşır. meriç
  Taşlıca köy - Artvin_M - Artvin
1876s 📖 Xatila
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Xat'i (ხატი), Gürcü dilinde 'ikona' demektir. Xat'iela (-ხატი -ელა) ise yapım ekleriyle 'ikonalı,ikona yeri' anlamı taşır. Zamanla bu ad Xat'ila şeklini almıştır meriç
  Gökçeyurt mah Taşlıca - Artvin_m - Artvin
Eski adı: Stepanize [ "Stepanoğlu" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Tütüncüler köy - Artvin_M - Artvin
1876s 1913hk 📖 📖 Kartla [ "Gürcü (köyü)" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Örücüler mah Taşlıca - Artvin_m - Artvin
Eski adı: Muxrana [ "meşeli" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  İtliyet mah Taşlıca - Artvin_m - Artvin
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Ormanlı köy - Artvin_M - Artvin
1854h 1913hk 📖 📖 Omana
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Dokuzoğul köy - Artvin_M (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1876s 📖 Binat
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köyde halen Gürcüce konuşulur. SN
  Sarıbudak köy - Artvin_M (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1913hk 📖 Melo [ mela (მელა) "tilki" ]
  Uzundere mah Ormanlı - Artvin_m - Artvin
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Eski adı Urzuma'dır. Bu ad Gürcüce -ori -dzma yani (iki erkek kardeş) Ordzma isminin Osmanlı kayıtlarında değişime uğramış halidir. meriç
  Sümbüllü köy - Artvin_M - Artvin
1913hk 📖 K. Sinkot
1876s 📖 Sinkot [ ]
  Erenler köy - Artvin_M - Artvin
1913hk 📖 İrası
1876s 📖 İrsa
  Fıstıklı köy - Artvin_M - Artvin
1876s 1913hk 📖 📖 Nacviya [ nazvia "köknarlı" ]
  Ballıüzüm köy - Artvin_M (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1927 📖 Direnk
1914h 📖 Melikankur (mah)
"Ahıska Türkü" yerleşimi
  Bakırköy köy - Artvin_M - Artvin
1913hk 📖 Kvartsxana
1876s 📖 Kuvarsxan
  Beşağıl köy - Artvin_M - Artvin
1876s 📖 Beşavul
  Oruçlu köy - Artvin_M (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1914h 📖 Oruçok
1876s 📖 Orcuk [ ]
■ Köyün büyük bölümü Çoruh baraj gölü altında kalmıştır. SN
■ Köyün adı büyük olasılıkla Gürcüce'dir. İki (Ori) ve Değenek (Coxi) ორი-ჯოხი kelimelerinden oluşmuştur. meriç
  Dikmenli köy - Artvin_M (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1927 📖 Baket [ vaketi "düzlük, ovalık" ]
1913hk 📖 Bakta [ "düz mahalle" ]
"Ahıska Türkü" yerleşimi
  Aşağımaden köy - Artvin_M (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1876s 📖 Xod aş. [ Erm xod "otlak" ]
"Ahıska Türkü" yerleşimi
■ Eprigyan'a göre halkı Müslüman Gürcü olup `pek kötü` Gürcüce konuşmaktaydı. Yayla ve mevki adlarının çoğu Ermenicedir. Bakır ve çinko madenleri tarihöncesi dönemden beri işletilmiştir. SN
  Şehitlik köy - Artvin_M - Artvin
1876s 📖 Mamazimda [ mama-tsminda "azizbaba kilisesi" ]
  Lomaşen mah Seyitler - Artvin_M - Artvin
1854h 📖 Lomaşen [ Erm/Gü "çingene köyü" ]
■ Kafkasya berisinde yaşayan ve Ermenicenin bir lehçesini konuşan Çingene halkına Lom adı verilir. SN
  Vezirköy köy - Artvin_M - Artvin
1913hk 📖 Kilisa Vazriya
1876s 📖 Vazriya [ ]
  Seyitler köy - Artvin_M - Artvin
1913hk 📖 Syet
1876s 📖 Süvet [ sveeti "tarlalık" ]
■ Sve (სვე), Gürcüce 'el ile açılmış tarla' demektir. meriç
  Zeytinlik köy - Artvin_M (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1913hk 📖 Tsriya
1876s 📖 Sirya
■ Köyün aşağı bölümü Çoruh baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Yukarımaden köy - Artvin_M (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1876s 📖 Xod yk. [ Erm xod "otlak" ]
"Ahıska Türkü" yerleşimi
■ Aşağımaden köyüne bakınız. SN
  Hızarlı köy - Artvin_M (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1913hk 📖 Xüzor
1876s 📖 Hezor
  Varlık köy - Artvin_M - Artvin
1913hk 📖 Baratskan
1876s 📖 Varaçkan / Viraçkan [ ]
■ Köyün adının orijinal hali büyük iihtimalle Gürcüce, Bara's kana (ბარა'ს ყანა) olup anlamı (Köyün bahçeleri) anlamına gelmektedir. meriç
