Ardanuç'da 56 yerleşim bulundu.
sırala 
  Gümüşhane köy - Ardanuç - Artvin
1574t: Gümüşxane
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Ünlü TV sunucusu Beyazıt Öztürk'ün baba köyüdür. metonio
  Yıldızeli mah Gümüşhane - Ardanuç - Artvin
  Avcılar köy - Ardanuç - Artvin
1902hb: Arkim
Ahıska Türkü yerleşimi
  Bereket köy - Ardanuç - Artvin
1854h: Klarcet [ Gürc Klarceti ]
■ Klarceti (Yun Xolarzênê, Arapça Klarcet) Antik çağdan beri Ardanuç diyarının genel adıdır. Bu köyün neden özel olarak bu adı edindiği anlaşılamadı. SN
  Ovacık köy - Ardanuç - Artvin
1927: Saxre
1574t: Sakre [ Gürc ]
  Ferhatlı köy - Ardanuç - Artvin
1574t: Axiza
G1200~: Axiza
■ 16. yy'a ait Gürcistan tahrir defterinde «Axizakari» (Gürc `Axiza kapısı`) ve «Vanisuban» (Gürc `manastırköy`) adlı mahalleleri vardır. Şimdiki Koçberet mahallesi 16. yy'da Koçpurut adıyla ayrı köydür. ■ Ferhatlı adı 1549 yılında yörenin fethini müteakip sancakbeyi tayin edilen Erzurum kethüdası Ferhat Bey'e atfen verilmiştir. SN
  Soğanlı köy - Ardanuç - Artvin
1927: Suagara [ Gürc ]
1574t: Cuğo
■ Pehlivan'a göre Cuġo ve Ṣonara (S. Ş. Pehlivan: Artvin-Ardanuç Ağzından Derlemeler, Bursa 1993) Aleksiva
  Sakarya köy - Ardanuç - Artvin
1574t: Sagara [ Gürc saagara "yayla" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Örtülü köy - Ardanuç - Artvin
1902hb: Ortiza [ Gürc ]
  Gökçe köy - Ardanuç - Artvin
1927: Opiçala
1574t: Opiscala [ Gürc "Opi (?) çayırı" ]
  Torbalı köy - Ardanuç - Artvin
1927: Aravet [ Erm ]
■ Ermenice konuşan bir göçer zümresi olan Poşalarla (kısmen) meskûndur. SN
  ? mah Torbalı - Ardanuç - Artvin
1913hk: Cagliet [ Gürc ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Peynirli köy - Ardanuç - Artvin
1913hk: Kaptahor
1574t: Gabdahor [ Erm "gökkuyu" ]
  Çıralar köy - Ardanuç - Artvin
1574t: Çara
  Yolüstü köy - Ardanuç - Artvin
1574t: Basa
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Gürcüce, Phatza (პაწა) küçük demektir. meriç
  Naldöken köy - Ardanuç - Artvin
1927: Masalaxet
1574t: Mazalaxed [ Gürc ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Ardanuç ilçe - Ardanuç - Artvin
Y952: Ardanoútzi
G800~: Artanuci [ Gürc არტან უჯი "Ardahan bucağı" ]
Y150: Artanissa?
■ Ptolemaios'un andığı Artanissa `Kur nehri ile Kafkas dağı` arasında olup `dünyanın en kuzey noktası`dır. Ancak Ptolemaios'un Kafkasya coğrafyası muğlaktır. Gürcü Vekayinamesinde ilk kez 5. yy sonlarında `Klarcet ilinde Artanuci adlı bir kale` anılır. Gürcüce adın anlamı belli değildir. Erm ard-anuş `tatlıtarla` ciddiye alınamaz. SN
  Boyalı köy - Ardanuç - Artvin
1927: Havt
■ Havi (ჰავი), iklimsel bölge anlamına gelir. Gürcüler, sıcak ve soğuk esintilerin buluştuğa yere Havti derler. meriç
  Tepedüzü köy - Ardanuç - Artvin
1927: Müker
1574t: Mokri
■ Mokri (მოქრი), Gürcüce esintili yer anlamına gelir. meriç
  Harmanlı köy - Ardanuç - Artvin
1913hk: Xaraul [ Tr "karakol" ]
  Ardanuç ib - Ardanuç - Artvin
A870: Klarcît
Y630: Xolarzênê
G00: Klarceti კლარჯეთი [ Gürc "Klarc (halkı) yurdu" ]
■ İlçedeki yer adlarının çoğu Gürcüce, birkaçı Ermenice olup, cumhuriyet öncesi döneme ait Türkçe yer adı yoktur. 1926'da ilçe merkezi dışındaki tüm yer adları Türkçeleştirildi. SN
