Artuklu'da 67 yerleşim bulundu.
sırala 
  Haydar mah - Artuklu - Mardin
Kr: GundikHeydo [ Kürd "Haydar köyü" ]
  Cevizlik mah - Artuklu - Mardin
1917ht: Cevzat [ Ar "cevizler" ]
■ Köy halkı Kafkasya'dan gelen Kıpçak ve Kuman Türkleri'nden oluşmaktadır. Kaynak: Sosyolojik Yönden Türk Yer Adları ve Kıpçak Türkleri: Siyasi ve Dini Tarihi kitaplarıdır. Berk Ulusoy
  Akbağ mah - Artuklu - Mardin
Kr: Eqres
1917ht: Akras/Akres
  Yüce mah - Artuklu - Mardin
1917ht, 1928k: Çalişeyxan | Şeyxmus [ Kürd Çalêşêxan "şeyler kuyusu" ]
■ Sultan Şeyhmus Türbesi ziyaret edilir. Daha önce Mazıdağı ilçesine bağlıyken 2011'de Mardin Merkez Artuklu ilçesine bağlandı. SN
  Sultan mah - Artuklu - Mardin
1917ht: Şeyxan/Şêxmûs [ Kürd "şeyh Musa" ]
■ Sultan Şeyhmus Türbesi şeyhlerinin köyüdür. SN
  Özlüce mah - Artuklu - Mardin
1917ht: Kırtî/Qirtê
■ Eski köy terk edilmiş ve nüfus karayolu kenarına taşınmıştır. SN
  Yaylaköy mah - Artuklu - Mardin
1928k: Şeyx yk. [ "yukarışeyh" ]
1526t: ŞeyxZoli
  Eroğlu mah - Artuklu - Mardin
1917ht: Hindilla
  Yaylacık mah - Artuklu - Mardin
1917ht: Keferdel [ Süry ]
  Bağlıca mah - Artuklu (Sürgücü bucağı) - Mardin
1526t, 1928k: Bernişt [ Kürd "yuvayanı" ]
Kürd (Sürgücü) yerleşimi
  Avcılar mah - Artuklu - Mardin
1928k: Mûsîka [ Kürd "Musacıklar" ]
  Gökçe mah - Artuklu - Mardin
1526t, 1928k: Selax/Şelah
Arap yerleşimi
■ Belki Süryanice <<şilûhô>> `ırmak` adından. SN
  Acar mah - Artuklu - Mardin
1928k: Diyardeyrî [ Kürd diyarê dêrê "kilise yeri" ]
  Göllü mah - Artuklu - Mardin
1928k: Göllü
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Kürtçe ismi göl sahibi anlamında "Goliye"'dir. Eski nüfusu Süryani olup halen köy içerisinde kilise bulunmaktadır. Günümüzde sadece bir süyani ailesi kalması ile köyün çoğunluğu Kürt Sünni/Şafii Müslümanlardan oluşmaktadır. Azınlıkta Arap aileler de mevcuttur. Ömer Faruk
  Boztepe mah - Artuklu (Akıncı bucağı) - Mardin
1928k: Bozkatrî
Arap yerleşimi
  Çiftlik mah - Artuklu - Mardin
1928k: Çiftlik
S1900~: Derelya [ Süry dayro d'elya "Aziz İlyas" ]
  Tozan mah - Artuklu (Akıncı bucağı) - Mardin
Kr: Xubêrê
1928k: Ğubeyre [ Ar ğubayra "tozluca" ]
Kürd (Milli) yerleşimi
  Yalım mah - Artuklu - Mardin
Kr: Redka
1928k: Mansuriye [ Ar "Mansurlu" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Asıl sakinler Süryani idi. Kürtlerin köye yerleşimi yaklaşık olarak 300-400 yıldır. Daşi(yan) Konfederasyonu: Alikan, Kassıki, Şe'boki ve az sayıda Hevédan aşiretleri mevcuttur. Daşi adı muhtemelen türkçe taş işçisi kelimesinden gelmekte. Zaten daşi konfederasyoununa bağlı aşiretler geçen yüzyıllarda mardinde taş işçiliği ile uğraşmakta idiler. Köydeki süryanilerin çoğu Birinci Dünya Savaşı esnasında katledildiler. Köye yakın yerlerde bulunan ve zerzemin adı verilen dipsiz kuyulara atılan masum süryaniler ile ilgili anılar köydeki herkes tarafından bilinmektedir. Eski ismi Redka. Mardin sultanının oğluna ithafen Mansuriye olarak ismi değiştirilmiştir. mustafa halef
  Kumlu mah - Artuklu (Akıncı bucağı) - Mardin
1526t, 1928k: Dikûk
Arap (Keçlani) yerleşimi
  YukarıHatunlu mah - Artuklu - Mardin
1928k: Mukbile yk.
