haritada ara :   km  
Arguvan'da 48 yerleşim bulundu.
sırala 
Yürektaşı mah - Arguvan - Malatya
1946 📖 Hallican
1916h 📖 Xalican
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Daha önce Hekimhan ilçesine bağlı iken 25.08.1985 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Arguvan ilçesi Merkez bucağına bağlandı. Taner A.
Armutlu mah - Arguvan - Malatya
1914hk 📖 Kuşu
Alevi (Türk) yerleşimi
Tatkınık mah - Arguvan - Malatya
1916h 📖 Tatkınık
Sünni Türk yerleşimi
Çevreli mah - Arguvan - Malatya
1916h 1928 📖 📖 Musi / Musu
Kışla mah Asar - Arguvan - Malatya
1916h 📖 Kışla
Alevi (Türk) yerleşimi
Kuruttaş mah - Arguvan (Yoncalı bucağı) - Malatya
1928 📖 Kuruttaş
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Asar mah - Arguvan - Malatya
1916h 📖 Asar
Alevi (Türk) yerleşimi
Yayıklı mah - Arguvan - Malatya
hl 📖 Helica Çiftliği [ Kr ]
Asmaca mah - Arguvan - Malatya
1928 📖 Asmaca
Alevi (Türk) yerleşimi
Sığırcıuşağı mah - Arguvan (Yoncalı bucağı) - Malatya
1928 📖 Sığırcıuşağı
Alevi (Kürt veya Zaza) (Atman) yerleşimi
Şotik mah - Arguvan (Yoncalı bucağı) - Malatya
1968 📖 Çobandere
1928 📖 Şotik [ Kr "ince" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Atman) yerleşimi
■ Şotik adı 2015'te geri alınmıştır. SN
Kızık mah - Arguvan - Malatya
1928 📖 Kızık [ Tr "aş." ]
Alevi (Türk) yerleşimi
■ Doğal su kaynağında yaşayan kutsal balıkları ünlüdür. SN
■ Kürt Alevi köyleri yolun devamında başlıyor. İsim benzerliği olan Kınık adındaki yerleşim ise Çakmak köyüne bağlı ve Kürt-Alevi nüfuslu bir mezradır. metonio
Eymir mah - Arguvan - Malatya
1946 📖 Eğmir
1928 📖 Eymir [ Tr "aş." ]
Alevi (Türk) yerleşimi
■ Şah İbrahim Veli Ocağı'na bağlıdırlar. metonio
Bozan mah - Arguvan - Malatya
1560t 📖 Bozan [ Kr "bozlar" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
Göçeruşağı mah - Arguvan (Yoncalı bucağı) - Malatya
1928 📖 Göçeruşağı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Güveçli mah - Arguvan - Malatya
1916h 📖 Maman [ Kr "Mehmetler" ]
Kürt (Sünni) (Drêjan) yerleşimi
Çavuşköy mah - Arguvan - Malatya
1914hk 📖 Çavuş
Alevi (Türk) yerleşimi
Akören mah - Arguvan - Malatya
1928 📖 Akviran
Alevi (Türk) yerleşimi
Tarlacık mah - Arguvan - Malatya
1916h 1928 📖 📖 Etkir / Yitkir
Alevi (Türk) yerleşimi
Güngören mah - Arguvan - Malatya
1928 📖 Kazabela / Kadabela
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Arguvan ve Hekimhan civârı tamâmen Kürt, Zaza hiç duyulmadı. Manav
Yukarısülmenli mah - Arguvan - Malatya
1916h 📖 Sülmenli yk.
Alevi (Türk) yerleşimi
Kömürlük mah - Arguvan (Yoncalı bucağı) - Malatya
1928 📖 Kömürlük
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Yoncalı mah - Arguvan (Yoncalı bucağı) - Malatya
1928 📖 Bîrik [ Kr "kuyucuk" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Arguvan ilçe - Arguvan - Malatya
1782z 📖 Arguvan
E1004 📖 Arkavan
Y976 📖 Argaoún
1928 📖 Tahir (idari bölge) [ Tr "aş." ]
■ Kedrenos-Skylitzes vekayinamesine göre Pavlikçi mezhebi mensuplarının 9. yy'da Tephrike (Divriği) ile birlikte kurduğu iki müstahkem kentten biri idi. (Honigman 56). ■ Osmanlı döneminde ve 1957'ye dek Tahir adı kullanılır. Cumhuriyet döneminde Türkçe isim yerine eski adın benimsendiği ender örneklerden biridir. ■ İlçe nüfusunun büyük bölümü Kürt olup Zazaki'ye yakın bir lehçe konuşulur. SN
■ Kürdce: Arxawûn /Arxawan (Erxewan) yalcin
■ © 26.03.1782 Malatya voyvodalığı aklamından olup Keban Madeni'ne senede yedi bin yük kömür vermek üzere sair tekalifden muaf tutulan Erguvan karyesi ahalisinin... deyar heyran
■ Kütüğe göre Alevi Türk > Alevi Kürt > Sünni Kürt > Sünni Türk. Sünni Türkler yalnızca Arguvan merkezde ve Tatkınık'ta bulunuyor. Alevi Kürtlerin tamamı Atma yöresinde bulunup Atmalı aşiretine mensup. metonio
Yeniköy mah - Arguvan - Malatya
1916h 📖 Yeniköy
Alevi (Türk) yerleşimi
Aşağısülmenli mah - Arguvan - Malatya
1916h 📖 Sülmenli aş.
