haritada ara :   km  
Arpaçay'da 53 yerleşim bulundu.
sırala 
? mezra - Arpaçay - Kars
E1918 📖: Bağçur [ Ermenice "soğuksu" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Koord: 40° 56' 4'' D, 43° 26' 25'' K
Akçakale köy - Arpaçay - Kars
E1880 📖: Akçakale [ Türkçe ]
■ Koord: 40° 45' 12'' D, 43° 16' 55'' K
Akçalar köy - Arpaçay - Kars
1928 📖: Akçalar
E1918 📖: Xoroşoye? [ Rusça "güzelköy" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Akçalar köyü Arpaçay ve civarında Keçebörk adıyla bilinir. Keçebörk esasen Yerlilerin yaşadığı bir köydür. Fakat sonraları hem Ermenistan'ın Şirak vilayetinden gleen Terekemeler hem de Erivan'dan gelen Kürtler köye yerleşmiştir. Günümüzde Yerli, Kürt ve Terekeme yerleşimidir. Cemil
■ Koord: 40° 46' 28'' D, 43° 17' 56'' K
Akmazdam köy - Arpaçay - Kars
1928 📖: Zohrabyayla
■ 20. yy başında Rus (Molokan) yerleşimi.
■ Zohrab Köyü (şimdi Arpaçay Yalınçayır mahallesi) Yaylası anlamında. SN
■ Koord: 40° 54' 16'' D, 43° 13' 37'' K
Arpaçay ilçe - Arpaçay - Kars
1920hb 📖: Grenaderskoye [ Rusça "elbombacılar (askeri birlik adı)" ]
1704z 1930h 📖: Zaruşad (idari bölge)
E390 📖: Zarişad [ Ermenice Zarehaşad "Zareh (öz.) kenti" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Azeri/Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Ğevond Alişan’a göre 2. yy’da kral Ardaşes’in kuzey Ermenistan valisi olan oğlu Zareh’in adını taşır. Erciş yöresindeki bir başka Zarişad kenti 15. yy’a dek kasaba olarak geldikten sonra tamamen kaybolmuş görünüyor. • Kars’a bağlı Arpaçay ile şimdi Ardahan’a bağlanan Çıldır ilçeleri Türkiye’de Terekeme veya Karapapak adıyla anılan topluluğun yurdudur. Daha önce Tiflis'in güneydoğusundaki Borçalı bölgesinde yaşayan Karapapak Türkmenleri 19. yy ve 20. yy başında iki ayrı dalga halinde Türkiye’ye göçtüler. Kültürleri Azerilere yakın olmakla birlikte mezhepleri Sünnidir. SN
■ © 12.09.1704 Kars eyaletinin Zaruşad Sancağı şimdiki mutasarrıf Mehmed'in ceddi Mehmed tarafından haricten beşyüz kadar aşiret getirilerek şenlendirilmiş olmasına mükafaten kendine ihsan olunmuş.. deyar heyran
■ Gürcüce: Tzinubani (წინუბანი) - Ön Mahalle. ''Sula Zariştiani'' (სულა ზარიშტიანი) adı da kullanılırdı. GEO
■ Nüfusu Karapapaklar (Terekemeler), Şii Azeriler, Kars çevresinden Yerliler ile daha sonra Erivan(Revan)'dan Kürtler oluşturur.
