Arapgir'de 57 yerleşim bulundu.
sırala 
  Tarhan mah - Arapgir - Malatya
1643ava, 1928k: Decde aş.
  Taşdibek mah - Arapgir - Malatya
1643ava, 1928k: Decde yk.
Alevi yerleşimi
  Yıldızlar mah - Arapgir - Malatya
Eski adı: Zompa
  Sugeçti mah - Arapgir - Malatya
1643ava, 1928k: Arxud [ Erm ]
  Kalınharman mah Sugeçti - Arapgir - Malatya
1895: Kalınharman
  Yeşilyayla mah - Arapgir - Malatya
1968k: Kızılca
Alevi yerleşimi
  Eynir mah - Arapgir - Malatya
1928k: Eğnir [ Erm agner "pınarlar" ]
1895: Egnir/Eknir
Alevi yerleşimi
  Çiğnir mah - Arapgir - Malatya
1643ava, 1928k: Çignir/Çiknir
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Harbuzik mah Çiğnir - Arapgir - Malatya
1643ava, 1928k: Xarbuzik/Xarpuzik
  Çakırsu mah - Arapgir (Taşdelen bucağı) - Malatya
1643ava, 1928k: Amran
OYu: Ámara
■ Aslı belki Ermenice Amrapert `sağlamkale`. Yunan kaynaklarında Amara adıyla anılan hisar 843/44 yılında Pavlikçi mezhebi önderi Karbeas tarafından tahkim edildi. 871'de Bizans imp. I. Basil tarafından tahrip edilen 'Abara' aynı yer olmalıdır. SN
  Meşeli mah - Arapgir (Taşdelen bucağı) - Malatya
1968k: Tocolar [ Tr "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Boğazlı mah - Arapgir - Malatya
E1878: Sağmıga [ Erm "yavrucuk" ]
1643ava, 1928k: Semegi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Sargızı mah Boğazlı - Arapgir - Malatya
1928k: Sargızi [ Erm sarkisi "Sarkis'in (öz.) köyü" ]
  Konducak mah - Arapgir (Taşdelen bucağı) - Malatya
1928k: Satiki/Satikli [ Kürd satik/satiyan "aş." ]
  Bedre mah Boğazlı - Arapgir - Malatya
1928k: Bedre [ Erm bedrosi "Bedros'un (öz.) köyü" ]
  Gözeli mah - Arapgir - Malatya
1928k: Mişelli
Alevi yerleşimi
  Aktaş mah - Arapgir - Malatya
1643ava, 1928k: Gocu/Göci
  Yazılı mah - Arapgir (Taşdelen bucağı) - Malatya
1928k: Saldek
1643ava: Salordek
Alevi yerleşimi
  Günyüzü mah - Arapgir - Malatya
1928k: Gebük/Kebik [ Erm gabig "bağca, küçükbağ" ]
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Palanga mah Günyüzü - Arapgir - Malatya
1928k: Palanga
  Arapgir ilçe - Arapgir - Malatya
1968k: Arapkir
■ Kasabanın 1020 civarında Bizans tarafından buraya iskân edilen Van'ın Ermeni hükümdarı Tavit Senekerim zamanında kurulmuş olması güçlü olasılıktır. Ancak Erm Arapkir `Arapça yazı` yorumu kuşkuludur. Belki Erm Arapgerd `Araphisar`. ■ 2000'den sonra adının resmi yazımı Arapgir olarak düzeltildi. SN
  Kayakesen mah - Arapgir - Malatya
E1902: Ampırga/Ambırga [ Erm amprig/amprga "ambarcık" ]
1643ava, 1928k: Ambarga
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 500 kadar Ermeni nüfusu ve Surp Nşan kilisesi vardı. SN
  Dişterik mah Aktaş - Arapgir - Malatya
1928k: Dişterik
  Taşdelen mah - Arapgir (Taşdelen bucağı) - Malatya
1895, 1928k: Mutmur
Alevi yerleşimi
  Levenge mah Kaynak - Arapgir - Malatya
1643ava: Levenge
  Budak mah - Arapgir - Malatya
1643ava, 1928k: PağnikiEvrenbeğ [ Erm pağnik բաղնիք "ılıca" ]
  Yaylacık mah - Arapgir - Malatya
E1878: Şepik
1643ava: Şebük
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Rutik mah Kayakesen - Arapgir - Malatya
1928k: Rotik/Rutik
  Düzce mah - Arapgir - Malatya
1946k: Pağnikkundu
1928k: PağnikGundî | K. Pağnik [ Kürd pağnikê gundî "köylü hamamı" ]
1643ava: Pağnik aş. [ Erm pağnik բաղնիք "ılıca" ]
  Ulaçlı mah - Arapgir (Taşdelen bucağı) - Malatya
1893d: Dirgen
1643ava, 1928k: Daregan [ Erm "çavdar" ]
Alevi yerleşimi
■ © 17.06.1893 Arabgir kazasına bağlı Dirgen köyünden Gedeleoğlu Şakir Ağa ile Koçalioğulları arasında bir rehin maddesinden dolayı cereyan edip ... deyar heyran
  Deregezen mah - Arapgir (Taşdelen bucağı) - Malatya
Kr: Buban [ Kürd "gelincikler" ]
1928k: Deregezen
Kürd (Atmalı) yerleşimi
■ Dırêjan aşireti de var. Mar(d)astan
  Onar mah - Arapgir - Malatya
1643ava: Onar
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Şerek mah Gebeli - Arapgir - Malatya
1928k: Şerek
  Koruköy mah - Arapgir - Malatya
1643ava, 1928k: Tepte
  Ballıca mah Sinikli - Arapgir - Malatya
  Selamlı mah - Arapgir - Malatya
1643ava: Selamlı
  Yoluklu mah Sinikli - Arapgir - Malatya
1928k: Yoluklu
  Çimen mah - Arapgir - Malatya
1946k: Çümen
1643ava: Çimen
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Haraç mah Pirali - Arapgir - Malatya
1895: Haraç
■ Köy adı eski kayıtlarda ha harfiyle yazıldığı için, `vergi, fidye` anlamındaki haraç sözkonusu olamaz. SN
  Ormansırtı mah - Arapgir - Malatya
1643ava, 1928k: Cücügân [ Kürd çûçikan "cüceler" ]
Türkmen yerleşimi
  Çaybaşı mah - Arapgir - Malatya
1946k: Peküsü
Alevi yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km