Arap (Keçlani) yerleşimi
  Eryeri mah - Artuklu - Mardin
1928k: Buherkî [ Kürd "yolgeçen" ]
■ Arap kökenli olup Kürtleşmiş bir köydür. SN
  Aran mah - Artuklu - Mardin
1917ht: Zonî [ Kürd "oba" ]
Kürd (Sürgücü) yerleşimi
  Nurköy mz - Artuklu - Mardin
Kr: Nûrkê [ Kürd "Nuricik" ]
Arap (Keçlani) yerleşimi
■ 1983 yılında kurulmuş ve köyün öncüsü olan Nuri Aydın adı verilmiştir. SN
  AşağıHatunlu mah - Artuklu (Akıncı bucağı) - Mardin
1526t, 1928k: Mukbile aş. [ Ar ]
Arap yerleşimi
  Yaylı mah - Artuklu (Akıncı bucağı) - Mardin
1526t, 1928k: Kavz [ Ar qaws "yay" ]
Arap yerleşimi
  Gürağaç mah - Artuklu - Mardin
1917ht: Deyrdük [ Kürd dêrdûk ]
Kürd (Sürgücü ) yerleşimi
  Çalışlı mah - Artuklu (Akıncı bucağı) - Mardin
Kr: Şeqlan
1526t, 1928k: Şağlân/Şoğlan
Arap yerleşimi
  Çatak mah - Artuklu (Akıncı bucağı) - Mardin
1518t, 1928k: XarabedDerb [ Ar xarab ed-Derb "geçitören" ]
  Yaylabaşı mah - Artuklu - Mardin
1526t, 1928k: Şatıh
Kürd (Sürgücü) yerleşimi
  EskiKale mah - Artuklu - Mardin
Kr: Qelitmera
1518t: Kalitmara [ Ar qalˁat el-imrâ "kızkalesi" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Cevizpınar mah - Artuklu - Mardin
Kr: Babilcewz | Zinnar [ Ar bâb el-cewz "cevizkapı" ]
■ Arap/Kürd karışık yerleşim, çoğunluğu Arap. metonio
  Ortaköy mah - Artuklu (Akıncı bucağı) - Mardin
hl: Horren
1928k: Harîn
1526t: Horîncük
Arap yerleşimi
■ Kasaba merkezindeki görkemli höyük üzerinde izleri görülen kale, Dillemann'a göre 6. yy'da Prokopios'un zikrettiği Lornes Kalesidir. SN
  Yolbaşı mah - Artuklu - Mardin
Kr: Qelendera [ Kürd "kalenderler" ]
Kürd (Kalenderan) yerleşimi
  Tapınaktepe mv - Artuklu - Mardin
A1500~: Deyru'z-zaferan [ Ar "sarı manastır veya safran manastırı" ]
S900~: MorḤannanyo ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܚܢܢܝܐ‎ (manast) [ Süry "Aziz Yuhanna" ]
■ Hananya Manastırı adı 9. yy'dan, Dayrulzafaran adı 15. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. Manastırın popüler adını `bu civarda yetişen safran bitikisine` atfeden açıklamalar halk etimolojisinden ibarettir. SN
  Kuyulu mah - Artuklu (Akıncı bucağı) - Mardin
1526t, 1946k: Bîrtava [ Kürd Bîrtewa "büklümpınar" ]
Arap yerleşimi
