haritada ara :   km  
Araban'da 46 yerleşim bulundu.
sırala 
Muratlı mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖 Bediran [ Kr bedêran "yoksullar" ]
Türkmen (Kızık) yerleşimi
Güllüce mah - Araban - Gaziantep
1928 📖 Tilbizek
1917h 📖 Terbizek [ Erm tarbısag "saraycık?" ]
Sünni Türk yerleşimi
Çevreli mz - Araban - Gaziantep
Kürt (Sünni) (Binam) yerleşimi
■ Binam aşireti Rışvanların bir şubesidir. Dilôk
Gelinbuğday mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖 Gelinbuğday
Türkmen (Kızık) yerleşimi
Dağdağancık mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖 Dağdağancık
Sünni Türk yerleşimi
Köklüce mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖 Ardıl / Arzıl
Sünni Türk yerleşimi
Gecehöyük mah - Araban - Gaziantep
K 📖 Cecigê
1917h 📖 Cec Höyüğü
Kürt (Sünni) (Rişvan) yerleşimi
■ Rışvan aşiretinin Dökenli oymağına mensuptur. Dilôk
■ Rışvan aşiretinin Dökenli oymağına mensuptur. TÜRKMENOĞLU
Körhacıobası mah - Araban - Gaziantep
Eski adı: Tötken
1917h 📖 Körhacıobası
Kürt (Sünni) (Rişvan) yerleşimi
■ Rışvan aşiretinin Dökenli oymağına mensuptur. Dilôk
■ Rışvan aşiretinin Dökenli oymağına mensuptur. TÜRKMENOĞLU
Hatunobası mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖 -
Kürt (Sünni) (Rişvan) yerleşimi
■ Rışvan aşiretinin Dökenli oymağına mensuptur. Körhaciobasi köyüne bağlı bir mezradır. Dilôk
■ Rışvan aşiretinin Dökenli oymağına mensuptur. TÜRKMENOĞLU
Yolveren mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖 Azazi [ Ar/Tr "Azez (Suriye) kökenli" ]
Sünni Türk yerleşimi
Beydilli mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖 Araban Gediği [ Tr Beydilli "aş." ]
Türkmen (Beğdilli) yerleşimi
■ Köye Bağlı Çakallı Mahallesi Alevî Kürtlerden Oluşmaktadır Dilôk
Çakallı mz - Araban - Gaziantep
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Çakallı aşiretine mensup bir Kürt-Alevi köyüdür. Dilôk
■ Çakallılar aslen Avşar kökenlidir.Kürtleşmişlerdir. TÜRKMENOĞLU
Karacaören mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖 Karacaviran
Sünni Türk yerleşimi
Araban ilçe - Araban - Gaziantep
1917h 📖 Altuntaş
A892 📖 Raˁban (başka yer)
1914hk 📖 Araban (idari bölge)
Kürt (Sünni)/Türkmen yerleşimi
■ İlçeye adını veren eski Raban/Araban kalesi kasabanın güneyindedir. İdari merkez 19. yy'da bugünkü yerine taşındı, 1957'de Araban adıyla ilçe oldu. SN
■ İlçe Nüfusu eşit oranda Türkmen ve Kürtlerden oluşmaktadır. Dilôk
Eskialtıntaş mah - Araban - Gaziantep
1928 📖 Eski Altıntaş
1914hk 📖 Altıntaş Kale
A892 📖 Raˁban
Kürt (Sünni) (Rişvan) yerleşimi
■ Araban ilçesine adını veren eski Raban/Araban Kalesi burasıdır. 958'de Bizans imp. Ioannes Tzimiskes bu yerde Halep emiri Seyfüddevle'ye karşı zafer kazanarak Suriye'yi Araplardan geri aldı. 1182 yılında Selahaddin Eyyubi'nin Halep seferinde uğradığı yerlerden biridir. Osmanlı döneminde önce Rumkale ve bilahare Nizip'e bağlı Altıntaş nahiyesinin merkezi idi. SN
