Ardahan_M' 63 yerleşim bulundu.
sırala 
  Bağdaşan köy - Ardahan_M (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
R1889 RAl: Kinzodamal
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Dağevi köy - Ardahan_M (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
k1928 K: Dibat
R1889 RAl: Tebat [ Gürc tbeti? "göllü" ]
Kürd yerleşimi
  Ardıçdere köy - Ardahan_M (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
1595, k1928 T, K: YukarıTorisxev [ Gürc torasxevi "ardıç dere" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Çatalköprü köy - Ardahan_M (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
1595, k1928: Şadevan/Şadavan [ Erm şadavan "otağ, hükümdar çadırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Çimenkaya köy - Ardahan_M (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: AşağıTorisxev [ Gürc toras xevi "tarla dere" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Uzunova köy - Ardahan_M (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
k1928 K: Manyok
R1889 RAl: Manyox
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Çeğilli köy - Ardahan_M (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Revaz [ Gürc Revazi (რევაზი) "öz." ]
1595: Revahs
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Derindere köy - Ardahan_M (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Xéva [ Gürc xevi "dere" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Çetinsu köy - Ardahan_M (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Beberek
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Sarıyamaç köy - Ardahan_M - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Sırazkom
1595: Sarazkom [ Erm ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Dedegül köy - Ardahan_M (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
R1889 RAl: Dedegül
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Yokuşdibi köy - Ardahan_M - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Lori [ Erm lori "ıhlamur" ]
  Tepeler köy - Ardahan_M (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Konk [ Erm komk' "ağıllar" ]
  Akyaka köy - Ardahan_M (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
k1928 K: Kodisxara [ Gürc ]
R1889 RAl: Mixailovka [ Rus "Mihail yurdu" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Kazlıköy köy - Ardahan_M - Ardahan
R1889 RAl: Piçgazkom [ Gürc ]
1595: Pişxazkom
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Kıraç köy - Ardahan_M (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
k1928 K: Danzikom [ Erm dantsi kom "armut komu" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Edegül köy - Ardahan_M (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
R1889 RAl: Edegül
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürd yerleşimi
  Değirmenli köy - Ardahan_M - Ardahan
R1889 RAl: Değirmenköy
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Açıkyazı köy - Ardahan_M - Ardahan
k1928 K: Alapala
R1889 RAl: AlabalaAşağı + Yukarı [ Gürc alubali "kiraz" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Ovapınar köy - Ardahan_M - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Bağdat
■ 20. yy başında Rum/Türk yerleşimi.
  Çataldere köy - Ardahan_M - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Kunzulut
1595: Kunzulet [ Gürc ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Köyün eski adı 3 km batıdaki Kunzut (Ballıkaya) Kalesi ile ilgili olmalıdır. SN
  Sulakyurt köy - Ardahan_M - Ardahan
k1928 K: Sarzeb
R1889 RAl: Nikolayevka [ Rus nikolayevka "Nikola yeri" ]
1595: Sarzab
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Karapapak/Kürd (Molokan) yerleşimi
■ Eski adı Yukarı Sarzep iken Rus yönetimi döneminde Rus çarı II. Nikolay (h 1894-1917) onuruna Nikolayevka adı verildi. Köyde bir İsviçreli girişimcinin kurduğu Kars yöresinin ilk gravyer peyniri fabrikasından ötürü Zavod (`fabrika`) adı da kullanıldı. SN
■ Köyde Karapapak, Terekeme ve Kürtler yaşamaktadır. Burada yaşayan Kürtler Redkan aşiretindendir. Qazi
  Ağzıpek köy - Ardahan_M - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: BüyükCincirob [ Gürc "ısırgan mahallesi" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Güzçimeni köy - Ardahan_M - Ardahan
1595 RAl: Kirman
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
  Sugöze köy - Ardahan_M - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: KüçükCincirop [ Gürc cincirob "ısırganotu köyü" ]
  Gürçayır köy - Ardahan_M - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Sabkara [ Gürc ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Alagöz köy - Ardahan_M - Ardahan
k1928 K: Alagöz
■ Rus yönetimi zamanında küçük bir Alman yerleşimi iken daha sonra Gürcistan göçmeni Müslümanlar yerleşti. SN
  Ardahan il - Ardahan_M - Ardahan
E666 Aşx: Ardahan
A892- Bala: Artahâ[n]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Strabon'un anlatımına göre daha önce Gürcülere ait olan Gogarene (Ardahan) diyarı Milat öncesinde Ermenilerin eline geçti. İldeki eski yer adlarının çoğu Gürcücedir. Gürcü vekâyinamesinde tahminen MÖ 2. yy'a ait olan kral Parnavaz devri olayları bağlamında Ardahan kalesi anılır. Ancak vekayinamenin en eski nüshası 13. yy'a ait Ermenice çevirisidir. ■ Kars iline bağlı ilçe iken 1992 yılında il oldu. SN
  Yaylacık köy - Ardahan_M - Ardahan
k1928 K: Yaylacık
Karapapak yerleşimi
  Kocaköy köy - Ardahan_M - Ardahan
k1928 K: Kocaköy
Kürd yerleşimi
  Ortageçit köy - Ardahan_M - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Sazara
  Tepesuyu köy - Ardahan_M - Ardahan
R1889 RAl: Gürcübey
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Kartalpınar köy - Ardahan_M - Ardahan
k1946 MYK: Fahril
R1889 k1928 RAl, K: Faxrel [ Gürc Kvaxvreli ქვახვრელი "deliktaş" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Küçüksütlüce köy - Ardahan_M - Ardahan
k1928 K: KüçükXarziyan [ Gürc "kunduracılar?" ]
Kürd (Gelturi) yerleşimi
■ Xarziyan Kürtçe "yeğenler" demektir. Mar(d)astan
  Çamlıçatak köy - Ardahan_M - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Gölebert [ Erm kolapert "Göle kalesi?" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Rum yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürd yerleşimi
■ Gürcüce: Gulaberti (გულაბერთი). 'Gulaberi' Gürcüce bir soyadıdır.Gulaberti – 'Gulaberlerin köyü'. GEO
  Balıkçılar köy - Ardahan_M - Ardahan
1595 RAl: Duduna
■ 20. yy başında Türk/Karapapak yerleşimi.
