haritada ara :   km  
Araban'da 47 yerleşim bulundu.
sırala 
Muratlı mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Bediran [ Kr bedêran "yoksullar" ]
Türkmen (Kızık) yerleşimi
Güllüce mah - Araban - Gaziantep
1928 📖: Tilbizek
1917h 📖: Terbizek [ Erm tarbısag "saraycık?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
Çevreli mz - Araban - Gaziantep
Kürt-Sünni (Rişvan-Binam) yerleşimi
■ Binam aşireti Rışvanların bir şubesidir.
Gelinbuğday mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Gelinbuğday
Türkmen (Kızık) yerleşimi
Dağdağancık mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Dağdağancık
Türkmen yerleşimi
Köklüce mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Ardıl / Arzıl
Türkmen yerleşimi
Gecehöyük mah - Araban - Gaziantep
K 📖: Cecigê
1917h 📖: Cec Höyüğü
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
Körhacıobası mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Körhacıobası
Eski adı: Tötken
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
Hatunobası mah - Araban - Gaziantep
K 📖: Xatunê
1917h 📖: -
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
Yolveren mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Azazi [ Ar/Tr "Azez (Suriye) kökenli" ]
Türkmen yerleşimi
■ Eski adı: Azez
Beydilli mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Araban Gediği [ Tr Beydilli "aş." ]
Türkmen (Beğdilli) yerleşimi
■ Çakallı mezrası Alevi Kürtlerden oluşmaktadır
Çakallı mz - Araban - Gaziantep
Alevi-Kürt/Zaza (Çakallı) yerleşimi
■ Çakallılar aslen Avşar kökenlidir. Kürtleşmişlerdir. TÜRKMENOĞLU
Karacaören mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Karacaviran
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
Araban ilçe - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Altuntaş
A892 📖: Raˁban (başka yer)
1914hk 📖: Araban (idari bölge)
Kürt-Sünni/Türkmen yerleşimi
■ İlçeye adını veren eski Raban/Araban kalesi kasabanın güneyindedir. İdari merkez 19. yy'da bugünkü yerine taşındı, 1957'de Araban adıyla ilçe oldu. SN
■ İlçe nüfusu eşit oranlarda Türk ve Kürt nüfustan oluşmaktadır.
Eskialtıntaş mah - Araban - Gaziantep
1928 📖: Eski Altıntaş
1914hk 📖: Altıntaş Kale
A892 📖: Raˁban
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Araban ilçesine adını veren eski Raban/Araban Kalesi burasıdır. 958'de Bizans imp. Ioannes Tzimiskes bu yerde Halep emiri Seyfüddevle'ye karşı zafer kazanarak Suriye'yi Araplardan geri aldı. 1182 yılında Selahaddin Eyyubi'nin Halep seferinde uğradığı yerlerden biridir. Osmanlı döneminde önce Rumkale ve bilahare Nizip'e bağlı Altıntaş nahiyesinin merkezi idi. SN
■ Eski adı: Böçkenli
Emirhaydar mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Emirek
Türkmen yerleşimi
Ziyaret mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Seyyid Vakkas
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Seyyid Vakkas ziyareti bulunmaktadır
Esentepe mah - Araban - Gaziantep
Eski adı: Nugucik
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Rışvan aşiretinin Dökenli oymağına mensuptur. TÜRKMENOĞLU
■ Eski adı: Nugcik
Sarıkaya mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Sarıkaya
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
Yenialtıntaş mah - Araban - Gaziantep
Eski adı: Kerpiç
Türkmen yerleşimi
Fakılı mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Fakılı
Eski adı: Muşatobası
Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ Van ve Ağrı muhacirlerinin köyüdür azınlık olarak Hevedi ve Rışvan Kürtleride mevcuttur.
