Amasya_M'da 113 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Yaylacık köy - Amasya_M (Doğantepe bucağı) - Amasya
1928 📖 Yaylacık
Alevi yerleşimi
  Konaç mah - Amasya_M - Amasya
1926h 📖 Ğonaç
  Yeşiltepe köy - Amasya_M - Amasya
1926h 📖 Kürd Cedid
  Kayacık köy - Amasya_M (Doğantepe bucağı) - Amasya
1928 📖 Kovay
Alevi yerleşimi
  Selimiye köy - Amasya_M - Amasya
1926h 📖 Killice
  Beke köy - Amasya_M (Doğantepe bucağı) - Amasya
1928 📖 Beke
Alevi yerleşimi
■ Tarihi kaplıcada Bizans dönemine ait yazıtlar bulunur. SN
  Köyceğiz köy - Amasya_M (Doğantepe bucağı) - Amasya
1928 📖 Köyceğiz
Alevi yerleşimi
  Gökdere köy - Amasya_M (Doğantepe bucağı) - Amasya
1928 📖 Gökdere
Alevi yerleşimi
  Çavuş köy - Amasya_M (Doğantepe bucağı) - Amasya
1928 📖 Çavuş
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  İlgazi köy - Amasya_M (Doğantepe bucağı) - Amasya
1928 📖 İlgazi
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Ağılönü köy - Amasya_M (Doğantepe bucağı) - Amasya
1928 📖 Gerne
  Toklucak köy - Amasya_M (Doğantepe bucağı) - Amasya
1928 📖 Oluş
Alevi yerleşimi
  Kaleboğazı köy - Amasya_M (Doğantepe bucağı) - Amasya
1928 📖 Kaleboğazı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köyün asıl kökeni Elazığ Palu'ya dayanmaktadır Türk
  Ortaköy köy - Amasya_M (Doğantepe bucağı) - Amasya
1928 📖 Ortaköy
1847 📖 Geldiklan (idari bölge)
■ 19. yy'da Gelengiras maa Geldiklan adıyla kazadır. SN
  Tuzluçal köy - Amasya_M (Doğantepe bucağı) - Amasya
1928 📖 Soma
  Doğantepe bld - Amasya_M (Doğantepe bucağı) - Amasya
1928 📖 Zara
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
  Sıracevizler köy - Amasya_M (Doğantepe bucağı) - Amasya
1928 📖 Yördenik
  Tuzsuz köy - Amasya_M (Gediksaray bucağı) - Amasya
1928 📖 Tuzsuz
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Gökhöyük mv - Amasya_M - Amasya
1928 📖 Gökhöyük
  Gözlek köy - Amasya_M (Doğantepe bucağı) - Amasya
1926h 📖 Gözlek / Güzlek
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Kaşka mah - Amasya_M - Amasya
1926h 📖 Kaşğanın Ağılı
  Bağlıca köy - Amasya_M (Doğantepe bucağı) - Amasya
1928 📖 Bağlıca
  Meşeliçiftliği köy - Amasya_M - Amasya
1928 📖 Çerkezoğlu Kürtleri
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Boğaköy köy - Amasya_M (Doğantepe bucağı) - Amasya
1928 📖 Boğaköy
  Yıldız köy - Amasya_M - Amasya
1926h 📖 Kılçak
  Alakadı köy - Amasya_M - Amasya
1928 📖 Alakadı Muhacirleri
  Çivi köy - Amasya_M (Gediksaray bucağı) - Amasya
1926h 📖 Osmaniye | Çivi
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Aydoğdu köy - Amasya_M - Amasya
1928 📖 Aydoğdu
  Ovasaray köy - Amasya_M - Amasya
1928 📖 Ovasaray
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Eliktekke köy - Amasya_M - Amasya
1925h 📖 Eliktekke
  Musaköy köy - Amasya_M - Amasya
1926h 📖 Musaköy
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Kayabaşı köy - Amasya_M - Amasya
1926h 📖 Kayabaşı
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Yağmur köy - Amasya_M - Amasya
1291 📖 Yağmur
■ M. 1291'de yerel beylerden Nureddin Yağmur Bey adıyla anıldığını Abdizade Amasya Tarihi'nde belirtir. (AmT I.286). SN
  Bulduklu köy - Amasya_M - Amasya
1928 📖 Bulduklu
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Yavru köy - Amasya_M - Amasya
1928 📖 Yavru
  Kızılca köy - Amasya_M - Amasya
1928 📖 B. Kızılca
  Boğazköy köy - Amasya_M - Amasya
1925h 📖 BoğazBağları
1901hb 📖 Boğazhan
  Bağlarüstü köy - Amasya_M - Amasya
1928 📖 Moramil
1926h 📖 Maramul? Marasul?
