haritada ara :   km  
Arguvan'da 49 yerleşim bulundu.
sırala 
Akören mahalle - Arguvan - Malatya
1928 📖: Akviran
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 50' 54'' D, 38° 14' 12'' K
Alhasuşağı mahalle - Arguvan (Yoncalı bucağı) - Malatya
1928 📖: Alhasoğlu [ Kürtçe alxasan "aş." ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Atman) yerleşimi
■ Koord: 38° 56' 18'' D, 38° 16' 21'' K
Arguvan ilçe - Arguvan - Malatya
1928 📖: Tahir (idari bölge) [ Türkçe "aş." ]
1782z 📖: Arguvan
E1004 📖: Arkavan [ Ermenice "kral kenti/köyü" ]
Y976 📖: Argaoún
■ Kedrenos-Skylitzes vekayinamesine göre Pavlikçi mezhebi mensuplarının 9. yy’da Tephrike (Divriği) ile birlikte kurduğu iki müstahkem kentten biri idi. (Honigman 56). ■ Osmanlı döneminde ve 1957’ye dek Tahir adı kullanılır. Cumhuriyet döneminde Türkçe isim yerine eski adın benimsendiği ender örneklerden biridir. ■ İlçe nüfusunun büyük bölümü Kürt olup Zazaki’ye yakın bir lehçe konuşulur. SN
■ Kürdce: Arxawûn /Arxawan (Erxewan) yalcin
■ © 26.03.1782 Malatya voyvodalığı aksamından olup Keban Madeni'ne senede yedi bin yük kömür vermek üzere sair tekalifden muaf tutulan Erguvan karyesi ahalisinin... deyar heyran
■ Kütüğe göre Alevi Türk > Alevi Kürt > Sünni Kürt > Sünni Türk. Sünni Türkler yalnızca Arguvan merkezde ve Tatkınık'ta bulunuyor. Alevi Kürtlerin tamamı Atma yöresinde bulunup Atmalı aşiretine mensup. metonio
■ Koord: 38° 46' 54'' D, 38° 15' 45'' K
Armutlu mahalle - Arguvan - Malatya
1914hk 📖: Kuşu
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 50' 34'' D, 38° 10' 51'' K
Asar mahalle - Arguvan - Malatya
1916h 📖: Asar
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 42' 48'' D, 38° 11' 39'' K
Asmaca mahalle - Arguvan - Malatya
1928 📖: Asmaca
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 46' 40'' D, 38° 12' 52'' K
Aşağısülmenli mahalle - Arguvan - Malatya
1916h 📖: Sülmenli aş.
1914hk 📖: Süleymanköy
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 44' 45'' D, 38° 15' 58'' K
Bahçeli mahalle - Arguvan - Malatya
1916h 📖: Malyan [ Kürtçe "evler" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 46' 32'' D, 38° 25' 55'' K
Bozan mahalle - Arguvan - Malatya
1560t 📖: Bozan [ Kürtçe "bozlar" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 49' 51'' D, 38° 13' 35'' K
Bozburun mahalle - Arguvan - Malatya
1928 📖: Parçikan [ Kürtçe "şişmanlar (aş.)" ]
Kürt-Sünni (Parçikan) yerleşimi
■ ...Harput havalisinde bahsi geçen köylerde sakin Zeyde, Parçikan ve Hemedi aşiretlerine mensup erkek nüfusu... ** 17.07.1764 ... Çarsancak, Arguvan, Akçadağ ve Parçikan ahalilerine mürettep kömür miktarının tezyidine ve tekasülü görülenlerin tecziyesine dair *** 21.03.1848 Harput kazasının Perçikan Aşireti dahilinde kain Şevval Uşağı oymağından Mahmud ile Eskiköy karyesi sekenelerinden Hüseyin *** 24.05.1919 Barçikan[Parçikan], Zive ve Herve aşiretleri reisi Halil Efendi'nin davası... deyar heyran
■ Koord: 38° 37' 23'' D, 38° 17' 48'' K
Çavuşköy mahalle - Arguvan - Malatya
1914hk 📖: Çavuş
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 48' 58'' D, 38° 13' 43'' K
Çayırlı mahalle - Arguvan - Malatya
1946 📖: Arakil
1928 📖: Arakél [ Ermenice arakelots "havariler (manastırı)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ Halkı çevre köylerce halen `Ermeni` kabul edilir. 13.01.1956 tarihli kararnameyle adı değiştirildi. SN
■ Koord: 38° 53' 47'' D, 38° 23' 24'' K
Çevreli mahalle - Arguvan - Malatya
1916h 1928 📖 📖: Musi / Musu
■ Koord: 38° 48' 13'' D, 38° 11' 21'' K
Çimenuşağı mahalle (Yenisu bağ) - Arguvan - Malatya
1946 📖: Çümenuşağı
1928 📖: Çimenuşağı
1722z 📖: Çirmen
Alevi-Türk yerleşimi
■ © 28.12.1722 Malatya kazasında Arguvan nahiyesinde havass-ı hümayundan Çirmen karyesi halkından Şaki Kirde oğulları hakkında arzuhalleri. deyar heyran
