Artvin'de 484 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 5
sırala 
  Olgunlar mah Yaylalar - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Meretet [ Gürc Mereteti (მერეთეთი) "meydanlı" ]
  Ulaş köy - Arhavi - Artvin
L2009 A&B: Durmati
1960e DİE: Rıfatlı
Laz yerleşimi
  Körahmet mah Yaylalar - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Koromet [ Gürc Korometi (კორომეთი) "ağaçlık" ]
  Yaylalar köy - Yusufeli (Sarıgöl bucağı) - Artvin
h1989: Hevak
1928 K: XevekiKiskim
E1776 Mh: Xevak [ Gürc xevaki ხევაკი "küçük vadi" ]
Hemşinli yerleşimi
■ 18. yy'da 200 hane Ermeni nüfusun din değiştirerek Müslüman olduğu kaydedilmiştir. Hevek tarihi ile ilgili ayrıntılı makale için http://akunq.net/tr/?p=1397. SN
  Beşkavak mah Yüncüler - Yusufeli - Artvin
  Güngören köy - Arhavi - Artvin
L2009 A&B: K'ap'isre/K'ap'istona [ Laz k'ap'isre "asmalık" ]
1876, 1928 S-Tr, K: Kapisre
Laz yerleşimi
■ Yun καπίστριον (< Lat. capistrum) “kement, yular”. Önce bir asma türü olarak Zancaya girmiş, daha sonra da bu tür asmanın yetiştirildiği yeri ifade eden bir toponim olarak korunmuş olmalıdır. Megr. ḳaṗisṭon-i, ḳaṗiṭon-i, ḳaṗison-i “bir asma türü” Grc. (Leçxumi ve Gurai dial.) ḳabisṭoni, ḳaṗisṭoni “aa”. Krş. Feurstein 1988: 57. (İrfan Aleksiva) SN
  Yolgeçen köy - Arhavi - Artvin
1876, 1928 S-Tr, K: Loma [ öZaza Lom? "bir tür göçebe Çingene." ]
Laz yerleşimi
■ Loma, Gürcü şahıs adlarındandır. Taner A.
  Kavak köy - Arhavi - Artvin
L2009 A&B: Yak'oviti [ Laz "Yakuplu" ]
1946 MYK: Yakovit
1516, 1928 Krz 48: İyakovit
Laz yerleşimi
■ 11.5.1956 tarihli kararnameyle Kavak adı verildi. Mahalleleri: Berjena, Lancğona, Luğicğali, Medrese, Tukmeni. SN
  Cumhuriyet mah Arhavi - Arhavi - Artvin
L2009 A&B: Ç'armati
  Arhavi ilçe - Arhavi - Artvin
Lz A&B: Arkabi
Ark Arr: Arxabís/Arkabís (neh)
Laz yerleşimi
■ Roma döneminde sadece dere adı olarak kaydedilmiştir. SN
  Yüncüler köy - Yusufeli (Kılıçkaya bucağı) - Artvin
1928 K: HungamekSüfla
E1900 HSH: Hıngameg [ Erm "beşi bir?" ]
Hemşinli yerleşimi
  Konaklı köy - Arhavi - Artvin
1876, 1928 S-Tr, K: Kordelit [ Laz k'ordeliti "kesekliyer" ]
Laz yerleşimi
  Kireçlik köy - Arhavi - Artvin
1876, 1928 S-Tr, K: Baxta
Laz yerleşimi
■ Mahalleleri: Kvalamgvani, Kimote, Rakani SN
  Yukarıhacılar mah Arhavi - Arhavi - Artvin
L2009 A&B: P'ayante
  Gürgencik köy - Arhavi - Artvin
L2009 A&B: K'op'tone
1876, 1928 S-Tr, K: Kopton
Laz yerleşimi
  Dereüstü köy - Arhavi - Artvin
L2009 A&B: Gidreva
1876, 1928 S-Tr, K: Gidreve
Laz yerleşimi
■ Mahallesi: Gogva. SN
  Yokuşlu köy - Yusufeli (Kılıçkaya bucağı) - Artvin
1928 K: Nixax
1916 Kiep: Nixag
Arab Bibi: Nixax [ Gürc Nixaxi (ნიხახი) ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ İbn Bîbî 1235 yılı olaylarında Gürcülere ait Xax ve Nixax diyarlarının feth ve yağmasını anlatır. Xax şimdi Tortum'a bağlı Bağbaşı (Xaxo) köyüdür. SN
  Kemerköprü köy - Arhavi - Artvin
L2009 A&B: Cgiryazeni [ Laz "iyi alan" ]
1876, 1928 S-Tr, K: Ciğeryazan
Laz yerleşimi
  Şenköy köy - Arhavi - Artvin
L2009 A&B: Tsalen K'ut'uniti [ Laz "aşağı güdükyer" ]
1876, 1928 S-Tr, K: KutunitSüfla
Laz yerleşimi
  Güneşli köy - Arhavi - Artvin
L2009 A&B: Gzaynoy ona [ Laz "yollu? bahçe" ]
Laz yerleşimi
  Tepeyurt köy - Arhavi - Artvin
L2009 A&B: Jileni K'ut'uniti [ Laz "yukarı güdükyer" ]
1876, 1928 S-Tr, K: KutunitUlya
