Ardahan_M' 62 yerleşim bulundu.
sırala 
  Bağdaşan köy - Ardahan_M (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
R1889: Kinzodamal
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Dağevi köy - Ardahan_M (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
1928k: Dibat
R1889: Tebat [ Gürc tbeti? "göl" ]
Kürd yerleşimi
  Ardıçdere köy - Ardahan_M (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
1595t, 1928k: Torisxev yk. [ Gürc torasxevi "ardıç dere" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Çatalköprü köy - Ardahan_M (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
1595t, 1928k: Şadevan/Şadavan [ Erm şadavan "otağ, hükümdar çadırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Çimenkaya köy - Ardahan_M (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
R1889 1928k: Torisxev aş. [ Gürc toras xevi "tarla dere" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Uzunova köy - Ardahan_M (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
1928k: Manyok
R1889: Manyox
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Çeğilli köy - Ardahan_M (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
R1889 1928k: Revaz [ Gürc Revazi (რევაზი) "öz." ]
1595t: Revahs
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Derindere köy - Ardahan_M (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
R1889 1928k: Xéva [ Gürc xevi "dere" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Çetinsu köy - Ardahan_M (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
R1889 1928k: Beberek
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Sarıyamaç köy - Ardahan_M - Ardahan
R1889 1928k: Sırazkom
1595t: Sarazkom [ Erm ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Dedegül köy - Ardahan_M (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
R1889: Dedegül
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Yokuşdibi köy - Ardahan_M - Ardahan
R1889 1928k: Lori [ Erm lori "ıhlamur" ]
  Tepeler köy - Ardahan_M (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
R1889 1928k: Konk [ Erm komk' "ağıllar" ]
  Akyaka köy - Ardahan_M (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
1928k: Kodisxara [ Gürc ]
R1889: Mixailovka [ Rus "Mihail yurdu" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Kazlıköy köy - Ardahan_M - Ardahan
R1889: Piçgazkom [ Gürc ]
1595t: Pişxazkom
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Kıraç köy - Ardahan_M (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
1928k: Danzikom [ Erm dantsi kom "armut komu" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Edegül köy - Ardahan_M (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
R1889: Edegül
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürd yerleşimi
  Değirmenli köy - Ardahan_M - Ardahan
R1889: Değirmenköy
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Açıkyazı köy - Ardahan_M - Ardahan
1928k: Alapala
R1889: Alabala aş. + yk. [ Gürc alubali "kiraz" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Ovapınar köy - Ardahan_M - Ardahan
R1889 1928k: Bağdat
■ 20. yy başında Rum/Türk yerleşimi.
  Çataldere köy - Ardahan_M - Ardahan
R1889 1928k: Kunzulut
1595t: Kunzulet [ Gürc ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Köyün eski adı 3 km batıdaki Kunzut (Ballıkaya) Kalesi ile ilgili olmalıdır. SN
  Sulakyurt köy - Ardahan_M - Ardahan
R1889: Nikolayevka [ Rus nikolayevka "Nikola yeri" ]
1595t, 1928k: Sarzab/Sarzeb
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Karapapak/Kürd (Molokan) yerleşimi
■ Eski adı Yukarı Sarzep iken Rus yönetimi döneminde Rus çarı II. Nikolay (h 1894-1917) onuruna Nikolayevka adı verildi. Köyde bir İsviçreli girişimcinin kurduğu Kars yöresinin ilk gravyer peyniri fabrikasından ötürü Zavod (`fabrika`) adı da kullanıldı. SN
■ Köyde Karapapak, Terekeme ve Kürtler yaşamaktadır. Burada yaşayan Kürtler Redkan aşiretindendir. Qazi
  Ağzıpek köy - Ardahan_M - Ardahan
R1889 1928k: B. Cincirob [ Gürc "ısırgan mahallesi" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Güzçimeni köy - Ardahan_M - Ardahan
1595t, R1889: Kirman
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
  Sugöze köy - Ardahan_M - Ardahan
R1889 1928k: K. Cincirop [ Gürc cincirob "ısırganotu köyü" ]
  Gürçayır köy - Ardahan_M - Ardahan
R1889 1928k: Sabkara [ Gürc ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Alagöz köy - Ardahan_M - Ardahan
1928k: Alagöz
■ Rus yönetimi zamanında küçük bir Alman yerleşimi iken daha sonra Gürcistan göçmeni Müslümanlar yerleşti. SN
  Yaylacık köy - Ardahan_M - Ardahan
1928k: Yaylacık
Karapapak yerleşimi
  Kocaköy köy - Ardahan_M - Ardahan
1928k: Kocaköy
Kürd yerleşimi
  Ortageçit köy - Ardahan_M - Ardahan
1595t, 1928k: Sazara
  Tepesuyu köy - Ardahan_M - Ardahan
R1889: Gürcübey
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Kartalpınar köy - Ardahan_M - Ardahan
1946k: Fahril
R1889 1928k: Faxrel [ Gürc Kvaxvreli ქვახვრელი "deliktaş" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Büyüksütlüce köy - Ardahan_M - Ardahan
1928k: B. Xarziyan
Karapapak yerleşimi
  Küçüksütlüce köy - Ardahan_M - Ardahan
1928k: K. Xarziyan [ Gürc "kunduracılar?" ]
Kürd (Gelturi) yerleşimi
■ Xarziyan Kürtçe "yeğenler" demektir. Mar(d)astan
  Çamlıçatak köy - Ardahan_M - Ardahan
R1889 1928k: Gölebert [ Erm kolapert "Göle kalesi?" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Rum yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürd yerleşimi
■ Gürcüce: Gulaberti (გულაბერთი). 'Gulaberi' Gürcüce bir soyadıdır.Gulaberti – 'Gulaberlerin köyü'. GEO
  Balıkçılar köy - Ardahan_M - Ardahan
1595t: Duduna
■ 20. yy başında Türk/Karapapak yerleşimi.
