haritada ara :   km  
Anamur'da 57 yerleşim bulundu.
sırala 
Abanoz yayla - Anamur - Mersin
■ Koord: 36° 18' 40'' D, 32° 56' 3'' K
Akine mahalle - Anamur - Mersin
1928 📖: Akine
Türkmen yerleşimi
■ Köy adı Ayne şeklinde telaffuz edilir. SN
■ Koord: 36° 11' 49'' D, 32° 52' 21'' K
Alataş mahalle - Anamur - Mersin
1914hk 📖: Kızılkilise [ Türkçe ]
■ Koord: 36° 3' 49'' D, 32° 47' 21'' K
Anamur ilçe - Anamur - Mersin
1914hk 1928 📖 📖: Çorak
1665 📖: Mamuriye | Anamur (idari bölge)
Y-350 📖: Anemúrion (başka yer) [ Yunanca "rüzgârgülü, yelvuran" ]
■ İlçeye adını veren tarihî Anemurion kenti bugünkü ilçe merkezi olan eski Çorak köyünün 7 km güneybatısında bulunan Ören-Güneyyurt mahallesindedir. SN
■ © 26.02.1732 İçel sancağında Mamuriye kazası dahilindeki Kızıl Ali, Bahşişi, Yazıcı, Narence, Tekeli ve Körsürce cemaatlerinin hane-i avarızlarını vermeleri. g.tt deyar heyran
■ Osmanlı devrinde Toroslar'daki Yörükler ilçeye yerleştirilmiştir. Yine Osmanlı döneminde Abdallar ilçenin güneybatısında Kalınören mahallesini kurmuştur. Mısır'dan gelen ve Fellah olarak bilinen Araplar da İskele mahallesine yerleşmiştir. Türk-Yunan nüfus mübadelesinden sonra Rumlar'ın yerine Arnavutlar yerleşmiştir. 1960 ve 1970 yıllarında ise en son Kıbrıs Türkleri ilçeye gelmiştir. Ahmet Savi
■ İlçe halkı günümüzde Türkmenler, Araplar, Yörükler, Arnavutlar ve Çingenelerden meydana gelmektedir. yörük dernekleri ilçe halkının çoğunluğunun yörük olduğunu iddia etse de bu mantıken mümkün değildir. Çünkü ilçe hem kozmopolit hem de ilçedeki yörük köylerinin bir çoğu nüfus olarak yetersiz ve yeni kurulmuş çok ufak köylerdir. Ayrıca ilçedeki Yörüklerin hayvancılık işini bırakması ile bu işe Kürtlerin yöneldiğini de belirtmek gerekir. Yakın bir tarihte Mersin'in merkezinde olduğu gibi Anamur'da da Kürt nüfus daha belirgin hale gelecektir. Mustafa
■ Koord: 36° 4' 41'' D, 32° 50' 3'' K
Anıtlı mahalle - Anamur - Mersin
1522t 📖: Kaledıran
■ Koord: 36° 6' 11'' D, 32° 34' 17'' K
Aşağıkükür mahalle - Anamur - Mersin
■ Koord: 36° 11' 53'' D, 32° 46' 24'' K
Boğuntu mahalle - Anamur - Mersin
■ Koord: 36° 17' 40'' D, 32° 49' 0'' K
Bozdoğan mahalle - Anamur - Mersin
1928 📖: Bozdoğan [ Türkçe "aş." ]
■ Mersin-Adana yöresinde yaygın olan Bozdoğan cemaati çeşitli kaynaklarda Yörük, Kızılbaş ve Poşa (`çingene`) olarak adlandırılır. Halen geniş bir alana yayılmış olan köyün kıyı kesiminde daha çok Çingene ve Abdallar, iç kesiminde Türkmenler yaşar. SN
