haritada ara :   km  
Araban'da 46 yerleşim bulundu.
sırala 
Akbudak mahalle - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Süpürgüç [ Ermenice surp prgiç "aziz halaskâr =İsa" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ Çoğunlukla Bruki azınlık olarak Zivikan ve Şıkaki Kürtlerinden oluşur.
■ Koord: 37° 26' 39'' D, 37° 56' 14'' K
Akkoç mahalle - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Mandollu [ Kürtçe/Türkçe Mendub Alili "aş." ]
Türkmen (Rişvan) yerleşimi
■ Mandollu aşireti Rişvanların bir şubesidir. SN
■ Mandollular(Mendubali) Rişvan aşiretinin Türkmen kökenli kollarından biridir. 17.yüzyılda Halep kazasında eşkiyalıklarıyla ünlüydüler. TÜRKMENOĞLU
■ Sünni-Hanefi Türkmen yerleşimidir, köylüler Kürtçe bilmezler. Yakınlarındaki Karavaiz köyü Kürt çoğunluklu. metonio
■ Koord: 37° 28' 29'' D, 37° 48' 0'' K
Altınpınar mahalle - Araban - Gaziantep
hl 📖: Kızboğan
Alevi-Türk (Çepni) yerleşimi
■ Hasanoğlu ile birlikte Araban ilçesine bağlı iki Çepni Alevi köyünden biridir. Geri kalan köyler (Karababa ve Başpınar) Kürt-Alevidir. metonio
■ Koord: 37° 24' 41'' D, 37° 52' 0'' K
Araban ilçe - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Altıntaş
1914hk 📖: Araban (idari bölge)
A892 📖: Raˁban (başka yer)
Kürt-Sünni/Türkmen yerleşimi
■ İlçeye adını veren eski Raban/Araban kalesi kasabanın güneyindedir. İdari merkez olan Altıntaş kasabası 19. yy’da bugünkü yerine taşındı, 1957’de Araban adıyla ilçe oldu. SN
■ İlçe nüfusu eşit oranlarda Türk ve Kürt nüfustan oluşmaktadır.
■ Kasabanın yerel halkı tamamen Türktür. Bugün kasaba merkezinin en fazla dörtte üçü Türk, en az dörtte biri Kürtlerden oluşmakta, taşrada ise Kürtlerin oranı yarıya çıkmaktadır. Eski Ermeni köylerinin olduğu bölgeye Erivan göçmeni Şafi Kürtler yerleşmiştir. metonio
■ Koord: 37° 25' 34'' D, 37° 41' 20'' K
Aşağıkaravaiz mahalle - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Aş. Karavaiz
Eski adı: Kendirli
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Koord: 37° 26' 29'' D, 37° 47' 50'' K
Bağlıca mahalle - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Ballıca
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 37° 28' 23'' D, 37° 43' 40'' K
Başpınar mahalle - Araban - Gaziantep
1914hk 📖: Başpınar
■ Koord: 37° 27' 3'' D, 37° 51' 29'' K
Beşkardeşler mezra (Hisar bağ) - Araban - Gaziantep
1977rg: Pagır [ Kürtçe ]
1917h 📖: Asmaca
Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ Koord: 37° 25' 28'' D, 37° 54' 14'' K
Beydilli mahalle - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Araban Gediği [ Türkçe Beydilli "aş." ]
Türkmen (Beğdili) yerleşimi
■ Çakallı mezrası Alevi Kürtlerden oluşmaktadır
■ Koord: 37° 30' 26'' D, 37° 40' 0'' K
Çakallı mezra (Beydilli bağ) - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Çakallı
■ Mezra halkı Kürt-Alevi olup Avşarlığı veya Türkmenliği kesinlikle reddeder. İdari olarak Beğdili köyüne bağlı oldukları için seçim sonuçları Beğdili köyüne yansımaktadır. metonio
■ Koord: 37° 30' 17'' D, 37° 38' 19'' K
Çiftekoz mahalle - Araban - Gaziantep
hl 📖: Ding [ Ermenice dnig "yurtçuk" ]
1917h 📖: Çiftekoz
Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ Köy halkı Van muhacirleridir
■ Koord: 37° 26' 18'' D, 37° 57' 52'' K
Dağdağancık mahalle - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Dağdağancık
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 37° 23' 39'' D, 37° 35' 39'' K
Doğan mahalle - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Xışrim
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Burası Rışvan aşiretine mensup Kürtlerden oluşur köy halkının ana dili Kürtçedir
■ Komşu köyler her ne kadar Rişvan aşiretine bağlı Kürtlerden oluşsa da bu köyün Rişvan aşiretiyle hiçbir alâkası yoktur. Karakeçili aşiretine mensup olup Sünni-Hanefi Türk olduklarını vurgularlar. Kürt kaynaklarında da Türk olarak gösterilir. metonio
■ Koord: 37° 24' 12'' D, 37° 47' 4'' K
Elif mahalle - Araban - Gaziantep
1914hk 📖: Elif Harabesi
1917h 📖: Elif Köşk
Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Roma dönemine ait görkemli anıt mezarı köy içindedir. Ayrıca köyün güney dışında ziyaret bulunur. SN
■ Eski bir beldedir çoğunlukla Türkmenlerdir azınlık olarak yaşayan Kürtlerde mevcuttur.
