haritada ara :   km  
Alpk��y' 22 yerleşim bulundu.
sırala 
Doğan köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1925h 📖 : Tortan
E390 📖 : Tordan [ Ermenice ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Kral Dikran’ın MÖ 1. yy’da Asur ülkesinden getirdiği tanrı Bar-şamma’nın fildişi ve gümüşten heykelinin bulunduğu tapınak merkezi idi. Ermenilere Hıristiyan dinini getiren Aziz Krikor’un naaşı ölümünden bir süre sonra Erzincan’ın Sebuh dağında bulunarak buraya getirildi ve burada defnedildi. Oğlu Vrtanes ile torunu Husig de burada gömülüymüş. 19. yy sonunda 30 nüfus Ermeni ve Alevi karışık idi. SN
■ Koord: 39° 39' 24'' D, 39° 8' 40'' K
Uluçınar köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 📖 : Hoğut [ Ermenice hoğud? "topraklı" ]
1902hb 📖 : Horurt
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 35' 54'' D, 39° 9' 35'' K
Koruyolu köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1925h 📖 : Tavğunk | Tavğunz [ Ermenice tavgunk akk. tavguns "fundalıklar" ]
E1902 📖 : Tavgner [ Ermenice "fundalıklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 39° 39' 18'' D, 39° 10' 3'' K
Maksutuşağı köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1925h 📖 : Maksuduşağı [ Türkçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 36' 19'' D, 39° 11' 11'' K
Alpköy köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1925h 📖 : Alboşi
E1600 📖 : Alpoşi Ալփոշի
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Ermelik bucağına bağlı Alpuşu köyü 12.6.1956 tarihli kararla Alp İstasyonu civarına nakledilerek Alpköy adı verilmiştir. SN
■ Alevi (Kürt veya Zaza) bilgisi yanlıştır. Sünni Türk yerleşimi. Halkı ekseriya 1943 yılında Tan köyünden gelmiştir. Cihad Gümüs
■ Sünni Türk ve az sayıda Müslümanlaşmış Ermeni yerleşimidir. Sünni Türk ve Müslümanlaşmış Ermeni kökenli nüfus 1943 yılında Tan köyünden gelmiştir. Köyün arazisi 1943 yılında Tan'dan gelen 11 hane tarafından Sağıroğulları'ndan satın alınmış ve 1947 yılında köy resmen kurulmuştur. N.N
■ Koord: 39° 37' 12'' D, 39° 11' 36'' K
Gökkaya köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 📖 : Karni
E1079 E1901 📖 📖 : Karni Գառնի [ Ermenice "koyunlu" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Garni deresinin üst kısmında İsa’nın havarilerinden Tateos ve Bartholomeos tarafından kurulduğu rivayet edilen Avak Manastırı ile, Kohanam/Köhnem dağının zirvesine yakın, Ermenilere Hıristiyanlığı getiren Aziz Krikor Lusavoriç’in yaşamının son yıllarında inzivaya çekildiği Aziz Aydınlatıcı Manastırının acıklı durumdaki harabeleri bulunur. Ermeni kilisesinin en kutsal ziyaretleri arasında sayılan iki manastır 20. yy başlarına dek aktif idiler. SN
■ Koord: 39° 39' 50'' D, 39° 13' 11'' K
Esimli köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 📖 : Bırastik [ Kürtçe birastik "derecik" ]
1902hb 📖 : Kuru Brastik
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 37' 24'' D, 39° 13' 54'' K
Dereköy köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1925h 📖 : Dereköy
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Nadaroğlu deyar heyran
■ Koord: 39° 34' 23'' D, 39° 14' 25'' K
Yastıktepe köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 📖 : Perçenç [ Ermenice ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 39' 55'' D, 39° 15' 59'' K
Beşikli köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1522t 📖 : Ardos [ Ermenice ardots "ekinlik" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 38' 29'' D, 39° 17' 23'' K
Konuksever köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1925h 📖 : Ğamarik [ Ermenice gamarig "kemercik" ]
1522t 📖 : Kamarik
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 36' 46'' D, 39° 17' 46'' K
Mezra köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1925h 📖 : Aşağımezra [ Türkçe ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 40' 19'' D, 39° 19' 15'' K
Yağca köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 📖 : Tımığı
1522t 📖 : Tamuği [ Ermenice uği "yol" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 36' 16'' D, 39° 19' 17'' K
Aksakal mezra - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1902hb 📖 : Apişta
1522t 1928 📖 📖 : Apuşta
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 37' 26'' D, 39° 19' 27'' K
Sürek köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1925h 📖 : Sürerk
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ Bölgede,1915 Ermeni olaylarına kadar Türkmen ve Ermeni köylüler karşılıklı bloklar halinde yaşamışlardır. muhammed akkan
■ Koord: 39° 39' 11'' D, 39° 19' 35'' K
İncedere köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 📖 : Dere Tımığı
1925h 📖 : Dere
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 36' 51'' D, 39° 20' 27'' K
Olukpınar köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 📖 : İzinsor
1522t 📖 : Yezınsor yk. [ Ermenice yezıntsor "sığırdere" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 37' 30'' D, 39° 20' 57'' K
Sarıyazı köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1925h 📖 : Meyranlı [ Türkçe "Meryemli?" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 1522/1530 tarihli Osmanlı tahririnde burada Meyranlı Deresi kaydedilmiştir, ancak Meyranlı köyü yoktur. SN
■ Koord: 39° 36' 23'' D, 39° 21' 20'' K
Küplü köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1925h 📖 : Komik [ Ermenice komk "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 37' 56'' D, 39° 21' 47'' K
Çakırlar köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1925h 📖 : Sizmid
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 37' 9'' D, 39° 23' 23'' K
Akyünlü köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1925h 📖 : Tığinkar [ Ermenice "sarıtaş" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 39' 21'' D, 39° 23' 44'' K
Kazankaya köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1925h 📖 : Yeranos [ Ermenice ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 38' 21'' D, 39° 24' 20'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.