haritada ara :   km  
Anamur'da 57 yerleşim bulundu.
sırala 
Anıtlı mahalle - Anamur - Mersin
1522t 📖 : Kaledıran
■ Koord: 36° 6' 11'' D, 32° 34' 17'' K
Lale mahalle - Anamur - Mersin
1522t 📖 : Lala
■ Koord: 36° 12' 19'' D, 32° 34' 53'' K
Karaağa mahalle - Anamur - Mersin
1928 📖 : Karaağa
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 36° 13' 46'' D, 32° 34' 59'' K
Vilayet mahalle - Anamur - Mersin
1928 📖 : Vilayet
■ Köy yakınında Antik Çağ’a ait Filir Kalesi harabesi bulunur. SN
■ Koord: 36° 8' 45'' D, 32° 36' 29'' K
Çalış mahalle - Anamur - Mersin
1522t 📖 : Çalışlar
Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 36° 7' 9'' D, 32° 36' 30'' K
Uçarı mahalle - Anamur - Mersin
1522t 📖 : Uçarı Zeameti
■ Koord: 36° 5' 43'' D, 32° 37' 59'' K
Güngören mahalle - Anamur - Mersin
1928 📖 : Teniste
1522t 📖 : Tenisse [ Yunanca ]
■ Koord: 36° 13' 48'' D, 32° 38' 12'' K
Çamlıpınar mahalle - Anamur - Mersin
1522t 📖 : Karakilise
■ Koord: 36° 10' 56'' D, 32° 39' 27'' K
Yivir mahalle - Anamur - Mersin
■ Koord: 36° 9' 56'' D, 32° 40' 34'' K
Demirören mahalle - Anamur - Mersin
1928 1946 📖 📖 : Mellaç/Melleç
■ Koord: 36° 2' 48'' D, 32° 40' 46'' K
Bulu mahalle - Anamur - Mersin
■ Koord: 36° 12' 28'' D, 32° 41' 23'' K
Karaçukur mahalle - Anamur - Mersin
1522t 📖 : Karaçukur
■ Koord: 36° 8' 34'' D, 32° 41' 49'' K
Kükür mahalle - Anamur - Mersin
1522t 📖 : Kükür
■ Koord: 36° 14' 8'' D, 32° 43' 24'' K
Çamlıpınaralanı mahalle - Anamur - Mersin
1928 📖 : Karakilisealanı
■ Koord: 36° 2' 22'' D, 32° 43' 55'' K
Sarıdana mahalle - Anamur - Mersin
1928 📖 : Sarıdana
■ Koord: 36° 10' 6'' D, 32° 44' 1'' K
Korucuk mahalle - Anamur - Mersin
1928 📖 : Korucuk [ Türkçe ]
■ Koord: 36° 6' 39'' D, 32° 44' 2'' K
Elbalak yayla - Anamur - Mersin
■ Koord: 36° 25' 28'' D, 32° 44' 43'' K
Masat mahalle - Anamur - Mersin
■ Koord: 36° 13' 1'' D, 32° 44' 46'' K
Sugözü mahalle - Anamur - Mersin
1928 📖 : Kurukarı
■ 12.5.1956 tarihli kararnameyle Sugözü adı verildi. SN
■ Koord: 36° 18' 45'' D, 32° 45' 59'' K
Kızılaliler mahalle - Anamur - Mersin
1928 📖 : Kızılaliler [ Türkçe ]
■ Koord: 36° 3' 43'' D, 32° 46' 11'' K
Aşağıkükür mahalle - Anamur - Mersin
■ Koord: 36° 11' 53'' D, 32° 46' 24'' K
Ovabaşı mahalle - Anamur - Mersin
1928 📖 : Ferheng
1522t 📖 : F.renk (köy) [ Yunanca farángi "boğaz" ]
■ Halen Frenk Köyü adıyla tanınır. SN
■ Koord: 36° 7' 8'' D, 32° 46' 24'' K
Ören mahalle (Ören bağ) - Anamur - Mersin
1928 📖 : Nasreddin
Y-350 📖 : Anemoúrion [ Yunanca "rüzgârlı" ]
■ Antik Anemourion kenti örenine bitişik olan Nasrettin ve Ortaköy köylerinin 1994’te birleştirilmesiyle Ören belediyesi oluşturuldu. SN
■ Koord: 36° 2' 29'' D, 32° 46' 48'' K
Ortaköy mahalle (Ören bağ) - Anamur - Mersin
1914hk 📖 : Ortaköy
■ Koord: 36° 3' 0'' D, 32° 46' 51'' K
Karadere mahalle - Anamur - Mersin
1522t 📖 : Karadere
■ Koord: 36° 4' 25'' D, 32° 46' 59'' K
Kılıç mahalle - Anamur - Mersin
1928 📖 : Kılıç [ Türkçe ]
■ Koord: 36° 13' 57'' D, 32° 47' 6'' K
Çataloluk mahalle - Anamur - Mersin
1522t 📖 : Bodrum [ Yunanca pétrion "taşlık" ]
■ Koord: 36° 8' 40'' D, 32° 47' 15'' K
Koçu mahalle - Anamur - Mersin
1522t 📖 : Koçi
■ Koord: 36° 5' 26'' D, 32° 47' 20'' K
Alataş mahalle - Anamur - Mersin