■ Kütüğe göre Türkiyedeki 120-121 bin Arpaçaylı %89 oranında Türk, oranında Kürt topluluklarından müteşekkildir. Alt kimliklere bölünecek olursa %56 Karapapak, %26 Yerli ve Ahıska göçmeni, Kürt ve %7 Azerbaycanlıdır. metonio
■ Koord: 40° 50' 52'' D, 43° 19' 42'' K
Arpaçay nehir - Arpaçay - Kars
E630 📖: Axuryan [ Ermenice ]
■ Halen Ermenistan'ın Amasia (Akbaba) ilçesinde bulunan Arpa (Arpi) Gölünden doğduğu için Türkçede Arpaçay olarak anılan ırmak, Ermeni geleneğinde Axuryan adını taşır. 10.-11. yüzyılda Ermeni devletini ihya eden Pakraduni/Bagratuni hanedanının güç merkezi, derin bir kanyon yatağında akan bu ırmağın boyları idi. Hanedanın çeşitli dönemlerde başkenti olan Pakaran, Yerazgavors ve Ani kentleri bu ırmak üzerindedir. SN
■ Koord: 40° 55' 28'' D, 43° 39' 2'' K
Arslanoğlu köy - Arpaçay - Kars
1928 📖: Kürdo
E1880 📖: Kürdi
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 50' 24'' D, 43° 31' 5'' K
Atçılar köy - Arpaçay - Kars
R1889 📖: Troitskoye [ Rusça "teslis köyü" ]
E1880 📖: Uzunahmet [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eski Uzunahmet köyü mevkiinde 1880'den sonra Dukhobor mezhebine mensup Rus köyü kurulmuş ve 1960'lı yıllara dek Rus kimliğini korumuştur. SN
■ Ruslar 1958-62 yılları arasında köyü terk ettiler. Yerlerine çoğunlukla Kürtler, bir kaç aile olarak da Türkler yerleşti. metonio
■ Koord: 40° 46' 19'' D, 43° 21' 25'' K
Aydıngün köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
E1918 📖: Garmirveran [ Ermenice "kızılviran" ]
R1889 1928 📖 📖: Kızılviran
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 41° 0' 20'' D, 43° 19' 53'' K
Babahasan ölü yerleşim - Arpaçay - Kars
E1880 📖: Babahasan
■ Koord: 40° 55' 8'' D, 43° 23' 35'' K
Bacıoğlu köy - Arpaçay - Kars
1928 📖: Bacıoğlu [ Türkçe ]
Azeri yerleşimi
■ Sınırın karşı tarafında Gümrü yakınında olan eski Bacıoğlu (şimdi Haykavan) köyü muhacirleri tarafından 1920 sonrasında kurulan köydür. SN
■ Arpaçay ilçesinin Bacıoğlu, Başgedikler, Meydancık, Taşdere ve Yağkesen köylerinde Şiî (Caferî) mezhebinden olan Azerîler yaşamaktadır. zdm
■ Koord: 40° 55' 32'' D, 43° 35' 27'' K
Bardaklı köy - Arpaçay - Kars
E1880 📖: Bardaklı
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 40° 50' 9'' D, 43° 28' 48'' K
Bozyiğit köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
1920hb 📖: Geraşen [ Gürcüce goraşeni გორაშენი "mezarköy?" ]
R1889 📖: Heraşen [ Ermenice hraşen? "yangın köyü, göynük" ]
■ Koord: 40° 57' 46'' D, 43° 13' 35'' K
Burcalı köy - Arpaçay - Kars
1920hb 📖: Burcalı
E1918 📖: Karapurk [ Ermenice "taşkule" ]
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 54' 24'' D, 43° 14' 50'' K
Büyükçatma köy - Arpaçay - Kars
E1880 1920hb 📖 📖: By. Pergit/Parget [ Gürcüce parketi "kalkan tepe" ]
■ Koord: 40° 44' 52'' D, 43° 23' 59'' K
Carcı köy - Arpaçay - Kars
1920hb 📖: Carcı
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ İlk Rus kaydında 7 hane Kürt bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 40° 53' 6'' D, 43° 20' 20'' K
Carcıoğlu mahalle - Arpaçay - Kars
E1880 📖: Carcaklı
■ Koord: 40° 46' 40'' D, 43° 26' 58'' K
Çanaksu köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
E1918 📖: Gamaravan [ Ermenice/Gürcüce "kemerli" ]
R1889 📖: Kamarvan
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 40° 59' 24'' D, 43° 17' 52'' K
Dağköy köy - Arpaçay - Kars
1920hb 📖: Dağköy [ Türkçe ]
■ Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 54' 48'' D, 43° 10' 18'' K
Değirmenköprü köy - Arpaçay - Kars
