haritada ara :   km  
Ardanuç'da 56 yerleşim bulundu.
sırala 
Gümüşhane köy - Ardanuç - Artvin
1574t 📖 : Gümüşxane
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ Ünlü TV sunucusu Beyazıt Öztürk'ün baba köyüdür. metonio
■ Koord: 41° 7' 18'' D, 41° 56' 52'' K
Yıldızeli mahalle (Gümüşhane bağ) - Ardanuç - Artvin
1902hb 📖 : Şağara + Harapkilise
■ Koord: 41° 6' 37'' D, 41° 56' 53'' K
Avcılar köy - Ardanuç - Artvin
1902hb 📖 : Arkim
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ Koord: 41° 7' 37'' D, 41° 58' 31'' K
Meşeköy köy - Ardanuç - Artvin
R1886 1927 📖 📖 : Vartxeli ვართხელი [ Gürcüce "güldere" ]
■ 1908 yılında 159 nüfuslu Gürcü köyü idi. _GEO
■ Koord: 41° 1' 48'' D, 41° 58' 38'' K
Bereket köy - Ardanuç - Artvin
1854h R1886 📖 📖 : Klarceti [ Gürcüce klarceti ]
■ Klarceti (Yun Xolarzênê, Arapça Klarcet) Antik Çağ’dan beri Ardanuç diyarının genel adıdır. Bu köyün neden özel olarak bu adı edindiği anlaşılamadı. SN
■ Koord: 41° 4' 31'' D, 41° 58' 59'' K
Ovacık köy - Ardanuç - Artvin
R1886 1927 📖 📖 : Saxre
1574t 📖 : Sakre [ Gürcüce ]
■ Koord: 41° 3' 14'' D, 41° 59' 18'' K
Ferhatlı köy - Ardanuç - Artvin
1574t R1886 📖 📖 : Axiza
G1200~ 📖 : Axiza ახიზა
■ 16. yy’a ait Gürcistan tahrir defterinde «Axizakari» (Gürc `Axiza kapısı`) ve «Vanisuban» (Gürc `manastırköy`) adlı mahalleleri vardır. Şimdiki Koçberet mahallesi 16. yy’da Koçpurut adıyla ayrı köydür. ■ Ferhatlı adı 1549 yılında yörenin fethini müteakip sancakbeyi tayin edilen Erzurum kethüdası Ferhat Bey’e atfen verilmiştir. SN
■ 1908 yılında 212 nüfuslu Gürcü köyü idi. _GEO
■ Koord: 41° 8' 23'' D, 42° 0' 44'' K
Soğanlı köy - Ardanuç - Artvin
1927 📖 : Suagara [ Gürcüce ]
1574t 📖 : Cuğo
■ Pehlivan'a göre Cuġo ve Ṣonara (S. Ş. Pehlivan: Artvin-Ardanuç Ağzından Derlemeler, Bursa 1993) Aleksiva
■ Koord: 41° 10' 1'' D, 42° 0' 55'' K
Sakarya köy - Ardanuç - Artvin
1574t R1886 📖 📖 : Sagara/Sağara [ Gürcüce saagara "yayla" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ Koord: 41° 5' 40'' D, 42° 1' 3'' K
Örtülü köy - Ardanuç - Artvin
R1886 1902hb 📖 📖 : Ortisi/Ortiza [ Gürcüce ]
■ Koord: 41° 3' 48'' D, 42° 1' 5'' K
Gökçe köy - Ardanuç - Artvin
1574t R1886 📖 📖 : Opiscala/Opistçala [ Gürcüce "Opi (?) çayırı" ]
■ Koord: 41° 11' 38'' D, 42° 2' 2'' K
Torbalı köy - Ardanuç - Artvin
R1886 1927 📖 📖 : Araveti არავეთი [ Gürcüce ]
1574t 📖 : Arinç | Aravet
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Ermenice konuşan bir göçer zümresi olan Poşalarla (kısmen) meskûndur. SN
■ 1908 yılında 88 nüfuslu Gürcü köyü idi. _GEO
■ Koord: 41° 4' 26'' D, 42° 2' 12'' K
Camandar mahalle (Torbalı bağ) - Ardanuç - Artvin