1914hk 📖 Süleymanköy
Alevi (Türk) yerleşimi
Alhasuşağı mah - Arguvan (Yoncalı bucağı) - Malatya
1928 📖 Alhasoğlu [ Kr alxasan "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Atman) yerleşimi
Kerolar mah Alhasuşağı - Arguvan - Malatya
1928 📖 Kerolar [ Kr ]
Gökağaç mah - Arguvan (Yoncalı bucağı) - Malatya
1928 📖 Gökağaç
Alevi (Kürt veya Zaza) (Atman) yerleşimi
Bozburun mah - Arguvan - Malatya
1928 📖 Parçikan [ Kr "şişmanlar (aş.)" ]
Kürt (Sünni) (Parçikan) yerleşimi
■ ...Harput havalisinde bahsi geçen köylerde sakin Zeyde, Parçikan ve Hemedi aşiretlerine mensup erkek nüfusu... ** 17.07.1764 ... Çarsancak, Arguvan, Akçadağ ve Parçikan ahalilerine mürettep kömür miktarının tezyidine ve tekasülü görülenlerin tecziyesine dair *** 21.03.1848 Harput kazasının Perçikan Aşireti dahilinde kain Şevval Uşağı oymağından Mahmud ile Eskiköy karyesi sekenelerinden Hüseyin *** 24.05.1919 Barçikan[Parçikan], Zive ve Herve aşiretleri reisi Halil Efendi'nin davası... deyar heyran
Karahüyük mah - Arguvan - Malatya
1928 📖 Karahüyük
Alevi (Türk) yerleşimi
Koçak mah - Arguvan - Malatya
1916h 📖 Mamûsa [ Kr "Yusuf amca" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
İsaköy mah - Arguvan - Malatya
1928 📖 İsaköy
Alevi (Türk) yerleşimi
Kuyudere mah - Arguvan - Malatya
1928 📖 Minayik
Eski adı: Emirler
Alevi (Türk) yerleşimi
■ 1950 'de Emirleşşami olarak da yazılmış. ishak levent
Karababa mah - Arguvan - Malatya
K 📖 Mamahar [ Kr ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köy sünni-kürd olup, köyün hemen güneyindeki Karababa arkeolojik alanında kalkolitik, tunç ve Bizans dönemi yerleşim izleri vardır. Melitene
Çimenuşağı mah Yenisu - Arguvan - Malatya
1946 📖 Çümenuşağı
1928 📖 Çimenuşağı
1722z 📖 Çirmen
Alevi (Türk) yerleşimi
■ © 28.12.1722 Malatya kazasında Arguvan nahiyesinde havass-ı hümayundan Çirmen karyesi halkından Şaki Kirde oğulları hakkında arzuhalleri. deyar heyran
Konakbaşı mah - Arguvan - Malatya
1916h 📖 Abbasi / Abbaslı [ Kr "aş." ]
Alevi (Türk) yerleşimi
Koyuncu mah - Arguvan - Malatya
1928 📖 Gürge
Alevi (Türk) yerleşimi
Yenisu mah - Arguvan - Malatya
1928 📖 Kızıluşağı
■ Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köyün merkez mahallesi Sünni Kürt olup bağlı mahallesi Çimenuşağı Alevi Türklerden oluşuyor. metonio
Gümüşlü mah - Arguvan - Malatya
1928 📖 Kesrik
1914hk 📖 Kilisecik
Alevi (Türk) yerleşimi
Morhamam mah - Arguvan - Malatya
1777z 📖 Morhamam
1519t 📖 Nurhamam
Alevi (Türk) yerleşimi
■ Morhamam'ın eski adı (1519 ve 1560 Osmanlı kayıtlarında) Nurhamam olarak kayıtlıdır. Köy Alevi-Türkmendir. Ancak köye sonradan yerleşmiş olan birkaç Sünni- Kürd aileler de vardır. Melitene
■ © 13.07.1777 Malatya, Erguvan nahiyesinin Morhamam köyünde fetihten evvel ve sonra Kutbularifin Mevlana Hayreddin'in evladına vakfı olduğundan hariçten yapılan müdahelenin men‘i. deyar heyran
Ermişli mah - Arguvan - Malatya
1643a 📖 Germişi
Alevi (Türk) yerleşimi
Çayırlı mah - Arguvan - Malatya
1946 📖 Arakil
1928 📖 Arakél [ Erm arakelots "havariler (manastırı)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) yerleşimi
■ Halkı çevre köylerce halen `Ermeni` kabul edilir. 13.01.1956 tarihli kararnameyle adı değiştirildi. SN
Yamaç mah - Arguvan - Malatya
1916h 📖 Mışadi / Muşadi
Alevi (Türk) yerleşimi
Yazıbaşı mah - Arguvan - Malatya
1916h 📖 Nermikan [ Kr "ılımlılar" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Doydum mah - Arguvan - Malatya
1916h 📖 Doydum
Alevi (Türk) yerleşimi
Bahçeli mah - Arguvan - Malatya
1916h 📖 Malyan [ Kr "evler" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
İçmece mah - Arguvan - Malatya
1928 📖 Çermik [ Erm çermug/çermig "ılıca" ]
■ Osmanlılar dönemindeki ismi İçmekçi olup, Çermik ismi şimdi baraj alanı altında kalan ılıcadan kaynaklanmıştır. Köy Alevi- Türkmen ve Sünni-Kürd yerleşimidir. Melitene
■ Dört aile Kürttür. Geri kalan nüfus tamamen Türk Alevidir. metonio


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.