haritada ara :   km  
Ardahan Merkezde 66 yerleşim bulundu.
sırala 
Bağdaşan köy - Ardahan_m (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
R1889 📖: Kinzodamal [ ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
Hasköy köy - Ardahan_m - Ardahan
1854h 📖: Xasköy
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
Dağevi köy - Ardahan_m (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
1928 📖: Dibat
R1889 📖: Tebat [ tbeti? "göl" ]
■ Şimdilerde Ahıska Türkü/ sünni yerleşimi vardır Amardel
Ardıçdere köy - Ardahan_m (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
R1889 1928 📖Torisxev yk.
1595t 📖: Torisxev [ torasxevi "ardıç dere" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
Çatalköprü köy - Ardahan_m (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
1595t 1854h 📖Şadvan / Şadavan [ Erm/ şadavan "otağ, hükümdar çadırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
Çimenkaya köy - Ardahan_m (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
R1889 1928 📖Torisxev aş. [ torasxevi "ardıç dere" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Yalnızçam köy - Ardahan_m (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
R1889 1928 📖Sindiskom/Sindizgomi [ ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
Uzunova köy - Ardahan_m (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
1928 📖: Manyok
R1889 📖: Manyox
Ahıska Türkü yerleşimi
Çeğilli köy - Ardahan_m (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
R1889 1928 📖Revaz რევაზი [ revazi "öz." ]
1595t 📖: Revahs
Ahıska Türkü yerleşimi
Derindere köy - Ardahan_m (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
R1889 1928 📖Xéva [ xevi "dere" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
Çetinsu köy - Ardahan_m (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
R1889 1928 📖Beberek
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Sarıyamaç köy - Ardahan_m - Ardahan
R1889 📖: Sırazkom
1595t 📖: Sarazkom
Ahıska Türkü yerleşimi
Yokuşdibi köy - Ardahan_m - Ardahan
R1889 1928 📖Lori [ Erm "ıhlamur" ]
Tepeler köy - Ardahan_m (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
R1889 1928 📖Konk [ Erm komk "ağıllar" ]
Akyaka köy - Ardahan_m (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
1928 📖: Kodisxara [ ]
R1889 📖: Mixailovka [ Rus "Mihail yurdu" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
Kazlıköy köy - Ardahan_m - Ardahan
1595t R1886 📖Pişxazkom/Pişxazgomi
Ahıska Türkü yerleşimi
Kıraç köy - Ardahan_m (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
1928 📖: Danzikom [ Erm dantsi kom "armut komu" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Edegül köy - Ardahan_m (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
R1889 📖: Edegül
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürt-Sünni yerleşimi
Değirmenli köy - Ardahan_m - Ardahan
R1889 📖: Değirmenköy
Ahıska Türkü yerleşimi
Açıkyazı köy - Ardahan_m - Ardahan
1928 📖: Alapala
R1889 📖: Alabala aş. + yk. [ alubali "kiraz" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
Ovapınar köy - Ardahan_m - Ardahan
R1889 1928 📖Bağdad
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Köyün adı muhtemelen Gürcüce Bğdati (ბღდათი) olup Bağdat'a evrilmiştir. Bğdati (ბღდათი), adında Gürcistan'da yerleşim yeri vardır. Direkt Bağdadi (ბაღდადი) adında da İmereti'de bir ilçe vardır. meriç
Çataldere köy - Ardahan_m - Ardahan
R1889 📖: Kunzulti
1595t 📖: Kunzulet [ ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Köyün eski adı 3 km batıdaki Kunzut (Ballıkaya) kalesi ile ilgili olmalıdır. SN
Sulakyurt köy - Ardahan_m - Ardahan
R1889 📖: Nikolayevka [ Rus "Nikola yeri" ]
1595t 📖: Sarzab / Sarzeb [ Sardzebi სარძები "süthane" ]
■ 20. yy başında Rus (Molokan) yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eski adı Yukarı Sarzep iken Rus yönetimi döneminde Rus çarı II. Nikolay (h 1894-1917) onuruna Nikolayevka adı verildi. Köyde bir İsviçreli girişimcinin kurduğu Kars yöresinin ilk gravyer peyniri fabrikasından ötürü Zavod (`fabrika`) adı da kullanıldı. SN
■ Köyde Karapapak, Terekeme ve Kürtler yaşamaktadır. Burada yaşayan Kürtler Redkan aşiretindendir. Qazi
