Artvin'de 508 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 6
sırala 
  Olgunlar mah Yaylalar - Yusufeli - Artvin
hl: Meretet [ Gürc Mereteti (მერეთეთი) "meydanlı" ]
  Ulaş köy - Arhavi - Artvin
Lz: Durmati
1960-: Rıfatlı
Laz yerleşimi
  Körahmet mah Yaylalar - Yusufeli - Artvin
hl: Koromet [ Gürc Korometi (კორომეთი) "ağaçlık" ]
  Yaylalar köy - Yusufeli (Sarıgöl bucağı) - Artvin
hl: Hevak
1928k: XevekiKiskim
E1776: Xevak [ Gürc xevaki ხევაკი "küçük vadi" ]
Hemşinli yerleşimi
■ Hevek'in 18. yy'da din değiştirerek Müslüman olan Ermeni nüfusu ile ilgili Sergey Vardanyan'ın ayrıntılı makalesi akunq.net sitesinde bulunabilir. (http://akunq.net/tr/?p=1397). SN
  Beşkavak mah Yüncüler - Yusufeli - Artvin
  Güngören köy - Arhavi - Artvin
Lz: K'ap'isre/K'ap'istona [ Laz k'ap'isre "asmalık" ]
1876s, 1928k: Kapisre
Laz yerleşimi
■ Yun καπίστριον (< Lat. capistrum) `kement, yular`. Önce bir asma türü olarak Zancaya girmiş, daha sonra da bu tür asmanın yetiştirildiği yeri ifade eden bir toponim olarak korunmuş olmalıdır. Megr. ḳaṗisṭon-i, ḳaṗiṭon-i, ḳaṗison-i `bir asma türü` Grc. (Leçxumi ve Gurai dial.) ḳabisṭoni, ḳaṗisṭoni `aa`. Krş. Feurstein 1988: 57. (İrfan Aleksiva) SN
  Yolgeçen köy - Arhavi - Artvin
1876s, 1928k: Loma [ öZaza Lom? "bir tür göçebe Çingene." ]
Laz yerleşimi
■ Loma, Gürcü şahıs adlarındandır. Taner A.
  Kavak köy - Arhavi - Artvin
Lz: Yak'oviti [ Laz "Yakuplu" ]
1946k: Yakovit
1516fk, 1928k: İyakovit
Laz yerleşimi
■ 11.5.1956 tarihli kararnameyle Kavak adı verildi. Mahalleleri: Berjena, Lancğona, Luğicğali, Medrese, Tukmeni. SN
  Cumhuriyet mah Arhavi - Arhavi - Artvin
Lz: Ç'armati
  Arhavi ilçe - Arhavi - Artvin
Lz: Arkabi
Y130: Arxabís (neh)
Laz yerleşimi
■ Roma döneminde sadece dere adı olarak kaydedilmiştir. SN
  Yüncüler köy - Yusufeli (Kılıçkaya bucağı) - Artvin
1928k: Hungamek aş.
1854hk: Hungamek [ Erm "beşi bir?" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Aşağıhacılar mah Arhavi - Arhavi - Artvin
Lz: Borğola
Laz yerleşimi
  Konaklı köy - Arhavi - Artvin
1876s, 1928k: Kordelit [ Laz k'ordeliti "kesekliyer" ]
Laz yerleşimi
  Kireçlik köy - Arhavi - Artvin
1876s, 1928k: Baxta
Laz yerleşimi
■ Mahalleleri: Kvalamgvani, Kimote, Rakani SN
  Gürgencik köy - Arhavi - Artvin
Lz: K'op'tone
1876s, 1928k: Kopton
Laz yerleşimi
  Dereüstü köy - Arhavi - Artvin
Lz: Gidreva
1876s, 1928k: Gidreve
Laz yerleşimi
■ Mahallesi: Gogva. SN
  Yokuşlu köy - Yusufeli (Kılıçkaya bucağı) - Artvin
1928k: Nixax
1913hk: Nixag
1282b: Nixax [ Gürc Nixaxi (ნიხახი) ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ İbn Bîbî 1235 yılı olaylarında Gürcülere ait Xax ve Nixax diyarlarının feth ve yağmasını anlatır. Xax şimdi Tortum'a bağlı Bağbaşı (Xaxo) köyüdür. SN
  Kemerköprü köy - Arhavi - Artvin
Lz: Cgiryazeni [ Laz "iyi alan" ]
1876s, 1928k: Ciğeryazan
Laz yerleşimi
  Şenköy köy - Arhavi - Artvin
Lz: TsalenK'ut'uniti [ Laz "aşağı güdükyer" ]
1876s, 1928k: Kutunit aş.
