Ardeşen'de 53 yerleşim bulundu.
sırala 
  Elmalık mah - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Kvanç'areri [ Lz "yazılıtaş" ]
1842 1928 📖 📖 Kvancarer
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Beyazkaya köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Ağeni [ Lz "yeniköy" ]
1958 📖 Seraplı (mah)
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Yamaçdere köyüne bağlı Ağeni veya Seraplı mahallesi iken 17.12.1958'de Beyazkaya adıyla köy oldu. SN
  Ardeşen ilçe - Ardeşen - Rize
1854h 📖 Artaşin
1846 📖 Ardaşen [ Erm ardaşén "tarlaköy?" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ İlk kez 19. yy'da ortaya çıkan Ardaşen adını Lazca, Gürcüce veya Türkçe ile açıklama çabaları şimdilik sonuçsuzdur. SN
  Zeytinlik köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Mamalaavla [ Lz "Mamala (?) mahallesi" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Merkez mah Ardeşen - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Noğa [ Lz "köy" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Yamaçdere köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Bakozi / Bak'va
1928 📖 Bakoz
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Şentepe mah Ardeşen - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Çiçivati [ Lz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Çıraklar köy - Ardeşen - Rize
1928 📖 Bakoz
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Kavaklıdere mah - Ardeşen - Rize
1916h 📖 Cibistas [ Yun kipostási "bahçe durağı" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Pirinçlik köy - Ardeşen - Rize
1928 📖 Sifat
1681 📖 Ğatvani [ Lz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Şenyamaç köy - Ardeşen - Rize
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Kahveciler mah - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Siati
1928 📖 Siyat
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Barış mah Ardeşen - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Metisti [ Lz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Akkaya köy - Ardeşen - Rize
1928 📖 Pelergivat [ Lz "leylekli" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Bahar mah Ardeşen - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Putra [ Lz putri "kof" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Lazcada put’ri, punt’ura, punt’a= Kof (Kuruyarak veya çürüyerek içi boşalmış olan. anlamındadır). isa tabili
  Yeniköy köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Maxatoba [ Lz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Kurtuluş köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Zurxa [ Lz "tepe" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Seslikaya köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Amgvani
1928 📖 Ağvan
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Yayla mah - Ardeşen - Rize
1916h 📖 Okordule [ Lz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Ok'ordule, Lazca "bir şeyli" demek ama "k'ord(i)" ya da "k'orduli"nin anlamını çözmek gerek. i.güney
  Duygulu köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Tolikçeti [ Lz "akpınar" ]
1928 📖 Tolikcet
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Köy halkı tamamıyla Lazdır. Köyde yaşayan Çepnioğlu sülalesi de Laz'dır ve tamamı Lazca konuşmaktadır. ahmet topaloğlu
■ Tolikçeti (Duygulu) köyü ikiye bölünmüş, aşağı mahalle olan Dobira Şehitlik adıyla yeni bir muhtarlık olmuş, yukarı mahalle olan Cininçoi ise Duygulu adıyla devam etmiştir. Aleksiva
  Hoşdere köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Çerana [ Tr kârhane "fabrika" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Kireç ocaklarından ötürü Kârhane `atölye, işlik` adı verilmiştir. SN
  Armağan köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Salonç'uri / Salinçoy [ Lz tsalonçuri "aşağı köylü" ]
1916h 📖 Salenköy [ Lz tsale "aşağı" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Yeşilyurt (Boxane) mahallesi Hemşinli yerleşimidir. i.güney
  Akdere köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Xocibadi [ Lz "kocaboğa" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Dere mah Şehitlik - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Ts'arik'ala [ Lz "suyanı" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ K'avena "kahvehanecik" olarak da bilinen mahallenin adı Lazcada "suyun yanı" demektir (ts'ari "su" ve k'ala "yan, taraf"). Aleksiva
  Işıklı köy - Ardeşen - Rize
1916h 📖 Ğera
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Şehitlik köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Dobira [ Lz "iyi toprak" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Tolikçeti (Duygulu) köyüne bağlı mahalle iken, 1994'te ayrı köy oldu. i.güney
  Köprüköy köy - Ardeşen - Rize
1928 📖 Timisvat [ Lz "Timon (öz.) yurdu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Pınarlık köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Mitat
