haritada ara :   km  
Antakya'da 55 yerleşim bulundu.
sırala 
Kisecik mah - Antakya (Hıdırbey bucağı) - Hatay
1940 📖: Kesecik
1526t 📖: Kilisecik
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
Doğan mah - Antakya - Hatay
Arap Alevi yerleşimi
Karlısu mah - Antakya (Hıdırbey bucağı) - Hatay
1960 📖: Kavutçu
1915hb 📖: Karaksiye
1551a 📖: Karakusi
Arap Alevi yerleşimi
Günyazı mah - Antakya (Hıdırbey bucağı) - Hatay
1940 📖: Akıllı
1915hb 📖: Akliye [ Ar ]
Arap Alevi yerleşimi
Gülderen mah - Antakya (Serinyol bucağı) - Hatay
F1935 📖: Gülderen
Arap Alevi yerleşimi
■ Nusayri Arap Alevi yerleşimi
Saraycık mah - Antakya (Hıdırbey bucağı) - Hatay
1551a 📖: Saraycık
Sünni Türk yerleşimi
Ekinci mah - Antakya (Hıdırbey bucağı) - Hatay
1960 📖: Akinci aş.
1940 📖: Aydı aş.
1551a 📖: ˁAydiye [ Ar el-ˁaydiyye "bayramyeri" ]
Arap Alevi yerleşimi
Oğlakören mah - Antakya (Serinyol bucağı) - Hatay
1915hb 📖: Sumberiye
1551a 📖: Sünberi [ Ar ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Kısmen Arap Alevi yerleşimi
Kuzeytepe mah - Antakya (Hıdırbey bucağı) - Hatay
1940 📖: Kuzeytepe
F1935 📖: Tileyl Koza [ Ar tileylu'l-quzah "gökkuşağı tepeciği" ]
Arap Alevi yerleşimi
Dikmece mah - Antakya (Serinyol bucağı) - Hatay
F1935 📖: Dikmece
A1900~ 📖: Tillit Ahmar [ Ar "kızıltepe" ]
1526t 📖: Arkud
Arap Alevi yerleşimi
Karaali mah - Antakya (Serinyol bucağı) - Hatay
F1935 📖: Karaali
Arap Alevi yerleşimi
Odabaşı mah - Antakya (Hıdırbey bucağı) - Hatay
1946 📖: Kavaslı
1526t 1915hb 📖Kavvasiye / Kuweysiye [ Ar el-qawwâsiyye "kılıçlı veya muhafızlı veya silahlı" ]
Arap Alevi yerleşimi
Sofular mah - Antakya (Şenköy bucağı) - Hatay
F1935 📖: Sofilar
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Üçgedik mah - Antakya (Serinyol bucağı) - Hatay
1940 📖: Avaklı
1915hb 📖: Awakiye [ Ar el-awâqiyye "engebeli" ]
■ 20. yy başında Arap Alevi yerleşimi. Kısmen Arap Alevi yerleşimi
Alazi mah - Antakya (Serinyol bucağı) - Hatay
1940 📖: Alazi
F1935 📖: Ellezi [ Ar tell ed-dîs "dikenlitepe" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Kısmen Arap Alevi yerleşimi
Açıkdere mah - Antakya - Hatay
1940 📖: Habeştüylü
F1935 📖: Tell Habeş [ Ar tell el-habeş "Habeş höyük" ]
Sünni Türk yerleşimi
Tahtaköprü mah - Antakya (Serinyol bucağı) - Hatay
F1935 📖: Deliler
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Küçükdalyan mah - Antakya - Hatay
F1935 📖: KüçükDalyan
Arap Alevi yerleşimi
Alahan mah - Antakya (Serinyol bucağı) - Hatay
1915hb 📖: Alaxan
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Güzelburç mah - Antakya (Hıdırbey bucağı) - Hatay
1551a 📖: Güzelburç
■ Kısmen Arap Alevi yerleşimi
Maşuklu mah - Antakya - Hatay
1940 📖: Maşuklu
F1935 📖: Maşukiye [ Ar ]
Arap Alevi yerleşimi
Kuruyer mah - Antakya - Hatay
1940 📖: Kuruyer
F1935 📖: Kuriye
Sünni Türk yerleşimi
Uzunalıç mah - Antakya - Hatay
Türkmen yerleşimi
Büyükdalyan mah - Antakya (Hıdırbey bucağı) - Hatay
1940 📖: Dalyan
Eski adı: Mazlumpaşa
Arap Alevi yerleşimi
Derince mah - Antakya - Hatay
Arap Alevi yerleşimi
Anayazı mah - Antakya (Serinyol bucağı) - Hatay
Eski adı: Çerkesköy
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Şimdi Arap Alevi yerleşimi
Hasanlı mah - Antakya - Hatay
1940 📖: Hasanlı
F1935 📖: Şeyhhasan
Arap Alevi yerleşimi
Narlıca mah - Antakya - Hatay
F1935 📖: Narlıca
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Kısmen Müslüman Arap yerleşimi
Serinyol mah - Antakya (Serinyol bucağı) - Hatay
1960 📖: Bedirge
1940 📖: Batırga
1915hb 📖: Batrıkeyn [ Ar el-Batrıqeyn "iki beyli" ]
1536 📖: Bedrikiyye
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi. Kısmen Arap Alevi yerleşimi