  Kalburlu köy - Artvin_M (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1876s 📖 İşxalbur
  Salkımlı köy - Artvin_M - Artvin
1914h 📖 Talkom
1913hk 📖 Tolgom
  Givit mv - Artvin_M - Artvin
1946 📖 Givit
  Ahlat köy - Artvin_M - Artvin
1927 📖 Ağlaha
  Derinköy köy - Artvin_M (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1913hk 📖 Gurcan + Vartisxev
1876s 📖 Gurcan Vartisxev [ vartisxevi "güldere" ]
  Köseler köy - Artvin_M (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1927 📖 Geyisxana [ korusxana? "arpa tarlası" ]
1913hk 📖 Şurtum
■ 1927 tarihli Muvahhid Zeki listesinde görülen `Geyisxane` belki komşu Gümüşhane köyü adının yanlış okunmasından ibarettir. Köyün aşağı mahallesi Çoruh baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Ağıllar köy - Artvin_M (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1927 📖 Agara [ "yayla" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Şarbiyet mv - Artvin_M - Artvin
G1059 📖 Şatberdi
■ Gürcü Ortaçağı'nın önemli kültürel merkezlerinden biri olan manastır kalıntıları yakın tarihte Okumuşlar (Boselt) köyü yakınında bulunmuştur. SN
  Okumuşlar köy - Artvin_M (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1913hk 📖 Boselt [ "ahırlar" ]
■ Ünlü Şatberdi Gürcü manastırının kalıntıları bu köy yakınında teşhis edilmiştir. SN
  Atabeyler mah Ortaköy - Artvin_M (Ortaköy bucağı) - Artvin
1946 📖 Tanzilavur [ tanzilauli ]
  Hamamlı köy - Artvin_M (Ortaköy bucağı) - Artvin
1876s 📖 Dolisxana
G800~ 📖 Doliskana [ lodiskana "taşlı alan" ]
"Ahıska Türkü" yerleşimi
■ Gür. Lodisqana "taşlıtarla" [lodi (iri taş) +is + qana (tarla)]. Tarihi Gürcü Dolishana Kilisesi bu köydedir. Dolishana adı metatezdir Lodisqana > Dolisqana > Dolisxana. Taner A.
  Oymaklı mah Ortaköy - Artvin_M - Artvin
1927 📖 Corasa
■ Cori, Gürcüce katır demektir Yerin adı 'Katırlı' olarak çevrilebilir. meriç
  Papavur mah Ortaköy - Artvin_M (Ortaköy bucağı) - Artvin
1946 📖 Papavur [ ]
  Kaşıklı mah Ortaköy - Artvin_M - Artvin
Eski adı: Duganala [ ]
  Tosunlu mah Ortaköy - Artvin_M - Artvin
1927 📖 Nukavur [ ]
  Çimenli köy - Artvin_M (Ortaköy bucağı) - Artvin
1927 📖 Cimerk [ cmerki ]
1914h 📖 Labacimerk
1913hk 📖 Dabacimerk
  Ortaköy köy - Artvin_M (Ortaköy bucağı) - Artvin
1876s 📖 Berta [ berta (ბერთა) "keşişler" ]
yerleşimi
■ Başlıca mahalleleri Cedliyan, Ketket, Solamezre, Atanasur, Kohezelar, Sebeskül, Koçoğligiller, Papavur, Usufant, Kedihane, Şenetürk, Nadlavur, İmamgil, Nakavur, İslamoğulları, Tevkezelar, Gulavur, Solamezrelar, Kokvar, Silavut, Zakorol, Ecvante, Dableşet, Tavşangil, Annevur, Tavkatur ve Parahko'dur. Sakusel, Didigara, Tanzilavur, Corasa, Duganala, Kaltalak mezraları vardır. Ayrıca Duganala mezrasına bağlı üç mahalle bulunmaktadır, bunlar Samziyer, Kukuçkil ve Sirtmezre'dir. Yer adlarının bir kısmı Türkçe, diğerleri Gürcücedir. SN
  Sakalar köy - Artvin_M (Ortaköy bucağı) - Artvin
1928 📖 Sakalar
1927 📖 Saltetri [ tskaltetri "aksu" ]
  Kalkanlı mah Ortaköy - Artvin_M - Artvin
Eski adı: Zakerol [ ]
  Çalışkanlar mah Ortaköy - Artvin_M - Artvin
Eski adı: Ecvanta [ ]
  Bağcılar köy - Artvin_M (Ortaköy bucağı) - Artvin
1927 📖 Opiza
G1200~ 📖 Opiza [ "su çıktı" ]
■ 5. yy'da kurulan ilk Gürcü manastırının bulunduğu yer olarak zikredilmiştir. Halen yirmi kadar mahalleden oluşan dağınık bir yerleşim alanıdır. SN
  Dökmeci köy - Artvin_M - Artvin
1913hk 📖 Xozbıruli [ ]
  Pırnallı köy - Artvin_M (Ortaköy bucağı) - Artvin
1913hk 📖 Porta
  Alabalık köy - Artvin_M - Artvin
1913hk 📖 Yayla Goga
■ Karçhal/Karçxali dağının ana vadisinin üst kısmındadır. SN
■ Didvenah mahallesi Gürcü yerleşimidir. meriç
  Yanıklı köy - Artvin_M - Artvin
1927 📖 Çıxisxevi
1913hk 📖 Tsxikvisxevi [ ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Akkonak mah Yanıklı - Artvin_M - Artvin
1946 📖 Hozabir
1913hk 📖 Xozabari


Grafik harita göster     haritada ara : km