Alanya'da 96 yerleşim bulundu.
sırala 
  Okurcalar mah - Alanya - Antalya
1926h 📖 Okurcalar
  Ulugüney mah - Alanya - Antalya
1282 1928 📖 📖 Alara
E1199 📖 Alar gen. Alara
■ 12. yy sonlarında Kilikya kralı Levon'a biat eden Manavgad'lı Mihael adlı kişinin beyliği idi. Asıl isim «Alar» olup Türkçeye muhtemelen Ermenice tamlayan ekiyle «Alara» aktarılmıştır. Adın nihai kökeni belirsizdir. SN
  Çakallar mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Çakallar
Türkmen yerleşimi
  Saburlar mah - Alanya (Güzelbağ bucağı) - Antalya
1928 📖 Saburlar
  Avsallar mah - Alanya - Antalya
1926h 📖 Avsallar
Türkmen yerleşimi
■ Ataları Gündoğmuş ilçesinin Senir köyünden gelmiştir. Hasan Budak
  Akdam mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Akdam
  Türkler mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Kürtler
1926h 📖 Kürd Damları
■ Kimlik değişimi ilgi çekicidir. SN
  Karamanlar mah - Alanya (Güzelbağ bucağı) - Antalya
1928 📖 Karamanlar
Türkmen yerleşimi
  Orhan mah - Alanya (Güzelbağ bucağı) - Antalya
1928 📖 Orhan
  Payallar mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Payallı
  Gözübüyük mah - Alanya (Güzelbağ bucağı) - Antalya
1928 📖 Gözübüyük
  Soğukpınar mah - Alanya - Antalya
1926h 📖 Kobuşlar
  Emişbeleni mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Belen
  Güney mah - Alanya (Güzelbağ bucağı) - Antalya
1530t 📖 Güney
  Burçaklar mah - Alanya (Güzelbağ bucağı) - Antalya
1928 📖 Burçaklar
  Konaklı mah - Alanya - Antalya
1926h 📖 Talatiye [ Tr "Talatlı (öz.)" ]
1914hk 📖 Şarapsa Han [ Tr şarabsalar "cave-master" ]
■ Eski Talatiye köyü Şarapsa Hanı olarak bilinen Selçuklu kervansarayının adıyla anılmaktadır. Adın doğrusu 'şarab-salar' olup 13. yy'da idari bir unvandır. Şarabsalar Esedüdddin Ayaz adlı kişi Selçuklu vekayinamelerinde anılmıştır. SN
  Güzelbağ mah - Alanya (Güzelbağ bucağı) - Antalya
1530t 📖 Kızılağaç
  Toslak mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Toslak
Türkmen yerleşimi
■ Belde halkı Adana-Kozan'dan gelen Avşar Türkmenleri'nden oluşmaktadır. Hasan Budak
  Yenice mah - Alanya (Güzelbağ bucağı) - Antalya
1928 📖 Yenice
  Kayabaşı mah - Alanya - Antalya
1926h 📖 Kayabaşı + Alakilise
  Elikesik mah - Alanya - Antalya
1530t 📖 Elikesik
  Bayır mah - Alanya (Güzelbağ bucağı) - Antalya
1928 📖 Bayır
  Gümüşgöze mah - Alanya (Güzelbağ bucağı) - Antalya
1914hk 📖 Sirge
  Sinekkale mv - Alanya - Antalya
1926h 📖 Asar
Y17 📖 Hamaksía [ Yun "kağnı yeri" ]
■ Bizans dönemi sonuna dek meskun yerleşimdir. 'Sinek' adının Türkçe kökenli olması ihtimali düşüktür. SN
  Yeniköy mah - Alanya - Antalya
1960 📖 Yeniköy
  Hacıkerimler mah - Alanya - Antalya
1926h 📖 Hacıkerimler
■ 1990'lı yıllarda köy statüsüne kavuştu. SN
  Yasirali mah - Alanya - Antalya
1926h 📖 Yasirali
  Bücükler mah - Alanya - Antalya
1926h 📖 Bücüklüsu
  Ayasofya mv - Alanya - Antalya
E1199 📖 Surp Sofi [ Erm "aziz Sofia" ]
Y150 Y535 📖 📖 Kolybrassós [ AnaD ]
■ Bizans döneminde piskoposluk makamı (`kaza`) olan kent, 12. yy sonunda Baron Vart adlı bir Ermeni beyinin hükmündedir. Fetihten sonra terk edilmiştir. Görkemli bir kaya mezarı, tiyatro ve sur kalıntıları bulunur. SN
  Hacımehmetli mah Alanya - Alanya - Antalya
1928 📖 Hacımehmetli
  Bayırkozağacı mah - Alanya (Güzelbağ bucağı) - Antalya
1530t 📖 Kozağacı
  Paşaköy mah - Alanya - Antalya
1926h 📖 Kuzyaka
  Gökçen mah - Alanya - Antalya
1926h 📖 Göcen
  Ehmedek mah Alanya - Alanya - Antalya
