Arpaçay'da 51 yerleşim bulundu.
sırala 
  Dağköy köy - Arpaçay - Kars
1920hb 📖 Dağköy
■ Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Kardeştepe köy - Arpaçay - Kars
1928 📖 Kemah
E1918 📖 Gamax
Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Gülyüzü köy - Arpaçay - Kars
1946 📖 Pekreşin
1928 📖 Beğreşîn
R1889 📖 Pekraşen [ pekraşeni ფეიქარიშენი "terzi köyü" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi.
■ Eski Gürcü kilisenin kalıntıları bulunur. SN
  Bozyiğit köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
1920hb 📖 Geraşen [ goraşeni გორაშენი "mezarköy?" ]
R1889 📖 Heraşen [ Erm heraşén "uzakköy?" ]
  Akmazdam köy - Arpaçay - Kars
1928 📖 Zohrabyayla
■ 20. yy başında Rus yerleşimi.
■ Zohrab Köyü (şimdi Arpaçay Yalınçayır mahallesi) Yaylası anlamında. SN
  Burcalı köy - Arpaçay - Kars
1920hb 📖 Burcalı
E1918 📖 Karapurk [ Erm "taşkule" ]
Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Güvercin köy - Arpaçay - Kars
1920hb 📖 Güvercin
  Taşbaşı köy - Arpaçay - Kars
E1918 📖 Karklux [ Erm "taşbaşı" ]
R1889 📖 Taşbaşı
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
  Akçakale köy - Arpaçay - Kars
1918h 📖 Keçburg
  Gönülalan köy - Arpaçay - Kars
1928 📖 İgnazor
E1918 📖 İkatsor [ Erm "bahçedere" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
  Kümbet köy - Arpaçay - Kars
1920hb 📖 Kümbet
Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Taşköprü köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
R1889 📖 Taşköprü
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Akçalar köy - Arpaçay - Kars
1928 📖 Akçalar
E1918 📖 Xoroşoye? [ Rus "güzelköy" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Çanaksu köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
E1918 📖 Gamaravan [ Erm "kemer kasabası" ]
R1889 📖 Kamarvan
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Gürcüce: Kamarovani (კამაროვანი) - Kemerli. GEO
  Kuzgunlu köy - Arpaçay - Kars
1928 📖 Kuzgunlu
  Yalınçayır mah Arpaçay - Arpaçay - Kars
R1889 📖 Olşanka [ Rus ]
E1918 1928 📖 📖 Zohrab [ Erm "ayazma" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Molokan) yerleşimi
■ Rum Molokan nüfüsü 1962'ye dek ağırlıktaydı. SN
■ 20.yüzyılın başında Molokan yerleşimi olarak kurulmuştur. Hala Molokan azınlık bulunmaktadır. emjan
■ Yalınçayır'ın üçte biri Kürt, üçte ikisi Ahıska Türkü kökenlidir. Molokan kökenli herhangi biri yaşamıyor. metonio
  Göldalı köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
1928 📖 İrişti
E1918 📖 Hréşdag [ Erm "melek, feriştah" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Halk arasında 19. yy'dan beri kullanılan isim İrişti olup, sadece resmi kayıtlarda görülen İrişli adı muhtemelen bir yazım hatasından ibarettir. SN
  Taşlıağıl köy - Arpaçay - Kars
1920hb 1928 📖 📖 Kürdköy
Kürt (Sünni) (Beskan) yerleşimi
  Aydıngün köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
E1918 📖 Garmirveran [ Erm "kızılviran" ]
R1889 1928 📖 📖 Kızılviran
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Doğruyol köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
R1889 1928 📖 📖 Cala
1854h 📖 Calisköy [ çala (ჭალა) "çayır" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Arpaçay ilçe - Arpaçay - Kars
1920hb 📖 Grenaderskoye [ Rus "elbombacılar (askeri birlik adı)" ]
E390 📖 Zarişad [ Er/Fa Zarehaşad "Zareh (öz.) kenti" ]
1704z 📖 Zaruşad (idari bölge)
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Azeri/Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Ğevond Alişan'a göre 2. yy'da kral 2. Ardaşes'in kuzey Ermenistan valisi olan oğlu Zareh adını taşır. Erciş yöresindeki bir başka Zarişad kenti 15. yy'a dek kasaba olarak geldikten sonra tamamen kaybolmuş görünmektedir. SN
■ © 12.09.1704 Kars eyaletinin Zaruşad Sancağı şimdiki mutasarrıf Mehmed'in ceddi Mehmed tarafından haricten beşyüz kadar aşiret getirilerek şenlendirilmiş olmasına mükafaten kendine ihsan olunmuş.. deyar heyran
■ Gürcüce: Tzinubani (წინუბანი) - Ön Mahalle. ''Sula Zariştiani'' (სულა ზარიშტიანი) adı da kullanılırdı. GEO
■ Nüfusu Azeriler ve Karapapaklar (Terekemeler), Kars çevresinden Yerliler ile daha sonra Erivan(Revan)'dan Kürtler oluşturur. Türk
  Carcı köy - Arpaçay - Kars
1920hb 📖 Carcı
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
■ İlk Rus kaydında 7 hane Kürt bulunmaktadır. metonio