E1880 1930h 📖: Cadara [ Gürcüce çadari ჭადარი "çınar" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ 'Yerli' adı verilen, yakın tarihte muhacir olmamış Türklerin köyüdür. SN
■ Koord: 40° 49' 11'' D, 43° 24' 59'' K
Doğruyol köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
R1889 1928 📖 📖: Cala
1854h 📖: Calisköy [ Gürcüce çala ჭალა "koru, meşelik" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 41° 3' 41'' D, 43° 19' 59'' K
Gediksatılmış köy - Arpaçay - Kars
E1918 📖: Gedik Satılmış
E653 📖: Kedig [ Ermenice "derecik" ]
■ Kısmen Azeri yerleşimi
■ 602/603 yılında Argina kalesinden ricat eden Bizans ordusunun İranlılara yenildiği Getik/Kedig köyü burası olmalıdır. SN
■ Koord: 40° 45' 6'' D, 43° 21' 48'' K
Göldalı köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
1928 📖: İrişti
E1918 📖: Hréşdag [ Ermenice "melek, feriştah" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Halk arasında 19. yy’dan beri kullanılan isim İrişti olup, sadece resmi kayıtlarda görülen İrişli adı muhtemelen bir yazım hatasından ibarettir. SN
■ Koord: 40° 58' 57'' D, 43° 19' 32'' K
Gönülalan köy - Arpaçay - Kars
1928 📖: İgnezor
E1918 📖: İkatsor [ Ermenice "bahçedere" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
■ Koord: 40° 55' 10'' D, 43° 16' 58'' K
Gülyüzü köy - Arpaçay - Kars
1928 1946 📖 📖: Beğreşîn/Pekreşin
R1889 📖: Pekraşen [ Gürcüce pekraşeni ფეიქარიშენი "terzi köyü" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Eski Gürcü kilisenin kalıntıları bulunur. SN
■ Koord: 40° 59' 25'' D, 43° 13' 20'' K
Güvercin köy - Arpaçay - Kars
E1880 📖: Güvercin [ Türkçe ]
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 50' 10'' D, 43° 15' 5'' K
Hasançavuş köy - Arpaçay - Kars
1920hb 📖: Hasançavuş [ Türkçe ]
Azeri yerleşimi
■ Koord: 40° 52' 52'' D, 43° 28' 41'' K
Kakaç köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
R1889 📖: Kakaç
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Gürcüce, Kakaçi (კაკაჩი) Ayın aydınlığı demektir Kakaça (კაკაჩა) ise şahin demektir. meriç
■ Koord: 41° 5' 29'' D, 43° 20' 50'' K
Karakale köy - Arpaçay - Kars
E1880 📖: Karakale [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Rus (Molokan) yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
■ Azeriler haricinde, Redkan Kürtleri de var. Digor Akrak köyü yaklaşık 80 yıl önce zelzeleden dolayı yıkılınca buraya göç etmişler. Qazi
■ Koord: 40° 52' 24'' D, 43° 27' 37'' K
Karaurgan köy - Arpaçay - Kars
1920hb 📖: Karaurgan [ Türkçe ]
E1880 📖: Başna?
■ Koord: 40° 47' 8'' D, 43° 26' 52'' K
Kardeştepe köy - Arpaçay - Kars
1928 📖: Kemah
E1918 📖: Gamax
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 54' 54'' D, 43° 12' 20'' K
Kıraç köy - Arpaçay - Kars
E1902 📖: Kıraç [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 40° 55' 15'' D, 43° 30' 23'' K
Koçköy köy - Arpaçay - Kars
E1880 📖: Kuşköy/Ğuşköy [ Türkçe ]
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Belediye statüsü 2014’te kaldırıldı. SN
■ Koord: 40° 51' 50'' D, 43° 31' 5'' K
Kuyucuk köy - Arpaçay (Başgedikler bucağı) - Kars
1928 📖: Kuyucuk
R1889 📖: Gorelovka [ Rusça "dağlı" ]
■ 20. yy başında Rus (Dukhobor) yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Ermeni yerleşimi olan eski Kuyucuk köyü Rus kolonisi Gorelovka yakınında olup halen terkedilmiştir. Rus köyü Ukrayna’da Dukhobor mezhebinin doğum yeri olan Gorelovka’dan adlandırılmıştı. SN
■ Koord: 40° 44' 3'' D, 43° 25' 23'' K
Kuzgunlu köy - Arpaçay - Kars
1928 📖: Kuzgunlu [ Türkçe ]
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 53' 11'' D, 43° 18' 42'' K
Küçükboğaz köy - Arpaçay - Kars
