haritada ara :   km  
Altınözü'de 47 yerleşim bulundu.
sırala 
Hanyolu mah - Altınözü (Şenköy bucağı) - Hatay
Eski adı: Hayni
■ Kısmen Müslüman Arap yerleşimi
■ Köy Arap, Kürt ve Türk vatandaşlardan oluşmaktadır. metonio
Kozkalesi mah - Altınözü - Hatay
F1935 📖: Kale-i Kuseyr [ Ar qalˁat qusayr "saraycık kalesi" ]
Türkmen yerleşimi
■ Kuseyr (Altınözü) bölgesine adını veren ünlü Haçlı ve Arap kalesi buradadır. SN
Enek mah - Altınözü - Hatay
1940 📖: Enek
F1935 📖: Venk [ Erm vank "manastır" ]
Müslüman Arap yerleşimi
Kamberli mah - Altınözü - Hatay
F1935 📖: Kenebiye
■ Kısmen Müslüman Arap yerleşimi
■ Türkmen ve Sünni Arap kesimin beraber yaşadığı bir köydür. Yusuf Erbey
Yunushanı mah - Altınözü - Hatay
1946 📖: Yümüşhan
1940 📖: Yumuşhanı
F1935 📖: Mısxano
Müslüman Arap yerleşimi
Kılıçtutan mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
F1935 📖: Uskiyat [ Ar es-squtiyyât ]
Arap Alevi yerleşimi
Tepehan mah - Altınözü - Hatay
1940 📖: Karmanca
F1935 📖: Yarımca
Müslüman Arap yerleşimi
Dokuzdal mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1946 📖: Salık
F1935 📖: Salkiye
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
Akambar mah - Altınözü - Hatay
1946 📖: Sev
1915hb 📖: Zaw
Arap Alevi yerleşimi
Yanıkpınar mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1946 📖: Emirsu
F1935 📖: Marso
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
Akdarı mah - Altınözü - Hatay
F1935 📖: Beyra
Arap Alevi yerleşimi
Fatikli mah Altınözü - Altınözü - Hatay
1946 📖: Fatihli
1915hb F1935 📖Fratikiye / Fetikiye
Müslüman Arap yerleşimi
■ Altınözü ilçe merkezi burası iken 1945'te şimdiki yeri olan Sarılar mahallesine taşındı. SN
Altınözü ilçe - Altınözü - Hatay
1526t 📖: Kuseyr (idari bölge) [ Ar el-qusayr "konacık" ]
■ Kısmen Müslüman Arap yerleşimi
■ Bölgeye adını veren Kuseyr kalesi şimdi ilçe merkezinin güneybatısındaki Kozkalesi köyündedir. Altınözü ilçe adı 1940'larda benimsenmiş ve Fatikli/Fetikiye köyü ilçe merkezi olmuştur. SN
■ Altınözü, genel de Arap olarak bilinse de Hatay'ın tamamında olduğu gibi kozmopolit bir yapısı ve bariz bir Türk/Türkmen nüfus da bulunmaktadır. İlçede Türkmenler, Sünni Araplar, Nusayri yani Alevi Araplar, Hristiyan Araplar ile az sayıda doğudan gelen Kürt aileler yaşamaktadır. Yusuf Erbey
Erbaşı mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1940 📖: Fırfırın
F1935 📖: Fırfıriye
Müslüman Arap yerleşimi
Kazancık mah - Altınözü - Hatay
1940 📖: Babayetir
F1935 📖: Babtra / Bebetre
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
Sarılar mah Altınözü - Altınözü - Hatay
1526t 📖: Suri / Suriye [ Ar "Suriyeli (Süryani)" ]
■ 20. yy başında Hıristiyan Arap yerleşimi. Şimdi Hıristiyan Arap yerleşimi
■ Tokaçlı ile birlikte, Altınözü'nün iki Hıristiyan yerleşiminden biridir. SN
Altınkaya mah - Altınözü - Hatay
1940 📖: Paslıkaya
F1935 📖: Baslika [ Yun basílika ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Önceleri belediyesi varken, mevcut yasalar sebebiyle mahalleye dönüştürülmüştür. Yusuf Erbey
Tokaçlı mah - Altınözü - Hatay
1940 📖: Yonta
1915hb 📖: Cneydo [ Ar "askercik" ]
1526t 📖: Cundi [ Ar "asker" ]
Hıristiyan Arap yerleşimi
■ Kalınsan ve Mermeris adlı bağlı birimleri vardır. SN