  Taşlıdere köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
1928k: Bangiz
R1889: Pankis
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Hülya Avşar'ın baba tarafından köyüdür. metonio
  Ölçek köy - Ardahan_M - Ardahan
R1889: Ölçek
■ 20. yy başında Türk/Kürd yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ İlk Rus kaydında 6 hane Kürt ve 33 hane Türk gösterilmektedir. metonio
  Çobanlı köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
R1889 1928k: Gelik/Kelik
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Gölgeli köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
Kr: Korgeli
R1889 1928k: Gelgeli
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Tazeköy köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
Kr: Berebeg
1968k: Tazeköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kuşuçmaz köy - Ardahan_M - Ardahan
R1889 1928k: Xopal
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Beşiktaş köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
1960-: Mıcıç
R1889 1928k: Mucuc
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Avşar) yerleşimi
■ Gürcüce, Mujuji (მუჟუჟი) domuz ayağı demektir. meriç
  Altaş köy - Ardahan_M - Ardahan
E1902: Hur
1595t, 1928k: Ur [ Gürcü Uro (ურო) "bir tür çalı" ]
■ 20. yy başında Türk/Gürcü yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ İlk çağlardan beri Erm Kaçats kağak (Kac'lar kenti) adıyla bilinen yerdir. Kac muhtemelen bir eski kavim veya aşiret adı olsa gerekir. SN
  Köprücük köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
Kr: Xeskar
1928k: Xiviskar [ Gürc xevisk'ari "derekapısı" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Hasköy köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
R1889: Hasköy
1928k: Xoçuvan (idari bölge)
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 21 köyden oluşan Hoçuvan/Hoçvan bölgesinin merkez köyüdür. SN
■ Ardahan ili Merkez ilçesinde iki adet Hasköy bulunmaktadır. Biri şu anda haritada işaretli olan Kürt yerleşimi, diğeri ise Artvin sınırındaki Ahıska Türkü yerleşimidir. metonio
■ hasköy eski adı xas ardahan merkez hoçvan bölgesinde bulunan 22 köyden biridir ahmet
  Samanbeyli köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
1928k: Siğirpet
R1889: Sixirpet [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Çalabaş köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
1928k: Çilebaş
R1889: Çalabaş
Kürd yerleşimi
  Otbiçen köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
R1889 1928k: Kımılı
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Ğimi (ღიმი) Gürcüce bir ot adıdır. meriç
  Dağcı köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
1928k: Dikoş
R1889: Tikoş
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Aşağıkurtoğlu köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
R1889 1928k: B. Kürdoğlu
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Yukarıkurtoğlu köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
R1889 1928k: K. Kürdoğlu
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Hacıali köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
R1889: Hacıali
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Avşar) yerleşimi
  Nebioğlu köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
R1889: Nebioğlu
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Çağlayık köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
R1889: Amardel
1595t, 1928k: Erdamal
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Lehimli köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
1928k: Lehimli
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Ömerağa köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
R1889: Ömerağa
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Bayramoğlu köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
Kr: Kora
1928k: Bayramoğlu
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Binbaşar köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
1928k: Murikan/Morıkan [ Kürd Mûrikan/Mûrka "karıncalı" ]
R1889: Morxan
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Avşar/Pirabadilli) yerleşimi
■ 1784 tarihli evrakta Yerli Pirabadilli Cemaatleri notu düşülmüş. Sözlü kültürü dogrulatarak 1835 nüfus sayımına göre Köyün kurucuları olan 3 aile belirlendi. Reşo, Aslan ve Hedo aileleri.. Köyün eski adı Murkan. Yerli halk Pirebadi aşiretinin Diyarbakır orijinli olduğunu ifade ediyor. onur özer
  Tunçoluk köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
1595t, 1928k: Panik [ Erm pağnik "ılıca" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Avşar/Redkan) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km