Anamur'da 55 yerleşim bulundu.
sırala 
  Lale mah - Anamur - Mersin
1522t: Lala
  Güngören mah - Anamur - Mersin
1928: Teniste
1522t y: Tenisse [ Yun ]
  Demirören mah - Anamur - Mersin
1946: Melleç
1928: Mellaç
  Kükür mah - Anamur - Mersin
1522t: Kükür
  Sugözü mah - Anamur - Mersin
1928: Kurukarı
■ 12.5.1956 tarihli kararnameyle Sugözü adı verildi. SN
  Ovabaşı mah - Anamur - Mersin
1928: Ferheng
1522t: Frenk (köy)
■ Halen Frenk Köyü adıyla tanınır. SN
■ Yerel telaffuzda Frenk. inan olgar
  Nasrettin mah Ören - Anamur - Mersin
1928: Nasreddin
  Ortaköy mah Ören - Anamur - Mersin
1914hk: Ortaköy
  Çataloluk mah - Anamur - Mersin
1522t y: Bodrum [ Yun pétrion "taşlık" ]
  Belen mah Emirşah - Anamur - Mersin
  Koçu mah - Anamur - Mersin
1522t: Koçi
  Emirşah mah - Anamur - Mersin
1914hk: İmraş
1522t: Emîr-şah
  Soğukpınar mah Emirşah - Anamur - Mersin
  Güleç mah - Anamur - Mersin
1928: Orhana
  Ören mah - Anamur - Mersin
Y-350: Anemoúrion [ Yun "rüzgârlı" ]
■ Antik Anemourion kenti örenine bitişik olan Nasrettin ve Ortaköy köylerinin 1994'te birleştirilmesiyle Ören belediyesi oluşturuldu. SN
  Kalınören mah Anamur - Anamur - Mersin
1522t: Kalınviran
Y451, Y610: Titiópolis [ Yun "(imparator) Titus kenti" ]
■ 20. yy başında kısmen Roman yerleşimi.
■ Antik kent kalıntıları köy merkezindedir. SN
  Anamur ilçe - Anamur - Mersin
1914hk, 1928: Çorak [ Tr ]
Y-350: Anemoúrion (başka yer) [ Yun "rüzgârgülü, yelvuran" ]
1665 y: Mamuriye | Anamur (idari bölge)
■ İlçeye adını veren tarihî Anamur kenti bugünkü ilçe merkezi olan Çorak köyünün 7 km güneybatısında bulunan Ören beldesindedir. SN
■ © 26.02.1732 İçel sancağında Mamuriye kazası dahilindeki Kızıl Ali, Bahşişi, Yazıcı, Narence, Tekeli ve Körsürce cemaatlerinin hane-i avarızlarını vermeleri. g.tt deyar heyran
  Göktaş mah Anamur - Anamur - Mersin
1928: Göktaş
  Çandır yayla - Anamur - Mersin
Eski adı: Köristanlık [ Tr gûristan/köristan "gayrimüslim mezarlığı" ]
  Kaşdişlen mah - Anamur - Mersin
1928: Kaş
Alevi (Tahtacı) yerleşimi
■ Anamur'un tek Alevi köyüdür. SN
  Köprübaşı mah - Anamur - Mersin
hl: Ferizler
■ 20. yy başında kısmen Roman yerleşimi.
  GüneyBahşiş mah - Anamur - Mersin
1928: Güney Bahşiş [ Tr bahşayiş "ihsan" ]
  KaralarBahşiş mah - Anamur - Mersin
1914hk: Bakşiş [ Tr bahşayiş "ihsan" ]
Alevi yerleşimi
■ `Bahşayiş köyü Karalar mahallesi` anlamında. SN
  Akine mah - Anamur - Mersin
1928: Akine [ Tr ]
■ Yerel telaffuzda Ayne. inan olgar
  Kocadut mah Anamur - Anamur - Mersin
  Çarıklar mah - Anamur - Mersin
1928: Çarıklar
Eski adı: Kurutlar
  GerceBahşiş mah - Anamur - Mersin
1914hk: Bakşiş [ Tr bahşayiş "ihsan, atiye" ]
  Mamure mv - Anamur - Mersin
1665 y: Mamuriye | Anamur Kalesi [ Yun Anemoúrion ]
■ Osmanlı belgelerinde bazen görülen Mamuriye adı Anemourion'dan uyarlanmıştır. Evliya Çelebi'ye göre `Etrak kavmi Mamuriyye demeyüb Anamûr iskelesi dirler.` SN
  Ormancık mah - Anamur - Mersin
1928: Kurin aş.
1522t: Kurı-en [ Tr "kuru mağara/çukur" ]
  Pınarlar mz - Anamur - Mersin
Eski adı: Sıtmalı
■ Halk arasında Muarlar şeklinde telaffuz edilen isim, Türkçe "pınarlar" anlamına gelen Mınğarlar adından türemiştir. inan olgar


Grafik harita göster     haritada ara : km