Alaplı'da 47 yerleşim bulundu.
sırala 
  Belen köy - Alaplı - Zonguldak
1919hb: Belen
  Fındıklı köy - Alaplı - Zonguldak
Eski adı: Sal aş. (mah)
■ Belen köyüne bağlı AşağıSal mahallesi iken 1994'te Fındıklı adıyla köy oldu. SN
  Alaplı ilçe - Alaplı - Zonguldak
1919hb: Alaplı [ Tr alap? "yağmacı, zorba" ]
■ Osmanlı döneminde Anadolu'nun çeşitli yerlerinde izine rastlanan Alaplı/Alablu cemaati ile bağdaştırılır. Ancak 13. yy sonundan itibaren yüzlerce İtalyan portolanında görülen Lippo-Nipo-Nippo-Nipolimo vb. adı düşündürücüdür. SN
■ Helence ismi: Kales veya Samako/Somokol/Samakol/Samakoli (?) Manav
  Onurlu köy - Alaplı - Zonguldak
Eski adı: Omalli (mah)
■ Alaplı Bölücek köyüne bağlı Omalli mahallesi iken ayrılarak bağımsız köy statüsü kazanmıştır. SN
■ Morris mahallesi, Susa mahallesi, Aşağı köy mahallesi, Kıraç mahallesi mevcut Manav
  Küçüktekke köy - Alaplı - Zonguldak
1928: K. Tekke [ Tr "küçüktekke" ]
  Yeşilyurt köy - Alaplı - Zonguldak
Eski adı: -
  Aşağıtekke köy - Alaplı - Zonguldak
1928: Tekke aş. [ Tr "aşağı tekke" ]
  Çamlıbel köy - Alaplı - Zonguldak
Eski adı: Kefken
  Büyüktekke köy - Alaplı - Zonguldak
1928: B. Tekke [ Tr "büyüktekke" ]
  Çengelli köy - Alaplı - Zonguldak
1928: Çengelli
1919hb: Elekçiler
■ Köyün iki adı eş anlamlıdır. SN
  Hallı köy - Alaplı - Zonguldak
Eski adı: -
■ Kaymaz köyüne bağlı mahalle iken 1984'te köy oldu. SN
  Gümeli bld - Alaplı (Ormanlı bucağı) - Zonguldak
1928: Gümeli [ Tr gümele? "bağ evi, ahır" ]
Alevi yerleşimi
■ Zonguldak ilinin üç Alevi köyünün en ünlüsüdür. Halkın Ordu Gürgentepe'den göçtüğü anlatılır. SN
  Erenköy mah Gümeli - Alaplı - Zonguldak


Grafik harita göster     haritada ara : km