Artuklu'da 67 yerleşim bulundu.
sırala 
  Haydar mah - Artuklu - Mardin
K1980: Gundik Heydo [ Kürd "Haydar köyü" ]
  Cevizlik mah - Artuklu - Mardin
1917h: Cevzat [ Ar "cevizler" ]
  Akbağ mah - Artuklu - Mardin
K1980: Eqres
1917h: Akras / Akres
  Yüce mah - Artuklu - Mardin
1917h: Çalişeyxan | Şeyxmus [ Kürd çalê şêxan "şeyhler çukuru" ]
■ Sultan Şeyhmus Türbesi ziyaret edilir. Daha önce Mazıdağı ilçesine bağlıyken 2011'de Mardin Merkez Artuklu ilçesine bağlandı. SN
  Sultan mah - Artuklu - Mardin
1917h: Şeyxan / Şêxmûs [ Kürd "şeyh Musa" ]
■ Sultan Şeyhmus Türbesi şeyhlerinin köyüdür. SN
  Özlüce mah - Artuklu - Mardin
■ Eski köy terk edilmiş ve nüfus karayolu kenarına taşınmıştır. SN
  Yaylaköy mah - Artuklu - Mardin
1928: Şeyx yk. [ "yukarışeyh" ]
1526t: Şeyx Zoli
  Bağlıca mah - Artuklu (Sürgücü bucağı) - Mardin
1526t: Bernişt [ Kürd "yuva yanı" ]
Kürd (Sürgücü) yerleşimi
  Avcılar mah - Artuklu - Mardin
1925h: Mûsîkan Harabesi [ Kürd "Musacıklar" ]
  Gökçe mah - Artuklu - Mardin
Arap yerleşimi
■ Belki Süryanice «şilûhô» `ırmak`. SN
  Acar mah - Artuklu - Mardin
1928: Diyardeyrî [ Kürd diyarê dêrê "kilise yeri" ]
  Göllü mah - Artuklu - Mardin
1928: Göllü
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Kürtçe ismi göl sahibi anlamında "Goliye"'dir. Eski nüfusu Süryani olup halen köy içerisinde kilise bulunmaktadır. Günümüzde sadece bir süyani ailesi kalması ile köyün çoğunluğu Kürt Sünni/Şafii Müslümanlardan oluşmaktadır. Azınlıkta Arap aileler de mevcuttur. Ömer Faruk
  Boztepe mah - Artuklu (Akıncı bucağı) - Mardin
1928: Bozkatrî
Arap yerleşimi
  Çiftlik mah - Artuklu - Mardin
1925h: Çiftlik
S1900~: Derelya [ Süry dayro d'elya "Aziz İlyas" ]
  Tozan mah - Artuklu (Akıncı bucağı) - Mardin
1925h: Ğubeyr [ Ar "tozluca" ]
Kürd (Milli) yerleşimi
  Yalım mah - Artuklu - Mardin
K: Redka
1928: Mansuriye [ Ar "Mansurlu" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Asıl sakinler Süryani idi. Kürtlerin köye yerleşimi yaklaşık olarak 300-400 yıldır. Daşi(yan) Konfederasyonu: Alikan, Kassıki, Şe'boki ve az sayıda Hevédan aşiretleri mevcuttur. Daşi adı muhtemelen türkçe taş işçisi kelimesinden gelmekte. Zaten daşi konfederasyoununa bağlı aşiretler geçen yüzyıllarda mardinde taş işçiliği ile uğraşmakta idiler. Köydeki süryanilerin çoğu Birinci Dünya Savaşı esnasında katledildiler. Köye yakın yerlerde bulunan ve zerzemin adı verilen dipsiz kuyulara atılan masum süryaniler ile ilgili anılar köydeki herkes tarafından bilinmektedir. Eski ismi Redka. Mardin sultanının oğluna ithafen Mansuriye olarak ismi değiştirilmiştir. mustafa halef
  Kumlu mah - Artuklu (Akıncı bucağı) - Mardin
1526t, 1924h: Dikûk
Arap (Keçlani) yerleşimi
  YukarıHatunlu mah - Artuklu - Mardin
K1980: Mikbila Jor
1928: Mukbile yk.
