Arpaçay'da 52 yerleşim bulundu.
sırala 
  Dağköy köy - Arpaçay - Kars
k1928 K: Dağköy
■ Kısmen Karapapak yerleşimi
  Kardeştepe köy - Arpaçay - Kars
k1928 K: Kemah
E1918- Beg: Gamax
Karapapak yerleşimi
  Gülyüzü köy - Arpaçay - Kars
k1946 MYK: Pekreşin
k1928 K: Beğreşén
R1889 RAl: Pekraşen [ Erm pokraşén "küçükköy" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
■ Gürcüce: Pekraşeni (ფექრაშენი). Eski Gürcü kilisenin kalıntıları var. GEO
  Bozyiğit köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
k1928 K: Gereşén
R1889 RAl: Heraşen [ Erm her'aşén "uzakköy" ]
  Akmazdam köy - Arpaçay - Kars
k1928 K: Zohrabyayla
■ 20. yy başında Rus yerleşimi.
■ Zohrab Köyü (şimdi Arpaçay Yalınçayır mahallesi) Yaylası anlamında. SN
  Burcalı köy - Arpaçay - Kars
k1928 K: Burcalı
E1918- Beg: Karapurk [ Erm "taşkule" ]
Karapapak yerleşimi
  Güvercin köy - Arpaçay - Kars
k1928 K: Güvercin
  Taşbaşı köy - Arpaçay - Kars
R1889 RAl: Taşbaşı
E1918- Beg: K'arklux [ Erm "taşbaşı" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
  Akçakale köy - Arpaçay - Kars
E1918- Beg: Sévpert [ Erm "karakale" ]
  Gönülalan köy - Arpaçay - Kars
k1928 K: İgnazor
E1918- Beg: İkatsor [ Erm "dişidere?" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
  Kümbet köy - Arpaçay - Kars
k1928 K: Kümbet
Karapapak yerleşimi
  Taşköprü köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
R1889 RAl: Taşköprü
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Akçakale köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
k1928 K: Akçakale
E1918- Beg: Pertaşen [ Erm "kaleköy" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
■ Belki Gürcüce Bertaşeni (ბერთაშენი) - "keşişköy". Ayrıca Gürcüce Tetritsikhe (თეთრიციხე) "akça kale" kullanılır. GEO
  Akçalar köy - Arpaçay - Kars
k1928 K: Akçalar
E1918- Beg: Xoroşoye [ Rus "güzelköy" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
  Çanaksu köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
R1889 k1928 RAl, K: Kamarvan
E1918- Beg: Gamaravan [ Erm "kemer kasabası" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ Gürcüce: Kamarovani (კამაროვანი) - Kemerli. GEO
  Kuzgunlu köy - Arpaçay - Kars
k1928 K: Kuzgunlu
  Yalınçayır mah Arpaçay - Arpaçay - Kars
R1889 RAl: Olşanka [ Rus ]
E1900-, k1928: Zohrab [ Erm zohrab "ayazma" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Kürd (Molokan) yerleşimi
■ Rum Molokan nüfüsü 1962'ye dek ağırlıktaydı. SN
■ 20.yüzyılın başında Molokan yerleşimi olarak kurulmuştur. Hala Molokan azınlık bulunmaktadır. emjan
■ Yalınçayır'ın üçte biri Kürt, üçte ikisi Ahıska Türkü kökenlidir. Molokan kökenli herhangi biri yaşamıyor. metonio
  Göldalı köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
k1928 K: İrişti
E1918- Beg: Hréşdag [ Erm "melek, feriştah" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
■ Halk arasında 19. yy'dan beri kullanılan isim İrişti olup, sadece resmi kayıtlarda görülen İrişli adı muhtemelen bir yazım hatasından ibarettir. SN
  Taşlıağıl köy - Arpaçay - Kars
k1928 K: Kürtköy
Kürd (Beskan) yerleşimi
  Aydıngün köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
R1889 k1928 RAl, K: Kızılviran
E1918- Beg: Garmirveran [ Erm "kızılviran" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
  Doğruyol köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
R1889 k1928 RAl, K: Cala
E1918- Beg: Cal [ Gürc Çala (ჭალა) "çayır" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
  Arpaçay ilçe - Arpaçay - Kars
E1918- Beg: Grenaderskoye [ Rus "elbombacılar (askeri birlik adı)" ]
1704, k1928: Zaruşad
E390 Pav 193, MKh: Zarişad [ Erm Zarehaşad "Zareh (öz.) kenti" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi.
