Amasya_M'da 106 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Kayacık köy - Amasya_M (Doğantepe bucağı) - Amasya
1928: Kovay
Alevi yerleşimi
  Beke köy - Amasya_M (Doğantepe bucağı) - Amasya
1928: Beke
Alevi yerleşimi
  Gökdere köy - Amasya_M (Doğantepe bucağı) - Amasya
1928: Gökdere
Alevi yerleşimi
  Çavuş köy - Amasya_M (Doğantepe bucağı) - Amasya
1928: Çavuş
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  İlgazi köy - Amasya_M (Doğantepe bucağı) - Amasya
1928: İlgazi
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Toklucak köy - Amasya_M (Doğantepe bucağı) - Amasya
1928: Oluş
Alevi yerleşimi
  Kaleboğazı köy - Amasya_M (Doğantepe bucağı) - Amasya
1928: Kaleboğazı
Alevi yerleşimi
■ Köyün asıl kökeni Elazığ Palu'ya dayanmaktadır Türk
  Ortaköy köy - Amasya_M (Doğantepe bucağı) - Amasya
1928: Ortaköy
1847: Geldiklan (idari bölge)
■ 19. yy'da Gelengiras maa Geldiklan adıyla kazadır. SN
  Doğantepe bld - Amasya_M (Doğantepe bucağı) - Amasya
1928: Zara
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Gökhöyük mah Doğantepe - Amasya_M - Amasya
1928: Gökhöyük
  Tuzsuz köy - Amasya_M (Gediksaray bucağı) - Amasya
1928: Tuzsuz
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Gözlek köy - Amasya_M (Doğantepe bucağı) - Amasya
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Yıldız köy - Amasya_M - Amasya
1925h: -
  Meşeliçiftliği köy - Amasya_M - Amasya
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Çivi köy - Amasya_M (Gediksaray bucağı) - Amasya
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Ovasaray köy - Amasya_M - Amasya
1928: Ovasaray
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Musaköy köy - Amasya_M - Amasya
1926h: Musaköy
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Kayabaşı köy - Amasya_M - Amasya
1926h: Kayabaşı
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Yağmur köy - Amasya_M - Amasya
1291: Yağmur
■ M. 1291'de yerel beylerden Nureddin Yağmur Bey adıyla anıldığını Abdizade Amasya Tarihi'nde belirtir. (AmT I.286). SN
  Bulduklu köy - Amasya_M - Amasya
1928: Bulduklu
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Yavru köy - Amasya_M - Amasya
1928: Yavru
  Akyazı köy - Amasya_M - Amasya
1946: Akyazı
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Aksalur köy - Amasya_M - Amasya
1928: Aksalur [ Tr Salur "aş." ]
  Duruca köy - Amasya_M - Amasya
Eski adı: Lapköy
  Fındıklı köy - Amasya_M - Amasya
Eski adı: -
Azeri yerleşimi
  İpekköy köy - Amasya_M - Amasya
1968: Sıraböcekhane [ Tr "ipekböceği atölyeleri" ]
  İlyas köy - Amasya_M - Amasya
1928: İlyas
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Karasenir mah Amasya - Amasya_M - Amasya
1926h: Karasenir
  Aydınlık köy - Amasya_M - Amasya
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Sevincer köy - Amasya_M - Amasya
1928: Sevincer
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Ziyaret bld - Amasya_M - Amasya
1925h: Ziyere
■ Adın aslı 'Zeyre' veya 'Zeğre' olup, 'Ziyaret' adı yakıştırmadır. ■ 'Amasya Tarihi' müellifi Abdizade'ye göre burası bir süre Danişmend Beyliğinin makamı olan Kedagra kalesi idi. Ancak bu bilginin doğru olmadığına hükmetmek gerekir. SN
  Kayrak köy - Amasya_M - Amasya
1928: Kayrak
  Damudere köy - Amasya_M - Amasya
1925h: DamlıDeresi (neh)
Alevi yerleşimi
  Kızoğlu köy - Amasya_M - Amasya
1925h: Kızoğlu
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Sazköy köy - Amasya_M - Amasya