■ Hisar köyü ile birlikte Araban ilçesinde Avşarların yaşadığı iki yerleşimden biridir. Bir kaç köyden gelen Kürt nüfus da yerleşmiş olup beldenin onda birini oluşturmaktadır. metonio
■ Koord: 37° 22' 36'' D, 37° 52' 48'' K
Emirhaydar mahalle - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Emirek
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 37° 30' 48'' D, 37° 41' 43'' K
Erenbağı mahalle - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Şeyxdavud [ Kürtçe/Türkçe "öz." ]
Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ Koord: 37° 27' 21'' D, 37° 58' 7'' K
Esentepe mahalle - Araban - Gaziantep
hl 📖: Nugcik
1977rh 📖: Nügürcük
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Rışvan aşiretinin Dökenli oymağına mensuptur. TÜRKMENOĞLU
■ Koord: 37° 24' 2'' D, 37° 42' 42'' K
Eskialtıntaş mahalle - Araban - Gaziantep
1928 📖: Eski Altıntaş
1914hk 📖: Altıntaş Kale
A892 📖: Raˁban
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Araban ilçesine adını veren eski Raban/Araban Kalesi burasıdır. 958’de Bizans imp. Ioannes Tzimiskes bu yerde Halep emiri Seyfüddevle’ye karşı zafer kazanarak Suriye’yi Araplardan geri aldı. 1182 yılında Selahaddin Eyyubi’nin Halep seferinde uğradığı yerlerden biridir. Osmanlı döneminde önce Rumkale ve bilahare Nizip’e bağlı Altıntaş nahiyesinin merkezi idi. SN
■ Eski adı: Böçkenli
■ Koord: 37° 24' 9'' D, 37° 41' 23'' K
Fakılı mahalle - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Muşat + Fakılı
Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ Van ve Ağrı muhacirlerinin köyüdür azınlık olarak Hevedi ve Rışvan Kürtleride mevcuttur.
■ Koord: 37° 24' 22'' D, 37° 44' 40'' K
Fıstıklıdağ mahalle - Araban - Gaziantep
hl 📖: Zag
1914hk 1928 📖 📖: Zekteric/Zekteriş
Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
■ Çoğunlukla Şıkaki azınlık olarak Bruki ve Şeyhanli Kürtlerinden oluşur.
■ Koord: 37° 27' 29'' D, 38° 2' 17'' K
Gecehöyük mahalle - Araban - Gaziantep
K 📖: Cecigê
1917h 📖: Cec Höyüğü
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Koord: 37° 25' 14'' D, 37° 37' 14'' K
Gelinbuğday mahalle - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Gelinbuğday
Türkmen (Kızık) yerleşimi
■ Koord: 37° 24' 17'' D, 37° 34' 49'' K
Gökçepayam mahalle - Araban - Gaziantep
1946 📖: Araban Bademce
1917h 📖: Payamca [ Türkçe "bademcik" ]
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 37° 29' 5'' D, 37° 46' 4'' K
Gözey mahalle - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Gözey
Kürt-Sünni (Sinikan) yerleşimi
■ Koord: 37° 23' 45'' D, 37° 48' 24'' K
Güllüce mahalle - Araban - Gaziantep
1928 📖: Tilbizek
1917h 📖: Terbizek [ Ermenice tarbısag "saraycık?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Koord: 37° 27' 39'' D, 37° 34' 42'' K
Gümüşpınar mahalle - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Gümüşpınar
1914hk 📖: Xarabraşik [ Kürtçe "karacaören" ]
■ Aleviler Malatya/Akçadağ kökenli Kürecik aşiretine, Sünni-Hanefiler ise Rişvan aşiretine mensup olup nüfusları birbirine yakındır. metonio
■ Koord: 37° 26' 40'' D, 37° 53' 26'' K
Hasanoğlu mahalle - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Hasanoğlu
Alevi-Türk (Çepni) yerleşimi
■ Roma dönemine ait anıt mezar vardır. SN
■ Koord: 37° 23' 6'' D, 37° 51' 13'' K
Hatunobası mahalle - Araban - Gaziantep
K 📖: Xatunê
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Koord: 37° 23' 51'' D, 37° 38' 24'' K
Hisar mahalle - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Hisar
Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Elif kasabası ile birlikte Araban ilçesinde Avşarların yaşadığı iki yerleşimden biridir. metonio
■ Koord: 37° 23' 12'' D, 37° 55' 1'' K
Karababa mahalle - Araban - Gaziantep
K 📖: Karababo
1917h 📖: Karababa
■ Koord: 37° 25' 24'' D, 37° 50' 43'' K
Karacaören mahalle - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Karacaviran
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 37° 28' 41'' D, 37° 40' 55'' K
Karavaiz mahalle - Araban - Gaziantep
hl 📖: Qaraz
1917h 📖: Karavaız
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Aşağı ve Yukarı mahallesi vardır. SN
■ Çoğunlukla Rışvan azınlık olarak Bruki ve Hevedi Kürtlerinden oluşur.