Laz yerleşimi
  Demirdöven köy - Yusufeli (Sarıgöl bucağı) - Artvin
1876, 1928 S-Tr, K: Zemovan [ Gürc zemovani "yukarı mahalle" ]
  Çifteler mah Demirdöven - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Dubet [ Gürc Dubeti (დუბეთი) "alçak yer" ]
  Güzelce mah Demirdöven - Yusufeli - Artvin
1928 K: Harat [ Gürc Xarati (ხარათი) "öküzlü" ]
■ Gürcüce Xari (ხარი) - öküz. GEO
  Verimli mah Demirdöven - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Kıldıztav [ Gürc Kldistavi (კლდისთავი) "kayabaşı" ]
  Dereiçi mah Yukarı Şahinler - Arhavi - Artvin
Eski adı: Aporğola
  Yamaç mah Demirdöven - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Kornet [ Gürc Qorneti (ყორნეთი) "kuzgunluk" ]
  Köprügören köy - Yusufeli (Kılıçkaya bucağı) - Artvin
1928 K: Oşnak
1916 Kiep: Oşnag [ Erm "küçük Oşin (öz.)" ]
  Doruklu mah Demirdöven - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Pişnar [ Gürc Piç'vnari "çamlık " ]
  Aşağışahinler köy - Arhavi - Artvin
L2009 A&B: Tsalen Napşiti [ Laz "Aşağı Napşit" ]
1960e DİE: AşağıNapşit
Laz yerleşimi
  Kaymaz mah Dokumacılar - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Çala [ Gürc ç'ala "çayır" ]
  Çubuklu mah Dokumacılar - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: İndot [ Gürc İndoti (ინდოთი) " " ]
  Arılı köy - Arhavi (Ortacalar bucağı) - Artvin
L2009 A&B: P'ap'ilati [ Laz "papazlı" ]
1876, 1928 S-Tr, K: Papilat
Laz yerleşimi
  Kestanealan köy - Arhavi - Artvin
L2009 A&B: Ç'uk'alvati [ Laz "çömlekli" ]
1876, 1928 S-Tr, K: Çukalvat
Laz yerleşimi
■ Mahalleleri: Nejepuna, Oxumçkera, Unca. SN
  Karbasan mah Demirdöven - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Cebriget [ Gürc Cebirgeti (ჯებირგეთი) "bentli" ]
  Gözecik mah Dokumacılar - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Kaşget [ Gürc ]
  Yeniyol mah Yukarışahinler - Arhavi - Artvin
  Dikyamaç köy - Arhavi (Ortacalar bucağı) - Artvin
L2009 A&B: K'amp'arona [ Laz "mürverlik" ]
1876, 1928 S-Tr, K: Kamparona
Laz yerleşimi
  Yassıkaya mah Dokumacılar - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Kürget [ Gürc " " ]
  Ünlüce mah Dokumacılar - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Lelvan [ Gürc Lelvani (ლელვანი) "kamışlık" ]
  Yukarışahinler köy - Arhavi - Artvin
1876, 1928 S-Tr, K: Napşit [ Laz jileni napşiti "Yukarı Napşit (?)" ]
Laz yerleşimi
  Üçler köy - Arhavi - Artvin
L2009 A&B: Hekoleni Pici [ Laz hekoleni p'ici "öteki kıyı" ]
Laz yerleşimi
  Derecik köy - Arhavi - Artvin
1876, 1928 S-Tr, K: Sidre [ Yun sídêrê "demirköy" ]
Laz yerleşimi
  Çamlı köy - Hopa - Artvin
L2009 A&B: P'eroniti
1876, 1928 S-Tr, K: Peronit [ Laz ]
Laz yerleşimi
■ Lazca "peroni" renkli, dolayısyla da "peronit'i" renkli yer". Ama çok güvenilir bir etimoloji gibi durmuyor bu. i.güney
  Güvercinli köy - Hopa - Artvin
1946, L2009 MYK, A&B: Buça/Buçe [ Laz ]
Laz yerleşimi
  Ortacalar köy - Arhavi (Ortacalar bucağı) - Artvin
1928 K: Ortaköy
Laz yerleşimi
■ Orijinal ismi sanırım; Ç'arnavat'i. i.güney
  Sırtoba köy - Arhavi - Artvin
L2009 A&B: Ot'alaxe [ Laz "çamurlu" ]
1960e DİE: Otalaxa
Laz yerleşimi
  Küçükköy köy - Arhavi (Ortacalar bucağı) - Artvin
L2009 A&B: Tsxuleti [ Laz "armutlu" ]
1960e DİE: Suxulet
Laz yerleşimi
  Yamaçüstü köy - Yusufeli (Kılıçkaya bucağı) - Artvin
1946 MYK: Çurkinis