  Taşlıdere köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
k1928 K: Bangiz
R1889 RAl: Pankis
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Hülya Avşar'ın baba tarafından köyüdür. metonio
  Ölçek köy - Ardahan_M - Ardahan
R1889 RAl: Ölçek
■ 20. yy başında Türk/Kürd yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürd (Redkan) yerleşimi
  Çobanlı köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Gelik/Kelik
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Gölgeli köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
Kr: Korgeli
R1889 k1928 RAl, K: Gelgeli
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Tazeköy köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
Kr: Berebeg
k1968 K2: Tazeköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kuşuçmaz köy - Ardahan_M - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Xopal
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Beşiktaş köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
1960- DİE: Mıcıç
R1889 k1928 RAl, K: Mucuc
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Avşar) yerleşimi
■ Gürcüce, Mujuji (მუჟუჟი) domuz ayağı demektir. meriç
  Altaş köy - Ardahan_M - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Ur
E1902 Epr: Hur
1595: Ur [ Gürcü Uro (ურო) "bir tür çalı" ]
■ 20. yy başında Türk/Gürcü yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ İlk çağlardan beri Erm Kaçats kağak (Kac'lar kenti) adıyla bilinen yerdir. Kac muhtemelen bir eski kavim veya aşiret adı olsa gerekir. SN
  Köprücük köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
Kr: Xeskar
k1928 K: Xiviskar [ Gürc xevisk'ari "derekapısı" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Hasköy köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
R1889 RAl, K: Hasköy
k1928 K: Xoçuvan (idari bölge)
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 21 köyden oluşan Hoçuvan/Hoçvan bölgesinin merkez köyüdür. SN
■ Ardahan ili Merkez ilçesinde iki adet Hasköy bulunmaktadır. Biri şu anda haritada işaretli olan Kürt yerleşimi, diğeri ise Artvin sınırındaki Ahıska Türkü yerleşimidir. metonio
  Samanbeyli köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
k1928 K: Siğirpet
R1889 RAl: Sixirpet [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Çalabaş köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
k1928 K: Çilebaş
R1889 RAl: Çalabaş
Kürd yerleşimi
  Otbiçen köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Kımılı
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Ğimi (ღიმი) Gürcüce bir ot adıdır. meriç
  Dağcı köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
k1928 K: Dikoş
R1889 RAl: Tikoş
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Aşağıkurtoğlu köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: BüyükKürdoğlu
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Yukarıkurtoğlu köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: KüçükKürdoğlu
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Hacıali köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
R1889 RAl, K: Hacıali
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Avşar) yerleşimi
  Nebioğlu köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
R1889 RAl, K: Nebioğlu
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Çağlayık köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
k1928 K: Erdemil
R1889 RAl: Amardel
1595: Erdamal
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Lehimli köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
k1928 K: Lehimli
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Ömerağa köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
R1889 RAl, K: Ömerağa
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Bayramoğlu köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
Kr: Kora
k1928 K: Bayramoğlu
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Binbaşar köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
k1928 K: Murikan/Morıkan [ Kürd Mûrikan/Mûrka "karıncalı" ]
R1889 RAl: Morxan
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Avşar/Pirabadilli) yerleşimi
■ 1784 tarihli evrakta Yerli Pirabadilli Cemaatleri notu düşülmüş. Sözlü kültürü dogrulatarak 1835 nüfus sayımına göre Köyün kurucuları olan 3 aile belirlendi. Reşo, Aslan ve Hedo aileleri.. Köyün eski adı Murkan. Yerli halk Pirebadi aşiretinin Diyarbakır orijinli olduğunu ifade ediyor. onur özer
  Tunçoluk köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
1600, k1928: Panik [ Erm pağnik "ılıca" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Avşar/Redkan) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km