Altınyayla'da 26 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çörten köy - Altınyayla - Burdur
1928: Çörten [ Tr "su kanalı" ]
  Çatak köy - Altınyayla - Burdur
Eski adı: -
  Kızılyaka köy - Altınyayla - Burdur
Eski adı: -
  Altınyayla ilçe - Altınyayla - Burdur
1478t y: Dirmil [ Yun Térmilai/Trímilai "kavim adı" ]
■ Lyk Trmmli > Yun Termilai MÖ 1. binyılda Likya ulusunu oluşturan kavimlerden biri veya başlıcası idi. SN
  Çölkayık mv - Altınyayla - Burdur
Y17, Y535: Balboura [ Luw ]
■ Issız mevkide etkileyici bir ören yeridir. Antik Balboura, Oinoanda ve Boubon ile birlikte Kabalia (bugünkü Altınyayla) bölgesinin üç kenti idi. SN
  Samankaya köy - Altınyayla - Sivas
1928 y: Ebesili
■ Ptolemaios Coğrafya'sında (2. yy) zikredilen Sabalassós olması güçlü olasılıktır. Ancak Zgusta bu görüşe kuşkuyla yaklaşır. Eski bir Anadolu dilinde s- yer bildiren önek olmalıdır. SN
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Doğupınar köy - Altınyayla - Sivas
1928: Şarklı [ Tr "Kürt" ]
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Mezra köy - Altınyayla - Sivas
1928: Mezra
Alevi yerleşimi
  Güzeloğlan köy - Altınyayla - Sivas
1928: Güzeloğlan
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Kale bld - Altınyayla - Sivas
1928: Kale
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Yassıpınar köy - Altınyayla - Sivas
1928: Yassıpınar
Alevi/Kafkasya göçmeni yerleşimi
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Tahtyurt köy - Altınyayla - Sivas
1928: Tahtyurt
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Gümüşdiğin köy - Altınyayla - Sivas
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Serinyayla köy - Altınyayla - Sivas
1968: Beydiğin
Alevi yerleşimi
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Altınyayla ilçe - Altınyayla - Sivas
1928 y: Tonus
Y180: Tonosa [ Luw ]
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Kızılhöyük köy - Altınyayla - Sivas
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Deliilyas bld - Altınyayla - Sivas
1928: Deliilyas
■ Yine, 1548 tarihli Tapu Tahrir Defteri’nde ;”Der Liva-yı Bozok Mezra-yı Karacaşehir cemaat-i Şambayadı, kadimi sürüyle cemaati mezbure ziraat ederler”yazmaktadır. Bunun açıklaması şudur: Bozok Sancağı (o tarihlerde Akdağ Kazası’nda bulunan Bozok, Sancak merkezi idi ve Gürün, Kangal, Tonus, Emlak, Gedik, Maden, Sorgun, Çayırşeyhi, Yozgat gibi nahiyeler bu sancağa bağlı bulunmaktaydı)’na bağlı Karacaşehir köyü (Deliilyas) Şambayadı boyuna mensup Deliilyas Obası eskiden beri koyun sürüsüyle burada bulunurlar ve bu bölgenin arazisini ekip biçerler. Bu tarihten önceleri Bozok Sancağı’na bağlı olarak bu bölgede göçebe olan Türkmen aşiretleri, kışın Şam ve Halep bölgelerine giderler, bahar gelince de yaylak olarak kullandıkları bu bölgelere tekrar gelirlerdi. Ve bu bölgenin arazilerinde koyun, kuzu ve diğer hayvanlarını otlatır, arazisini ekip - biçerlerdi. Sonbaharda da kışı geçirmek üzere tekrar sıcak iklimlere yani Şam taraflarına giderlerdi. 1548 Tarihinde Yeniil Kazası’nın kurulmasıyla birlikte bu kazaya bağlanan Türkmen aşiretleri arasında Deliilyaslı obası da bulunmaktadır. Bu defterde yazdığına göre; Deliilyas’a yerleşen Türkmenler, Bayat Boyu’na mensupturlar. Bayat boyu, Oğuz Türkleri’ninden olup, Bozoklara mensup Günhan’ın ikinci oğludur. Şambayadı Anadoluda konar-göçer Türkmenlerden Bozulus Türkmenlerinin bir koludur. Yine, Yeniil Kazası’nın 1583 tarihinde yazılan Tapu Tahrir Defteri’nde Deliilyasla ilgili daha ayrıntılı ve geniş bilgiler bulunmaktadır. Deliilyas Köyü’nün bu tarihlerde Konar-göçerlikten yerleşik hayata geçtiğini görmekteyiz ki, Kanuni Sultan Süleyman zamanında konar göçer Türkmen aşiretlerinin iskanı için fermanlar ve kanunnameler çıkarılmıştı ve bu kanunnamelere göre de Konar göçer Türkmen aşiretleri yaylak olarak kullandıkları yerlere, yaylak alanlarına iskan edilmekteydiler. Türk22
  Taşlıhöyük köy - Altınyayla - Sivas
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Harmandalı köy - Altınyayla - Sivas
1928: Xarmendeli [ Tr xarmende "katırcı" ]
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Kürkçüyurt köy - Altınyayla - Sivas
■ Köyde Türkmen ve Avşarlar yaşar Türk22
  Mutubey köy - Altınyayla - Sivas
1968: Muttalip
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Paşaköy köy - Altınyayla - Sivas
1928: Paşaköy
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Başören köy - Altınyayla - Sivas
1928: Başviran
■ Köye yakın Kuşaklı mevkiinde MÖ 13. yy'a ait Sarissa kentine ait Hitit arşivleri bulunmuştur. SN
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Kuşaklı mv - Altınyayla - Sivas
H: Sarissa
■ MÖ 13. yy'a ait Hitit arşivleri bulunmuştur. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km