Laz yerleşimi
  Güneşli köy - Arhavi - Artvin
Lz: Gzaynoyona [ Laz "yollu? bahçe" ]
Laz yerleşimi
  Tepeyurt köy - Arhavi - Artvin
Lz: JileniK'ut'uniti [ Laz "yukarı güdükyer" ]
1876s, 1928k: Kutunit yk.
Laz yerleşimi
  Demirdöven köy - Yusufeli (Sarıgöl bucağı) - Artvin
1876s, 1928k: Zemovan [ Gürc zemovani "yukarı mahalle" ]
  Çifteler mah Demirdöven - Yusufeli - Artvin
hl: Dubet [ Gürc Dubeti (დუბეთი) "alçak yer" ]
  Güzelce mah Demirdöven - Yusufeli - Artvin
1928k: Harat [ Gürc Xarati (ხარათი) "öküzlü" ]
■ Gürcüce Xari (ხარი) - öküz. GEO
  Verimli mah Demirdöven - Yusufeli - Artvin
hl: Kıldıztav [ Gürc Kldistavi (კლდისთავი) "kayabaşı" ]
  Dereiçi mah Yukarı Şahinler - Arhavi - Artvin
Eski adı: Aporğola
  Yamaç mah Demirdöven - Yusufeli - Artvin
hl: Kornet [ Gürc Qorneti (ყორნეთი) "kuzgunluk" ]
  Köprügören köy - Yusufeli (Kılıçkaya bucağı) - Artvin
1928k: Oşnak
1913hk: Oşnag [ Erm "küçük Oşin (öz.)" ]
  Doruklu mah Demirdöven - Yusufeli - Artvin
hl: Pişnar [ Gürc Piç'vnari "çamlık " ]
  Aşağışahinler köy - Arhavi - Artvin
Lz: TsalenNapşiti [ Laz "Aşağı Napşit" ]
1960-: Napşit aş.
Laz yerleşimi
  Dokumacılar köy - Yusufeli (Kılıçkaya bucağı) - Artvin
1928k: Hungamek yk. [ Erm ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Kaymaz mah Dokumacılar - Yusufeli - Artvin
hl: Çala [ Gürc ç'ala "çayır" ]
  Çubuklu mah Dokumacılar - Yusufeli - Artvin
hl: İndot [ Gürc İndoti (ინდოთი) " " ]
  Arılı köy - Arhavi (Ortacalar bucağı) - Artvin
Lz: P'ap'ilati [ Laz "papazlı" ]
1876s, 1928k: Papilat
Laz yerleşimi
  Kestanealan köy - Arhavi - Artvin
Lz: Ç'uk'alvati [ Laz "çömlekli" ]
1876s, 1928k: Çukalvat
Laz yerleşimi
■ Mahalleleri: Nejepuna, Oxumçkera, Unca. SN
  Karbasan mah Demirdöven - Yusufeli - Artvin
hl: Cebriget [ Gürc Cebirgeti (ჯებირგეთი) "bentli" ]
  Gözecik mah Dokumacılar - Yusufeli - Artvin
hl: Kaşget [ Gürc ]
  Yeniyol mah Yukarışahinler - Arhavi - Artvin
  Dikyamaç köy - Arhavi (Ortacalar bucağı) - Artvin
Lz: K'amp'arona [ Laz "mürverlik" ]
1876s, 1928k: Kamparona
Laz yerleşimi
  Yassıkaya mah Dokumacılar - Yusufeli - Artvin
hl: Kürget [ Gürc " " ]
  Ünlüce mah Dokumacılar - Yusufeli - Artvin
hl: Lelvan [ Gürc Lelvani (ლელვანი) "kamışlık" ]
  Yukarışahinler köy - Arhavi - Artvin
1876s, 1928k: Napşit [ Laz jileni napşiti "Yukarı Napşit (?)" ]
Laz yerleşimi
  Üçler köy - Arhavi - Artvin
Lz: HekoleniPici [ Laz hekoleni p'ici "öteki kıyı" ]
Laz yerleşimi
  Derecik köy - Arhavi - Artvin
1876s, 1928k: Sidre [ Yun sídêrê "demirköy" ]
Laz yerleşimi
  Çamlı köy - Hopa - Artvin
Lz: P'eroniti
1876s, 1928k: Peronit [ Laz ]
Laz yerleşimi
■ Lazca "peroni" renkli, dolayısyla da "peronit'i" renkli yer". Ama çok güvenilir bir etimoloji gibi durmuyor bu. i.güney
  Güvercinli köy - Hopa - Artvin
1946k: Buça/Buçe [ Laz ]
Laz yerleşimi
  Ortacalar köy - Arhavi (Ortacalar bucağı) - Artvin
1928k: Ortaköy
Laz yerleşimi
■ Orijinal ismi sanırım; Ç'arnavat'i. i.güney
  Sırtoba köy - Arhavi - Artvin
Lz: Ot'alaxe [ Laz "çamurlu" ]
1960-: Otalaxa
Laz yerleşimi
  Küçükköy köy - Arhavi (Ortacalar bucağı) - Artvin
Lz: Tsxuleti [ Laz "armutlu" ]
1960-: Suxulet
Laz yerleşimi
  Yamaçüstü köy - Yusufeli (Kılıçkaya bucağı) - Artvin
1946k: Çurkinis
1913hk, 1928k: Çorgens [ Erm çork'ents "dörtler" ]
  Çiçekdağı mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
