Altınova'da 18 yerleşim bulundu.
sırala 
  Sermayecik köy - Altınova - Yalova
1928 📖 Sermayecik
  Örencik köy - Altınova - Yalova
Eski adı: -
  Tavşanlı bld - Altınova - Yalova
1890hk 📖 Tavşanlı
  Ahmediye köy - Altınova - Yalova
Eski adı: -
  Havuzdere köy - Altınova - Yalova
1928 📖 Havuzdere
  Tevfikiye köy - Altınova - Yalova
1911h 📖 Tevfikiye | Çavuşköy
  Geyikdere köy - Altınova - Yalova
1928 📖 Geyikdere
  Karadere köy - Altınova - Yalova
1890hk 📖 Karadere
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Feyziye köy - Altınova - Yalova
1928 📖 Feyziye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Çavuşçiftliği köy - Altınova - Yalova
1890hk 📖 Çavuş Çiftliği
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Aktoprak köy - Altınova - Yalova
Eski adı: -
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Subaşı bld - Altınova - Yalova
Eski adı: -
■ Kısmen Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi
  Hersek köy - Altınova - Yalova
1928 📖 Hersek
Y1308 📖 Helenópolis
Y553 📖 Drépanon | Helenopolis [ Yun drépanon "orak" ]
■ Prokopios'a göre, İstanbul'un kurucusu I. Konstantin'in annesi olan Azize Helena'nın doğum yeridir. Konstantin bu yere annesinin onuruna Helenopolis adını vermiştir. ■ Hersek dükü Stefan Vukçiç'in oğlu olan sadrazam Hersekzade Ahmet Paşa'nın 1508'de burada vakfettiği cami nedeniyle Hersek köyü adını almıştır. Hersek sözcüğü Almanca Herzog (dük) kelimesinin Slavca ve Türkçeye uydurulmuş şeklidir. Hırvat ileri gelenlerinden Stepan Vukçiç 1448'de Bosna'nın güneyinde Alman imp. III. Friedrich'in desteğiyle ayrı bir dükalık ilan etmişti. Bu bölgeye günümüze dek Hersek-ili veya Herzegovina (`dükalık`) adı verilir. SN
  Akçukur mah - Altınova - Yalova
1928 📖 Ayazma [ Yun ayíasma "kutlu kaynak" ]
1890hk 📖 B. Ayazma
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Soğuksu köy - Altınova - Yalova
Eski adı: -
  Altınova ilçe - Altınova - Yalova
Eski adı: -
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi
■ 1929'da Rusçuk'tan gelen kırk aile tarafından satın alınarak Altınova adıyla iskân edildi, 1987'de belediye 2005'te ilçe oldu. SN
  Kaytazdere bld - Altınova - Yalova
1928 📖 Kaytazdere
■ 93 Harbinden sonra 1879 ile 1890 arasinda 40 hane iskan edildi. Manav
  Tokmak köy - Altınova - Yalova
1890hk 📖 Kavak İskelesi
■ Yerleşimin 1929'da Bulgaristan ve Romanya göçmeni Aleviler tarafindan kuruldugu söylenir. Manav


Grafik harita göster     haritada ara : km