1914hk 📖 : Kızılkilise [ Türkçe ]
■ Koord: 36° 3' 49'' D, 32° 47' 21'' K
Emirşah mahalle - Anamur - Mersin
1914hk 📖 : İmraş
1522t 📖 : Emîrşah-Kâtib
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ İki adet Rum Ortodoks kilisesi bulunuyordu. Şekerlik mahallesindeki Helenlerden Nea Selefkia köyünde iskân edilenler vardır. Manav
■ Köyün Osmanlı dönemindeki adı Ceritler olarak bilinmektedir. Biri Avşar diğeri Beğdili olan iki Türkmen obasının 16. yüzyılda köye iskan edildiği bilinmektedir. Daha sonraları köye Ortodoks Türkler de yerleşmiş olsa da Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi döneminde köydeki Ortodoks Türkler Rodos'a gönderilmiştir. Köy halkı günümüzde tamemen Türkmenler'den oluşmaktadır. Ahmet Savi
■ Koord: 36° 5' 3'' D, 32° 47' 23'' K
Güleç mahalle - Anamur - Mersin
1928 📖 : Orhana
■ Koord: 36° 5' 49'' D, 32° 47' 53'' K
Güneyyurt Ören mahalle - Anamur - Mersin
■ Koord: 36° 2' 44'' D, 32° 48' 29'' K
Boğuntu mahalle - Anamur - Mersin
■ Koord: 36° 17' 40'' D, 32° 49' 0'' K
Kalınören mahalle (Anamur bağ) - Anamur - Mersin
1928 📖 : Kalınviran + Kalınviran Kıbtiyanı [ Türkçe kıbtî "çingene" ]
1522t 📖 : Kalınviran
Y451 Y610 📖 📖 : Titiópolis [ Yunanca "(imparator) Titus kenti" ]
■ 20. yy başında kısmen Roman (Çingene) yerleşimi.
■ Antik kent kalıntıları köy merkezindedir. SN
■ Koord: 36° 4' 36'' D, 32° 49' 7'' K
Çaltıbükü mahalle - Anamur - Mersin
■ Koord: 36° 13' 16'' D, 32° 49' 29'' K
Anamur ilçe - Anamur - Mersin
1914hk 1928 📖 📖 : Çorak
Y-350 📖 : Anemúrion (başka yer) [ Yunanca "rüzgârgülü, yelvuran" ]
1665 📖 : Mamuriye | Anamur (idari bölge)
■ İlçeye adını veren tarihî Anamur kenti bugünkü ilçe merkezi olan Çorak köyünün 7 km güneybatısında bulunan Ören beldesindedir. SN
■ © 26.02.1732 İçel sancağında Mamuriye kazası dahilindeki Kızıl Ali, Bahşişi, Yazıcı, Narence, Tekeli ve Körsürce cemaatlerinin hane-i avarızlarını vermeleri. g.tt deyar heyran
■ Osmanlı devrinde Toroslar'daki Yörükler ilçeye yerleştirilmiştir. Yine Osmanlı döneminde Abdallar ilçenin güneybatısında Kalınören mahallesini kurmuştur. Mısır'dan gelen ve Fellah olarak bilinen Araplar da İskele mahallesine yerleşmiştir. Türk-Yunan nüfus mübadelesinden sonra Rumlar'ın yerine Arnavutlar yerleşmiştir. 1960 ve 1970 yıllarında ise en son Kıbrıs Türkleri ilçeye gelmiştir. Ahmet Savi
■ İlçe halkı günümüzde Türkmenler, Araplar, Yörükler, Arnavutlar ve Çingenelerden meydana gelmektedir. yörük dernekleri ilçe halkının çoğunluğunun yörük olduğunu iddia etse de bu mantıken mümkün değildir. Çünkü ilçe hem kozmopolit hem de ilçedeki yörük köylerinin bir çoğu nüfus olarak yetersiz ve yeni kurulmuş çok ufak köylerdir. Ayrıca ilçedeki Yörüklerin hayvancılık işini bırakması ile bu işe Kürtlerin yöneldiğini de belirtmek gerekir. Yakın bir tarihte Mersin'in merkezinde olduğu gibi Anamur'da da Kürt nüfus daha belirgin hale gelecektir. Mustafa
■ Koord: 36° 4' 41'' D, 32° 50' 3'' K
Malaklar mahalle - Anamur - Mersin
■ Koord: 36° 7' 51'' D, 32° 50' 28'' K
Köprübaşı mahalle - Anamur - Mersin
hl 📖 : Ferizler
1928 📖 : Feruzeler + Feruzeler Kıbtiyanı [ Türkçe kıbtî "çingene" ]
■ 20. yy başında kısmen Roman (Çingene) yerleşimi.