E1880 📖: Seydican [ Türkçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 40° 48' 26'' D, 43° 28' 8'' K
Küçükçatma köy - Arpaçay - Kars
E1880 1920hb 📖 📖: Kç. Pergit/Parget [ Gürcüce parketi "kalkan tepe" ]
Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ Bruki aşireti de Redkan aşireti gibi Kafkas kökenlidir. Mar(d)astan
■ Koord: 40° 45' 48'' D, 43° 24' 38'' K
Kümbet köy - Arpaçay - Kars
1920hb 📖: Kümbet [ Türkçe ]
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 51' 50'' D, 43° 17' 8'' K
Melik köy - Arpaçay - Kars
1928 📖: Melik
E1918 📖: Matatşen [ Gürcüce matataşeni მატათაშენი "Aziz Matta köyü" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 40° 55' 7'' D, 43° 21' 23'' K
Mescitli köy - Arpaçay - Kars
E1880 📖: Mecidli [ Türkçe ]
■ Köyün çoğunluğu Kürttür, azınlığı Ahıska Türküdür. metonio
■ Koord: 40° 45' 59'' D, 43° 20' 38'' K
Meydancık köy - Arpaçay - Kars
R1889 📖: Novopetrovka [ Rusça "yeni Petro kenti" ]
E1880 📖: Meydancık [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Rus (Molokan) yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
■ Koord: 40° 48' 27'' D, 43° 22' 45'' K
Okçuoğlu köy - Arpaçay - Kars
E1880 📖: Oğcioğlu [ Türkçe "okçuoğlu" ]
Azeri yerleşimi
■ Koord: 40° 49' 17'' D, 43° 21' 48'' K
Polat köy - Arpaçay - Kars
1920hb 📖: Polat
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 52' 27'' D, 43° 22' 33'' K
Söğütlü köy - Arpaçay - Kars
1928 📖: Söğütlü
■ Koord: 40° 50' 4'' D, 43° 23' 4'' K
Taşbaşı köy - Arpaçay - Kars
E1918 📖: Karkılux [ Ermenice "taşbaşı" ]
R1889 📖: Taşbaşı
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 40° 56' 23'' D, 43° 17' 26'' K
Taşdere köy - Arpaçay - Kars
1928 📖: Sosgird
E1880 📖: Sosgerd [ Ermenice "çınarhisar" ]
■ Kısmen Azeri yerleşimi
■ Koord: 40° 51' 54'' D, 43° 34' 47'' K
Taşköprü köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
R1889 📖: Taşköprü
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 57' 25'' D, 43° 15' 25'' K
Taşlıağıl köy - Arpaçay - Kars
1920hb 1928 📖 📖: Kürdköy
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Beskan) yerleşimi
■ Koord: 40° 55' 18'' D, 43° 19' 45'' K
Telek mahalle (Arpaçay bağ) - Arpaçay - Kars
1928 📖: Telek
■ Köy statüsü 2011’de kaldırılarak Arpaçay belediyesine bağlandı. SN
■ Koord: 40° 51' 28'' D, 43° 21' 8'' K
Tepecik mahalle (Arpaçay bağ) - Arpaçay - Kars
E1880 📖: Tepecik
■ Köy statüsü 2011’de kaldırılarak Arpaçay belediyesine bağlandı. SN
■ Koord: 40° 49' 57'' D, 43° 22' 16'' K
Tepeköy köy - Arpaçay - Kars
E1880 📖: Tepeköy [ Türkçe ]
Kürt-Sünni/Azeri (Bruki) yerleşimi
■ Köyün beşte dördü Kürt, beşte biri Azeridir. metonio
■ Koord: 40° 52' 19'' D, 43° 33' 46'' K
Tomarlı köy - Arpaçay - Kars
1928 📖: Vanaza
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Terekeme toplumunun en tanınmış yerleşimlerinden biridir. Karapapaklarla yakın akraba bir topluluk olan Terekemeler, 19. yy’da Rus yönetimindeki Gürcü/Azeri sınır bölgesinden göçmüştür. SN
■ Koord: 40° 51' 4'' D, 43° 24' 7'' K
Yalınçayır mahalle (Arpaçay bağ) - Arpaçay - Kars
R1889 📖: Olşanka [ Rusça ]
E1880 1928 📖 📖: Zohrab [ Ermenice "ayazma" ]
■ 20. yy başında Rus (Molokan) yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Rum Molokan nüfüsü 1962’ye dek ağırlıktaydı. SN
■ 20.yüzyılın başında Molokan yerleşimi olarak kurulmuştur. Hala Molokan azınlık bulunmaktadır. emjan
■ Yalınçayır'ın üçte biri Kürt, üçte ikisi Ahıska Türkü kökenlidir. Molokan kökenli herhangi biri yaşamıyor. metonio
■ Koord: 40° 48' 44'' D, 43° 18' 48'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.