1913hk 📖 : Cagliet [ Gürcüce ]
■ Koord: 41° 3' 30'' D, 42° 2' 29'' K
Peynirli köy - Ardanuç - Artvin
1913hk 📖 : Kaptahor
1574t 📖 : Gabdahor [ Ermenice "gökkuyu" ]
■ Koord: 41° 1' 41'' D, 42° 3' 2'' K
Ekşinar köy - Ardanuç - Artvin
R1886 1927 📖 📖 : İşkinari
■ Koord: 41° 6' 20'' D, 42° 3' 10'' K
Çıralar köy - Ardanuç - Artvin
1574t 📖 : Çara [ Gürcüce çara ჩარა "kenevir" ]
■ Koord: 41° 4' 27'' D, 42° 3' 39'' K
Yolüstü köy - Ardanuç - Artvin
1574t G1874 📖 📖 : Basa/Batsa [ Gürcüce ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ Gürcüce, Patza (პაწა) küçük demektir. meriç
■ ბაწა ya da ბაცა (öz.) - 1908 yılında 225 nüfuslu Gürcü köyü idi. _GEO
■ Koord: 41° 9' 39'' D, 42° 3' 43'' K
Naldöken köy - Ardanuç - Artvin
1574t 1927 📖 📖 : Mazalaxed/Masalaxet [ Gürcüce ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Koord: 41° 8' 40'' D, 42° 3' 47'' K
Ardanuç ilçe - Ardanuç - Artvin
Y952 📖 : Ardanoútzi
G500~ 📖 : Artanuci [ Gürcüce არტან უჯი "Ardahan bucağı" ]
Y150 📖 : Artanissa?
■ 20. yy başında kısmen Ahıska Türkü yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ Ptolemaios’un andığı Artanissa `Kur nehri ile Kafkas dağı` arasında olup `dünyanın en kuzey noktası`dır. Ancak Ptolemaios’un Kafkasya coğrafyası muğlaktır. Gürcü Vekayinamesinde ilk kez 5. yy sonlarında `Klarcet ilinde Artanuci adlı bir kale` anılır. Gürcüce adın anlamı belli değildir. Erm ard-anuş `tatlıtarla` ciddiye alınamaz. SN
■ Hilmi Uran Hatıratında "Fakat ağaçsız bir dağda, evleri birbiri üzerine yığılmış gibi duran Ardanoş hiç hoşumuza gitmemişti. Esasen Ermeni köyüydü ve kimseler yoktu" ifadeleriyle nüfus hakkında bilgi verir. Utku Oziz
■ Rus etnik haritasında Ardanuç ilçe merkezi Ermeni çoğunluk gözüküyor xyz
■ Koord: 41° 7' 26'' D, 42° 3' 55'' K
Boyalı köy - Ardanuç - Artvin
1927 📖 : Havt [ Gürcüce ]
■ Havi (ჰავი), iklimsel bölge anlamına gelir. Gürcüler, sıcak ve soğuk esintilerin buluştuğa yere Havti derler. meriç
■ Koord: 41° 9' 24'' D, 42° 4' 26'' K
Tepedüzü köy - Ardanuç - Artvin
1927 📖 : Müker
1574t 📖 : Mokri [ Gürcüce mokri მოქრი "esence" ]
■ Koord: 41° 5' 11'' D, 42° 4' 35'' K
Anaçlı köy - Ardanuç (Aşağıırmaklar bucağı) - Artvin
1574t G1874 📖 📖 : Ançkora/Antçkora ანჭკორა [ Gürcüce ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ 1908 yılında 278 nüfuslu Gürcü köyü idi. _GEO
■ Koord: 41° 12' 5'' D, 42° 4' 57'' K
Harmanlı köy - Ardanuç - Artvin
R1886 1913hk 📖 📖 : Xarauli [ Gürcüce ]
