Altınova'da 17 yerleşim bulundu.
sırala 
  Örencik köy - Altınova - Yalova
Eski adı: -
  Ahmediye köy - Altınova - Yalova
Eski adı: -
  Karadere köy - Altınova - Yalova
1928k: Karadere
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Feyziye köy - Altınova - Yalova
1928k: Feyziye
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Çavuşçiftliği köy - Altınova - Yalova
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Aktoprak köy - Altınova - Yalova
Eski adı: -
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Subaşı bld - Altınova - Yalova
Eski adı: -
■ Kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi
  Hersek köy - Altınova - Yalova
1928k: Hersek
L378, Y553: Helenopolis [ Yun "Helena kenti" ]
L378: Drepanon [ Yun drépanon "orak" ]
■ Prokopios'a göre, İstanbul'un kurucusu I. Konstantin'in annesi olan Azize Helena'nın doğum yeridir. Konstantin bu yere annesinin onuruna Helenopolis adını vermiştir. ■ Hersek dükü Stefan Vukçiç'in oğlu olan sadrazam Hersekzade Ahmet Paşa'nın 1508'de burada vakfettiği cami nedeniyle Hersek köyü adını almıştır. Hersek sözcüğü Almanca Herzog (dük) kelimesinin Slavca ve Türkçeye uydurulmuş şeklidir. Hırvat ileri gelenlerinden Stepan Vukçiç 1448'de Bosna'nın güneyinde Alman imparatoru III. Friedrich'in desteğiyle ayrı bir dükalık ilan etmişti. Bu bölgeye günümüze dek Hersek-ili veya Herzegovina (`dükalık`) adı verilir. SN
  Soğuksu köy - Altınova - Yalova
1928k: Ayazma [ Yun agíasma "kutsal yer, ziyaret" ]
  Altınova ilçe - Altınova - Yalova
Eski adı: -
■ 1929'da Altınova adıyla iskân edildi, 1987'de belediye 2005'te ilçe oldu. SN
  Kaytazdere bld - Altınova - Yalova
1928k: Kaytazdere
■ 93 Harbinden sonra 1879 ile 1890 arasinda 40 hane iskan edildi. Manav
  Tokmak köy - Altınova - Yalova
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
■ 1929'da Bulgaristan ve Romanya göçmeni Aleviler tarafindan kuruldugu söylenir. Manav


Grafik harita göster     haritada ara : km