■ Rus yapımı etnik haritada Sulakyurt Oset çoğunluk olarak gösterilmiş xyz
Ağzıpek köy - Ardahan_m - Ardahan
R1889 1928 📖BüyükCincirob [ "ısırgan mahallesi" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
Güzçimeni köy - Ardahan_m - Ardahan
1595t 📖: Kirman [ ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kirmani (ქირმანი), Gürcüce'nin Güney lehçelerinde yeni biçilecek ot demektir. meriç
Sugöze köy - Ardahan_m - Ardahan
R1889 1928 📖KüçükCincirob [ cincirob "ısırganotu" ]
Meşedibi köy - Ardahan_m (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1928 📖: Moryofka [ Rus Marievka "Meryemli" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Rus yönetimi esnasında (1878-1918) iskân edilen Rus köylerindendir. SN
Gürçayır köy - Ardahan_m - Ardahan
R1889 1928 📖Sabkara/Sabğara [ ]
Ahıska Türkü yerleşimi
Alagöz köy - Ardahan_m - Ardahan
1854h 📖: Alagöz
■ Kısmen Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Rus yönetimi zamanında küçük bir Alman yerleşimi iken daha sonra Gürcistan göçmeni Müslümanlar yerleşti. SN
■ Köydeki Kürtler Redkan ve Cumki aşiretindenler. Mar(d)astan
Ardahan il - Ardahan_m - Ardahan
A892 📖: Artahâ[n]
E630 📖: Ardahan [Artahan] Արտահան
G00 📖: Artani / Artaani არტაანი
G<00 📖: Kaçakalaki [ "Kaç'lar kenti" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Gürcü Vekâyinamesi'ne göre önce Kaça-kalaki (Erm Kaçats-kağak) adını taşıyan kenti Milat-öncesi çağda kral Kartlos oğlu Odzrxos imar ederek Artaani adını verdi. Vekayinamenin mitolojik anlatımı, ilk Gürcü krallığını oluşturan beyliklerden birinin burası olduğunu düşündürür. SN
Yaylacık köy - Ardahan_m - Ardahan
1928 📖: Yaylacık
Karapapak/Terekeme yerleşimi
Kocaköy köy - Ardahan_m - Ardahan
1928 📖: Kocaköy
Kürt-Sünni yerleşimi
Ortageçit köy - Ardahan_m - Ardahan
1595t R1889 📖Sazara [ "çanlı" ]
■ Zari (ზარი), Gürcü dilinde 'Çan' demektir. -Sa Gürcüce yapım eki olup Sa-Zara ismi 'Çanlı,Çan yeri' anlamı taşır. meriç
Tepesuyu köy - Ardahan_m - Ardahan
R1889 📖: Gürcübey
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
Kartalpınar köy - Ardahan_m - Ardahan
R1889 1928 📖Faxrel/Fahril [ kvaxvreli ქვახვრელი "deliktaş" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
Ardahan ib - Ardahan_m - Ardahan
E630 📖: Kukark [Gugark] Գուգարք [ Erm "Gugar diyarı" ]
Y17 📖: Gogarênê [ Yun "Gogar diyarı" ]
■ Strabon'un anlatımına göre daha önce Gürcülere ait olan Gogarene (Ardahan) diyarı Milat öncesinde Ermenilerin yönetimine geçmişti. İldeki eski yer adlarının çoğu Gürcücedir. SN
Küçüksütlüce köy - Ardahan_m - Ardahan
1928 📖: KüçükXarzîyan [ Kr "yeğenler" ]
Kürt-Sünni (Gelturi) yerleşimi
Çamlıçatak köy - Ardahan_m - Ardahan
R1889 1928 📖Gölebert [ gulaberti გულაბერთი "Göle kalesi" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Rum Ortodoks yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürt-Sünni yerleşimi
Balıkçılar köy - Ardahan_m - Ardahan
1595t 📖: Duduna [ ]
■ 20. yy başında Türk/Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Gêloyi) yerleşimi
Taşlıdere köy - Ardahan_m (Hasköy bucağı) - Ardahan
R1889 1928 📖Pankis/Pankisi პანკისი [ ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Hülya Avşar'ın baba tarafından köyüdür. metonio
■ Aynı adı taşıyan Gürcistan'ın Kuzeyi'nde Pankisi (პანკისი) vadisi vardır. meriç
Ölçek köy - Ardahan_m - Ardahan
R1889 📖: Olçak
■ 20. yy başında Türk/Kürt-Sünni yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ İlk Rus kaydında 6 hane Kürt ve 33 hane Türk gösterilmektedir. metonio
Çobanlı köy - Ardahan_m (Hasköy bucağı) - Ardahan
R1889 1928 📖Gelik / Kelik
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Avşar) yerleşimi
Gölgeli köy - Ardahan_m (Hasköy bucağı) - Ardahan
1928 📖: Korgeli
R1889 📖: Gelgeli
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Avşar) yerleşimi
Tazeköy köy - Ardahan_m (Hasköy bucağı) - Ardahan
K 📖: Berebeg
1968 📖: Tazeköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Avşar) yerleşimi
Kuşuçmaz köy - Ardahan_m - Ardahan
1910h 📖: Ğapal