■ Köyün adının Türkçe 'karakol' ile bir ilgisi yoktur. Köyün adının Gürcüce iki anlamdan birini taşıması muhtemeldir. Bunlardan en büyük olasılığa sahip olanı Xaro (ხარო) kökünden geliyor olma ihtimalidir. Xaro, Gürcüce'nin Güney lehçelerinde 'tahıl ambarı' anlamı taşır. Gürcüce yapım eklerinden olan -uli ekiyle Xarouli (ambarlı) anlamı taşır. Diğer olasılık ise Gürcüce 'öküz' anlamına gelin Xari (ხარი) kelimesidir. Lakin bu olasılıkta yerin adı 'Xaraul' şeklinde değil 'Xarul' şeklinde olacağıdır. 'Xarul' ismi ise 'öküzlü' anlamı taşır. meriç
■ Koord: 41° 6' 41'' D, 42° 4' 57'' K
Ardanuç idari birim - Ardanuç - Artvin
A870 📖 : Klarcît
Y630 📖 : Xolarzênê
E630 📖 : Gğarçk [Klarck] Կղարջք
G00 📖 : Klarceti კლარჯეთი [ Gürcüce "Klarc (halkı) yurdu" ]
■ İlçedeki yer adlarının çoğu Gürcüce, birkaçı Ermenice olup, cumhuriyet öncesi döneme ait Türkçe yer adı yoktur. 1926’da ilçe merkezi dışındaki tüm yer adları Türkçeleştirildi. SN
■ Koord: 41° 8' 11'' D, 42° 5' 10'' K
Aydın köy - Ardanuç - Artvin
1927 📖 : Tanzot
1574t 📖 : Dansud [ Ermenice dantsud/dantsod "armutlu" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Ahıska Türkü yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ Koord: 41° 2' 34'' D, 42° 5' 42'' K
Tütünlü köy - Ardanuç - Artvin
1574t G1886 📖 : Bica ბიჯა [ Gürcüce ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ 1908 yılında 575 nüfuslu Gürcü köyü idi. _GEO
■ Koord: 41° 9' 12'' D, 42° 5' 57'' K
Kızılcık köy - Ardanuç - Artvin
R1886 1927 📖 📖 : Unusxev/Unusxevi
1574t 📖 : Unisxev [ Gürcüce xevi "dere" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ Koord: 41° 7' 58'' D, 42° 6' 8'' K
İncili köy - Ardanuç (Aşağıırmaklar bucağı) - Artvin
1574t G1874 📖 📖 : Ança ანჩა [ Gürcüce ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ Gürcü Vekayinamesi’nde 5. yy’a ait olaylar bağlamında Ançi anılır. SN
■ 1908 yılında 337 nüfuslu Gürcü köyü idi. _GEO
■ Koord: 41° 11' 26'' D, 42° 6' 20'' K
Karlı köy - Ardanuç - Artvin
1913hk 1927 📖 📖 : Diyagarmuç [ Ermenice gamurç/garmuç "köprü" ]
1574t 📖 : Digermüç
■ Diyagarmuş olarak telaffuz edilen köyün adı derin kuyu anlamına geldiği söylenmektedir. [söylenti yanlıştır - SN] Abdullah Gümüştakım
■ Koord: 41° 5' 20'' D, 42° 7' 19'' K
Akarsu köy - Ardanuç - Artvin
1574t 1927 📖 📖 : Axarsia/Axarşia ახარშია [ Gürcüce ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ 1908 yılında 157 nüfuslu Gürcü köyü idi. _GEO
■ Koord: 41° 6' 38'' D, 42° 7' 53'' K
Hamurlu köy - Ardanuç - Artvin
R1886 1927 📖 📖 : Xemogoret/Xemogoreti [ Gürcüce ]
Ahıska Türkü/Gürcü yerleşimi
■ Koord: 41° 8' 23'' D, 42° 8' 12'' K
Beratlı köy - Ardanuç - Artvin
1574t R1886 📖 📖 : Vartelia ვართელია [ Gürcüce "güllük" ]
■ 1907 yılında 278 nüfuslu Gürcü köyü idi. _GEO
■ Koord: 41° 8' 57'' D, 42° 8' 15'' K