Eski adı: Ehmedek
■ Alanya kalesinin ve kale çevresindeki mahallenin adıdır. `Çağatay lehçesinden` alındığına ilişkin görüşler ciddiye alınamaz. SN
  Türktaş mah - Alanya - Antalya
1926h 📖 Türktaşı
■ Cumhuriyet öncesi dönemde 'Türk' sözcüğü yer adlarında genellikle Türkmen (göçer) anlamındadır. SN
  Alanya ilçe - Alanya - Antalya
1914hk 📖 Alaiye / Alaya
1282 1333 📖 📖 ˁAlaiya [ Tr "Alaeddin (Keykubad) yeri" ]
Y1220 📖 Kalonóros [ Yun "güzeldağ" ]
Y-350 📖 Korakésion [ Yun "kuzguncuk" ]
■ MÖ 67'de Pompeius'un Akdeniz korsanlarına kazandığı deniz zaferiyle anılan Korakesion limanı idi. Yunanca «kóraks» (`kuzgun`) adından isim aldığını sanmamak için bir neden yoktur. ■ 13. yy'da Selçuklu sultanı Alaeddin Keykubad onuruna Alaiye adı verildi. 20. yy başlarına dek adın bu biçimi kullanılmıştır. SN
  Süleymanlar mah - Alanya - Antalya
1914hk 📖 Süleymanlar
  Mahmutseydi mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Mahmutseydi
  Cikcilli mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Cikcilli
  Dereköy mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Dere Türbelinas
1926h 📖 Türbinas | Alaiye Yaylası
1891c 📖 Durbanas [ Yun ]
■ Türbelinas Yaylası'nın ana yerleşim merkezidir. SN
  Meşeardı mah - Alanya - Antalya
1926h 📖 Maşad [ Tr "mezarlık" ]
  Esentepe mah İncekum - Alanya - Antalya
1928 📖 Karaboynuzlar
Türkmen yerleşimi
■ Ataları Gündoğmuş ilçesi'ne bağlı Senir köyünden gelmiştir. Hasan Budak
  Çıplaklı mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Çıplaklı
  Tosmur mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Tosmur
Alevi (Tahtacı) yerleşimi
  Gedevet mah - Alanya - Antalya
1926h 📖 Gedevet [ Yun kataváthis "yayla yeli" ]
■ Türbelinas Yaylasında Dere köyüne bağlı mahalledir. Son yıllarda yazlık yerleşim alanı olarak büyüdü. SN
  Değirmendere mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Değirmendere
  Karakocalı mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Karakocalı
  Basırlı mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Basırlı
  Asmaca mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Asmaca
  Oba mah - Alanya - Antalya
1530t 📖 Oba
  Kestel mah - Alanya - Antalya
1968 📖 Çamyolu
1928 📖 Kestel [ Yun kástro "hisar" ]
  Kızılcaşehir mah - Alanya - Antalya
1530t 📖 Kızılcaşehir
  Bademağacı mah - Alanya - Antalya
1915hb 📖 Bademağacı
  Mahmutlar mah - Alanya - Antalya
1530t 📖 Mahmutlar
Türkmen yerleşimi
■ Alanya ilçesinin ilk belde belediyesi ve en büyüğüdür. Belde halkı Tarsus'tan gelen Varsak Türkmenleri'nden oluşmaktadır. Hasan Budak
  Yaylalı mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Yaylalı
  Obaalacami mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Obaalakilise
Alevi (Tahtacı) yerleşimi
  Kargıcak mah - Alanya - Antalya
1530t 📖 Kargucak
■ Kısmen Alevi (Abdal) yerleşimi
  Akçatı mah - Alanya - Antalya
1530t 📖 Araplar
  Kuzyaka mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Kuzyaka
  Seki mah - Alanya (Demirtaş bucağı) - Antalya
1928 📖 Seki
  Bıçakçı mah - Alanya - Antalya
1530t 📖 Bıçakçılar
  İshaklı mah - Alanya (Demirtaş bucağı) - Antalya
1530t 📖 İshaklı
  Uğurlu mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Kıvrasıl
1530t 📖 Kirvasil [ Yun kyrios Basíl "Vasil Bey" ]
  İspatlı mah - Alanya (Demirtaş bucağı) - Antalya
1928 📖 İspatlı
■ Köy adının İspatoğulları isimli aileden alındığı söylenir. SN