■ Alişan'a göre 2. yy'da kral 2. Ardaşes'in kuzey Ermenistan valisi olan oğlu Zareh adını taşır. Erciş yöresindeki bir başka Zarişad kenti 15. yy'a dek kasaba olarak geldikten sonra tamamen kaybolmuş görünmektedir. SN
■ © 12.09.1704 Kars eyaletinin Zaruşad Sancağı şimdiki mutasarrıf Mehmed'in ceddi Mehmed tarafından haricten beşyüz kadar aşiret getirilerek şenlendirilmiş olmasına mükafaten kendine ihsan olunmuş.. deyar heyran
■ Gürcüce: Tzinubani (წინუბანი) - Ön Mahalle. ''Sula Zariştiani'' (სულა ზარიშტიანი) adı da kullanılırdı. GEO
■ Nüfusu Azeriler ve Karapapaklar (Terekemeler), Kars çevresinden Yerliler ile daha sonra Erivan(Revan)'dan Kürtler oluşturur. Türk
  Carcı köy - Arpaçay - Kars
k1928 K: Carcı
Kürd yerleşimi
  Kakaç köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
R1889 RAl: Kakaç
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Telek mah Arpaçay - Arpaçay - Kars
k1928 K: Telek
■ Köy statüsü 2011'de kaldırılarak Arpaçay belediyesine bağlandı. SN
  Mescitli köy - Arpaçay - Kars
k1928 K: Mescitli
R1889 RAl: Troitskoye [ Rus Troitskoye "teslis köyü" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Kısmen Kürd (Dukhobor) yerleşimi
■ Dukhobor Rus köyü idi. SN
■ Köyün çoğunluğu Kürttür, azınlığı Ahıska Türküdür. metonio
  Melik köy - Arpaçay - Kars
k1928 K: Melik
E1918- Beg: Matatşen [ Gürc Matataşeni (მატათაშენი) "Aziz Matta köyü" ]
Kürd yerleşimi
  Atçılar köy - Arpaçay - Kars
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Gediksatılmış köy - Arpaçay - Kars
E1918- Beg: KedigSatılmış
E650 Seb 84: Kedig [ Erm "derecik" ]
■ Kısmen Azeri yerleşimi
■ 602/603 yılında Arkina kalesinden ricat eden Bizans ordusunun İranlılara yenildiği Getik/Kedig köyü burası olmalıdır. SN
  Okçuoğlu köy - Arpaçay - Kars
E1918- Beg: Oğçi [ Tr ]
Azeri yerleşimi
  Tepecik mah Arpaçay - Arpaçay - Kars
k1928 K: Tepecik
■ Köy statüsü 2011'de kaldırılarak Arpaçay belediyesine bağlandı. SN
  Polat köy - Arpaçay - Kars
E1918- Beg: Polat
■ Kısmen Karapapak yerleşimi
  Meydancık köy - Arpaçay - Kars
k1928 K: Meydancık
R1889 RAl: NovoPetrovka [ Rus Novo Petrovka "yeni Petrokent" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Kısmen Azeri (Molokan) yerleşimi
  Büyükçatma köy - Arpaçay - Kars
k1946 MYK: Büyükperkit
E1918- Beg: MedzParket
  Tomarlı köy - Arpaçay - Kars
k1928 K: Veneze
E1918- Beg: Vanagan [ Erm "manastırlı" ]
Karapapak yerleşimi
  Küçükçatma köy - Arpaçay - Kars
k1928 K: KüçükPergit
E1918- Beg: PokrParket [ Erm "küçük Parget (?)" ]
Kürd yerleşimi
  Değirmenköprü köy - Arpaçay - Kars
k1928 K: Cedre [ Gürc Çadari (ჭადარი) "çınar" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
  Kuyucuk köy - Arpaçay (Başgedikler bucağı) - Kars
k1928 K: Kuyucuk
R1889 RAI: Gorelovka [ Rus "dağlı" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Kısmen Karapapak (Dukhobor) yerleşimi
■ Ermeni yerleşimi olan eski Kuyucuk köyü Rus kolonisi Gorelovka yakınında olup halen terkedilmiştir. Rus köyü Ukrayna'da Dukhobor köyü Gorelovka adından adlandırılmıştı. SN
  ? mz - Arpaçay - Kars
E1918- Beg: Bağçur [ Erm "soğuksu" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Karakale köy - Arpaçay - Kars
k1928 K: Karakale
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Kısmen Azeri (Molokan) yerleşimi
  Karaurgan köy - Arpaçay - Kars
k1928 K: Karaurgan
Karapapak/Kürd yerleşimi
  Küçükboğaz köy - Arpaçay - Kars
k1928 K: Seydican
Kürd yerleşimi
  Hasançavuş köy - Arpaçay - Kars
E1918- Beg: Hasançavuş
Azeri yerleşimi
  Bardaklı köy - Arpaçay - Kars
k1928 K: Bardaklı
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
  Kıraç köy - Arpaçay - Kars
E1900-: Kıraç
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
  Arslanoğlu köy - Arpaçay - Kars
k1928 K: Kürdo/Kürdü
Karapapak yerleşimi
  Koçköy köy - Arpaçay - Kars
k1928 K: Koçköy
■ Kısmen Karapapak yerleşimi
■ Belediye statüsü 2014'te kaldırıldı. SN
  Tepeköy köy - Arpaçay - Kars
E1918- Beg: Pertaşen? [ Gürc Bertaşeni (ბერთაშენი) "keşişköy" ]
■ Kısmen Kürd yerleşimi
■ Köyün beşte dördü Kürt, beşte biri Azeridir. metonio
  Taşdere köy - Arpaçay - Kars
k1928 K: Sosgerd
E1918- Beg: Sôsgerd [ Erm "çınarkale" ]
■ Kısmen Azeri yerleşimi
  Bacıoğlu köy - Arpaçay - Kars
E1918- Beg: Bacıoğlu
Azeri yerleşimi
  Arpaçay nehir - Arpaçay - Kars
E666 Aşx, Epr: Axuryan


Grafik harita göster     haritada ara : km