Bağlıca köy - Ardanuç (Aşağıırmaklar bucağı) - Artvin
R1886 1927 📖 📖 : Çidil/Tçidili
1574t 📖 : Çildir [ Gürcüce çrdili "kuzyer, kuzey" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ Koord: 41° 14' 16'' D, 42° 8' 17'' K
Müezzinler köy - Ardanuç - Artvin
1927 📖 : Meçegil
1705y R1886 📖 : Metsagili [ Ermenice ]
■ Koord: 41° 5' 36'' D, 42° 8' 36'' K
Aşıklar köy - Ardanuç - Artvin
1927 📖 : Şavgiler
1574t 📖 : Şavgular
■ Koord: 41° 6' 10'' D, 42° 8' 36'' K
Cevizli köy - Ardanuç (Aşağıırmaklar bucağı) - Artvin
1574t R1886 📖 📖 : Anakert/Anakerti
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ Anakerti (ანაკერტი, VIII y. Gürcü kaynağından bilinir.) - 1908 yılında 354 nüfuslu Gürcü köyü idi. _GEO
■ Koord: 41° 11' 40'' D, 42° 8' 43'' K
Zekeriya köy - Ardanuç - Artvin
R1886 📖 : Zekariya
1574t 📖 : Zagarya [ Gürcüce saagara "yayla" ]
■ Koord: 40° 58' 59'' D, 42° 8' 59'' K
Kaşıkçı köy - Ardanuç - Artvin
1913hk 📖 : Kaşıkçı
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ Koord: 41° 7' 7'' D, 42° 9' 5'' K
Çakıllar köy - Ardanuç (Aşağıırmaklar bucağı) - Artvin
G1000~ 1927 📖 📖 : Norgieli [ Gürcüce ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ 10. yy’da Aziz Grigol Xandzeli’nin yaşam öyküsünde anılan Norgieli köyüdür. SN
■ Koord: 41° 13' 3'' D, 42° 9' 11'' K
Konaklı köy - Ardanuç - Artvin
1574t R1886 📖 📖 : Xertvis/Xertvisi [ Gürcüce ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ Kura nehri üzerindeki Gürcü tarihinde önemli rol oynayan Xertvisi Kalesi ile adaştır. Bazı kaynaklarda geçen Xertus biçimi, eski Türkçe yazının yanlış okunmasından kaynaklanır. SN
■ Koord: 41° 6' 47'' D, 42° 9' 26'' K
Yapraklı mahalle (Bağlıca bağ) - Ardanuç - Artvin
1913hk 📖 : Gudati [ Gürcüce ]
■ Koord: 41° 14' 2'' D, 42° 9' 39'' K
Tosunlu köy - Ardanuç - Artvin
1927 📖 : Usot / Osut
■ Koord: 41° 2' 56'' D, 42° 9' 47'' K
Çamlık mahalle (Bulanık bağ) - Ardanuç - Artvin
E1902 📖 : Noraşén [ Ermenice "yeni-yapı" ]
1902hb 📖 : Yeni Rabat [ Ermenice/Türkçe rabat "varoş, Ermeni mahallesi" ]
1574t 📖 : Nori
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Yeni Rabat adı verilen anıtsal 9. yy (?) kilisesi vardır. SN
■ Koord: 41° 4' 28'' D, 42° 9' 57'' K
Bulanık köy - Ardanuç - Artvin
R1886 1927 📖 📖 : Longotxev/Longotxevi [ Gürcüce "Longot (öz.) deresi" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ 9. yy’a ait anıtsal Yeni Rabat kilisesinin harabesi bu köy yakınındadır. SN
■ Koord: 41° 3' 41'' D, 42° 10' 32'' K
Aşağıırmaklar köy - Ardanuç (Aşağıırmaklar bucağı) - Artvin
R1886 📖 : Samsxar/Samtskali [ Gürcüce samitskali "üçdere" ]