1916, 1928 Kiep, K: Çorgens [ Erm çork'ents "dörtler" ]
  Çiçekdağı mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Carat [ Gürc Carati (ჯარათი) ]
  Ulukent köy - Arhavi - Artvin
1928 K: Pilarget [ Laz pelergivati "leylekli" ]
Laz yerleşimi
■ Yun pelargós `leylek` sözcüğünden Lazca türev. SN
  Sarıbulut mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Borovan [ Gürc Borovani (ბოროვანი) "sarı bulut" ]
  Başköy köy - Arhavi (Ortacalar bucağı) - Artvin
1928 K: Başköy
Laz yerleşimi
  Özgüven köy - Yusufeli - Artvin
1876, 1928 S-Tr, K: Gudasxev [ Gürc gudasxevi (გუდასხევი) "tulumdere" ]
  Avcılar köy - Yusufeli (Kılıçkaya bucağı) - Artvin
h1989: Kahnes
1916 Kiep: Kegnes [ Erm ]
  Hav mah Alanbaşı - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Hav [ Erm hav "dede, ata" ]
  Deligil mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
  Altıparmak köy - Yusufeli (Sarıgöl bucağı) - Artvin
1916 Kiep: Parxal
1876, 1928 S-Tr, K: Barhal
E482, E1075 MKh, Last 93: Barxar (dağ)
■ Gürc Parxali ve Erm Parxar/Barxar, Doğu Karadeniz dağlarının, özel olarak da Kaçkar kütlesinin adıdır. Kaçkar zirvesinin güney eteğinde olan bu köy adını dağdan almıştır. ■ Strabon Kaçkar kütlesi için Yun Paryádrês ve Farsça Paraxoáthras biçimlerini zikreder. Adın eski bir İrani dilden türemiş olması kuvvetle olasıdır. Karş. Avest pouru-xwathra `yelli`. SN
  Cateller mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Cateller [ Gürc Catelebi (ჯათელები) "(öz.)" ]
  Kontlar mah Avcılar - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Kontlar
  Abramet mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Abramet [ Gürc Abrameti (აბრამეთი) "Abram (öz.) yurdu" ]
  İnceçam mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Erisman [ Gürc Erisubani (ერისუბანი) " " ]
  Çilvana mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Çilvana [ Gürc Ç'ilvana (ჭილვანა) "ç'ili - bir tür bitki" ]
  Marabalar mah Avcılar - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Marabalar [ Tr "ortakçılar" ]
  Sugören köy - Hopa - Artvin
1876, 1902 S-Tr, UK: Kise [ Tr "kilise" ]
Laz yerleşimi
  Üçtepeler mah Alanbaşı - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Keşant [ Gürc Keşanti (ქეშანთი) "soy adı" ]
  Kantagil mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Kantagil
  Yazılı mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Darabız [ Gürc Darabisi (დარაბისი) "kepenkli" ]
  Corehana mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Corehana
  Binektaşı mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Kelensev [ Gürc ]
  Yeşilköy köy - Hopa - Artvin
1902 UK: Pancoli [ Laz ]
Laz yerleşimi
  Arslanlı mah Alanbaşı - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Karap [ Gürc Karapi (ქარაფი) ]
  Alanbaşı köy - Yusufeli (Kılıçkaya bucağı) - Artvin
1916, 1928 Kiep, K: Kiskim
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Yusufeli (Kiskim) ilçesinin eski merkezi ve eski adının kaynağıdır. SN
  Kurtlar mah Alanbaşı - Yusufeli - Artvin
  Keşoğlu mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
  Üçırmak köy - Arhavi - Artvin
1928 K: Üçırmak
1876 S-Tr: Orçi Başköy [ Laz orç'i ]
Laz yerleşimi
  Yıldızlı köy - Arhavi - Artvin
1959 RG: Nobağleni [ Laz "kilerlik" ]
Laz yerleşimi
■ Başköy'e bağlı Nobağleni mahallesi iken 19.01.1959'da aynı adla köy oldu. 1960'ta adı değiştirildi. SN