  Aydın köy - Ardanuç - Artvin
1927: Tanzot
E1902: Dantsud [ Erm "armutlu" ]
1574t: Dansud
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Tütünlü köy - Ardanuç - Artvin
1574t: Bice
  Kızılcık köy - Ardanuç - Artvin
1927: Unusxev
1574t: Unisxev [ Gürc xevi "dere" ]
  İncili köy - Ardanuç (Aşağıırmaklar bucağı) - Artvin
1927: Anç
1574t: Anca
■ Gürcü vekayinamelerinde 5. yy'a ait olaylar bağlamında Ançi anılır. SN
  Karlı köy - Ardanuç - Artvin
1927: Diyagarmuç
1913hk: Diyakarmuç [ Erm "? köprüsü" ]
1574t: Digermüç
■ Diyagarmuş olarak telaffuz edilen köyün adı derin kuyu anlamına geldiği söylenmektedir. Abdullah Gümüştakım
  Akarsu köy - Ardanuç - Artvin
1927: Axarşiya [ Gürc ]
1574t: Axarsiya [ Gürc ]
  Hamurlu köy - Ardanuç - Artvin
1927: Xamogoret [ Gürc ]
Ahıska Türkü/Gürcü yerleşimi
  Beratlı köy - Ardanuç - Artvin
1574t: Varteliya [ Gürc vartelia "güllük" ]
  Bağlıca köy - Ardanuç (Aşağıırmaklar bucağı) - Artvin
1927: Çidil
1913hk: Çadil
1574t: Çildir [ Gürc çrdili "kuzyer, kuzey" ]
  Müezzinler köy - Ardanuç - Artvin
1927: Meçegil
1913hk: Metsagil [ Erm ]
  Aşıklar köy - Ardanuç - Artvin
1927: Şavgiler
1574t: Şavgular
■ Pehlivan'a göre Şavgülar (S. Ş. Pehlivan: Artvin-Ardanuç Ağzından Derlemeler, Bursa 1993) Aleksiva
  Zekeriya köy - Ardanuç - Artvin
1574t: Zagarya [ Gürc saagara "yayla" ]
  Kaşıkçı köy - Ardanuç - Artvin
1913hk: Kaşıkçı
Ahıska Türkü yerleşimi
  Konaklı köy - Ardanuç - Artvin
1574t: Xertvis [ Gürc ]
■ Kura Nehri üzerindeki Gürcü tarihinde önemli rol oynayan Xertvisi Kalesi ile adaştır. Bazı kaynaklarda geçen Xertus biçimi, eski Türkçe yazının yanlış okunmasından kaynaklanır. SN
  Yapraklı mah Bağlıca - Ardanuç - Artvin
1913hk: Gudati [ Gürc ]
  Çamlık mah Bulanık - Ardanuç - Artvin
E1902: Noraşén [ Erm "yeni-yapı" ]
1902hb: Yeni Rabat [ Erm rabat "han, manastır" ]
1574t: Nori
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Yeni Rabat adı verilen anıtsal 9. yy (?) kilisesi vardır. SN
  Bulanık köy - Ardanuç - Artvin
1927: Lengetxev [ Gürc xevi "dere" ]
1913hk: Longotxev
■ 9. yy'a ait anıtsal Yeni Rabat kilisesinin harabesi bu köy yakınındadır. SN
  Aşağıırmaklar köy - Ardanuç (Aşağıırmaklar bucağı) - Artvin
1574t: Samiskar [ Gürc samitskaro "üçpınar" ]
  Ballı köy - Ardanuç - Artvin
1913hk: Gülice
  Yolağzı köy - Ardanuç (Aşağıırmaklar bucağı) - Artvin
1927: Kontrom
1574t: Kondrom [ Gürc ]
■ Köy civarında Kontromela, Çançxar, Nasudev, Naxurev, Magritev, Sakotna adlı mevkiler vardır. Tüm adlar Gürcücedir. SN
  Ustalar köy - Ardanuç (Aşağıırmaklar bucağı) - Artvin
1574t: Ustamel [ Gürc ustameli "Ustamisi'liler (Şavşat'ta bir yer adından) " ]
  Güleş köy - Ardanuç - Artvin
1913hk: Gelaşen [ Gürc mgelaşeni "kurtköy" ]
■ Mgeli (მბელი) kurt demektir. meriç
  Kapıköy köy - Ardanuç (Aşağıırmaklar bucağı) - Artvin
1574t: Karsniya [ Gürc karisnia "kapı + ?" ]
  Geçitli köy - Ardanuç - Artvin
1927: Xeva [ Gürc xeoba "derindere" ]
1574t: Xobi?
  Bilbilan yayla - Ardanuç - Artvin
■ Hayvan pazarı ünlüdür. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km