■ Eski adı: Böçkenli Rışvan aşiretinin Peçikan oymağına mensuptur. Dilôk
Emirhaydar mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖 Emirek
Sünni Türk yerleşimi
Ziyaret mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖 Seyyid Vakkas
Sünni Türk yerleşimi
Esentepe mah - Araban - Gaziantep
Eski adı: Nugucik
Kürt (Sünni) (Rişvan) yerleşimi
■ Rışvan aşiretinin Dökenli oymağına mensuptur. Dilôk
■ Rışvan aşiretinin Dökenli oymağına mensuptur. TÜRKMENOĞLU
Sarıkaya mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖 Sarıkaya
Sünni Türk yerleşimi
Yenialtıntaş mah - Araban - Gaziantep
Türkmen yerleşimi
Fakılı mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖 Fakılı
Kürt (Sünni) (Rişvan) yerleşimi
■ Eski Adı: Muşatobası Köyün çoğunluğu Van ve Ağrı muhacirlerdir Bruki aşiretine mensuplardır. Ayrıca Hevedi mensubu Kürtlerde azınlık olarak bulunmaktadır. Dilôk
■ Bruki aşiretine mensuptur. Çoğunluk Van-Ağrı muhacirleridir. Bedevî
■ Kürt (Sünni)(Bruki) yerleşimi Memo
Yaylacık mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖 Yaylacık
Sünni Türk yerleşimi
Yufkalı mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖 Lolan aş. + yk. [ Kr lolan "aş." ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Aşağı ve Yukarı mahallesi vardır. SN
Gökçepayam mah - Araban - Gaziantep
1946 📖 Araban Bademce
1917h 📖 Payamca [ Tr "bademcik" ]
Sünni Türk yerleşimi
Doğan mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖 Xışrim
Kürt (Sünni) (Rişvan) yerleşimi
■ Karakeçili köyüdür. Çevre Kürt köyleri etkisiyle Kürtçe de konuşmaktadırlar. Köylülerin büyük bir kısmı Türk kökenli olduklarını vurgulamaktadır. metonio
■ Xışrım köyü Rışvan aşiretinin Torun oymağına mensup bir Kürt köyüdür. Dilôk
Akkoç mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖 Mandollu [ Kr/Tr "aş." ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Mandollu aşireti Rişvanların bir şubesidir. SN
■ Mandollular(Mendubali) Rişvan aşiretinin Türkmen kökenli kollarından biridir.17.yüzyılda Halep kazasında eşkiyalıklarıyla ünlüydüler. TÜRKMENOĞLU
Karavaiz mah - Araban - Gaziantep
K 📖 Qaraz
1917h 📖 Karavaız
Kürt (Sünni) (Rişvan) yerleşimi
■ Aşağı ve Yukarı mahallesi vardır. SN
■ Rışvan aşiretinin Dökenli oymağına mensuptur. Eski Adı: Kendirli Dilôk
■ Rışvan aşiretinin Dökenli oymağına mensuptur. TÜRKMENOĞLU
Taşdeğirmen mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖 Harari [ Ar "ipekçi" ]
Kürt (Sünni) (Rişvan) yerleşimi
■ Çoğunluğunu Sinikan/Sinka aşiretine mensup Kürtler oluşturur. Dilôk
■ Sinikan aşiretine mensup Kürtlerden oluşur. Bedevî
■ Kürt (Sünni)(Sinikan) yerleşimi Memo
Gözey mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖 Gözey
Kürt (Sünni) (Rişvan) yerleşimi
■ Köy halkı Sinka aşiretine mensuptur. Dilôk
■ Sinikan aşiretine mensup Kürtlerden oluşur. Bedevî
■ Kürt (Sünni)(Sinikan) yerleşimi Memo
Küçüklü mah - Araban - Gaziantep
K 📖 Guçulke [ Tr ]
1917h 📖 Küçüklü