■ Pozantı halen günümüzde dahi Bozdoğan Türkmenlerinin yoğun yaşadığı bir ilçedir. Ayrıca aşiretin bir kısmı Aydın'a gönderilmiştir. Aydın'a gidenler Bozdoğan adında bir ilçe ve 30 civarında köy kurarak Ege'ye yerleşmiştir. Ahmet Savi
■ Bozdoğan köyü bir Türkmen köyü olmakla birlikte Anamur'da kasabalardan sonra kırsaldaki en kalabalık köy idi. Büyükşehir kanunu ile artık mahalle olarak anılmaktadır. Mustafa
■ Koord: 36° 5' 44'' D, 32° 52' 59'' K
Bulu mahalle - Anamur - Mersin
■ Koord: 36° 12' 28'' D, 32° 41' 23'' K
Civil mahalle - Anamur - Mersin
■ Koord: 36° 11' 12'' D, 32° 53' 0'' K
Çalış mahalle - Anamur - Mersin
1522t 📖: Çalışlar
Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 36° 7' 9'' D, 32° 36' 30'' K
Çaltıbükü mahalle - Anamur - Mersin
■ Koord: 36° 13' 16'' D, 32° 49' 29'' K
Çamlıpınar mahalle - Anamur - Mersin
1522t 📖: Karakilise
■ Koord: 36° 10' 56'' D, 32° 39' 27'' K
Çamlıpınaralanı mahalle - Anamur - Mersin
1928 📖: Karakilisealanı
■ Koord: 36° 2' 22'' D, 32° 43' 55'' K
Çarıklar mahalle - Anamur - Mersin
1928 📖: Çarıklar
Eski adı: Kurutlar
Türkmen yerleşimi
■ Kasaba halkı Türkmen olup, Türkmen gelenekleri ve göreneklerini yaşatmaktadır. Mustafa
■ Koord: 36° 6' 43'' D, 32° 52' 22'' K
Çataloluk mahalle - Anamur - Mersin
1522t 📖: Bodrum [ Yunanca pétrion "taşlık" ]
■ Koord: 36° 8' 40'' D, 32° 47' 15'' K
Çeltikçi mahalle - Anamur - Mersin
1522t 📖: Çeltükci
■ Kısmen Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 36° 5' 16'' D, 32° 50' 47'' K
ÇukurAbanoz mahalle - Anamur - Mersin
■ Koord: 36° 17' 37'' D, 32° 53' 5'' K
Demirören mahalle - Anamur - Mersin
1928 1946 📖 📖: Mellaç/Melleç
■ Koord: 36° 2' 48'' D, 32° 40' 46'' K
Elbalak yayla (Anamur bağ) - Anamur - Mersin
■ Koord: 36° 25' 28'' D, 32° 44' 43'' K
Emirşah mahalle - Anamur - Mersin
1914hk 📖: İmraş
1522t 📖: Emîrşah-Kâtib
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ İki adet Rum Ortodoks kilisesi bulunuyordu. Şekerlik mahallesindeki Helenlerden Nea Selefkia köyünde iskân edilenler vardır. Manav
■ Köyün Osmanlı dönemindeki adı Ceritler olarak bilinmektedir. Biri Avşar diğeri Beğdili olan iki Türkmen obasının 16. yüzyılda köye iskan edildiği bilinmektedir. Daha sonraları köye Ortodoks Türkler de yerleşmiş olsa da Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi döneminde köydeki Ortodoks Türkler Rodos'a gönderilmiştir. Köy halkı günümüzde tamemen Türkmenler'den oluşmaktadır. Ahmet Savi
■ Koord: 36° 5' 3'' D, 32° 47' 23'' K
Evciler mahalle - Anamur - Mersin
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 36° 9' 29'' D, 32° 54' 16'' K
Gercebahşiş mahalle - Anamur - Mersin
1914hk 📖: Baxşiş [ Türkçe "aş." ]
Türkmen yerleşimi
