Ardahan_M' 64 yerleşim bulundu.
sırala 
  Bağdaşan köy - Ardahan_M (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
R1889 📖 Kinzodamal
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Hasköy köy - Ardahan_M - Ardahan
1854h 📖 Xasköy
Ahıska Türkü yerleşimi
  Dağevi köy - Ardahan_M (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
1928 📖 Dibat
R1889 📖 Tebat [ Gürc tbeti? "göl" ]
Kürd yerleşimi
  Ardıçdere köy - Ardahan_M (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
1595t 📖 Torisxev yk. [ Gürc torasxevi "ardıç dere" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
  Çatalköprü köy - Ardahan_M (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
1595t 1854h 📖 📖 Şadvan / Şadavan [ Erm şadavan "otağ, hükümdar çadırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Çimenkaya köy - Ardahan_M (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Torisxev aş. [ Gürc torasxevi "ardıç dere" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Yalnızçam köy - Ardahan_M (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Sindizkom
  Uzunova köy - Ardahan_M (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
1928 📖 Manyok
R1889 📖 Manyox
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
  Çeğilli köy - Ardahan_M (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Revaz [ Gürc revazi (რევაზი) "öz." ]
1595t 📖 Revahs
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
  Derindere köy - Ardahan_M (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Xéva [ Gürc xevi "dere" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Çetinsu köy - Ardahan_M (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Beberek
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Sarıyamaç köy - Ardahan_M - Ardahan
R1889 📖 Sırazkom
1595t 📖 Sarazkom [ Erm ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
  Dedegül köy - Ardahan_M (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
R1889 📖 Dedegül
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
  Yokuşdibi köy - Ardahan_M - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Lori [ Erm "ıhlamur" ]
  Tepeler köy - Ardahan_M (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Konk [ Erm komk "ağıllar" ]
  Akyaka köy - Ardahan_M (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
1928 📖 Kodisxara [ Gürc ]
R1889 📖 Mixailovka [ Rus "Mihail yurdu" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Kazlıköy köy - Ardahan_M - Ardahan
R1889 📖 Piçgazkom [ Gürc ]
1595t 📖 Pişxazkom
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
  Kıraç köy - Ardahan_M (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
1928 📖 Danzikom [ Erm dantsi kom "armut komu" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Edegül köy - Ardahan_M (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
R1889 📖 Edegül
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürd yerleşimi
  Değirmenli köy - Ardahan_M - Ardahan
R1889 📖 Değirmenköy
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
  Açıkyazı köy - Ardahan_M - Ardahan
1928 📖 Alapala
R1889 📖 Alabala aş. + yk. [ Gürc alubali "kiraz" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
  Ovapınar köy - Ardahan_M - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Bağdat
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Çataldere köy - Ardahan_M - Ardahan
R1889 📖 Kunzulut
1595t 📖 Kunzulet [ Gürc ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ Köyün eski adı 3 km batıdaki Kunzut (Ballıkaya) Kalesi ile ilgili olmalıdır. SN
  Sulakyurt köy - Ardahan_M - Ardahan
R1889 📖 Nikolayevka [ Rus "Nikola yeri" ]
1595t 📖 Sarzab / Sarzeb
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Karapapak/Kürd (Molokan) yerleşimi
■ Eski adı Yukarı Sarzep iken Rus yönetimi döneminde Rus çarı II. Nikolay (h 1894-1917) onuruna Nikolayevka adı verildi. Köyde bir İsviçreli girişimcinin kurduğu Kars yöresinin ilk gravyer peyniri fabrikasından ötürü Zavod (`fabrika`) adı da kullanıldı. SN
■ Köyde Karapapak, Terekeme ve Kürtler yaşamaktadır. Burada yaşayan Kürtler Redkan aşiretindendir. Qazi
  Ağzıpek köy - Ardahan_M - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 B. Cincirob [ Gürc "ısırgan mahallesi" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
  Güzçimeni köy - Ardahan_M - Ardahan
1595t 📖 Kirman
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
  Sugöze köy - Ardahan_M - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 K. Cincirop [ Gürc cincirob "ısırganotu köyü" ]
  Meşedibi köy - Ardahan_m (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1928 📖 Moryofka [ Rus Marievka "Meryemli" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Rus yönetimi esnasında (1878-1918) iskân edilen Rus köylerindendir. SN
  Gürçayır köy - Ardahan_M - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Sabkara [ Gürc ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
  Alagöz köy - Ardahan_M - Ardahan
1854h 📖 Alagöz
■ Rus yönetimi zamanında küçük bir Alman yerleşimi iken daha sonra Gürcistan göçmeni Müslümanlar yerleşti. SN
  Yaylacık köy - Ardahan_M - Ardahan
1928 📖 Yaylacık
Karapapak yerleşimi
  Kocaköy köy - Ardahan_M - Ardahan
1928 📖 Kocaköy
Kürd yerleşimi
  Ortageçit köy - Ardahan_M - Ardahan
1595t 📖 Sazara
  Tepesuyu köy - Ardahan_M - Ardahan
R1889 📖 Gürcübey
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Kartalpınar köy - Ardahan_M - Ardahan
1928 📖 Fahril
R1889 📖 Faxrel [ Gürc kvaxvreli ქვახვრელი "deliktaş" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
  Büyüksütlüce köy - Ardahan_M - Ardahan
1928 📖 B. Xarziyan
Karapapak yerleşimi
  Küçüksütlüce köy - Ardahan_M - Ardahan
1928 📖 K. Xarzîyan [ Kürd "yeğenler" ]
Kürd (Gelturi) yerleşimi
  Çamlıçatak köy - Ardahan_M - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Gölebert [ Erm goğapert "Göle kalesi" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Rum yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürd yerleşimi
■ Gürcüce: Gulaberti (გულაბერთი). GEO
  Balıkçılar köy - Ardahan_M - Ardahan
1595t 📖 Duduna
■ 20. yy başında Türk/Karapapak yerleşimi.
