haritada ara :   km  
Arapgir'de 58 yerleşim bulundu.
sırala 
Sugeçti mah - Arapgir - Malatya
1916h 📖: Arxut
1643a 📖: Arxud [ Erm ]
Alevi yerleşimi
Tarhan mah - Arapgir - Malatya
1916h 📖: Dejde Süfla
1643a 📖: Decde aş. [ Erm ]
Alevi yerleşimi
Taşdibek mah - Arapgir - Malatya
1916h 📖: Dejde Ulya
1643a 📖: Decde yk. [ Erm ]
Alevi yerleşimi
Yıldızlar mah - Arapgir - Malatya
Eski adı: Zompa
Alevi yerleşimi
Şağıluşağı mah - Arapgir - Malatya
1928 📖: Şağıluşağı
1916h 📖: Şaluşağı
Alevi yerleşimi
Kalınharman mah Sugeçti - Arapgir - Malatya
1916h 📖: Alolar
Alevi yerleşimi
Yeşilyayla mah - Arapgir - Malatya
1968 📖: Kızılca
Alevi yerleşimi
Suceyin mah - Arapgir - Malatya
1895 📖: Suceyin
Alevi yerleşimi
Eynir mah - Arapgir - Malatya
1928 📖: Eğnir / Eknir [ Erm agner "pınarlar" ]
Alevi yerleşimi
Çiğnir mah - Arapgir - Malatya
1643a 📖: Çignir / Çiknir
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Harbuzik mah Çiğnir - Arapgir - Malatya
1643a 📖: Xarbuzik / Xarpuzik
Meşeli mah - Arapgir (Taşdelen bucağı) - Malatya
1968 📖: Tocolar [ Tr "aş." ]
1916h 📖: -
Kürt-Sünni yerleşimi
Bedre mah Boğazlı - Arapgir - Malatya
1928 📖: Bedre
Boğazlı mah - Arapgir - Malatya
E1878 📖: Sağmıga [ Erm "yavrucuk" ]
1643a 📖: Semegi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Haritacı Mardiros Sarkis Balayan, 1 Mart 1891’de Sağmıga köyünde doğdu.1 Şubat 1913’te, haritaların çiziminden ve posta pullarının tasarımından sorumlu bir devlet kurumu olan Giza’daki Mısır Harita Dairesinde (Survey Department of Egypt at Giza) teknik ressam olarak çalıştı. 24 Ekim 1957’de Kahire de vefat etti. IraTzourou
Çakırsu mah - Arapgir (Taşdelen bucağı) - Malatya
1643a 1916h 📖Amran / Amiran
Y961 📖: Ámara / Ábara
Alevi yerleşimi
■ Aslı belki Ermenice Amrapert `sağlamkale`. Yunan kaynaklarında Amara adıyla anılan hisar 843/44 yılında Pavlikçi mezhebi önderi Karbeas tarafından tahkim edildi. 871'de Bizans imp. I. Basil tarafından tahrip edilen 'Abara' aynı yer olmalıdır. SN
Sargızı mah Boğazlı - Arapgir - Malatya
1928 📖: Sarğızı [ Erm sarkisi "Sarkis'in (öz.) köyü" ]
1916h 📖: Sarıkız
Alevi yerleşimi
Konducak mah - Arapgir (Taşdelen bucağı) - Malatya
1916h 1928 📖Sadıklı / Satikli [ Kr "aş." ]
Bostancık mah - Arapgir (Taşdelen bucağı) - Malatya
1643a 📖: Bostancık
Alevi yerleşimi
Gözeli mah - Arapgir - Malatya
1916h 📖: Mişelli
Alevi yerleşimi
Aktaş mah - Arapgir - Malatya
1643a 1916h 📖Göci
Alevi yerleşimi
Palanga mah Günyüzü - Arapgir - Malatya
1928 📖: Palanga
Alevi yerleşimi
Yazılı mah - Arapgir (Taşdelen bucağı) - Malatya
1916h 📖: Saldek
1643a 📖: Salordek
Alevi yerleşimi
Levenge mah Kaynak - Arapgir - Malatya
1643a 1916h 📖Levenge
Alevi yerleşimi
Paçalı mah - Arapgir (Taşdelen bucağı) - Malatya
1643a 📖: Paçalı
Alevi yerleşimi
Alıçlı mah - Arapgir (Taşdelen bucağı) - Malatya
1916h 📖: Hasdek
Alevi-Türk yerleşimi
Günyüzü mah - Arapgir - Malatya
1928 📖: Gebük / Kebik [ Erm gabig "bağca, küçükbağ" ]
Alevi-Türk yerleşimi
Arapgir ilçe - Arapgir - Malatya
1968 📖: Arapkir
1282 📖: Arapkir / Arapgir (başka yer)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Asıl Arapgir buraya 6 km uzakta olan Eski Arapgir kasabasıdır. 11. yy'da Bizans egemenliği altında Van göçmeni Ermenilerle iskan edildi. 18. yy sonunda kasaba şimdiki yerine taşındı. Adının anlamı muğlaktır. 2000'den sonra resmi yazımda Arapgir olarak düzeltildi. SN