Arap (Keçlani) yerleşimi
  Eryeri mah - Artuklu - Mardin
1928: Buherkî [ Kürd "yolgeçen" ]
■ Arap kökenli olup Kürtleşmiş bir köydür. SN
  Aran mah - Artuklu - Mardin
1917h: Zonî [ Kürd "oba" ]
Kürd (Sürgücü) yerleşimi
  Nurköy mz - Artuklu - Mardin
K1980: Nûrkê [ Kürd "Nuricik" ]
Arap (Keçlani) yerleşimi
■ 1983 yılında kurulmuş ve köyün öncüsü olan Nuri Aydın adı verilmiştir. SN
  AşağıHatunlu mah - Artuklu (Akıncı bucağı) - Mardin
K1980: Miqbila Jêr
1526t: Mukbile aş. [ Ar ]
Arap yerleşimi
  Yaylı mah - Artuklu (Akıncı bucağı) - Mardin
1526t: Kavz / Kavs [ Ar qaws "yay" ]
Arap yerleşimi
  Gürağaç mah - Artuklu - Mardin
K1980: Deyrdük [ Kürd dêrdûk ]
Kürd (Sürgücü ) yerleşimi
  Yaylabaşı mah - Artuklu - Mardin
1526t: Şatıh
Kürd (Sürgücü) yerleşimi
  EskiKale mah - Artuklu - Mardin
K1980: Qelitmera
1518a: Kalˁat el-imrâ [ Ar "kızkalesi" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Cevizpınar mah - Artuklu - Mardin
K1980: Babilcewz | Zinnar [ Ar bâb el-cewz "cevizkapı" ]
1925h: Zinnar Bahçeleri (mv) [ Ar zunnâr? "kuşak" ]
  Ortaköy mah - Artuklu (Akıncı bucağı) - Mardin
hl: Horren
1925h: Harîn
1526t: Horîncük
Arap yerleşimi
■ Kasaba merkezindeki görkemli höyük üzerinde izleri görülen kale, Dillemann'a göre 6. yy'da Prokopios'un zikrettiği Lornes Kalesidir. SN
  Tapınaktepe mv - Artuklu - Mardin
A1500~: Deyr el-za'feran [ Ar "sarı manastır, safran? manastırı" ]
S793y: Mor Ḥannanyo ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܚܢܢܝܐ‎ (manast) [ Süry "Aziz Yuhanna" ]
■ Daha önce Mor Şleymûn adıyla tanınan manastır, 8. yy sonunda metropolit Mor Hananyo'nun tadilatından sonra Hananya Manastırı adını aldı. 15. yy'dan itibaren kaydedilmiş olan Deyrul Za'feran adı muhtemelen `sarı manastır` anlamında olup, yörede safran yetiştirildiğine dair güvenilir bir kaynak mevcut değildir. SN
  Kuyulu mah - Artuklu (Akıncı bucağı) - Mardin
1526t: Bîrtava [ Kürd bîrtewa "kuru kuyu" ]
Arap yerleşimi
  Torbacık mz - Artuklu - Mardin
1925h: Tiveyrik [ Ar ]
Kürd (Kalenderan) yerleşimi
  Arpatepe mah - Artuklu (Akıncı bucağı) - Mardin
K1980: Dêra Xerabê [ Kürd "kilise ören" ]
1526t: Tell Şeˁîr [ Ar "arpa höyük" ]
Kürd (Milli) yerleşimi
  Sakalar mah - Artuklu - Mardin
K1980: Şevreşk
Kürd (Milli) yerleşimi
  Kabala mah - Artuklu - Mardin
1518a: Kabala [ Süry qabâlâ "Yezidi rahibi" ]
Arap yerleşimi
  Alımlı mah - Artuklu - Mardin
K1980: Bilalya
1925h: Bîlaliye
  Karademir mah - Artuklu (Akıncı bucağı) - Mardin
K1980: Mûsegewr [ Kürd "boz Musa?" ]
1925h: Kurmûsa Harabesi [ Kürd "Musagiller" ]
  Buğday mah - Artuklu - Mardin
K1980: Bixêdîk [ Kürd "tahıllı?" ]
1925h: Biğîdik
  Höyüklü mah - Artuklu (Akıncı bucağı) - Mardin
K1980: Girmasek [ Kürd "masatepe" ]
  Çıplaktepe mah - Artuklu (Akıncı bucağı) - Mardin
K1980: Gurgurin [ Kürd "çağlayan" ]
  Akıncı mah - Artuklu (Akıncı bucağı) - Mardin
1928: KasrıKalenderan [ Ar "kalender kasrı" ]
Kürd (Kalenderan) yerleşimi
  Küçükköy mah - Artuklu (Akıncı bucağı) - Mardin
K1980: Gundik [ Kürd "köyceğiz" ]
  Alakuş mah - Artuklu (Akıncı bucağı) - Mardin
K1980: Zêdyê
1526t: Zeydiye [ Ar zeydiyye "öz." ]
  Çukuryurt mah - Artuklu (Akıncı bucağı) - Mardin
1526t, 1914hk: Curnik [ Kürd "yalak" ]
  Çayırpınar mah - Artuklu (Akıncı bucağı) - Mardin
1914hk: Kaniguri [ Kürd kanî guriyê "uyuzpınarı" ]
  Konaklı mah - Artuklu - Mardin
1928: Xırbe Kablo [ Kürd xirbê qeblo ]
  Ambar mah - Artuklu - Mardin
K1980: Embarê
1914hk: Ambar
  Oğuz mah - Artuklu - Mardin
1928 a: Dara
A870: Dârâ
Y553: Dáras | Anastasiópolis [ Yun "Anastasius (imp.) kenti" ]
■ Dara adı 6. yy başında kaydedilmiştir. 505 yılından itibaren Anastasiopolis adıyla önemli bir müstahkem kent oldu. Pers kralı Darius/Dara ile ilişkilendirilmesi fantezidir. SN
  Aşağıyeniköy mah - Artuklu - Mardin
K1980: Gundik Ûsê [ Kürd "Yusuf köyü" ]
  Tilkitepe mah - Artuklu - Mardin
K1980: Gundê Semo [ Kürd "Semih köyü" ]
  Yardere mah - Artuklu - Mardin
K1980: Qurdîs
1928: Kurdîs
  Düzlük mah - Artuklu - Mardin
K1980: Domuza
1914hk: Domuzağa
Kürd (Xalti) yerleşimi
  Esentepe mah - Artuklu - Mardin
1928: Kasrı Ahmedxayro [ Kürd qesra Ehmedê Xêro "Ahmed Hayro konağı" ]
Kürd (Mirsinan) yerleşimi
  Aytepe mah - Artuklu - Mardin
1928: Kurık Çeto [ Kürd kurika Çeto "Çeto uşağı" ]
  Güneyli mah - Artuklu - Mardin
Kürd (Mirsinan) yerleşimi
  Sulak mah - Artuklu - Mardin
1928: Sahrinc [ Ar/Kürd "sarnıç" ]
Kürd (Bubilan) yerleşimi
  Tandır mah - Artuklu - Mardin
Kürd (Bubilan) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km