  Akyazı köy - Amasya_M - Amasya
1946 📖 Akyazı
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Belmebük köy - Amasya_M - Amasya
1926h 📖 Bölmebükü
  Karaköprü köy - Amasya_M - Amasya
1926h 📖 Karaköprü
  Karasenir mah Amasya - Amasya_M - Amasya
1926h 📖 Karasenir
  Aksalur köy - Amasya_M - Amasya
1928 📖 Aksalur [ Tr Salur "aş." ]
  Duruca köy - Amasya_M - Amasya
1926h 📖 Lapköy
  Dadı köy - Amasya_M - Amasya
1928 📖 Dadı / Dadi
  Yuvacık köy - Amasya_M - Amasya
1928 📖 Şeyxcui
  Fındıklı köy - Amasya_M - Amasya
Eski adı: -
Azeri yerleşimi
  Kapıkaya köy - Amasya_M - Amasya
1926h 📖 Kapıkaya
  İpekköy köy - Amasya_M - Amasya
1968 📖 Sıraböcekhane [ Tr "ipekböceği atölyeleri" ]
  İlyas köy - Amasya_M - Amasya
1928 📖 İlyas
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Aydınlık köy - Amasya_M - Amasya
1928 📖 Merkepçi Kışlacığı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Sevincer köy - Amasya_M - Amasya
1928 📖 Sevincer
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Ormanözü köy - Amasya_M - Amasya
1928 📖 Mörek
  Vermiş köy - Amasya_M - Amasya
1928 📖 Vermiş
  Ziyaret bld - Amasya_M - Amasya
1925h 📖 Ziyere
1291 📖 Zeyre / Zeğre
■ Adın aslı 'Zeyre' veya 'Zeğre' olup, 'Ziyaret' adı yakıştırmadır. ■ 'Amasya Tarihi' müellifi Abdizade'ye göre burası bir süre Danişmend Beyliğinin makamı olan Kedagra kalesi idi. Ancak bu bilginin doğru olmadığına hükmetmek gerekir. SN
  Kayrak köy - Amasya_M - Amasya
1928 📖 Kayrak
  Damudere köy - Amasya_M - Amasya
1925h 📖 Damlı Deresi (neh)
Alevi yerleşimi
  Mahmatlar köy - Amasya_M - Amasya
1928 📖 Mahmatlar
  Kızoğlu köy - Amasya_M - Amasya
1926h 📖 Kızoğlu
  Sazköy köy - Amasya_M - Amasya
1928 📖 Sazköy
Alevi yerleşimi
  Sarılar köy - Amasya_M - Amasya
1928 📖 Sarılar
1925h 📖 Yeniköy
  Kirazpınar köy - Amasya_M - Amasya
1926h 📖 Kirazpınarı
  Karaçavuş köy - Amasya_M - Amasya
1928 📖 Kürtler Kayı [ Tr kayı "aş." ]
■ Şaşırtıcı olan eski adı `Kürtler nahiyesinde Kayı köyü` anlamındadır. SN
  Ardıçlar köy - Amasya_M - Amasya
1928 📖 Kürtler
Alevi yerleşimi
  Kale köy - Amasya_M - Amasya
1928 📖 Kale
  Yassıçal bld - Amasya_M (Akdağ bucağı) - Amasya
1928 📖 Ebemi
  Saraycık köy - Amasya_M - Amasya
1928 📖 Saracık
  Yeşilyenice bld - Amasya_M (Akdağ bucağı) - Amasya
1928 📖 Yenice
  Yıkılgan köy - Amasya_M (Akdağ bucağı) - Amasya
1928 📖 Yıkılgan
  Çiğdemlik köy - Amasya_M (Akdağ bucağı) - Amasya
1928 📖 Zana
1928 📖 Akdağ (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
  Karakese köy - Amasya_M (Akdağ bucağı) - Amasya
1928 📖 Akviran
1926h 📖 Karakîse [ Tr karakilise ]
  Sarıkız köy - Amasya_M - Amasya
1926h 📖 Halilağa Damı
Alevi yerleşimi
  Kızseki köy - Amasya_M (Akdağ bucağı) - Amasya
1926h 📖 Kızseki Kışlağı
  Yağcıabdal köy - Amasya_M (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1928 📖 Yağcıabdal
Alevi yerleşimi
■ Eski adı Yaycı ve Yaycıabdal Benjamin
  Sarıyar köy - Amasya_M (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1928 📖 Merami
Alevi yerleşimi