Kayakesen mah - Arapgir - Malatya
E1902 📖: Ampırga / Ambırga [ Erm amprig/amprga "ambarcık" ]
1643a 📖: Ambarga
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ 19. yy sonunda 500 kadar Ermeni nüfusu ve Surp Nşan kilisesi vardı. SN
Dişterik mah Aktaş - Arapgir - Malatya
1916h 📖: Dişdirik
Alevi yerleşimi
Taşdelen mah - Arapgir (Taşdelen bucağı) - Malatya
1916h 📖: Mutmur
Alevi yerleşimi
Deregezen mah - Arapgir (Taşdelen bucağı) - Malatya
K 📖: Buban [ Kr "Ebubekirler?" ]
1928 📖: Deregezen
Kürt-Sünni (Atman) yerleşimi
Budak mah - Arapgir - Malatya
1946 📖: Pağnikveranbeği
1643a 📖: Pağnik-i Evrenbeğ [ Erm pağnik բաղնիք "ılıca" ]
Yaylacık mah - Arapgir - Malatya
1916h 📖: Şepik
1643a 📖: Şebük
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Eskiarapgir mah - Arapgir (Taşdelen bucağı) - Malatya
1643a 1916h 📖Eski Arapgir
Y400~ Y400~Daskoúza? [ AnaD ]
1968 📖: Karaca (mah)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Roma imp. dönemine ait kaynaklarda Auriana alayının karargahı olarak anılan Daskuza hisarı olması muhtemeldir. Bizans-Arap savaşlarında bir süre terk edildikten sonra 11. yy'da Ermeni muhacirler tarafından Arapkir adıyla canlandırıldı. 1790 dolayında şehir bugünkü yerine taşındı. Arapça, Rumca veya Ermenice makul bir anlamı olmayan +kir ekinin kaynağı anlaşılamamıştır. Erm «kir» գիր `harf` anlamsızdır. SN
Rutik mah Kayakesen - Arapgir - Malatya
1916h 📖: Orotik
Düzce mah - Arapgir - Malatya
1946 📖: Pağnikkundu
1928 📖: Pağnik Gundî | Kç. Pağnik [ Kr pağnikê gundî "köy hamamı" ]
1643a 📖: Pağnik aş. [ Erm pağnik բաղնիք "ılıca" ]
Ulaçlı mah - Arapgir (Taşdelen bucağı) - Malatya
1893z 1916h 📖Dirgen / Daregin
1643a 📖: Daregan [ Erm "çavdar" ]
Alevi yerleşimi
■ © 17.06.1893 Arabgir kazasına bağlı Dirgen köyünden Gedeleoğlu Şakir Ağa ile Koçalioğulları arasında bir rehin maddesinden dolayı cereyan edip ... deyar heyran
Onar mah - Arapgir - Malatya
1643a 📖: Onar
Alevi-Türk yerleşimi
■ 13. yy'a ait olduğu iddia edilen ahşap cemevi bulunur. SN
■ Anadolu'da bilinen en eski Cem evi bu köyde bulunmaktadır 1224 tarihlidir ve herhangi bir binadan devşirme değildir. Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat döneminde (1221-1237) Sultan Keykubat'tan alınan Zaviyesi yerleşim birimi belgesi çerçevesinde Türkmen şeylerinden Hasan Onar tarafından Onar köyüne inşa edilmiştir. Utku Oziz
Şerek mah Gebeli - Arapgir - Malatya
1928 📖: Şerek
Haraç mah Pirali - Arapgir - Malatya
1916h 📖: Xaraç Karakolu
Koruköy mah - Arapgir - Malatya
1643a 1916h 📖Tebte / Tepte
Ballıca mah Sinikli - Arapgir - Malatya
1916h 📖: Ballıca
Selamlı mah - Arapgir - Malatya
1643a 📖: Selamlı
Yoluklu mah Sinikli - Arapgir - Malatya
1916h 📖: Yoluklu
Mehmetuşağı mah Pirali - Arapgir - Malatya
1928 📖: Mehmetuşağı
Çimen mah - Arapgir - Malatya
1643a 📖: Çimen
Alevi-Türk yerleşimi
Ormansırtı mah - Arapgir - Malatya
1643a 📖: Cücügân [ Kr çûçikan "cüceler" ]
Türkmen yerleşimi
Çaybaşı mah - Arapgir - Malatya
1916h 📖: Peküsi [ Erm ]
Alevi yerleşimi
İn mz - Arapgir - Malatya
E1902 📖: Dzak [ Erm "in" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.