■ Koord: 38° 53' 37'' D, 38° 20' 55'' K
Dolaylı mahalle - Arguvan - Malatya
1916h 📖: Halpuz
■ Koord: 38° 47' 29'' D, 38° 16' 33'' K
Doydum mahalle - Arguvan - Malatya
1916h 📖: Doydum
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 48' 30'' D, 38° 26' 7'' K
Ermişli mahalle - Arguvan - Malatya
1643a 📖: Germişi
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 50' 25'' D, 38° 23' 16'' K
Eymir mahalle - Arguvan - Malatya
1946 📖: Eğmir
1928 📖: Eymir [ Türkçe "aş." ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Şah İbrahim Veli Ocağı'na bağlıdırlar. metonio
■ Koord: 38° 51' 31'' D, 38° 13' 32'' K
Göçeruşağı mahalle - Arguvan (Yoncalı bucağı) - Malatya
1928 📖: Göçeruşağı
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 57' 50'' D, 38° 13' 36'' K
Gökağaç mahalle - Arguvan (Yoncalı bucağı) - Malatya
1928 📖: Gökağaç
Alevi-Kürt veya Zaza (Atman) yerleşimi
■ Koord: 38° 54' 47'' D, 38° 17' 47'' K
Gümüşlü mahalle - Arguvan - Malatya
1928 📖: Kesrik
1914hk 📖: Kilisecik
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 39' 38'' D, 38° 22' 11'' K
Güngören mahalle - Arguvan - Malatya
1928 📖: Kazabela / Kadabela
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Arguvan ve Hekimhan civârı tamâmen Kürt, Zaza hiç duyulmadı. Manav
■ Koord: 38° 53' 8'' D, 38° 14' 29'' K
Güveçli mahalle - Arguvan - Malatya
1916h 📖: Maman [ Kürtçe "Mehmetler" ]
Kürt-Sünni (Drêjan) yerleşimi
■ Koord: 38° 47' 57'' D, 38° 13' 38'' K
İçmece mahalle - Arguvan - Malatya
1928 📖: Çermik [ Ermenice çermug/çermig "ılıca" ]
■ Kısmen Alevi-Türk yerleşimi
■ Osmanlılar dönemindeki ismi İçmekçi olup, Çermik ismi şimdi baraj alanı altında kalan ılıcadan kaynaklanmıştır. Köy Alevi- Türkmen ve Sünni-Kürd yerleşimidir. Melitene
■ Dört aile Kürttür. Geri kalan nüfus tamamen Türk Alevidir. metonio
■ Koord: 38° 42' 28'' D, 38° 25' 40'' K
İsaköy mahalle - Arguvan - Malatya
1928 📖: İsaköy
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 45' 21'' D, 38° 19' 34'' K
Karababa mahalle - Arguvan - Malatya
K 📖: Mamahar [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köy sünni-kürd olup, köyün hemen güneyindeki Karababa arkeolojik alanında kalkolitik, tunç ve Bizans dönemi yerleşim izleri vardır. Melitene
■ Koord: 38° 38' 28'' D, 38° 20' 2'' K
Karahüyük mahalle - Arguvan - Malatya
1928 📖: Karahüyük
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 48' 50'' D, 38° 18' 58'' K
Kerolar mahalle (Alhasuşağı bağ) - Arguvan - Malatya
1928 📖: Kerolar [ Kürtçe ]
■ Koord: 38° 55' 47'' D, 38° 16' 22'' K
Kışla mahalle (Asar bağ) - Arguvan - Malatya
1916h 📖: Kışla
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 44' 13'' D, 38° 10' 42'' K
Kızık mahalle - Arguvan - Malatya
1928 📖: Kızık [ Türkçe "aş." ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Doğal su kaynağında yaşayan kutsal balıkları ünlüdür. SN
■ Kürt Alevi köyleri yolun devamında başlıyor. İsim benzerliği olan Kınık adındaki yerleşim ise Çakmak köyüne bağlı ve Kürt-Alevi nüfuslu bir mezradır. metonio
■ Koord: 38° 52' 11'' D, 38° 13' 30'' K
Koçak mahalle - Arguvan - Malatya
1916h 📖: Mamûsa [ Kürtçe "Yusuf amca" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 52' 53'' D, 38° 20' 18'' K
Konakbaşı mahalle - Arguvan - Malatya
1916h 📖: Abbasi / Abbaslı [ Kürtçe "aş." ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 55' 24'' D, 38° 20' 51'' K
Koyuncu mahalle - Arguvan - Malatya
1928 📖: Gürge
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 55' 15'' D, 38° 21' 35'' K
Kömürlük mahalle - Arguvan (Yoncalı bucağı) - Malatya
1928 📖: Kömürlük
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 54' 24'' D, 38° 15' 8'' K