  Keşlik köy - Amasya_M (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1928 📖 Keşlik [ Tr "keşişlik, keşiş yeri" ]
  Uygur bld - Amasya_M - Amasya
1928 📖 Uygur
Alevi yerleşimi
  Direkli köy - Amasya_M (Akdağ bucağı) - Amasya
1928 📖 Gördes
Alevi yerleşimi
  Aktaş köy - Amasya_M (Akdağ bucağı) - Amasya
1928 📖 Aktaş
  Tatar köy - Amasya_M (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1928 📖 Tatar
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Kuzgeçe köy - Amasya_M (Akdağ bucağı) - Amasya
1928 📖 Kuzkilise [ Tr kuz "karanlık" ]
  İbecik köy - Amasya_M (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1928 📖 İbecik
  Keçili köy - Amasya_M - Amasya
1928 📖 Keçili
Alevi yerleşimi
  Eskikızılca köy - Amasya_M (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1926h 📖 Kızılca | Geygel
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Abacı köy - Amasya_M (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1928 📖 Abacı
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Kızılkışlacık köy - Amasya_M (Akdağ bucağı) - Amasya
1928 📖 Kızılkışlacık
1926h 📖 Katırcı Kışlağı
  Ezinepazarı bld - Amasya_M (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1926h 📖 Ezine + Ezinepazarı
1602z 📖 Ezinepazarı [ Tr "cumapazarı" ]
1928 📖 Öz (idari bölge)
■ Osmanlı kaynaklarına 'Ezinepazarı' ve aynı anlamda 'Cumapazarı' adlarına rastlanır. Asıl Ezine ve Ezinepazarı adlı iki mahalledir. 15. yy'da Begoma ve Yavaşili, daha sonra Öz Nahiyesi adı verilen idari bölgenin merkez köyü idi. SN
■ © 20.06.1602 Hüdavendigar livasında Seferihisar Kadısı Şecaeddin, Ankara livasında Taç Kadısı Mahmud ve Biga Ezinepazarı Kadısı Muhiddin'in ... deyar heyran
  Küçükkızılca köy - Amasya_M (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1928 📖 Kızılcasagir [ Tr "küçükkızılca" ]
Alevi (Abdal) yerleşimi
  Hasabdal köy - Amasya_M (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1928 📖 Hasabdal
1926h 📖 Asi Abdal
Alevi yerleşimi
  Yeşildere köy - Amasya_M - Amasya
1968 📖 Cabuderesi
1926h 📖 Mustafakahya Kışlası
Alevi yerleşimi
  Sarımeşe köy - Amasya_M (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1928 📖 Efte [ y? ]
  Yolyanı köy - Amasya_M (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1928 📖 Heniske
  Şeyhşadi köy - Amasya_M (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1928 📖 Şeyhşadi
■ Hicri 812 (M 1409) tarihli tekke ve türbesi bulunan Şeyh Şadi Efendi'ye nisbetle adlandırılmıştır. SN
  Karaali köy - Amasya_M (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1928 📖 Karaali
Alevi yerleşimi
  Albayrak köy - Amasya_M - Amasya
1968 📖 Kuruçay
1926h 📖 Kurudere
Alevi yerleşimi
  Halifeli köy - Amasya_M (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1928 📖 Halifeli
Alevi yerleşimi
  Aydınca bld - Amasya_M (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1928 📖 Zigala [ AnaD ]
  Beldağı köy - Amasya_M (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1926h 📖 Beldağı
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km