Arpaçay'da 52 yerleşim bulundu.
sırala 
  Dağköy köy - Arpaçay - Kars
1928k: Dağköy
■ Kısmen Karapapak yerleşimi
  Kardeştepe köy - Arpaçay - Kars
1928k: Kemah
E1918: Gamax
Karapapak yerleşimi
  Gülyüzü köy - Arpaçay - Kars
1946k: Pekreşin
1928k: Beğreşén
R1889: Pekraşen [ Erm pokraşén "küçükköy" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
■ Gürcüce: Pekraşeni (ფექრაშენი). Eski Gürcü kilisenin kalıntıları var. GEO
■ Peikari (ფეიქარი), Gürcüce 'terzi'demektir. Peykraşeni (ფეიქარიშენი) 'Terzi köy' demektir. meriç
  Bozyiğit köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
1928k: Gereşén
R1889: Heraşen [ Erm her'aşén "uzakköy" ]
■ Gori (გორი), Gürcüce mezar demektir. Goraşeni (გორაშენი), 'mezar köy' demektir. meriç
  Akmazdam köy - Arpaçay - Kars
1928k: Zohrabyayla
■ 20. yy başında Rus yerleşimi.
■ Zohrab Köyü (şimdi Arpaçay Yalınçayır mahallesi) Yaylası anlamında. SN
  Burcalı köy - Arpaçay - Kars
1928k: Burcalı
E1918: Karapurk [ Erm "taşkule" ]
Karapapak yerleşimi
  Taşbaşı köy - Arpaçay - Kars
R1889: Taşbaşı
E1918: K'arklux [ Erm "taşbaşı" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
  Akçakale köy - Arpaçay - Kars
E1918: Sévpert [ Erm "karakale" ]
  Gönülalan köy - Arpaçay - Kars
1928k: İgnazor
E1918: İkatsor [ Erm "dişidere?" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
  Kümbet köy - Arpaçay - Kars
1928k: Kümbet
Karapapak yerleşimi
  Taşköprü köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
R1889: Taşköprü
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Akçakale köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
1928k: Akçakale
E1918: Pertaşen [ Erm "kaleköy" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
■ Belki Gürcüce Bertaşeni (ბერთაშენი) - "keşişköy". Ayrıca Gürcüce Tetritsikhe (თეთრიციხე) "akça kale" kullanılır. GEO
■ Gürcüce Bertaşeni (ბერთაშენი) "keşişköy" meriç
  Akçalar köy - Arpaçay - Kars
1928k: Akçalar
E1918: Xoroşoye [ Rus "güzelköy" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
  Çanaksu köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
R1889 1928k: Kamarvan
E1918: Gamaravan [ Erm "kemer kasabası" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ Gürcüce: Kamarovani (კამაროვანი) - Kemerli. GEO
  Kuzgunlu köy - Arpaçay - Kars
1928k: Kuzgunlu
  Yalınçayır mah Arpaçay - Arpaçay - Kars
R1889: Olşanka [ Rus ]
E1900~, 1928k: Zohrab [ Erm zohrab "ayazma" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Kürd (Molokan) yerleşimi
■ Rum Molokan nüfüsü 1962'ye dek ağırlıktaydı. SN
■ 20.yüzyılın başında Molokan yerleşimi olarak kurulmuştur. Hala Molokan azınlık bulunmaktadır. emjan
■ Yalınçayır'ın üçte biri Kürt, üçte ikisi Ahıska Türkü kökenlidir. Molokan kökenli herhangi biri yaşamıyor. metonio
  Göldalı köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
1928k: İrişti
E1918: Hréşdag [ Erm "melek, feriştah" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
■ Halk arasında 19. yy'dan beri kullanılan isim İrişti olup, sadece resmi kayıtlarda görülen İrişli adı muhtemelen bir yazım hatasından ibarettir. SN
  Taşlıağıl köy - Arpaçay - Kars
1928k: Kürtköy
Kürd (Beskan) yerleşimi
  Aydıngün köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
R1889 1928k: Kızılviran
E1918: Garmirveran [ Erm "kızılviran" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
  Doğruyol köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
R1889 1928k: Cala
E1918: Cal [ Gürc Çala (ჭალა) "çayır" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
■ Doğruyol Köy'ünün tamamına yakını Karapapaktır. artistik
  Arpaçay ilçe - Arpaçay - Kars
E1918: Grenaderskoye [ Rus "elbombacılar (askeri birlik adı)" ]
1704d, 1928k: Zaruşad
E390: Zarişad [ Erm Zarehaşad "Zareh (öz.) kenti" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi.
