haritada ara :   km  
Anamur'da 52 yerleşim bulundu.
sırala 
Anıtlı mah - Anamur - Mersin
1522t 📖 Kaledıran
Y-350 📖 Xáradrous / Kálandros [ AnaD ]
Lale mah - Anamur - Mersin
1522t 📖 Lala
Karaağa mah - Anamur - Mersin
1928 📖 Karaağa
Uçarı mah - Anamur - Mersin
1522t 📖 Uçarı Zeameti
Güngören mah - Anamur - Mersin
1928 📖 Teniste
1522t 📖 Tenisse [ Yun ]
Çamlıpınar mah - Anamur - Mersin
1522t 📖 Karakilise
Karaçukur mah - Anamur - Mersin
1522t 📖 Karaçukur
Demirören mah - Anamur - Mersin
1946 📖 Melleç
1928 📖 Mellaç
Kükür mah - Anamur - Mersin
1522t 📖 Kükür
Çamlıpınaralanı mah - Anamur - Mersin
1928 📖 Karakilisealanı
Sarıdana mah - Anamur - Mersin
1928 📖 Sarıdana
Korucuk mah - Anamur - Mersin
1928 📖 Korucuk
Sugözü mah - Anamur - Mersin
1928 📖 Kurukarı
■ 12.5.1956 tarihli kararnameyle Sugözü adı verildi. SN
Kızılaliler mah - Anamur - Mersin
1928 📖 Kızılaliler
Ovabaşı mah - Anamur - Mersin
1928 📖 Ferheng
1522t 📖 Frenk (köy) [ Yun farángi "boğaz" ]
■ Halen Frenk Köyü adıyla tanınır. SN
Nasrettin mah Ören - Anamur - Mersin
1928 📖 Nasreddin
Ortaköy mah Ören - Anamur - Mersin
1914hk 📖 Ortaköy
Karadere mah - Anamur - Mersin
1522t 📖 Karadere
Kılıç mah - Anamur - Mersin
1928 📖 Kılıç
Ören mah - Anamur - Mersin
1914hk 📖 Ortaköy + Nasreddin
Y-350 📖 Anemoúrion [ Yun "rüzgârlı" ]
■ Antik Anemourion kenti örenine bitişik olan Nasrettin ve Ortaköy köylerinin 1994'te birleştirilmesiyle Ören belediyesi oluşturuldu. SN
Çataloluk mah - Anamur - Mersin
1522t 📖 Bodrum [ Yun pétrion "taşlık" ]
Koçu mah - Anamur - Mersin
1522t 📖 Koçi
Alataş mah - Anamur - Mersin
1914hk 📖 Kızılkilise
Emirşah mah - Anamur - Mersin
1914hk 📖 İmraş
1522t 📖 Emîr-şah
Güleç mah - Anamur - Mersin
1928 📖 Orhana
Kalınören mah Anamur - Anamur - Mersin
1928 📖 Kalınviran + Kalınviran Kıbtiyanı [ Tr kıbtî "çingene" ]
1522t 📖 Kalınviran
Y451 Y610 📖 📖 Titiópolis [ Yun "(imparator) Titus kenti" ]
■ 20. yy başında kısmen Roman yerleşimi.
■ Antik kent kalıntıları köy merkezindedir. SN
Anamur ilçe - Anamur - Mersin
1914hk 1928 📖 📖 Çorak
Y-350 📖 Anemoúrion (başka yer) [ Yun "rüzgârgülü, yelvuran" ]
1665 📖 Mamuriye | Anamur (idari bölge)
■ İlçeye adını veren tarihî Anamur kenti bugünkü ilçe merkezi olan Çorak köyünün 7 km güneybatısında bulunan Ören beldesindedir. SN
■ © 26.02.1732 İçel sancağında Mamuriye kazası dahilindeki Kızıl Ali, Bahşişi, Yazıcı, Narence, Tekeli ve Körsürce cemaatlerinin hane-i avarızlarını vermeleri. g.tt deyar heyran
Köprübaşı mah - Anamur - Mersin
hl 📖 Ferizler
1928 📖 Feruzeler + Feruzeler Kıbtiyanı [ Tr kıbtî "çingene" ]
■ 20. yy başında kısmen Roman yerleşimi.
Çandır yayla - Anamur - Mersin
Eski adı: Köristanlık [ Tr gûristan/köristan "gayrimüslim mezarlığı" ]
Çeltikçi mah - Anamur - Mersin
1522t 📖 Çeltükci
Kaşdişlen mah - Anamur - Mersin
1928 📖 Kaş
Alevi (Türk) (Tahtacı) yerleşimi
■ Anamur'un tek Alevi köyüdür. SN
Sarıağaç mah - Anamur - Mersin
1928 📖 Kurin yk.
1522t 📖 Kurı-en
GüneyBahşiş mah - Anamur - Mersin
1928 📖 Güney Bahşiş [ Tr bahşayiş "ihsan" ]
KaralarBahşiş mah - Anamur - Mersin
1914hk 📖 Bakşiş [ Tr baxşayiş "ihsan" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
■ `Bahşayiş köyü Karalar mahallesi` anlamında. SN
Akine mah - Anamur - Mersin
1928 📖 Akine
■ Yerel telaffuzda Ayne. inan olgar
Kocadut mah Anamur - Anamur - Mersin
Çarıklar mah - Anamur - Mersin
1928 📖 Çarıklar
Eski adı: Kurutlar
Ormancık mah - Anamur - Mersin
1928 📖 Kurin aş.
1522t 📖 Kurı-en [ Tr "kuru mağara/çukur" ]
GerceBahşiş mah - Anamur - Mersin
1914hk 📖 Bakşiş [ Tr baxşayiş "ihsan, atiye" ]
Mamure mv - Anamur - Mersin
1665 📖 Mamuriye | Anamur Kalesi [ Yun Anemoúrion ]
■ Osmanlı belgelerinde bazen görülen Mamuriye adı Anemourion'dan uyarlanmıştır. Evliya Çelebi'ye göre `Etrak kavmi Mamuriyye demeyüb Anamûr iskelesi dirler.` SN
Bozdoğan mah - Anamur - Mersin
1928 📖 Bozdoğan [ Tr "aş." ]
■ Mersin-Adana yöresinde yaygın olan Bozdoğan cemaati çeşitli kaynaklarda Yörük, Kızılbaş ve Poşa (`çingene`) olarak adlandırılır. SN
Pullu mv - Anamur - Mersin
1914hk 📖 Kilisebelen
Pınarlar mz - Anamur - Mersin
Eski adı: Sıtmalı
■ Halk arasında Muarlar şeklinde telaffuz edilen isim, Türkçe "pınarlar" anlamına gelen Mınğarlar adından türemiştir. inan olgar


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.