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Serindere köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Kyaskuri / Çaskuri [ Lz "soğukdere" ]
1946 📖 Kaskuri
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ 1999'da Armağan köyünden ayrıldı. i.güney
■ Lazcada n3a=gök demek kuri=Yırtıcı bir kuş göç mevsimlerinde bölgede çokça görülür ayrıca dinlenme amaçlı indikleri de olur n3askuri=üstükurili(kuşlu) anlamında olabilir yada kuşlar ağaçların üstünde konakladıkları için nca=ağaç ncaskuri= ağaçlarının üstü kurili(kuşlu) yer de olabilir. isa tabili
  Yeşiltepe köy - Ardeşen - Rize
hl 📖 Şangul
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Şenyurt köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Mexeniti [ Lz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Manganez köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Noğeceni [ Lz "domuz köyü" ]
1955 📖 Noğaceni
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ 6.04.1955'te Manganez adıyla köy statüsü kazandı. SN
  Doğanay köy - Ardeşen - Rize
1928 📖 Şangul
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Küçükköy köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Suxuleti / Tsxuleti [ Lz tsxuleti "armutlu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Gündoğan köy - Ardeşen - Rize
1842 1916h 📖 📖 Mutafi [ Lz mta-tafoni "çukur otlak" ]
1681 📖 Yovanvati [ Lz იოვანვათი "Yovan (öz.) yurdu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ 19. yy'da Nikola adlı mahallesi vardı. SN
■ Köydeki bazı yer adları ç'ask'urinaona, 3'ingilona, Bak'amandre, Bağ'uruba, Binexona, Ç'arğuni, Ç'ubrididi, Godixa, Golagza, K'inçiona, Kva3'i3'ilona, Namazakva, Nosine, Omcore, On3xure, Oxvame, Sifadixa, Tişi3'ari, Xarat'i, Zumadi
  Bayırcık köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Yanivati [ Lz "Yani (öz.) yeri" ]
1928 📖 Yanivat
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Yurtsever köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Zenimoşi [ Lz "açıkalan" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Şarabiler dışındaki sülaleler Hemşinlidir. i.güney
  Kirazlık köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Celaiskur [ Lz "celai (?) vadisi" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Sinan köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 P'alivati პალივათი
1955 📖 Palivat [ Lz "Kazıklılar" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Kısmen Laz yerleşimi
■ 6.04.1955'te Sinanköy adıyla köy statüsü kazandı. SN
■ Lazca: P'alo-p'alu "kazık", P'aliva (პალივა) soyadıdır. Köyün adı "P'alivaların yerleşim yeri" anlamına gelir. GEO
  Önder köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Kvaşuba [ Lz kvaşi uba "taş mahalle" ]
■ Yukarıdurak (Yukarı Zğemi) köyünden ayrılmıştır. SN
  Aşağıdurak köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Tsaleni Zğemi [ Lz "aşağı Zğem" ]
1928 📖 Zğemi Süfla
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Özgür mah - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Muşkala / Muşkale
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Ortaalan köy - Ardeşen - Rize
1842 1916h 📖 📖 Ortaköy
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ 19. yy'da Paniki ve Papati adlı mahalleleri vardı. SN
  Yeniyol köy - Ardeşen - Rize
1916h 📖 Oce [ Lz ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Yukarıdurak köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Jileni Zğemi [ Lz "yukarı Zğem" ]
1928 📖 Zğemi Ulya
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Güney köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Omcore [ Lz omjore "güneşli" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Tunca bld - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Dutxa / Dutxevati
1916h 📖 Dutxe [ Lz dudi-xa "yukarı mevki" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ 17. yüzyılda İkizdere-Güneysu ilçelerine göç vermiştir. burak
■ Laz yerleşimi. Dutxe ağzı, Ardeşen Lazcasının bir alt varyantıdır ama giderek merkezi Ardeşen şivesine asimile olmaktadır. i.güney
■ Laz tarihini doğrudan ilgilendiren önemli bir yerleşim birimi. 800 yıllık tarihi geçmişi olduğu anlaşılmaktadır. Osmanlı imparatorluğu 1486 kayıtlarında dutxa ATİNA (PAZAR) 'a bağlı bir köydür. Bilinen 3 önemli hanedanı Ortak'afelipe (sofuoğlu), Map'ipere ve K'oçiva arasında ciddi bir güç çatışması yaşanmıştır. dursun ali çukur
  YukarıKavrun yayla - Ardeşen - Rize
Eski adı: Kavron
  Konak mah Tunca - Ardeşen - Rize
Eski adı: Nobağule [ Lz ]
  Şendere köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Sidere [ Yun sidêrê "demirköy" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Eskiarmutluk köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖 Ç'umayida [ Lz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Çeymakçur yayla - Ardeşen - Rize
Eski adı: Çeymakçur [ Erm cermagçur "aksu" ]
  Koçdüzü yayla - Ardeşen - Rize
hl 📖 Kaçkar Yaylası


Grafik harita göster     haritada ara : km