Karbeyaz mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1960 📖: Yiğityolu
1940 📖: Karbeyaz
1915hb F1935 📖Karbias / Kirbiyas
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Karbeyaz adının aslında 'Kurupayas' olduğu rivayet edilir. SN
Tokdemir mah - Altınözü - Hatay
1960 📖: Bilinger
1915hb F1935 📖Frencar / Filincer
Müslüman Arap yerleşimi
Kuyubaşı mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
<1960 📖: Batırhan
F1935 📖: Badrhun
Müslüman Arap yerleşimi
Seferli mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
F1935 📖: Seferiye / Seferli
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
Karsu mah - Altınözü - Hatay
F1935 📖: Karso
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
Türkmenmezrası mah - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
F1935 📖: Mezra Türkmen
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
Avuttepe mah - Altınözü - Hatay
F1935 📖: Kefer Abed [ Sür ]
Müslüman Arap yerleşimi
Atayurdu mah - Altınözü - Hatay
<1960 📖: Miraslı
F1935 📖: Mayras
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Büyükburç mah - Altınözü - Hatay
1526t 📖: By. Burç
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
Kolcular mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1946 📖: Savaşgöz
1940 📖: Salaşgöz
F1935 📖: ˁAyn Selnaz [ Ar "Selnaz gözü" ]
Müslüman Arap yerleşimi
Babatorun mah - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
F1935 📖: Babturun [ Ar "turun (?) kapısı" ]
Müslüman Arap yerleşimi
Çetenli mah - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
1940 📖: Baksanlı
F1935 📖: Baksanus
Müslüman Arap yerleşimi
Oymaklı mah - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
1940 📖: Dur
F1935 📖: Deyr
Müslüman Arap yerleşimi
Alakent mah - Altınözü - Hatay
F1935 📖: Alenkat
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Kurtmezrası mah - Altınözü - Hatay
F1935 📖: Kurtmezrası
Müslüman Arap yerleşimi
Toprakhisar mah - Altınözü - Hatay
F1935 📖: Toprakhisar
Müslüman Arap yerleşimi
Günvuran mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1946 📖: Besibaba
F1935 📖: Basnibe
Müslüman Arap/Arap Alevi yerleşimi
Yolağzı mah - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
1940 📖: Imıkabraş
1915hb 📖: Mkabros
Müslüman Arap yerleşimi
■ Kırancık, Akarı, Derince, Kamarlı, Bakısav ve Tılsımlı adlı bağlı birimleri vardır. SN
Sarıbük mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1946 📖: Başarbey
F1935 📖: Başirbe
Müslüman Arap yerleşimi
Gözecik mah - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1946 📖: Fırlakgöz
1940 📖: Fırlagöz
F1935 📖: Aynfwar [ Ar ]
1915hb 📖: Freikiye
Arap Alevi yerleşimi
Yarseli mah - Altınözü - Hatay
1940 📖: Yarseli
F1935 📖: Farzala
Müslüman Arap yerleşimi
Mayadalı mah - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
1940 📖: Mayadalı
F1935 📖: Magdala
Müslüman Arap yerleşimi
Boynuyoğun mah - Altınözü - Hatay
1940 📖: Batıtan
F1935 📖: Btetin
Müslüman Arap yerleşimi
Kansu mah - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
1940 📖: Kansu
F1935 📖: Anso
Müslüman Arap yerleşimi
Ziyaret mah - Altınözü - Hatay
F1935 📖: Ziyaret
Müslüman Arap yerleşimi
Kıyıgören mah - Altınözü - Hatay
1940 📖: Kalaneşli
F1935 📖: Kalanes
Müslüman Arap yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.