■ Koord: 36° 6' 19'' D, 32° 50' 36'' K
Çeltikçi mahalle - Anamur - Mersin
1522t 📖 : Çeltükci
■ Koord: 36° 5' 16'' D, 32° 50' 47'' K
Kaşdişlen mahalle - Anamur - Mersin
1928 📖 : Kaş [ Türkçe ]
Alevi-Türk (Tahtacı) yerleşimi
■ Anamur’un tek Alevi köyüdür. SN
■ Koord: 36° 6' 35'' D, 32° 51' 4'' K
Sarıağaç mahalle - Anamur - Mersin
1928 📖 : Kurin yk.
1522t 📖 : Kurı-en
■ Koord: 36° 13' 7'' D, 32° 51' 22'' K
Güneybahşiş mahalle - Anamur - Mersin
1928 📖 : Güney Baxşiş [ Türkçe "aş." ]
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 36° 11' 8'' D, 32° 51' 23'' K
Karalarbahşiş mahalle - Anamur - Mersin
1914hk 📖 : Bakşiş [ Türkçe baxşayiş "ihsan" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ `Bahşayiş köyü Karalar mahallesi` anlamında. SN
■ Koord: 36° 9' 32'' D, 32° 51' 41'' K
Kocadut mahalle (Anamur bağ) - Anamur - Mersin
■ Koord: 36° 5' 42'' D, 32° 52' 8'' K
Akine mahalle - Anamur - Mersin
1928 📖 : Akine
■ Yerel telaffuzda Ayne. inan olgar
■ Koord: 36° 11' 49'' D, 32° 52' 21'' K
Çarıklar mahalle - Anamur - Mersin
1928 📖 : Çarıklar
Eski adı: Kurutlar
■ Kasaba halkı Türkmen olup, Türkmen gelenekleri ve göreneklerini yaşatmaktadır. Mustafa
■ Koord: 36° 6' 43'' D, 32° 52' 22'' K
Ormancık mahalle - Anamur - Mersin
1928 📖 : Kurin aş.
1522t 📖 : Kurı-en [ Türkçe "kuru mağara/çukur" ]
■ Koord: 36° 11' 49'' D, 32° 52' 53'' K
Gercebahşiş mahalle - Anamur - Mersin
1914hk 📖 : Baxşiş [ Türkçe "aş." ]
■ Esasen `hediye, ihsan` anlamında olan Bahşiş sözcüğü,Anamur yöresinde 16. yy’dan itibaren adı geçen bir konargöçer cemaatin adıdır. SN
■ Koord: 36° 8' 59'' D, 32° 52' 59'' K
Civil mahalle - Anamur - Mersin
■ Koord: 36° 11' 12'' D, 32° 53' 0'' K
ÇukurAbanoz mahalle - Anamur - Mersin
■ Koord: 36° 17' 37'' D, 32° 53' 5'' K
Mamure ölü yerleşim - Anamur - Mersin
Y-350 📖 : Anemúrion
■ Osmanlı belgelerinde bazen görülen Mamuriye adı Anemourion’dan uyarlanmıştır. Evliya Çelebi’ye göre `Etrak kavmi Mamuriyye demeyüb Anamûr iskelesi dirler.` SN
■ Koord: 36° 4' 53'' D, 32° 53' 38'' K
Bozdoğan mahalle - Anamur - Mersin
1928 📖 : Bozdoğan [ Türkçe "aş." ]
■ Mersin-Adana yöresinde yaygın olan Bozdoğan cemaati çeşitli kaynaklarda Yörük, Kızılbaş ve Poşa (`çingene`) olarak adlandırılır. SN
■ Pozantı halen günümüzde dahi Bozdoğan Türkmenlerinin yoğun yaşadığı bir ilçedir. Ayrıca aşiretin bir kısmı Aydın'a gönderilmiştir. Aydın'a gidenler Bozdoğan adında bir ilçe ve 30 civarında köy kurarak Ege'ye yerleşmiştir. Ahmet Savi
■ Bozdoğan köyü bir Türkmen köyü olmakla birlikte Anamur'da kasabalardan sonra kırsaldaki en kalabalık köy idi. Büyükşehir kanunu ile artık mahalle olarak anılmaktadır. Mustafa
■ Koord: 36° 5' 44'' D, 32° 52' 59'' K
Pullu mevki - Anamur - Mersin
1914hk 📖 : Kilisebelen [ Türkçe ]
■ Koord: 36° 7' 0'' D, 32° 54' 3'' K
Evciler mahalle - Anamur - Mersin
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 36° 9' 29'' D, 32° 54' 16'' K
Kaşyaylası yayla - Anamur - Mersin
■ Koord: 36° 14' 41'' D, 32° 55' 20'' K
Pınarlar mahalle - Anamur - Mersin
Eski adı: Sıtmalı
■ Halk arasında Muarlar şeklinde telaffuz edilen isim, Türkçe "pınarlar" anlamına gelen Mınğarlar adından türemiştir. inan olgar
■ Koord: 36° 12' 6'' D, 32° 55' 27'' K
Abanoz yayla - Anamur - Mersin
■ Koord: 36° 18' 40'' D, 32° 56' 3'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.