Andırın'da 57 yerleşim bulundu.
sırala 
  Alameşe mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928 📖 Babikli [ Kr babik? "dedecik" ]
  Bulgurkaya mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928 📖 Takvalar
  Kabaağaç mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928 📖 Kabaağaç
  Kumarlı mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928 📖 Kumarlı
  Karapınar mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928 📖 Karapınar
  Kıyıkçı mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928 📖 Kıyıkçı
  Gökçeahmetli mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928 📖 Gökahmetli
  Bektaşlı mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928 📖 Bektaşlı
  Rifatiye mah - Andırın (Çokak bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Rifatiye
  Tokmaklı mah Yeşilova - Andırın - Kahramanmaraş
1928 📖 Tokmaklı
  Çiğşar mah - Andırın (Çokak bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Çağşar
  Hacıveliuşağı mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928 📖 Hacıveliuşağı
  Kesim mah Yeşilova - Andırın - Kahramanmaraş
1928 📖 Kesim
■ Kesim ve Tokmaklı köyleri birleşerek Yeşilköy belediyesini oluşturmuştur. SN
  Akçakoyunlu mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928 📖 Ağcakoyunlu
  Çiçekli mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928 📖 Çiçekli
  Çokak mah - Andırın (Çokak bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Çokak
1563t : Çokrak [ Tr "gürültüyle çıkan su, kaynarca" ]
  Boztopraklı mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928 📖 Boztopraklı
  Cambaz mah - Andırın (Çokak bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Canbaz
  Erenler mah - Andırın - Kahramanmaraş
1968 📖 Dırtıbıtlı
1946 📖 Dırdıbıtlı
  Anacık mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928 📖 Anacık
  Kızık mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928 📖 Kızık [ Tr "aş." ]
  Beşbucak mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928 📖 Araplar
  Akifiye mah - Andırın (Çokak bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Akifiye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Altınboğa mah - Andırın (Çokak bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Altınboğa
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Andırın ilçe - Andırın - Kahramanmaraş
E1136 📖 Andrion [ Yun ]
1891c 📖 Andırın (idari bölge)
■ Hild'e göre Roma imp. döneminde kaydedilen Adrassós/Andrassós olmalıdır. Zgusta s. 47 bu görüşe karşı çıkar. (TİB 5.186) SN
  Efirağızlı mah - Andırın - Kahramanmaraş
1946 📖 Efrağazılı
1928 📖 Efrağzlı
  Torun mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928 📖 Torun
  Gökçeli mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928 📖 Gökçeli
  Köleli mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928 📖 Köleli
  Yeşiltepe mah - Andırın (Çokak bucağı) - Kahramanmaraş
1960 📖 Kavlaktepe
1928 📖 Kümbetir
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Camuzluk mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928 📖 Camuzluk [ Tr camuz "su sığırı" ]
  Kuzgun mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928 📖 Kuzgun
  Arıklar mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928 📖 Arıklar
■ 20. yy başında Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi.
  Boğazören mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928 📖 Boğazören
  Torlar mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928 📖 Torlar
  Darıovası mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928 📖 Darıovası
  Bostanlı mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928 📖 Bostanlı
  Emirler mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928 📖 Emirler
Eski adı: Mitelemirler
  Geben mah - Andırın - Kahramanmaraş
1884hk 📖 Geben
E1199 📖 Gaban Կապան [ Erm "geçit" ]
■ 1375 yılında son Ermeni Kilikya hükümdarı 6. Levon'un Memluk'lara karşı sığınağı olan ünlü Gaban Kalesi (bugünkü adı Meryemçil Kalesi) beldeye adını vermiştir. Bir dönem Andırın kazası merkezi idi. Şimdiki nüfusun Müslümanlaşmış Ermeni olduğu rivayet edilir. SN
  Sumaklı mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928 📖 Sumaklı
  Köklü mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928 📖 Balk
  Kabaklar mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928 📖 Kabaklar
  Boynuyoğunlu mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928 📖 Boynuyoğunlu [ Tr "aş." ]
■ Boynuyoğunlular Kerkük kökenli olduğu söylenen bir Türkmen topluluğudur. Kaş. İzmir-Tire ve Adana-Sarıçam Boynuyoğun köyleri. SN
  Alanlı mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928 📖 Orçan [ Tr "aş." ]
■ Maraş ve Kozan'da beş yerde görülen Orçan adı aşiret adıdır. `Oruçlar` açılımı düşünülebilir. SN
  Çuhadarlı mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928 📖 Çuhadarlı
  Gökgedik mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928 📖 Kürtler
■ Pertler adlı mezrası vardır. SN
  Kargaçayırı mah - Andırın - Kahramanmaraş
1928 📖 Kargaçayırı
  Altınyayla mah - Andırın - Kahramanmaraş
1968 2010 📖 📖 Kocaçukur
1928 📖 Sisne
  Akgümüş mah - Andırın - Kahramanmaraş
1946 📖 Bunduk [ Ar el-bundûqa "han" ]
■ Bizans'ta `han, resmi konukevi` anlamına gelen «pandokeîon» karşılığı olan Ar «bundûq», Ortaçağ Ermenicesinde aynen kullanılır. Türkçe eşdeğeri (han ve konukevi anlamında) funduk'tur. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km