haritada ara :   km  
Altınekin'de 29 yerleşim bulundu.
sırala 
Kale mah - Altınekin - Konya
1928 📖 Kale
Dedeler mah - Altınekin - Konya
1925h 📖 Dedeler
Ayışığı mah - Altınekin - Konya
1925h 📖 Güllekuyusu
■ 27/11/1956'da Ağabeyli Köyü hudutları dâhilinde iskân edilmiş bulunan Göçmen Mahallesi ile yine aynı köyün Kemikli Yaylası birleştirilerek (Ayışığı) adıyla bağımsız bir köy haline getirilmiştir. SN
Yeniyayla mah - Altınekin - Konya
1925h 📖 Yeniyayla
Akköy mah - Altınekin - Konya
1925h 📖 Körkuyu
■ 24.10.1955 gününden itibaren Zıvarık Nahiyesinin Merkezine bağlı Körkuyu ve Keşlik Yaylaları birleştirilerek (Akköy) adıyla bağımsız bir köy haline getirilmiştir. SN
Ölmez mah - Altınekin - Konya
1925h 📖 Ölmez
■ 1949'da Sarnıç köyüne bağlı Ölmez Yaylası, Ölmez adıyla bağımsız köy haline getirilmiştir. SN
Sarnıç mah - Altınekin - Konya
1912hk 📖 Sarnıç Yayla
Karakaya mah - Altınekin - Konya
1925h 📖 Mennek
■ 1946'da Zengicek köyüne bağlı Mennek Yaylası ayrı köy olarak tescil edilmiştir. SN
Altınekin ilçe - Altınekin - Konya
1928 📖 Zıvarık
1746z 📖 Sverek [ Erm sevaverag "karaören" ]
■ Daha önce Zıvarık veya Sıverek nahiyesi iken Altınekin adıyla 1987'de ilçe oldu. SN
■ © 14.11.1746 Konya sancağında İnsuyu kazasının Swerak köyü muhtelif yolların birleştiği bir mahal olup ahalisi derbendci olduklarından... * 26.07.1804 Konya sancağının İnsuyu kazasına merbut Swrak maa Kilise karyesi derbend ağalığına dair. © »»» 12.04.1905 Konya merkezinde ve Zıvarık adlı mahalde iskan olunan Kırım muhacirlerinin kurduğu mahallelere İhsaniye ve Burhaniye adlarının verilmesi... deyar heyran
Akıncılar mah - Altınekin - Konya
1928 📖 Hoydus
Yenice mah - Altınekin - Konya
1925h 📖 Maydos | Türkyayla
Koçyaka mah - Altınekin - Konya
1925h 📖 Zengicek Kalesi
Akçaşar mah - Altınekin - Konya
1864z 📖 Akçaşar
■ © 25.04.1864 Esbkeşan kazasına tabi Akçaşar Karyeli Mustafa'nın akçesini gasb eden Karaoğlu İbrahim ve Seyyid Mehmed oğlu İbrahim'in icra-yı istintaklarına dair Konya Meclisi'nin mazbatası. deyar heyran
Gölcük mah - Altınekin - Konya
1925h 📖 Gölcük
Koçaş mah - Altınekin - Konya
1925h 📖 Kocaş Yaylası
■ 1957'de Hacınuman köyüne bağlı Koçaş mahallesi, Koçaş adıyla bağımsız bir köy haline getirilmiştir. SN
İtdüşmez mah - Altınekin - Konya
1925h 📖 İtdüşmez Yaylası
Hacınuman mah - Altınekin - Konya
1925h 📖 Hacınuman Yaylası
■ 1919'da Obruk köyünden ayrılarak Hacınuman adıyla yeni köy teşkil edilmiştir. SN
Mantar mah - Altınekin - Konya
1925h 📖 Mantarlı Yaylası
Kızboğan mah - Altınekin - Konya
1925h 📖 Kızboğan Yaylası
Gimir mah - Altınekin - Konya
1926h 📖 Gimir Yaylası
A870 📖 Farta
Y400 Y535 📖 📖 Perta [ AnaD ]
Arifler mah - Altınekin - Konya
1925h 📖 Hiştonun Yaylası | Hişto Arif
Yenikuyu mah - Altınekin - Konya
1925h 📖 Yenikuyu Yaylası
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle Hacınuman köyüne bağlı dört yaylanın birleştirilmesi sonucu kurulan yeni köydür. SN
Azap mah - Altınekin - Konya
1925h 📖 Azap
Gürkuyu mah - Altınekin - Konya
1925h 📖 Gürkuyu
Borukkuyu mah - Altınekin - Konya
1925h 📖 B.+ K. Bornaklar
Yavşanlı mah - Altınekin - Konya
1925h 📖 Karahallı Yaylası
Topraklık mah - Altınekin - Konya
1925h 📖 Tahirbey Yaylası
■ 1956'da Oğuzeli köyüne bağlı Hişto Arif, Hişto Mehmet, Civciv, Büyüktopraklık, Küçüktopraklık mahalleleri birleştirilerek merkezi Küçüktopraklık olmak üzere Topraklık adıyla bağımsız bir köy haline getirilmiştir. SN
Oğuzeli mah - Altınekin - Konya
1925h 📖 Ağvirankışla
Soyhan mah - Altınekin - Konya
1925h 📖 Soyğan Yaylası


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.