Anamur'da 55 yerleşim bulundu.
sırala 
  Anıtlı mah - Anamur - Mersin
1891c, 1928k: Kaledıran
Y-350 Y451: Xáradrous/Kálandros [ Luw ]
  Uçarı mah - Anamur - Mersin
1928k: Ucarı
  Demirören mah - Anamur - Mersin
1946k: Melleç
1928k: Mellaç
  Kükür mah - Anamur - Mersin
1928k: Kükür
  Korucuk mah - Anamur - Mersin
1928k: Korucuk
  Sugözü mah - Anamur - Mersin
1928k: Kurukarı
■ 12.5.1956 tarihli kararnameyle Sugözü adı verildi. SN
  Ovabaşı mah - Anamur - Mersin
1928k: Ferheng
■ Yerel telaffuzda Frenk. inan olgar
  Nasrettin mah Ören - Anamur - Mersin
1928k: Nasreddin
  Ortaköy mah Ören - Anamur - Mersin
1914hk: Ortaköy
  Çataloluk mah - Anamur - Mersin
1928k: Bodrum [ Yun pétrion "taşlık" ]
  Belenköy mah Emirşah - Anamur - Mersin
  Alataş mah - Anamur - Mersin
1914hk, 1928k: Kızılkilise
  Emirşah mah - Anamur - Mersin
1928k: Emirşah
1914hk: İmraş
  Soğukpınar mah Emirşah - Anamur - Mersin
  Güleç mah - Anamur - Mersin
1928k: Orhana
  Ören mah - Anamur - Mersin
Y-350: Anemoúrion [ Yun "rüzgârlı" ]
■ Antik Anemourion kenti örenine bitişik olan Nasrettin ve Ortaköy köylerinin 1994'te birleştirilmesiyle Ören belediyesi oluşturuldu. SN
  Kalınören mah Anamur - Anamur - Mersin
Y451: Titioúpolis [ Yun "(imparator) Titus kenti" ]
■ 20. yy başında kısmen Roman yerleşimi.
■ Antik kent kalıntıları köy merkezindedir. SN
  Anamur ilçe - Anamur - Mersin
1914hk, 1928k: Çorak [ Tr ]
Y-350: Anemoúrion (başka yer) [ Yun "rüzgârgülü, yelvuran" ]
1660eç: Mamuriye | Anamur (idari bölge)
■ İlçeye adını veren tarihî Anamur kenti bugünkü ilçe merkezi olan Çorak köyünün 7 km güneybatısında bulunan Ören beldesindedir. SN
■ © 26.02.1732 İçel sancağında Mamuriye kazası dahilindeki Kızıl Ali, Bahşişi, Yazıcı, Narence, Tekeli ve Körsürce cemaatlerinin hane-i avarızlarını vermeleri. g.tt deyar heyran
  Göktaş mah Anamur - Anamur - Mersin
1928k: Göktaş
  Çandır yayla - Anamur - Mersin
Eski adı: Köristanlık [ Tr gûristan/köristan "gayrimüslim mezarlığı" ]
  Kaşdişlen mah - Anamur - Mersin
1928k: Kaş
Alevi (Tahtacı) yerleşimi
■ Anamur'un tek Alevi köyüdür. SN
  Köprübaşı mah - Anamur - Mersin
hl: Ferizler
■ 20. yy başında kısmen Roman yerleşimi.
  GüneyBahşiş mah - Anamur - Mersin
1928k: GüneyBaxşiş [ Tr bahşayiş "ihsan" ]
  KaralarBahşiş mah - Anamur - Mersin
1914hk: Bakşiş [ Tr bahşayiş "ihsan" ]
Alevi yerleşimi
■ `Bahşayiş köyü Karalar mahallesi` anlamında. SN
  Akine mah - Anamur - Mersin
1928k: Akine [ Tr ]
■ Yerel telaffuzda Ayne. inan olgar
  Kocadut mah Anamur - Anamur - Mersin
  Çarıklar mah - Anamur - Mersin
1928k: Çarıklar
Eski adı: Kurutlar
  GerceBahşiş mah - Anamur - Mersin
1914hk: Bakşiş [ Tr bahşayiş "ihsan, atiye" ]
  Mamure mv - Anamur - Mersin
1660eç: Mamuriye | Anamurkalesi [ Yun Anemoúrion ]
■ Osmanlı belgelerinde bazen görülen Mamuriye adı Anemourion'dan uyarlanmıştır. Evliya Çelebi'ye göre `Etrak kavmi Mamuriyye demeyüb Anamûr iskelesi dirler.` SN
  Pınarlar mz - Anamur - Mersin
Eski adı: Sıtmalı
■ Halk arasında Muarlar şeklinde telaffuz edilen isim, Türkçe "pınarlar" anlamına gelen Mınğarlar adından türemiştir. inan olgar


Grafik harita göster     haritada ara : km