  Kakaç köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
R1889 📖 Kakaç
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Gürcüce, Kakaçi (კაკაჩი) Ayın aydınlığı demektir Kakaça (კაკაჩა) ise şahin demektir. meriç
  Telek mah Arpaçay - Arpaçay - Kars
1928 📖 Telek
■ Köy statüsü 2011'de kaldırılarak Arpaçay belediyesine bağlandı. SN
  Mescitli köy - Arpaçay - Kars
1920hb 📖 Meçetli
■ Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köyün çoğunluğu Kürttür, azınlığı Ahıska Türküdür. metonio
  Melik köy - Arpaçay - Kars
1928 📖 Melik
E1918 📖 Matatşen [ matataşeni (მატათაშენი) "Aziz Matta köyü" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Atçılar köy - Arpaçay - Kars
R1889 📖 Troitskoye [ Rus "teslis köyü" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Dukhobor mezhebine mensup Rus köyü olarak kurulmuştur. SN
  Gediksatılmış köy - Arpaçay - Kars
E1918 📖 Kedig Satılmış
E653 📖 Kedig [ Erm "derecik" ]
■ Kısmen Azeri yerleşimi
■ 602/603 yılında Arkina kalesinden ricat eden Bizans ordusunun İranlılara yenildiği Getik/Kedig köyü burası olmalıdır. SN
  Okçuoğlu köy - Arpaçay - Kars
1902a 📖 Oğçi [ Tr okçu ]
Azeri yerleşimi
  Tepecik mah Arpaçay - Arpaçay - Kars
1928 📖 Tepecik
■ Köy statüsü 2011'de kaldırılarak Arpaçay belediyesine bağlandı. SN
  Polat köy - Arpaçay - Kars
1920hb 📖 Polat
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Meydancık köy - Arpaçay - Kars
1928 📖 Meydancık
R1889 📖 Novopetrovka [ Rus "yeni Petro kenti" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Kısmen Azeri (Molokan) yerleşimi
  Büyükçatma köy - Arpaçay - Kars
1920hb 📖 B. Parget [ parketi "kalkan tepe" ]
  Söğütlü köy - Arpaçay - Kars
1928 📖 Söğütlü
  Tomarlı köy - Arpaçay - Kars
1928 📖 Veneze
E1918 📖 Vanagan [ Erm "manastırlı" ]
Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Küçükçatma köy - Arpaçay - Kars
1920hb 📖 K. Parget [ parketi "kalkan tepe" ]
Kürt (Sünni) (Bruki) yerleşimi
■ Bıruki aşireti de Redkan aşireri gibi Kafkas kökenlidir. Mar(d)astan
  Değirmenköprü köy - Arpaçay - Kars
1928 📖 Cedre
1920hb 📖 Cadara [ çadari (ჭადარი) "çınar" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi "Ahıska Türkü" yerleşimi
■ Kars'ın yerlisi yani Türk yerleşim yeridir. Hilal
  Kuyucuk köy - Arpaçay (Başgedikler bucağı) - Kars
1928 📖 Kuyucuk
R1889 📖 Gorelovka [ Rus "dağlı" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme (Dukhobor) yerleşimi
■ Ermeni yerleşimi olan eski Kuyucuk köyü Rus kolonisi Gorelovka yakınında olup halen terkedilmiştir. Rus köyü Ukrayna'da Dukhobor mezhebinin doğum yeri olan Gorelovka'dan adlandırılmıştı. SN
  ? mz - Arpaçay - Kars
E1918 📖 Bağçur [ Erm "soğuksu" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Karaurgan köy - Arpaçay - Kars
1920hb 📖 Karaurgan
  Karakale köy - Arpaçay - Kars
1928 📖 Karakale
E1918 📖 Sévpert [ Erm "karakale" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Kısmen Azeri (Molokan) yerleşimi
■ Azeriler haricinde, Redkan aşiretine mebsup Kürtlerde var. Digor Akrak köyü yaklaşık 80 yıl önce zelzeleden dolayı yıkılınca buraya göç etmişler. Qazi
  Küçükboğaz köy - Arpaçay - Kars
1920hb 📖 Seydican
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Hasançavuş köy - Arpaçay - Kars
1920hb 📖 Hasançavuş
Azeri yerleşimi
  Bardaklı köy - Arpaçay - Kars
1928 📖 Bardaklı
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
  Kıraç köy - Arpaçay - Kars
1902a 📖 Kıraç
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
  Arslanoğlu köy - Arpaçay - Kars
1928 📖 Kürdo / Kürdü
1920hb 📖 Kürdoi
Karapapak/Terekeme yerleşimi
  Koçköy köy - Arpaçay - Kars
1928 📖 Koçköy
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Belediye statüsü 2014'te kaldırıldı. SN
  Tepeköy köy - Arpaçay - Kars
E1918 📖 Pertaşen? [ bertaşeni (ბერთაშენი) "keşişköy" ]
■ Kısmen Kürt (Sünni) (Bruki) yerleşimi
■ Köyün beşte dördü Kürt, beşte biri Azeridir. metonio
  Taşdere köy - Arpaçay - Kars
1928 📖 Sosgird
E1918 📖 Sôsgerd [ Erm "çınarkale" ]
■ Kısmen Azeri yerleşimi
  Bacıoğlu köy - Arpaçay - Kars
E1918 📖 Bacıoğlu
Azeri yerleşimi
■ Arpaçay ilçesinin Bacıoğlu, Başgedikler, Meydancık, Taşdere ve Yağkesen köylerinde Şiî (Caferî) mezhebinden olan Azerîler yaşamaktadır. ZeMahşer
  Arpaçay neh - Arpaçay - Kars
E630 📖 Axuryan [ Erm ]


Grafik harita göster     haritada ara : km