  Börekli mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Kilyon
  Turnalar mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Koçvat [ Gürc K'oçvati (კოჩვათი) "Koçva'lar (öz.) yeri" ]
■ K'oçva (კოჩვა) - Gürcüce(Lazca) bir soyadı'dir. GEO
  Kumlu mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Kuldiget [ Gürc Kurdik'eti (ქურდიკეთი) "Kurdikidze'ler (öz.) yeri" ]
  Kansas mah Alanbaşı - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Kansas [ Gürc K'andzasi (კანძასი) ]
■ Gürcüce K'andzi (კანძი) Koyunculuk ile ilgili bir terimdir. GEO
  Kuprat mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Kuprat [ Gürc K'up'rati (კუპრათი) "Kupra'lar (öz.) yeri" ]
  Demirkalem mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Lazgil
  Maçhetler mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Maçhetler [ Gürc Maçxeti (მაჩხეთი) "Maçkalılar (öz.)" ]
  Balıklı köy - Arhavi - Artvin
L2009 A&B: Ermenyati [ Laz Ermeniati "Ermeni yurdu" ]
Laz yerleşimi
■ Pilargeti köyünün Ermeniyati (veya Emeniyati) mahallesi iken ayrı köy olmuştur. SN
■ Ermenyati, bu köyün mahallesi imiş. Köyün adı Pilarget. Yine eski adı Pilarget olan Arhavi Ulukent köyünün eski adı da Aşağı Pilarget. Ulukent, Balıklı'dan daha aşağıda. Taner A.
  Beykavak mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Misingil
  Bozkuş mah Bıçakçılar - Yusufeli - Artvin
Eski adı: Yet
Gürcü yerleşimi
■ Oblekar, Sadgikana ve Merkez olmak üzere üç alt-mahalleden oluşur. SN
  Ömergil mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Ömergil
  Gülpınar mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Perset [ Gürc Perseti (ფერსეთი) ]
  Dülgerli köy - Arhavi (Ortacalar bucağı) - Artvin
1876, 1928 S-Tr, K: PotocurSüfla [ Erm p'ot'içur "büklümdere" ]
Laz yerleşimi
■ Köyün eski adı Hemşinli kökenine işaret etmekteyse de bugünkü nüfus Lazdır ve mikrotoponimlerin çoğunluğu Lazcadır. SN
  Bıçakçılar köy - Yusufeli (Sarıgöl bucağı) - Artvin
1928 K: XevekiLivane
1916 Kiep: Xeva [ Gürc Xevaki (ხევაკი) "küçük vadi" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Konoban, Baslekar, Godgekar, Doleciyankar, Krayekar, Çetliyankar (Merkez Camii Mahallesi), Dvalekar olmak üzere yedi mahalleden ve Vaçekar, Hampiyankar, Pisnakev, Kelazor, Serekar, Çedliyankar, Şabaniyankar, Baslekar olmak üzere sekiz mezradan oluşur. SN
  Hopa ilçe - Hopa - Artvin
L2009 A&B: Xop'e
1928 K: Xopa
Ark: Anaxoupê
Laz/Hemşinli yerleşimi
■ Gürcüce: Xupati || Xopati || Xopca (ხუფათი||ხოფათი||ხოფჯა). GEO
  Sundura mah Hopa - Hopa - Artvin
1876 S-Tr: Sundura
Laz yerleşimi
  Cumhuriyet mah Hopa - Hopa - Artvin
L2009 A&B: Mşke
Laz yerleşimi
  Artan mah Bıçakçılar - Yusufeli - Artvin
Eski adı: Artan [ Gürc Art'ani (არტანი) "Art'lar (öz.)" ]
Gürcü yerleşimi
  Kuledibi mah Bıçakçılar - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Deviskara/Devsagara [ Gürc Devisk'ara (დევისკარა) "büyük kapı" ]
Gürcü yerleşimiHaritada yeri belli olmayanlar.
  Bakusa mz - Şavşat - Artvin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dilmire mah Dutlu - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
G2010: Didmere [ Gürc ]
Gürcü yerleşimi
  Selimiye mah Kemalpaş - Kemalpaşa - Artvin
L2009 A&B: Skibuli
Laz yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km