hl: Carat [ Gürc Carati (ჯარათი) ]
  Ulukent köy - Arhavi - Artvin
1928k: Pilarget [ Laz pelergivati "leylekli" ]
Laz yerleşimi
■ Yun pelargós `leylek` sözcüğünden Lazca türev. SN
  Sarıbulut mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
hl: Borovan [ Gürc Borovani (ბოროვანი) "sarı bulut" ]
  Başköy köy - Arhavi (Ortacalar bucağı) - Artvin
1928k: Başköy
Laz yerleşimi
  Özgüven köy - Yusufeli - Artvin
1876s, 1928k: Gudasxev [ Gürc gudasxevi (გუდასხევი) "tulumdere" ]
  Hav mah Alanbaşı - Yusufeli - Artvin
hl: Hav [ Erm hav "dede, ata" ]
  Deligil mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
  Altıparmak köy - Yusufeli (Sarıgöl bucağı) - Artvin
1876s, 1928k: Barhal
E474: Barxar պարխար (dağ) [ Erm ]
■ Gürc Parxali ve Erm Parxar/Barxar, Doğu Karadeniz dağlarının, özel olarak Kaçkar kütlesinin adıdır. Kaçkar zirvesinin güney eteğinde olan bu köy adını dağdan alır. Halen cami olarak kullanılan görkemli kilise 973 yılından önce Tao hükümdarı 3. David Kuropalates tarafından yaptırılmıştır. ■ Strabon Kaçkar kütlesi için Yun Paryádrês ve Farsça Paraxoáthras biçimlerini zikreder. Farsça sözlük Avesta dilinde pouru-xwathra `yelli` eşdeğeri olsa gerekir. SN
  Cateller mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
hl: Cateller [ Gürc Catelebi (ჯათელები) "(öz.)" ]
  Kontlar mah Avcılar - Yusufeli - Artvin
hl: Kontlar
  Abramet mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
hl: Abramet [ Gürc Abrameti (აბრამეთი) "Abram (öz.) yurdu" ]
  İnceçam mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
hl: Erisman [ Gürc Erisubani (ერისუბანი) " " ]
  Çilvana mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
hl: Çilvana [ Gürc Ç'ilvana (ჭილვანა) "ç'ili - bir tür bitki" ]
  Marabalar mah Avcılar - Yusufeli - Artvin
hl: Marabalar [ Tr "ortakçılar" ]
  Sugören köy - Hopa - Artvin
1876s, 1913hk: Kise [ Tr "kilise" ]
Laz yerleşimi
  Üçtepeler mah Alanbaşı - Yusufeli - Artvin
hl: Keşant [ Gürc Keşanti (ქეშანთი) "soy adı" ]
  Kantagil mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
hl: Kantagil
  Yazılı mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
hl: Darabız [ Gürc Darabisi (დარაბისი) "kepenkli" ]
  Corehana mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
hl: Corehana
  Binektaşı mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
hl: Kelensev [ Gürc ]
  Yeşilköy köy - Hopa - Artvin
1902hb: Pancoli [ Laz ]
Laz yerleşimi
  Arslanlı mah Alanbaşı - Yusufeli - Artvin
hl: Karap [ Gürc Karapi (ქარაფი) ]
  Alanbaşı köy - Yusufeli (Kılıçkaya bucağı) - Artvin
1913hk, 1928k: Kiskim
1854hk: Gisgim
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Yusufeli (Kiskim) ilçesinin eski merkezi ve eski adının kaynağıdır. SN
  Kurtlar mah Alanbaşı - Yusufeli - Artvin
  Keşoğlu mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
  Üçırmak köy - Arhavi - Artvin
1928k: Üçırmak
1876s: OrçiBaşköy [ Laz orç'i ]
Laz yerleşimi
  Yıldızlı köy - Arhavi - Artvin
1959rg: Nobağleni [ Laz "kilerlik" ]
Laz yerleşimi
■ Başköy'e bağlı Nobağleni mahallesi iken 19.01.1959'da aynı adla köy oldu. 1960'ta adı değiştirildi. SN
  Börekli mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
hl: Kilyon
  Turnalar mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