Kürt (Sünni) (Rişvan) yerleşimi
■ Çoğunluğunu Sinikan/Sinka aşiretine mensup Kürtler oluşturur. Dilôk
■ Sinikan aşiretine mensup Kürtlerden oluşur. Bedevî
■ Kürt (Sünni)(Sinikan) yerleşimi Memo
Sarıtepe mah - Araban - Gaziantep
1946 📖 Kolletik
1917h 📖 Kolitik [ Kr kilotik "yuvarlak" ]
■ Köy halkı Sinka aşiretine mensup Sünni Kürtlerden oluşur. Köyde Alevî yoktur. Dilôk
■ Sinikan aşiretine mensup Sünni Kürtlerden oluşur Bedevî
■ Kürt (Sünni)(Sinikan) yerleşimi Memo
Karababa mah - Araban - Gaziantep
K 📖 Karababo
1917h 📖 Karababa
Hasanoğlu mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖 Hasanoğlu
Alevi (Türk) (Çepni) yerleşimi
■ Roma dönemine ait anıt mezar vardır. SN
Başpınar mah - Araban - Gaziantep
1914hk 📖 Başpınar
Altınpınar mah - Araban - Gaziantep
Eski adı: Kızboğan
Alevi (Türk) (Çepni) yerleşimi
■ Hasanoğlu ile birlikte Araban ilçesine bağlı iki Çepni Alevi köyünden biridir. Geri kalan köyler (Karababa ve Başpınar) Kürt-Alevidir. metonio
Tepebaşı mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖 Çepni [ Tr "aş." ]
Alevi (Türk) (Çepni) yerleşimi
Elif mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖 Elif Köşk
1914hk 📖 Elif Harabesi
Kürt (Sünni)/Türkmen yerleşimi
■ Roma dönemine ait görkemli anıt mezarı köy içindedir. Ayrıca köyün güney dışında ziyaret bulunur. SN
■ Köy halkının çoğunluğu Türkmendir azınlık olarak Kürtlerde mevcuttur. Dilôk
■ Türkmen köyüdür birkaç aile Kürttür. Bedevî
■ Türkmen yerleşimi Memo
Gümüşpınar mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖 Gümüşpınar
1914hk 📖 Xarabraşik [ Kr "karacaören" ]
Beşkardeşler mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖 Asmaca
■ Hisar köyüne bağlı mezradır. Sünni Türkmen köyüdür. Dilôk
■ Sünni Türkmen köyüdür. Bedevî
■ Sünni Türkmen yerleşimidir Memo
Hisar mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖 Hisar
Sünni Türk yerleşimi
Akbudak mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖 Süpürgüç [ Erm surp prgiç "aziz halaskâr =İsa" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Bruki) yerleşimi
■ Köyde Bruki Şıkaki Zivikan aşiretine mensup Kürtler bulunmaktadır Dilôk
Tarlabaşı mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖 Rumevlek
Kürt (Sünni) (Bruki) yerleşimi
■ Eski Adı: Kotal Dilôk
Nurettin mah - Araban - Gaziantep
hl 📖 Lordin
1917h 📖 Nureddin
Kürt (Sünni) (Bruki) yerleşimi
Çiftekoz mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖 Çiftekoz
Eski adı: Ding [ Erm dnig "yurtçuk" ]
Kürt (Sünni) (Bruki) yerleşimi
■ Brûki âşireti Vân Gürpınar dolaylarından gelmiştir. Dilôk
Erenbağı mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖 Şeyxdavud [ Kr/Tr "öz." ]
Kürt (Sünni) (Bruki) yerleşimi
Fıstıklıdağ mah - Araban - Gaziantep
hl 📖 Zag
1928 📖 Zekteriş
1914hk 📖 Zekteric
Kürt (Sünni) (Şıkaki) yerleşimi
■ Köyde Bruki Şıkaki ve Şeyhanlı Kürtleri bulunmaktadır. Dilôk


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.