haritada ara :   km  
Alacahan'da 22 yerleşim bulundu.
sırala 
Sarıpınar köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1928 📖: Sarıpınar
Alevi-Türk yerleşimi
Mescit köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1916h 📖: Mescitli
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Köy halkı Alevi-Zaza değil, Alevi-Koçgiri'lidir. metonio
Seçenyurdu köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1912z 📖: Seçenyurdu
■ © 01.05.1912 1- Kangal'ın Alacahan nahiyesi ahalisi tarafından teşkil olunan Zağıl köyünün Alacahan'dan ayrılmasına izin verildiği. 2- Seçenyurdu mezraasının ayrı bir köy haline getirilmesi için henüz vilayete başvuruda bulunulmadığı, şu halde Zağıl'a bağlı kalacağı. © 28.08.1912 Kangal'ın Alacahan karyesine bağlı Seçenyurdu mezraası'nın ayrı bir köy haline getirilerek Kangal'a bağlanması. deyar heyran
Alacahan bld - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1865z 📖: Alacahan Derbendi
■ © 30.07.1865 Sivas'da Alacahan Derbendi civarında Gürün tüccarından Mustafa oğlu Çirkin'i basıp emval ve eşyasını gasbeden Atmalı Aşireti'nden Güryan... deyar heyran
Kuzyaka köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1912hk 📖: Karasüver
Alevi-Türk yerleşimi
■ Köylü, köye Karasuver diye hitap ediyor. Bu Kara ve Suver(Boynuz) kelimelerinin birleşiminden meydana gelen Karaboynuz anlamına geliyor olabilir. Mursallı
Karacaören köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1928 📖: Karacaviran
■ © Gömlek No:13795 Kangal kazası, Karahisar-ı Atik Uzunluca, Karacaviran, Afşarviran, Tekye, Davulbaz ve Zerk karyeleri ahalisinin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter. deyar heyran
İğdelidere köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1928 📖: İğdelidere
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Eskiden Seyyid Garip Musa Ocağına da bağlı olan köy halkının yakınındaki Alevi-Türk köyleriyle akrabalık bağları vardır. Bunun yanında Alevilerken, Gerniyan Aşiretinden de kız almaları olmuştur. Köyün tamamı 20. yüzyılda Alevilikten, Sünniliğe geçmiştir. Mursallı
Dışlık köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1928 📖: Dışlık
Alevi-Türk yerleşimi
■ Köy halkının tamamı halen Seyyid Garip Musa Ocağı talibidir. Mursallı
Akçamağara köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1912hk 📖: Akçamağara
Türkmen yerleşimi
Akçakale köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1862z 📖: Akçakale
Y150 Y961 📖Aránê / Aranda? [ AnaD ]
■ Yerel yazıtta görülen Aranda'nın Ptolemaios ve Bizans tarihçilerinde geçen Aranê olabileceğini Hild (TİB Kappad. 11) önerir; Zgusta (n. 85-12,13) kuşkulu bulur. Aranda başka bir görüşe göre daha batıdaki Alacahan Derbendi'dir. SN
■ © 11.02.1862 Divriği'nin Kızılcaviran köyünden Kangal'ın Akçakale köyüne göç eden Çiçekoğlu Halil ve kardeşi İbrahim'in taleplerine binaen bir mahzuru olmaması halinde mürettep vergi kayıtlarının nakledilmesi. deyar heyran
Taşlıkotan köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1960 📖: Taşlı
1916h 📖: Ğotan [ Kr kotan? "koyun ağılı" ]
Bahçeliyurt köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
hl 📖: Bahçeder [ Tr "bahçe kilise" ]
1912hk 📖: Kilise
Alevi-Türk yerleşimi
■ 16. yy'dan daha eski olan kilisenin İsa'nın havarilerinden 'Aziz Fadil' adlı kişi tarafından kurulduğu rivayet edilir. 1958'de yıktırılmış, son yıllarda izi dahi kalmamıştır. SN
■ Halkı Ali Seydi Ocağı mensubudur. Cihad Gümüs
Bektaş köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1912hk 📖: Bektaş
Ortaköy köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1916h 📖: Yeniköy
■ Alevi köyü olan Ceviz ile Kiliseköy ortasında 19. yy'da kurulmuş muhacir yerleşimidir. SN
Ceviz köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1916h 📖: Ceviz
Alevi yerleşimi
■ Alevi(Türk)/Alevi(Kürt veya Zaza) yerleşimi. Köyü,17.yüzyılda Malatya’nın Yazıhan ilçesinin İriağaç köyünden gelen Türkmen-Aleviler kurmuştur. Sonra Arguvan'ın çeşitli Alevi-Türkmen köylerinden göç almıştır. En sonda da birkaç Kürt-Alevi ailenin köye yerleşmesiyle şimdiki hali şekillenmiştir. Mursallı
■ Türkmen Aleviler Ali Seydi Ocağı mensubudur. Cihad Gümüs
Aktepe köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1946 📖: Kurdu
Kürt-Sünni (Drejan) yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.