■ Ğevond Alişan'a göre 2. yy'da kral 2. Ardaşes'in kuzey Ermenistan valisi olan oğlu Zareh adını taşır. Erciş yöresindeki bir başka Zarişad kenti 15. yy'a dek kasaba olarak geldikten sonra tamamen kaybolmuş görünmektedir. SN
■ © 12.09.1704 Kars eyaletinin Zaruşad Sancağı şimdiki mutasarrıf Mehmed'in ceddi Mehmed tarafından haricten beşyüz kadar aşiret getirilerek şenlendirilmiş olmasına mükafaten kendine ihsan olunmuş.. deyar heyran
■ Gürcüce: Tzinubani (წინუბანი) - Ön Mahalle. ''Sula Zariştiani'' (სულა ზარიშტიანი) adı da kullanılırdı. GEO
■ Nüfusu Azeriler ve Karapapaklar (Terekemeler), Kars çevresinden Yerliler ile daha sonra Erivan(Revan)'dan Kürtler oluşturur. Türk
  Carcı köy - Arpaçay - Kars
1928k: Carcı
Kürd yerleşimi
  Kakaç köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
R1889: Kakaç
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Telek mah Arpaçay - Arpaçay - Kars
1928k: Telek
■ Köy statüsü 2011'de kaldırılarak Arpaçay belediyesine bağlandı. SN
  Mescitli köy - Arpaçay - Kars
1928k: Mescitli
R1889: Troitskoye [ Rus Troitskoye "teslis köyü" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Kısmen Kürd (Dukhobor) yerleşimi
■ Dukhobor mezhebine mensup Rus köyü olarak kurulmuştur. SN
■ Köyün çoğunluğu Kürttür, azınlığı Ahıska Türküdür. metonio
  Melik köy - Arpaçay - Kars
1928k: Melik
E1918: Matatşen [ Gürc Matataşeni (მატათაშენი) "Aziz Matta köyü" ]
Kürd yerleşimi
  Atçılar köy - Arpaçay - Kars
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Gediksatılmış köy - Arpaçay - Kars
E653: Kedig [ Erm "derecik" ]
■ Kısmen Azeri yerleşimi
■ 602/603 yılında Arkina kalesinden ricat eden Bizans ordusunun İranlılara yenildiği Getik/Kedig köyü burası olmalıdır. SN
  Okçuoğlu köy - Arpaçay - Kars
E1918: Oğçi [ Tr ]
Azeri yerleşimi
  Tepecik mah Arpaçay - Arpaçay - Kars
1928k: Tepecik
■ Köy statüsü 2011'de kaldırılarak Arpaçay belediyesine bağlandı. SN
  Polat köy - Arpaçay - Kars
E1918: Polat
■ Kısmen Karapapak yerleşimi
■ İlk Rus kaydında 2 hane Kürt ve 16 hane Karapapak yaşadığı gösterilmektedir. metonio
■ Polatköy'ün %60'ı Karapapak Türk'ü(Terekeme),10'u Yerli Türk,%30'u Kürttür.Kürt olarak bilinen sülalenin soyadını sahiplenmiş Gürcistan Borçalı göçmeni Karapapak Türk'ü olan aileler de var. artistik
  Meydancık köy - Arpaçay - Kars
1928k: Meydancık
R1889: NovoPetrovka [ Rus Novo Petrovka "yeni Petrokent" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Kısmen Azeri (Molokan) yerleşimi
  Büyükçatma köy - Arpaçay - Kars
1946k: B. Perkit
E1918: MedzParket
■ Pari (ფარი), Gürcüce kalkan (silah) demektir. Keti/Kedi (ქედი) ise tepe demektir. Yani Parketi, Gürcüce 'Kalkan Tepe' demektir. meriç
  Tomarlı köy - Arpaçay - Kars
1928k: Veneze
E1918: Vanagan [ Erm "manastırlı" ]
Karapapak yerleşimi
  Küçükçatma köy - Arpaçay - Kars
1928k: K. Pergit
E1918: PokrParket [ Erm "küçük Parget (?)" ]
Kürd yerleşimi
■ Pari (ფარი), Gürcüce kalkan (silah) demektir. Keti/Kedi (ქედი) ise tepe demektir. Yani Parketi, Gürcüce 'Kalkan Tepe' demektir. meriç
  Değirmenköprü köy - Arpaçay - Kars
1928k: Cedre [ Gürc Çadari (ჭადარი) "çınar" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
  Kuyucuk köy - Arpaçay (Başgedikler bucağı) - Kars
1928k: Kuyucuk
R1889: Gorelovka [ Rus "dağlı" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Kısmen Karapapak (Dukhobor) yerleşimi
■ Ermeni yerleşimi olan eski Kuyucuk köyü Rus kolonisi Gorelovka yakınında olup halen terkedilmiştir. Rus köyü Ukrayna'da Dukhobor mezhebinin doğum yeri olan Gorelovka'dan adlandırılmıştı. SN
  ? mz - Arpaçay - Kars
E1918: Bağçur [ Erm "soğuksu" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Karakale köy - Arpaçay - Kars
1928k: Karakale
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Kısmen Azeri (Molokan) yerleşimi
  Karaurgan köy - Arpaçay - Kars
1928k: Karaurgan
Karapapak/Kürd yerleşimi
  Küçükboğaz köy - Arpaçay - Kars
1928k: Seydican
Kürd yerleşimi
  Hasançavuş köy - Arpaçay - Kars
E1918: Hasançavuş
Azeri yerleşimi
  Bardaklı köy - Arpaçay - Kars
1928k: Bardaklı
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
  Kıraç köy - Arpaçay - Kars
E1900~: Kıraç
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
  Arslanoğlu köy - Arpaçay - Kars
Karapapak yerleşimi
  Koçköy köy - Arpaçay - Kars
1928k: Koçköy
■ Kısmen Karapapak yerleşimi
■ Belediye statüsü 2014'te kaldırıldı. SN
■ Koçköy'ünün tamamına yakını Karapapaktır. artistik
  Tepeköy köy - Arpaçay - Kars
E1918: Pertaşen? [ Gürc Bertaşeni (ბერთაშენი) "keşişköy" ]
■ Kısmen Kürd yerleşimi
■ Köyün beşte dördü Kürt, beşte biri Azeridir. metonio
  Taşdere köy - Arpaçay - Kars
1928k: Sosgerd
E1918: Sôsgerd [ Erm "çınarkale" ]
■ Kısmen Azeri yerleşimi
  Bacıoğlu köy - Arpaçay - Kars
E1918: Bacıoğlu
Azeri yerleşimi
  Arpaçay neh - Arpaçay - Kars
E666, E1902: Axuryan


Grafik harita göster     haritada ara : km