1574t 📖 : Samiskar [ Gürcüce samitskaro "üçpınar" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ Koord: 41° 11' 3'' D, 42° 10' 37'' K
Ballı köy - Ardanuç - Artvin
1913hk 📖 : Gülice
■ Koord: 41° 0' 45'' D, 42° 10' 40'' K
Yukarıırmaklar köy - Ardanuç (Aşağıırmaklar bucağı) - Artvin
1927 📖 : Garipoğlu
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ Koord: 41° 12' 57'' D, 42° 10' 51'' K
Yolağzı köy - Ardanuç (Aşağıırmaklar bucağı) - Artvin
1574t G1874 📖 📖 : Kondrom/Kontromi [ Gürcüce ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köy civarında Kontromela, Çançxar, Nasudev, Naxurev, Magritev, Sakotna adlı mevkiler vardır. Tüm adlar Gürcücedir. SN
■ Koord: 41° 9' 49'' D, 42° 11' 11'' K
Yaylacık köy - Ardanuç (Aşağıırmaklar bucağı) - Artvin
1574t R1886 📖 📖 : Soliana [ Gürcüce ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Koord: 41° 10' 6'' D, 42° 11' 41'' K
Ustalar köy - Ardanuç (Aşağıırmaklar bucağı) - Artvin
1574t R1886 📖 📖 : Ustamel/Ustameli [ Gürcüce "Ustamisi'liler (Şavşat'ta bir yer adından) " ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Koord: 41° 10' 27'' D, 42° 12' 32'' K
Hisarlı köy - Ardanuç (Aşağıırmaklar bucağı) - Artvin
R1886 1927 📖 📖 : Petoban/Petobani [ Gürcüce ]
1574t 📖 : Petovan
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ Koord: 41° 11' 4'' D, 42° 12' 34'' K
Güleş köy - Ardanuç - Artvin
1927 📖 : Göleşen / Güreşen
1913hk 📖 : Gelaşen [ Gürcüce mgelaşeni "kurtköy" ]
■ Mgeli (მბელი) kurt demektir. meriç
■ Koord: 41° 2' 25'' D, 42° 12' 45'' K
Kutlu köy - Ardanuç (Aşağıırmaklar bucağı) - Artvin
R1886 1927 📖 📖 : Göraşet/Goraşeti [ Gürcüce ]
G1874 📖 : Gvaraşeni
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ Günümüzde köyde kullanılan mevki adlarının tamamı Gürcüce'dir. Mevki adları şunlardır: Kombaheti Namzuleti ,Samorliya ,Tetroba ,Zelati ,Kendrekila ,Cobareti ,Kosa ,Kursiketi ,Gulobara ,Mağuleti ,Didkatari, Kirmani ,Salpanta ,Vake ,Eliasminda ,Datora ,Yayikana ,Ziareti ,Lomisori ,Naciveti ,Naplati ,Korği ,Barincola ,Nadarbazevi,Çakidula ,Boloti ,Lomori ,Laşe, Godoryanti ,Golati, Barevani, Poşta, Velati ,Trialeti, Nağsorati meriç
■ Koord: 41° 11' 41'' D, 42° 12' 53'' K
Kapıköy köy - Ardanuç (Aşağıırmaklar bucağı) - Artvin
1574t R1886 📖 📖 : Karsnia/Karsini [ Gürcüce karisnia "kapı köyü" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ Koord: 41° 10' 43'' D, 42° 13' 42'' K
Geçitli köy - Ardanuç - Artvin
R1886 1927 📖 📖 : Xeva [ Gürcüce xeoba "derindere" ]
1574t 📖 : Xobi?
■ Koord: 41° 2' 26'' D, 42° 14' 32'' K
Bilbilan yayla - Ardanuç - Artvin
■ Hayvan pazarı ünlüdür. SN
■ Koord: 41° 2' 49'' D, 42° 19' 21'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.