1928: Sazköy
Alevi yerleşimi
  Sarılar köy - Amasya_M - Amasya
1928: Sarılar
1925h: Yeniköy
  Kirazpınar köy - Amasya_M - Amasya
1925h: -
  Karaçavuş köy - Amasya_M - Amasya
1928: Kürtlerkayı [ Tr kayı "aş." ]
■ Şaşırtıcı olan eski adı muhtemelen `Kürtler nahiyesindeki Kayı obası` şeklinde anlamlandırılabilir. SN
  Ardıçlar köy - Amasya_M - Amasya
1928: Kürtler
Alevi yerleşimi
  Kale köy - Amasya_M - Amasya
1928: Kale
  Çiğdemlik köy - Amasya_M (Akdağ bucağı) - Amasya
1928: Zana
1928: Akdağ (idari bölge)
  Sarıkız köy - Amasya_M - Amasya
1925h: -
Alevi yerleşimi
  Yağcıabdal köy - Amasya_M (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1928: Yağcıabdal
Alevi yerleşimi
■ Eski adı Yaycı ve Yaycıabdal Benjamin
  Sarıyar köy - Amasya_M (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1928: Merami
Alevi yerleşimi
  Keşlik köy - Amasya_M (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1928: Keşlik [ Tr "keşişlik, keşiş yeri" ]
  Uygur bld - Amasya_M - Amasya
1928: Uygur
Alevi yerleşimi
  Direkli köy - Amasya_M (Akdağ bucağı) - Amasya
1928: Gördes
Alevi yerleşimi
  Tatar köy - Amasya_M (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1928: Tatar
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Kuzgeçe köy - Amasya_M (Akdağ bucağı) - Amasya
1928: Kuzkilise [ Tr kuz "karanlık" ]
  Keçili köy - Amasya_M - Amasya
1928: Keçili
Alevi yerleşimi
  Eskikızılca köy - Amasya_M (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
Eski adı: Eski Kızılca [ Tr "eskikızılca" ]
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Abacı köy - Amasya_M (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1928: Abacı
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Ezinepazarı bld - Amasya_M (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1602z: Ezinepazarı [ Tr "cumapazarı" ]
1928: Öz (idari bölge)
■ Osmanlı dönemi kaynaklarına 'Ezinepazarı' ve aynı anlamda 'Cumapazarı' adlarına rastlanır. Öz Nahiyesi adı verilen idari bölgenin merkez köyü olmuştur. SN
■ © 20.06.1602 Hüdavendigar livasında Seferihisar Kadısı Şecaeddin, Ankara livasında Taç Kadısı Mahmud ve Biga Ezinepazarı Kadısı Muhiddin'in ... deyar heyran
  Küçükkızılca köy - Amasya_M (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1928: Kızılcasagir [ Tr "küçükkızılca" ]
Alevi yerleşimi
■ Alevi Abdal yerleşimi, (Geygel) inan olgar
  Yeşildere köy - Amasya_M - Amasya
1968: Cabuderesi
Alevi yerleşimi
  Şeyhşadi köy - Amasya_M (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1928: Şeyhşadi
■ Hicri 812 (M 1409) tarihli tekke ve türbesi bulunan Şeyh Şadi Efendi'ye nisbetle adlandırılmıştır. SN
  Karaali köy - Amasya_M (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1928: Karaali
Alevi yerleşimi
  Albayrak köy - Amasya_M - Amasya
1968: Kuruçay
Alevi yerleşimi
  Beldağı köy - Amasya_M (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1926h: Beldağı
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Yeşilöz köy - Amasya_M (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1928: Girap
Alevi yerleşimi
  Çatalçam köy - Amasya_M (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1926h: Çatalçam
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Karsan köy - Amasya_M (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1928: Karsan
Alevi yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km