■ Bir kaç aile Türk nüfus da bulunuyor, ama ezici çoğunluğu Sünni-Hanefi Kürt. İlçenin doğusundaki köylerden gelen Şafi Kürt aileler de var. metonio
■ Koord: 37° 27' 38'' D, 37° 48' 35'' K
Köklüce mahalle - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Ardıl / Arzıl
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 37° 28' 9'' D, 37° 37' 8'' K
Körhacıobası mahalle - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Körhacıobası
Türkmen (Rişvan) yerleşimi
■ 'Dökenli' veya 'Tötgenli' adı verilen topluluğa mensup oldukları söylenir. Kimilerine göre Kürt, kimilerine göre Türkmen kökenli olup aksi söylendiğinde itidalden uzaklaşırlar. SN
■ Koord: 37° 23' 52'' D, 37° 37' 48'' K
Küçüklü mahalle - Araban - Gaziantep
hl 📖: Guçulke
1917h 📖: Küçüklü [ Türkçe ]
Kürt-Sünni (Sinikan) yerleşimi
■ Koord: 37° 25' 49'' D, 37° 49' 24'' K
Muratlı mahalle - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Bediran [ Kürtçe bedêran "yoksullar" ]
Türkmen (Kızık) yerleşimi
■ Koord: 37° 23' 48'' D, 37° 32' 5'' K
Nurettin mahalle - Araban - Gaziantep
hl 📖: Lordin
1917h 📖: Nureddin
Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ Koord: 37° 27' 12'' D, 37° 57' 12'' K
Sarıkaya mahalle - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Sarıkaya
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 37° 31' 5'' D, 37° 43' 22'' K
Sarıtepe mahalle - Araban - Gaziantep
1946 📖: Kolletik
1917h 📖: Kolitik [ Kürtçe kilotik "yuvarlak" ]
■ Kısmen Kürt-Sünni (Sinikan) yerleşimi
■ Çoğunluğu Sünni-Hanefi Kürt olup Sünni-Hanefi Türk azınlık da bulunmaktadır. Köy muhtarı da Kürttür. Rişvan aşiretinin Sinikan koluna bağlı Kürtler çoğunluktadır. metonio
■ Koord: 37° 23' 35'' D, 37° 50' 12'' K
Tarlabaşı mahalle - Araban - Gaziantep
hl 📖: Kotal
1917h 📖: Rumevlek
Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ Koord: 37° 25' 1'' D, 37° 57' 6'' K
Taşdeğirmen mahalle - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Harari [ Arapça "ipekçi" ]
Kürt-Sünni (Sinikan) yerleşimi
■ Koord: 37° 25' 14'' D, 37° 48' 20'' K
Tepebaşı mahalle - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Çepni [ Türkçe "aş." ]
Alevi-Türk (Çepni) yerleşimi
■ Koord: 37° 25' 48'' D, 37° 52' 40'' K
Yaylacık mahalle - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Yaylacık
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 37° 29' 47'' D, 37° 44' 56'' K
Yolveren mahalle - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Azazi [ Arapça/Türkçe "Azez (Suriye) kökenli" ]
Türkmen yerleşimi
■ Eski adı: Azez
■ Koord: 37° 28' 42'' D, 37° 39' 23'' K
Yufkalı mahalle - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Lolan aş. + yk. [ Kürtçe lolan "aş." ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Aşağı ve Yukarı mahallesi vardır. SN
■ Koord: 37° 27' 6'' D, 37° 45' 2'' K
Ziyaret mahalle - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Seyyid Vakkas
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Seyyid Vakkas ziyareti bulunmaktadır
■ Koord: 37° 28' 35'' D, 37° 42' 0'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.