  Taşlıdere köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
1928 📖 Bangiz
R1889 📖 Pankis
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Hülya Avşar'ın baba tarafından köyüdür. metonio
  Ölçek köy - Ardahan_M - Ardahan
R1889 📖 Olçak
■ 20. yy başında Türk/Kürd yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ İlk Rus kaydında 6 hane Kürt ve 33 hane Türk gösterilmektedir. metonio
  Çobanlı köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Gelik / Kelik
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Gölgeli köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
1928 📖 Korgeli
R1889 📖 Gelgeli
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Tazeköy köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
K 📖 Berebeg
1968 📖 Tazeköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kuşuçmaz köy - Ardahan_M - Ardahan
1910h 📖 Ğapal
R1889 1928 📖 📖 Xopal
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Beşiktaş köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Mıcıç
R1889 1928 📖 📖 Mucuc
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Avşar) yerleşimi
■ Gürcüce, Mujuji (მუჟუჟი) domuz ayağı demektir. meriç
  Altaş köy - Ardahan_M - Ardahan
E1902 📖 Hur
1595t 📖 Ur [ Gürc uro (ურო) "bir tür çalı" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
  Köprücük köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
K 📖 Xeskar
1928 📖 Xeviskar [ Gürc xeviskari "dere kapısı" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Hasköy köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
R1889 📖 Xasköy
1928 📖 Xoçevan (idari bölge)
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 21 köyden oluşan Hoçuvan/Hoçevan bölgesinin merkez köyüdür. SN
■ Ardahan ili Merkez ilçesinde iki adet Hasköy bulunmaktadır. Biri şu anda haritada işaretli olan Kürt yerleşimi, diğeri ise Artvin sınırındaki Ahıska Türkü yerleşimidir. metonio
  Samanbeyli köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
1928 📖 Siğirpet
R1889 📖 Sixirpet [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Çalabaş köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
1928 📖 Çilebaş
R1889 📖 Çalabaş
Kürd yerleşimi
  Otbiçen köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Kımılı
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Ğimi (ღიმი) Gürcüce bir ot adıdır. meriç
  Dağcı köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
1928 📖 Dikoş
R1889 📖 Tikoş
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Aşağıkurtoğlu köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 B. Kürdoğlu
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Yukarıkurtoğlu köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 K. Kürdoğlu
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Hacıali köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
R1889 📖 Hacıali
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Avşar) yerleşimi
  Nebioğlu köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
R1889 📖 Nebioğlu
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Çağlayık köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
R1889 📖 Amardel
1595t 📖 Erdamal
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Lehimli köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
1928 📖 Lehimli
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Ömerağa köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
1910h 📖 Ömeroğlu
R1889 📖 Ömerağa
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Bayramoğlu köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
K 📖 Kora
1928 📖 Bayramoğlu
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Binbaşar köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
1928 📖 Murikan / Morkan [ Kürd "karıncalı" ]
R1889 📖 Morxan
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Avşar/Pirabadilli) yerleşimi
■ İlk Rus kaydında 15 hane Kürt ve 1 hane Türk bulunmaktadır. metonio
■ 1784 tarihli evrakta Yerli Pirabadilli Cemaatleri notu düşülmüş. Sözlü kültürü dogrulatarak 1835 nüfus sayımına göre Köyün kurucuları olan 3 aile belirlendi. Reşo, Aslan ve Hedo aileleri.. Köyün eski adı Murkan. Yerli halk Pirebadi aşiretinin Diyarbakır orijinli olduğunu ifade ediyor. onur özer
  Tunçoluk köy - Ardahan_M (Hasköy bucağı) - Ardahan
1595t 📖 Panik [ Erm pağnik "ılıca" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Avşar/Redkan) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km