Yaylacık mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Yaylacık
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
Yufkalı mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Lolan aş. + yk. [ Kr lolan "aş." ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza (Lolan) yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Aşağı ve Yukarı mahallesi vardır. SN
Gökçepayam mah - Araban - Gaziantep
1946 📖: Araban Bademce
1917h 📖: Payamca [ Tr "bademcik" ]
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
Doğan mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Xışrim
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Karakeçili köyüdür. Çevre Kürt köyleri etkisiyle Kürtçe de konuşmaktadırlar. Köylülerin büyük bir kısmı Türk kökenli olduklarını vurgulamaktadır. metonio
■ Burası Rışvan aşiretine mensup Kürtlerden oluşur köy halkının ana dili Kürtçedir
Aşağıkaravaiz mah - Araban - Gaziantep
Eski adı: Kendirli
Kürt-Sünni (Rışvan) yerleşimi
Akkoç mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Mandollu [ Kr/Tr "aş." ]
Kürt-Sünni (Mandollu) yerleşimi
■ Mandollu aşireti Rişvanların bir şubesidir. SN
■ Mandollular(Mendubali) Rişvan aşiretinin Türkmen kökenli kollarından biridir.17.yüzyılda Halep kazasında eşkiyalıklarıyla ünlüydüler. TÜRKMENOĞLU
Karavaiz mah - Araban - Gaziantep
K 📖: Qaraz
1917h 📖: Karavaız
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Aşağı ve Yukarı mahallesi vardır. SN
■ Çoğunlukla Rışvan azınlık olarak Bruki ve Hevedi Kürtlerinden oluşur.
Taşdeğirmen mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Harari [ Ar "ipekçi" ]
Kürt-Sünni (Sinikan) yerleşimi
Gözey mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Gözey
Kürt-Sünni (Sinikan) yerleşimi
Küçüklü mah - Araban - Gaziantep
K 📖: Guçulke [ Tr ]
1917h 📖: Küçüklü
Kürt-Sünni (Sinikan) yerleşimi
Sarıtepe mah - Araban - Gaziantep
1946 📖: Kolletik
1917h 📖: Kolitik [ Kr kilotik "yuvarlak" ]
Kürt-Sünni (Sinikan) yerleşimi
Karababa mah - Araban - Gaziantep
K 📖: Karababo
1917h 📖: Karababa
Alevi-Kürt/Zaza (Şıkaft) yerleşimi
Hasanoğlu mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Hasanoğlu
Alevi-Türk (Çepni) yerleşimi
■ Roma dönemine ait anıt mezar vardır. SN
Başpınar mah - Araban - Gaziantep
1914hk 📖: Başpınar
Alevi-Kürt/Zaza (Şıkaft) yerleşimi
Altınpınar mah - Araban - Gaziantep
Eski adı: Kızboğan
Alevi-Türk (Çepni) yerleşimi
■ Hasanoğlu ile birlikte Araban ilçesine bağlı iki Çepni Alevi köyünden biridir. Geri kalan köyler (Karababa ve Başpınar) Kürt-Alevidir. metonio
Tepebaşı mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Çepni [ Tr "aş." ]
Alevi-Türk (Çepni) yerleşimi
Elif mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Elif Köşk
1914hk 📖: Elif Harabesi
Kürt-Sünni/Türkmen yerleşimi
■ Roma dönemine ait görkemli anıt mezarı köy içindedir. Ayrıca köyün güney dışında ziyaret bulunur. SN
■ Eski bir Beldedir çoğunlukla Türkmenlerdir azınlık olarak yaşayan Kürtlerde mevcuttur.
Gümüşpınar mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Gümüşpınar
1914hk 📖: Xarabraşik [ Kr "karacaören" ]
Beşkardeşler mz - Araban - Gaziantep
K 📖: Pagir
1917h 📖: Asmaca
Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
Hisar mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Hisar
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
Akbudak mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Süpürgüç [ Erm surp prgiç "aziz halaskâr =İsa" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ Çoğunlukla Bruki azınlık olarak Zivikan ve Şıkaki Kürtlerinden oluşur.
Tarlabaşı mah - Araban - Gaziantep
K 📖: Kotal
1917h 📖: Rumevlek
Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
Nurettin mah - Araban - Gaziantep
hl 📖: Lordin
1917h 📖: Nureddin
Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
Çiftekoz mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Çiftekoz
Eski adı: Ding [ Erm dnig "yurtçuk" ]
Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ Köy halkı Van muhacirleridir
Erenbağı mah - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Şeyxdavud [ Kr/Tr "öz." ]
Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
Fıstıklıdağ mah - Araban - Gaziantep
hl 📖: Zag
1928 📖: Zekteriş
1914hk 📖: Zekteric
Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
■ Çoğunlukla Şıkaki azınlık olarak Bruki ve Şeyhanli Kürtlerinden oluşur.


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.