Kuruttaş mahalle - Arguvan (Yoncalı bucağı) - Malatya
1928 📖: Kuruttaş
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 52' 47'' D, 38° 12' 6'' K
Kuyudere mahalle - Arguvan - Malatya
1946 📖: Emirler Şami
1928 📖: Minayik
Alevi-Türk yerleşimi
■ Önemli Alevi topluluklarından Zeynel Abidin Ocağının merkezidir. SN
■ Koord: 38° 51' 26'' D, 38° 19' 18'' K
Morhamam mahalle - Arguvan - Malatya
1777z 📖: Morhamam
1519t 📖: Nurhamam
Alevi-Türk yerleşimi
■ Morhamam'ın eski adı (1519 ve 1560 Osmanlı kayıtlarında) Nurhamam olarak kayıtlıdır. Köy Alevi-Türkmendir. Ancak köye sonradan yerleşmiş olan birkaç Sünni- Kürd aileler de vardır. Melitene
■ 2010 yılında Güzeloğlan köyünün bir mahallesi iken köy statüsü aldı. deyar heyran
■ Koord: 38° 41' 11'' D, 38° 22' 53'' K
Sığırcıuşağı mahalle - Arguvan (Yoncalı bucağı) - Malatya
1928 📖: Sığırcıuşağı
Alevi-Kürt veya Zaza (Atman) yerleşimi
■ Koord: 39° 2' 32'' D, 38° 12' 43'' K
Şotik mahalle - Arguvan (Yoncalı bucağı) - Malatya
1968 📖: Çobandere
1928 📖: Şotik [ Kürtçe "ince" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Atman) yerleşimi
■ Şotik adı 2015’te geri alınmıştır. SN
■ Zaza değildir. 20 tane mezrası bulunur. Şotik, Caffaron (İncesu), Kavrê Siyor (Kızıltaş), Golê Guryon (Veli) mezraları ile Hekimhan'ın Kokon (Sazlıca) ve Dikili yerleşimleriyle çevrilidir. Yaylaları: Ğazal, Ğaribe, Toyi Biye, Eşkınlı. Arapgir'in Şotik nahiyesi ibtidaisi ile Amran İbtidaisine ait imtihan cedvellerinin takdimi. H-26-02-1332 Manav
■ Koord: 38° 59' 20'' D, 38° 13' 19'' K
Tarlacık mahalle - Arguvan - Malatya
1916h 1928 📖 📖: Etkir / Yitkir
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 44' 52'' D, 38° 14' 29'' K
Tatkınık mahalle - Arguvan - Malatya
1916h 📖: Tatkınık
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 46' 1'' D, 38° 11' 11'' K
Yamaç mahalle - Arguvan - Malatya
1916h 📖: Mışadi / Muşadi
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 47' 54'' D, 38° 24' 20'' K
Yayıklı mahalle - Arguvan - Malatya
hl 📖: Helica Çf. [ Kürtçe ]
■ Koord: 38° 43' 51'' D, 38° 11' 29'' K
Yazıbaşı mahalle - Arguvan - Malatya
1916h 📖: Nermikan [ Kürtçe "ılımlılar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Karahasanlılar, Lalolar köyü civarında artık yerleşik durumda iken, gerek Omoklar'dan, gerekse Malatya Nermikan'dan gelen din alimleri Karahasanlıları Sünni mezhebine yönelttiler. Özellikle Nermikanlı Mehmet Efendi, bu konuda oldukça çaba göstermiştir. Çoğunluğu Baskil Şahindere köyünden Göçmüş Zeyve Aşiretindendir, ama Şahindere'nin eski adı Millkan (Belikan-Bilikan) olduğu için kendilerini Bilikan aşiretinden olduklarını söylerler. b.öz
■ Koord: 38° 46' 27'' D, 38° 24' 25'' K
Yeniköy mahalle - Arguvan - Malatya
1916h 📖: Yeniköy
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 50' 32'' D, 38° 15' 50'' K
Yenisu mahalle - Arguvan - Malatya
1928 📖: Kızıluşağı
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün merkez mahallesi Sünni Kürt olup bağlı mahallesi Çimenuşağı Alevi Türklerden oluşuyor. metonio
■ Koord: 38° 53' 39'' D, 38° 21' 46'' K
Yoncalı mahalle - Arguvan (Yoncalı bucağı) - Malatya
1928 📖: Bîrik [ Kürtçe "kuyucuk" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 0' 41'' D, 38° 15' 23'' K
Yukarısülmenli mahalle - Arguvan - Malatya
1916h 📖: Sülmenli yk.
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 44' 32'' D, 38° 14' 58'' K
Yürektaşı mahalle - Arguvan - Malatya
1946 📖: Hallican
1916h 📖: Xalican
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Daha önce Hekimhan ilçesine bağlı iken 25.08.1985 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Arguvan ilçesi Merkez bucağına bağlandı. Taner A.
■ Koord: 38° 46' 8'' D, 38° 9' 25'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.