  Gözüküçüklü mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Gözüküçüklü
  Üzümlü mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Üzümi
  Aliefendi mah - Alanya (Demirtaş bucağı) - Antalya
1926h 📖 Aliefendi
  Laertes mv - Alanya - Antalya
Y17 1811 📖 📖 Laertês [ Yun ]
■ Antik kale ve kentin kalıntıları denizden 850 m yükseklikte, Gözüküçüklü köyü yakınındaki dağdadır. 3. yy'da Antik Çağ filozoflarının toplu biyografilerini yazan Diogenes Laertius buralı idi. SN
  Keşaflı mah - Alanya (Demirtaş bucağı) - Antalya
1928 📖 Keşşaflı
Türkmen yerleşimi
  Demirtaş mah - Alanya (Demirtaş bucağı) - Antalya
1946 📖 Belen
1914hk 📖 Sedra
Y17 📖 Syedrá [ AnaD ]
■ Daha önce Göngele/Yaylakonak köyünde bulunan Demirtaş nahiye merkezi 1936'da yeni iskân edilen eski Sedra (Belen) köyüne taşındı. 1970'ten sonra yerleşim birimine de Demirtaş adı verildi. SN
  Kocaoğlanlı mah - Alanya (Demirtaş bucağı) - Antalya
1928 📖 Kocaoğlanlı
  Uzunöz mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Metdere
Türkmen yerleşimi
  Yeşilöz mah - Alanya (Demirtaş bucağı) - Antalya
1926h 📖 Domalan [ Tr dombay alan "manda alanı" ]
1914hk 📖 Dombalan
  Uğrak mah - Alanya (Demirtaş bucağı) - Antalya
1928 📖 Yuları
  Beyreli mah - Alanya (Demirtaş bucağı) - Antalya
1928 📖 Beyreli
  Hocalar mah - Alanya (Demirtaş bucağı) - Antalya
1928 📖 Hocalar
  Öteköy mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Öteköy
  Aydap mah Uğrak - Alanya - Antalya
1926h 📖 Aydap
Y75 📖 İotapê [ AnaD ]
■ Selevkî kralı IV. Antioxos'un (MÖ 175-168) karısı İotapê adına kurduğu antik kentin harabeleri mevcuttur. SN
  Şeyhler mah - Alanya (Demirtaş bucağı) - Antalya
1928 📖 Şeyhler
  Gümüşkavak mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Kababaladan [ Yun plátanos "çınar" ]
  Yaylakonak mah - Alanya (Demirtaş bucağı) - Antalya
1928 📖 Göngele [ Yun ]
1928 📖 Demirtaş (idari bölge)
■ 1936 yılına dek Göngele/Demirtaş nahiyesi merkez köyü idi. SN
  Özvadi mah - Alanya - Antalya
1926h 📖 Bohça + Çandır + Mezarlıkbaşı
■ 2000'den sonra Hocalar köyünden ayrılan birkaç mahalle birleştirilerek köy statüsü kazandı. 'Vadi' sözcüğü geleneksel Türk yer adlarında görülmez. SN
  Taşbaşı mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Taşbaşı
  İmamlı mah - Alanya (Demirtaş bucağı) - Antalya
1928 📖 İmamlı
Türkmen yerleşimi
  Tırılar mah - Alanya (Demirtaş bucağı) - Antalya
1946 📖 Tırılar
■ Eskiyörük köyüne bağlı mahalle iken, Eskiyörük'ün Serik ilçesine bağlanması üzerine ayrı köy oldu. SN
  Bucak mah - Alanya (Demirtaş bucağı) - Antalya
1530t 📖 Bucak
  Fakırcalı mah - Alanya (Demirtaş bucağı) - Antalya
1928 📖 Fakırcalı
  Yalçı mah - Alanya - Antalya
1928 📖 Yalçıyavaş
■ 1990'lı yıllarda köy statüsüne kavuştu. SN
  Sapadere mah - Alanya (Demirtaş bucağı) - Antalya
1928 📖 Sapadere
  Alacami mah - Alanya - Antalya
1946 📖 Dim Alacami
1928 📖 Dim Alakilise
  Beldibi mah - Alanya (Demirtaş bucağı) - Antalya
1928 📖 Beldibi
  Başköy mah - Alanya (Demirtaş bucağı) - Antalya
1980 📖 Başköy
  Karapınar mah - Alanya (Demirtaş bucağı) - Antalya
1970 📖 Karapınar
  Çamlıca mah - Alanya (Demirtaş bucağı) - Antalya
1928 📖 Kıllı
  İncekum mah - Alanya - Antalya
1968 📖 Yeşilköy
1926h 📖 Marazlı [ Tr "hastalıklı" ]
■ Eski Marazlı mevkiine 1960'larda Yeşilköy adı verildi. Daha sonra Esentepe (Karaboynuz) köyünün katılmasıyla İncekum belediyesi kuruldu. Belediye 2014'te lağvedildi. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km