■ Esasen `hediye, ihsan` anlamında olan Bahşiş sözcüğü,Anamur yöresinde 16. yy’dan itibaren adı geçen bir konargöçer cemaatin adıdır. SN
■ Koord: 36° 8' 59'' D, 32° 52' 59'' K
Güleç mahalle - Anamur - Mersin
1928 📖: Orhana
■ Koord: 36° 5' 49'' D, 32° 47' 53'' K
Güneybahşiş mahalle - Anamur - Mersin
1928 📖: Güney Baxşiş [ Türkçe "aş." ]
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 36° 11' 8'' D, 32° 51' 23'' K
Güneyyurt mahalle (Ören bağ) - Anamur - Mersin
■ Antik Anemurion ören yeri bu mahallenin güney bitişiğinde, Türkiye'nin en güney ucu olan Anamur Burnu üzerindedir. SN
■ Koord: 36° 2' 44'' D, 32° 48' 29'' K
Güngören mahalle - Anamur - Mersin
1928 📖: Teniste
1522t 📖: Tenisse [ Yunanca ]
■ Koord: 36° 13' 48'' D, 32° 38' 12'' K
Kalınören mahalle (Anamur bağ) - Anamur - Mersin
1928 📖: Kalınviran + Kalınviran Kıbtiyanı [ Türkçe kıbtî "çingene" ]
1522t 📖: Kalınviran
Y451 Y610 📖 📖: Titiópolis [ Yunanca "(imparator) Titus kenti" ]
■ 20. yy başında kısmen Roman (Çingene) yerleşimi. Kısmen Roman (Çingene) (Abdal) yerleşimi
■ Antik kent kalıntıları köy merkezindedir. SN
■ Koord: 36° 4' 36'' D, 32° 49' 7'' K
Karaağa mahalle - Anamur - Mersin
1928 📖: Karaağa
■ Koord: 36° 13' 46'' D, 32° 34' 59'' K
Karaçukur mahalle - Anamur - Mersin
1522t 📖: Karaçukur
■ Koord: 36° 8' 34'' D, 32° 41' 49'' K
Karadere mahalle - Anamur - Mersin
1522t 📖: Karadere
■ Koord: 36° 4' 25'' D, 32° 46' 59'' K
Karalarbahşiş mahalle - Anamur - Mersin
1914hk 📖: Bakşiş [ Türkçe baxşayiş "ihsan" ]
■ Kısmen Alevi-Türk yerleşimi
■ `Bahşayiş köyü Karalar mahallesi` anlamında. SN
■ Koord: 36° 9' 32'' D, 32° 51' 41'' K
Kaşdişlen mahalle - Anamur - Mersin
1928 📖: Kaş [ Türkçe ]
Alevi-Türk (Tahtacı) yerleşimi
■ Anamur’un tek Alevi köyüdür. Halk arasında Tahtacı köyü olarak anılır. SN
■ Koord: 36° 6' 35'' D, 32° 51' 4'' K
Kaşyaylası yayla (Anamur bağ) - Anamur - Mersin
■ Koord: 36° 14' 41'' D, 32° 55' 20'' K
Kılıç mahalle - Anamur - Mersin
1928 📖: Kılıç [ Türkçe ]
■ Koord: 36° 13' 57'' D, 32° 47' 6'' K
Kızılaliler mahalle - Anamur - Mersin
1928 📖: Kızılaliler [ Türkçe ]
■ Koord: 36° 3' 43'' D, 32° 46' 11'' K
Kocadut mahalle (Anamur bağ) - Anamur - Mersin
■ Koord: 36° 5' 42'' D, 32° 52' 8'' K
Koçu mahalle - Anamur - Mersin
1522t 📖: Koçi
■ Koord: 36° 5' 26'' D, 32° 47' 20'' K
Korucuk mahalle - Anamur - Mersin
1928 📖: Korucuk [ Türkçe ]
■ Koord: 36° 6' 39'' D, 32° 44' 2'' K
Köprübaşı mahalle - Anamur - Mersin
hl 📖: Ferizler
1928 📖: Feruzeler + Feruzeler Kıbtiyanı [ Türkçe kıbtî "çingene" ]
■ 20. yy başında kısmen Roman (Çingene) yerleşimi.