  Torbacık mz - Artuklu - Mardin
1928k: Tiveyrik [ Kürd Tiwêrîk ]
Kürd (Kalenderan) yerleşimi
  Arpatepe mah - Artuklu (Akıncı bucağı) - Mardin
Kr: DêraXerabê [ Kürd "kiliseören" ]
1526t, 1928k: Tilşeˁîr [ Ar tell şeˁîr "arpatepe" ]
Kürd (Milli) yerleşimi
  Sakalar mah - Artuklu - Mardin
Kr: Şevreşk
Kürd (Milli) yerleşimi
  Kabala mah - Artuklu - Mardin
1518t: Kabala [ Süry qabâlâ "Yezidi rahibi" ]
Arap yerleşimi
  Buğday mah - Artuklu - Mardin
Kr: Bixêdîk [ Kürd "tahıllı" ]
  Akıncı mah - Artuklu (Akıncı bucağı) - Mardin
Kr: QesraQelendera [ Kürd "kalender sarayı" ]
Kürd (Kalenderan) yerleşimi
  Küçükköy mah - Artuklu (Akıncı bucağı) - Mardin
Kr: Gundik [ Kürd "köyceğiz" ]
  Alakuş mah - Artuklu (Akıncı bucağı) - Mardin
Kr: Zêdyê
1526t, 1928k: Zeydiye [ Ar zeydiyye "öz." ]
  Çukuryurt mah - Artuklu (Akıncı bucağı) - Mardin
1526t: Cürnik [ Kürd curnik "yalak" ]
  Çayırpınar mah - Artuklu (Akıncı bucağı) - Mardin
1914hk: Kaniguri [ Kürd Kanîguriyê "uyuzpınarı" ]
  Konaklı mah - Artuklu - Mardin
1928k: Xırbekablo [ Kürd xirbê qeblo ]
  Ambar mah - Artuklu - Mardin
Kr: Embarê
1928k: Ambar
  Oğuz mah - Artuklu - Mardin
1869s, 1928k: Dara
Y553: Dáras | Anastasioúpolis [ Yun "Anastasius (imp.) kenti" ]
■ Dara adı 6. yy başında kaydedilmiştir. 505 yılından itibaren Anastasiopolis adıyla önemli bir müstahkem kent oldu. Pers kralı Darius/Dara ile ilişkilendirilmesi fantezidir. SN
  Aşağıyeniköy mah - Artuklu - Mardin
Kr: GundikOsê [ Kürd "Yusuf köyü" ]
  Tilkitepe mah - Artuklu - Mardin
Kr: GundêSemo [ Kürd "Semih köyü" ]
  Yardere mah - Artuklu - Mardin
Kr: Qurdîs
1928k: Kurdîs
  Düzlük mah - Artuklu - Mardin
Kr: Domuza
1914hk: DomuzAğa
Kürd (Xalti) yerleşimi
  Esentepe mah - Artuklu - Mardin
1928k: KasrıAhmedxayro [ Kürd QesraEhmedêXêro "Ahmed Hayro konağı" ]
Kürd (Mirsinan) yerleşimi
  Aytepe mah - Artuklu - Mardin
1928k: Kurıkçeto [ Kürd KurikaÇeto "Çeto uşağı" ]
  Güneyli mah - Artuklu - Mardin
Kürd (Mirsinan) yerleşimi
  Sulak mah - Artuklu - Mardin
1928k: Sahrinc [ Kürd/Tr "sarnıç" ]
Kürd (Bubilan) yerleşimi
  Tandır mah - Artuklu - Mardin
Kürd (Bubilan) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km