hl: Koçvat [ Gürc K'oçvati (კოჩვათი) "Koçva'lar (öz.) yeri" ]
■ K'oçva (კოჩვა) - Gürcüce(Lazca) bir soyadı'dir. GEO
  Kumlu mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
hl: Kuldiget [ Gürc Kurdik'eti (ქურდიკეთი) "Kurdikidze'ler (öz.) yeri" ]
  Kansas mah Alanbaşı - Yusufeli - Artvin
hl: Kansas [ Gürc K'andzasi (კანძასი) ]
■ Gürcüce K'andzi (კანძი) Koyunculuk ile ilgili bir terimdir. GEO
  Kuprat mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
hl: Kuprat [ Gürc K'up'rati (კუპრათი) "Kupra'lar (öz.) yeri" ]
  Demirkalem mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
hl: Lazgil
  Maçhetler mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
hl: Maçhetler [ Gürc Maçxeti (მაჩხეთი) "Maçkalılar (öz.)" ]
  Balıklı köy - Arhavi - Artvin
Lz: Ermenyati [ Laz Ermeniati "Ermeni yurdu" ]
Laz yerleşimi
■ Pilargeti köyünün Ermeniyati (veya Emeniyati) mahallesi iken ayrı köy olmuştur. SN
■ Ermenyati, bu köyün mahallesi imiş. Köyün adı Pilarget. Yine eski adı Pilarget olan Arhavi Ulukent köyünün eski adı da Aşağı Pilarget. Ulukent, Balıklı'dan daha aşağıda. Taner A.
  Beykavak mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
hl: Misingil
  Bozkuş mah Bıçakçılar - Yusufeli - Artvin
Eski adı: Yet
Gürcü yerleşimi
■ Oblekar, Sadgikana ve Merkez olmak üzere üç alt-mahalleden oluşur. SN
  Ömergil mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
hl: Ömergil
  Gülpınar mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
hl: Perset [ Gürc Perseti (ფერსეთი) ]
  Dülgerli köy - Arhavi (Ortacalar bucağı) - Artvin
1876s, 1928k: Potocur aş. [ Erm p'ot'içur "büklümdere" ]
Laz yerleşimi
■ Köyün eski adı Hemşinli kökenine işaret etmekteyse de bugünkü nüfus Lazdır ve mikrotoponimlerin çoğunluğu Lazcadır. SN
  Bıçakçılar köy - Yusufeli (Sarıgöl bucağı) - Artvin
1928k: XevekiLivane
1913hk: Xeva [ Gürc Xevaki (ხევაკი) "küçük vadi" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Konoban, Baslekar, Godgekar, Doleciyankar, Krayekar, Çetliyankar (Merkez Camii Mahallesi), Dvalekar olmak üzere yedi mahalleden ve Vaçekar, Hampiyankar, Pisnakev, Kelazor, Serekar, Çedliyankar, Şabaniyankar, Baslekar olmak üzere sekiz mezradan oluşur. SN
  Hopa ilçe - Hopa - Artvin
Lz: Xop'e
1854hk: Xopa
Y1033bw: Anakouphê (başka yer)
Laz/Hemşinli yerleşimi
■ 11. yy Bizans belgelerinde beliren Anakophê kalesinin Aprasos/Abuislah (Esenkıyı) mevkiinde olduğunu Honigmann gösterir. İdari bölgenin bu kaleden dolayı adlandrıldığını ve daha sonra bölge adının şimdiki ilçe merkezine verildiğini düşünmek gerekir. Kasaba nüfusu yaklaşık eşit sayılarda Lazlar ve Ermenice konuşan Hemşinlilerle daha az sayıda Gürcülerden oluşur. SN
■ Gürcüce: Xupati || Xopati || Xopca (ხუფათი||ხოფათი||ხოფჯა). GEO
  Sundura mah Hopa - Hopa - Artvin
1876s: Sundura
Laz yerleşimi
  Artan mah Bıçakçılar - Yusufeli - Artvin
Eski adı: Artan [ Gürc Art'ani (არტანი) "Art'lar (öz.)" ]
Gürcü yerleşimiHaritada yeri belli olmayanlar.
  Bakusa mz - Şavşat - Artvin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dilmire mah Dutlu - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
G1900~: Didmere [ Gürc ]
Gürcü yerleşimi
  Selimiye mah Kemalpaş - Kemalpaşa - Artvin
Lz: Skibuli
Laz yerleşimi
  Cankurtaran geçit - Aa - Artvin
1977k: Kuşanisti


Grafik harita göster     haritada ara : km