■ Koord: 36° 6' 19'' D, 32° 50' 36'' K
Kükür mahalle - Anamur - Mersin
1522t 📖: Kükür
■ Koord: 36° 14' 8'' D, 32° 43' 24'' K
Lale mahalle - Anamur - Mersin
1522t 📖: Lala
■ Koord: 36° 12' 19'' D, 32° 34' 53'' K
Malaklar mahalle - Anamur - Mersin
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 36° 7' 51'' D, 32° 50' 28'' K
Mamure ölü yerleşim - Anamur - Mersin
Y-350 📖: Anemúrion
■ Osmanlı belgelerinde bazen görülen Mamuriye adı Anemourion’dan uyarlanmıştır. Evliya Çelebi’ye göre `Etrak kavmi Mamuriyye demeyüb Anamûr iskelesi dirler.` SN
■ Koord: 36° 4' 53'' D, 32° 53' 38'' K
Masat mahalle - Anamur - Mersin
■ Koord: 36° 13' 1'' D, 32° 44' 46'' K
Nasrettin mahalle (Ören bağ) - Anamur - Mersin
1928 📖: Nasreddin
Y-350 📖: Anemoúrion [ Yunanca "rüzgârlı" ]
■ Antik Anemourion kenti örenine bitişik olan Nasrettin ve Ortaköy köylerinin 1994’te birleştirilmesiyle Ören belediyesi oluşturuldu. SN
■ Koord: 36° 2' 29'' D, 32° 46' 48'' K
Ormancık mahalle - Anamur - Mersin
1928 📖: Kurin aş.
1522t 📖: Kurı-en [ Türkçe "kuru mağara/çukur" ]
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 36° 11' 49'' D, 32° 52' 53'' K
Ovabaşı mahalle - Anamur - Mersin
1928 📖: Ferheng
1522t 📖: F.renk (köy) [ Yunanca farángi "boğaz" ]
■ Halen Frenk Köyü adıyla tanınır. SN
■ Koord: 36° 7' 8'' D, 32° 46' 24'' K
Ören mahalle - Anamur - Mersin
hl 📖: Ören Ortaköy
1914hk 📖: Ortaköy
■ Koord: 36° 3' 0'' D, 32° 46' 51'' K
Pınarlar mahalle - Anamur - Mersin
Eski adı: Sıtmalı
■ Halk arasında Muarlar şeklinde telaffuz edilen isim, Türkçe "pınarlar" anlamına gelen Mınğarlar adından türemiştir. inan olgar
■ Koord: 36° 12' 6'' D, 32° 55' 27'' K
Pullu mevki (Anamur bağ) - Anamur - Mersin
1914hk 📖: Kilisebelen [ Türkçe ]
■ Koord: 36° 7' 0'' D, 32° 54' 3'' K
Sarıağaç mahalle - Anamur - Mersin
1928 📖: Kurin yk.
1522t 📖: Kurı-en
■ Koord: 36° 13' 7'' D, 32° 51' 22'' K
Sarıdana mahalle - Anamur - Mersin
1928 📖: Sarıdana
■ Koord: 36° 10' 6'' D, 32° 44' 1'' K
Sugözü mahalle - Anamur - Mersin
1928 📖: Kurukarı
■ 12.5.1956 tarihli kararnameyle Sugözü adı verildi. SN
■ Koord: 36° 18' 45'' D, 32° 45' 59'' K
Uçarı mahalle - Anamur - Mersin
1522t 📖: Uçarı Zeameti
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 36° 5' 43'' D, 32° 37' 59'' K
Vilayet mahalle - Anamur - Mersin
1928 📖: Vilayet
■ Köy yakınında Antik Çağ’a ait Filir Kalesi harabesi bulunur. SN
■ Koord: 36° 8' 45'' D, 32° 36' 29'' K
Yivir mahalle - Anamur - Mersin
■ Koord: 36° 9' 56'' D, 32° 40' 34'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.