■ Yunanca patríkios eşdeğeri olan Arapca Batrık `Rum kumandanı, tekfur` anlamına gelir. 20. yy başında Türk Bedirge ve Çerkes Bedirge olmak üzere iki yerleşim idi. SN
■ Bilinen eski adıyla 'Patrikeyn' (iki patrik anlamında). 1968 öncesi 'Bedirge' olarak kayıtlarda yer aldı. Bedirge zamanla patrikeyn'den dönüşmüştür. okan araman
■ Bedirge 10 Temmuz 1964'te Resmi Gazete'de yayımlanan karara ve "Yabancı kökten gelen ve İltibasa [karışıklığa] yer veren Bucak adlarının Türkçeleştirilmesi ile ilgili olarak içişleri Bakanlığınca, 5442 sayılı 11 idaresi Kanununun 2 nci maddesine göre" "Serinyol" adını alır. Necati Alkan
Akçaova mah - Antakya - Hatay
■ Kısmen Müslüman Arap yerleşimi
■ Akçaova Köyü, 90'lı yıllarda Hasanlı Köyü'nün yakınlarına iskân konutlarının yapılması ile kurulmuştur. Çeşitli kentlerden ve Hatay'ın diğer ilçelerinden gelen Türk nüfus ile de kalabalıklaştırılmıştır. Muhafazakar bir yapıya sahip olup, kültürü Antakya geneline artık benzemektedir. Köy halkı Türkler ile Sünni Araplar'dan meydana gelmektedir. Yusuf Erbey
Mansurlu mah - Antakya - Hatay
F1935 📖: Mansuriye
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Gökçegöz mah - Antakya - Hatay
F1935 📖: Gökçegöz
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Maraşboğazı mah - Antakya (Serinyol bucağı) - Hatay
1915hb 📖: Maraşboğazı
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
Ovakent mah - Antakya - Hatay
Eski adı: Mücahitler
Özbek yerleşimi
■ 1981'de Afganistanlı mülteciler iskân edildi. Yeni yerleşim. SN
Paşaköy mah - Antakya (Serinyol bucağı) - Hatay
F1935 📖: Paşaköy
■ 20. yy başında kısmen Müslüman Arap yerleşimi.
Arpahan mah - Antakya (Serinyol bucağı) - Hatay
F1935 📖: Araphan
■ 20. yy başında kısmen Müslüman Arap yerleşimi.
Alaattin mah - Antakya - Hatay
1915hb 📖: Alaeddin
Müslüman Arap yerleşimi
Yeşilova mah - Antakya - Hatay
1946 📖: Damalha
■ Damalha merkez olmak üzere Damalha, Telesman ve Turfa mahallelerinin birleştirilmesiyle 13.03.1946'da Yeşilova köyü kuruldu. SN
Akcurun mah - Antakya - Hatay
F1935 📖: Akcurun / Ağcurun
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Bitiren mah - Antakya - Hatay
1940 📖: Bitiren
F1935 📖: Bitrin
■ 20. yy başında kısmen Müslüman Arap yerleşimi.
Üzümdalı mah - Antakya - Hatay
1946 📖: Sabunluk
F1935 📖: Sabuhiye [ Ar ]
Sünni Türk yerleşimi
Tanışma mah - Antakya - Hatay
F1935 📖: Danişmaniye
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Bozhöyük mah - Antakya - Hatay
F1935 📖: Bozhöyük
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
Suvatlı mah - Antakya - Hatay
1940 📖: Suvatlı
F1935 📖: Kürd Mirmiran [ Tr mîrimîran "beylerbeyi" ]
Müslüman Arap yerleşimi
Avsuyu mah - Antakya - Hatay
1940 📖: Avsuyu
F1935 📖: Afsiye [ Ar el-ˁafsî ]
Müslüman Arap yerleşimi
Saçaklı mah - Antakya - Hatay
F1935 📖: Saçaklı
Müslüman Arap yerleşimi
MadenBoyu mah - Antakya - Hatay
F1935 📖: Midembo [ Ar "kuyruklu?" ]
Müslüman Arap yerleşimi
Melekli mah - Antakya - Hatay
F1935 📖: Arab Mirmiran
Müslüman Arap yerleşimi
■ Albright ve Lambdin, MÖ 15. yy'a ait Alalakh kayıtlarında adı geçen Murmaru adlı yer olduğunu savunurlar. SN
Demirköprü mah - Antakya - Hatay
1960 📖: Aksuvatlı
F1935 📖: Cisri Hadid [ Ar "demirköprü" ]
Y200~a 📖: Gephyra [ Yun "köprü" ]
Müslüman Arap yerleşimi
■ Antik Çağ'dan bu yana Halep-Antakya-Akdeniz yolu üzerinde önemli bir geçit noktası olmuştur. SN
Apaydın mah - Antakya - Hatay
1526t 📖: Ubeydiye [ Ar "kölecik" ]
Müslüman Arap yerleşimi
Boşin mah - Antakya - Hatay
F1935 📖: Boşin
Müslüman Arap yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.