R1889 1928 📖Xopal [ ğapali ღაფალი "istemez" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün ezici çoğunluğu sünni kürtlerden oluşur. XIX. yüzyılda kuzeye doğru yayılan Cuniki (Cunık/ Cunka) aşiretinin Mala Beyri kolundandırlar. Posof'un Yurtbekler, Çıldıret, Derindere, Satkabel köylerindeki kürtlerle kan bağları vardır. Bu köylerle beraber bölgedeki kürtlerden farklı olarak kendi aşiretlerine özgü ağızla kürtçeyi konuşurlar. Köye kısmen Ahıska Türkü aileler yerleşmiştir. Amardel
Beşiktaş köy - Ardahan_m (Hasköy bucağı) - Ardahan
R1889 1928 📖Mucuc
R1889 1928 📖Mıcıç
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Avşar) yerleşimi
■ Köy adının Gürcüce olması muhtemeldir. meriç
Altaş köy - Ardahan_m - Ardahan
E1902 📖: Hur
1595t 📖: Ur [ uro ურო "bir tür çalı" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
Köprücük köy - Ardahan_m (Hasköy bucağı) - Ardahan
K 📖: Xeskar
1928 📖: Xeviskar [ xeviskari "dere kapısı" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Avşar) yerleşimi
Hasköy köy - Ardahan_m (Hasköy bucağı) - Ardahan
R1889 📖: Xasköy
1928 📖: Xoçevan (idari bölge)
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Avşar) yerleşimi
■ 21 köyden oluşan Hoçuvan/Hoçevan bölgesinin merkez köyüdür. SN
■ Ardahan ili Merkez ilçesinde iki adet Hasköy bulunmaktadır. Biri şu anda haritada işaretli olan Kürt yerleşimi, diğeri ise Artvin sınırındaki Ahıska Türkü yerleşimidir. metonio
Samanbeyli köy - Ardahan_m (Hasköy bucağı) - Ardahan
1928 📖: Siğirpet
R1889 📖: Sixirpet
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Avşar) yerleşimi
Kızılkise mz - Ardahan_m - Ardahan
Eski adı: Kızılkilise
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Yerleşiklerin ezici çoğunluğu Cunıki-Malabeyri aşiretine- aşireti mensubu Kürtlerdir. Köyde kısmen de Ahıska Türkü yerleşmiştir. Tamamı sünnidir Amardel
Çalabaş köy - Ardahan_m (Hasköy bucağı) - Ardahan
R1889 📖: Çalabaş
Kürt-Sünni (Avşar) yerleşimi
Otbiçen köy - Ardahan_m (Hasköy bucağı) - Ardahan
R1889 1928 📖Kımılı/Ğimili
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Avşar) yerleşimi
■ Ğimi (ღიმი) Gürcüce bir ot adıdır. meriç
Dağcı köy - Ardahan_m (Hasköy bucağı) - Ardahan
R1889 1928 📖Tikoş/Dikoş
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Avşar) yerleşimi
Aşağıkurtoğlu köy - Ardahan_m (Hasköy bucağı) - Ardahan
R1889 1928 📖BüyükKürdoğlu
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Avşar) yerleşimi
Yukarıkurtoğlu köy - Ardahan_m (Hasköy bucağı) - Ardahan
R1889 1928 📖KüçükKürdoğlu
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Hacıali köy - Ardahan_m (Hasköy bucağı) - Ardahan
R1889 📖: Hacıali
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Avşar) yerleşimi
Nebioğlu köy - Ardahan_m (Hasköy bucağı) - Ardahan
R1889 📖: Nebioğlu
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Avşar) yerleşimi
Çağlayık köy - Ardahan_m (Hasköy bucağı) - Ardahan
R1889 📖: Amardel
1595t 📖: Erdamal
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Avşar) yerleşimi
Lehimli köy - Ardahan_m (Hasköy bucağı) - Ardahan
1928 📖: Lehimli/Legemli
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Avşar) yerleşimi
Ömerağa köy - Ardahan_m (Hasköy bucağı) - Ardahan
1910h 📖: Ömeroğlu
R1889 📖: Ömerağa [ Tr ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Avşar) yerleşimi
Bayramoğlu köy - Ardahan_m (Hasköy bucağı) - Ardahan
1928 📖: Bayramoğlu
Eski adı: Kora
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Avşar) yerleşimi
■ Kora (ქორა), Gürcüce şahin demektir. Gürcüce'nin Güney lehçelerinde kori, 'samanlık' anlamı taşır. meriç
Binbaşar köy - Ardahan_m (Hasköy bucağı) - Ardahan
1928 📖: Murikan/Morkan
R1889 📖: Morxan
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Avşar/Pirabadilli) yerleşimi
■ İlk Rus kaydında 15 hane Kürt ve 1 hane Türk bulunmaktadır. metonio
■ 1784 tarihli evrakta Yerli Pirabadilli Cemaatleri notu düşülmüş. Sözlü kültürü dogrulatarak 1835 nüfus sayımına göre Köyün kurucuları olan 3 aile belirlendi. Reşo, Aslan ve Hedo aileleri.. Köyün eski adı Murkan. Yerli halk Pirebadi aşiretinin Diyarbakır orijinli olduğunu ifade ediyor. onur özer
Tunçoluk köy - Ardahan_m (Hasköy bucağı) - Ardahan
1595t 📖: Panik [ Erm pağnik? "ılıca" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Avşar/Redkan) yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.