haritada ara :   km  
Alacahan'da 22 yerleşim bulundu.
sırala 
Yeniköy köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1928 📖 : Yeniköy
■ Koord: 39° 0' 23'' D, 37° 26' 23'' K
Sarıpınar köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1928 📖 : Sarıpınar
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 5' 55'' D, 37° 29' 16'' K
Mescit köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1916h 📖 : Mescitli
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Köy halkı Alevi-Zaza değil, Alevi-Koçgiri'lidir. metonio
■ Koord: 39° 21' 6'' D, 37° 29' 52'' K
Seçenyurdu köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1912z 📖 : Seçenyurdu
■ © 01.05.1912 1- Kangal'ın Alacahan nahiyesi ahalisi tarafından teşkil olunan Zağıl köyünün Alacahan'dan ayrılmasına izin verildiği. 2- Seçenyurdu mezraasının ayrı bir köy haline getirilmesi için henüz vilayete başvuruda bulunulmadığı, şu halde Zağıl'a bağlı kalacağı. © 28.08.1912 Kangal'ın Alacahan karyesine bağlı Seçenyurdu mezraası'nın ayrı bir köy haline getirilerek Kangal'a bağlanması. deyar heyran
■ Koord: 39° 7' 59'' D, 37° 31' 0'' K
Onaran köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1928 📖 : Menzilviran
■ Koord: 39° 12' 15'' D, 37° 33' 10'' K
Alacahan belediye - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1865z 📖 : Alacahan Derbendi
■ © 30.07.1865 Sivas'da Alacahan Derbendi civarında Gürün tüccarından Mustafa oğlu Çirkin'i basıp emval ve eşyasını gasbeden Atmalı Aşireti'nden Güryan... deyar heyran
■ Koord: 39° 6' 24'' D, 37° 35' 47'' K
Kuzyaka köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1912hk 📖 : Karasüver
Alevi-Türk yerleşimi
■ Köylü, köye Karasuver diye hitap ediyor. Bu Kara ve Suver(Boynuz) kelimelerinin birleşiminden meydana gelen Karaboynuz anlamına geliyor olabilir. Mursallı
■ Koord: 39° 1' 0'' D, 37° 37' 0'' K
Kalkım köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1928 📖 : Kalkım
■ Koord: 39° 12' 0'' D, 37° 37' 32'' K
Düzce köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1946 📖 : Kötüköy
■ Koord: 39° 8' 37'' D, 37° 38' 46'' K
Karacaören köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1928 📖 : Karacaviran
■ © Gömlek No:13795 Kangal kazası, Karahisar-ı Atik Uzunluca, Karacaviran, Afşarviran, Tekye, Davulbaz ve Zerk karyeleri ahalisinin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter. deyar heyran
■ Koord: 39° 1' 48'' D, 37° 40' 41'' K
Sipahikoyağı köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
■ Koord: 39° 4' 59'' D, 37° 40' 59'' K
Akçaşehir köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1928 📖 : Akçaşehir
■ Koord: 39° 9' 32'' D, 37° 41' 18'' K
İğdelidere köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1928 📖 : İğdelidere
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Eskiden Seyyid Garip Musa Ocağına da bağlı olan köy halkının yakınındaki Alevi-Türk köyleriyle akrabalık bağları vardır. Bunun yanında Alevilerken, Gerniyan Aşiretinden de kız almaları olmuştur. Köyün tamamı 20. yüzyılda Alevilikten, Sünniliğe geçmiştir. Mursallı
■ Koord: 38° 59' 33'' D, 37° 41' 56'' K
Dışlık köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1928 📖 : Dışlık
Alevi-Türk yerleşimi
■ Köy halkının tamamı halen Seyyid Garip Musa Ocağı talibidir. Mursallı
■ Koord: 39° 8' 57'' D, 37° 43' 18'' K
Akçamağara köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1912hk 📖 : Akçamağara
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 39° 6' 1'' D, 37° 44' 49'' K
Akçakale köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1862z 📖 : Akçakale
Y150 Y961 📖 📖 : Aránê / Aranda? [ Anadolu Dilleri ]
■ Yerel yazıtta görülen Aranda’nın Ptolemaios ve Bizans tarihçilerinde geçen Aranê olabileceğini Hild (TİB Kappad. 11) önerir; Zgusta (n. 85-12,13) kuşkulu bulur. Aranda başka bir görüşe göre daha batıdaki Alacahan Derbendi’dir. SN
■ © 11.02.1862 Divriği'nin Kızılcaviran köyünden Kangal'ın Akçakale köyüne göç eden Çiçekoğlu Halil ve kardeşi İbrahim'in taleplerine binaen bir mahzuru olmaması halinde mürettep vergi kayıtlarının nakledilmesi. deyar heyran
■ Koord: 39° 9' 51'' D, 37° 47' 1'' K
Taşlıkotan köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1960 📖 : Taşlı
1916h 📖 : Ğotan [ Kürtçe kotan? "koyun ağılı" ]
■ Koord: 39° 6' 20'' D, 37° 48' 30'' K
Bahçeliyurt köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
hl 📖 : Bahçeder [ Türkçe "bahçe kilise" ]
1912hk 📖 : Kilise
Alevi-Türk yerleşimi
■ 16. yy’dan daha eski olan kilisenin İsa’nın havarilerinden ’Aziz Fadil’ adlı kişi tarafından kurulduğu rivayet edilir. 1958’de yıktırılmış, son yıllarda izi dahi kalmamıştır. SN
■ Halkı Ali Seydi Ocağı mensubudur. Cihad Gümüs
■ Koord: 39° 11' 56'' D, 37° 49' 37'' K
Bektaş köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1912hk 📖 : Bektaş
■ Koord: 39° 8' 39'' D, 37° 50' 10'' K
Ortaköy köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1916h 📖 : Yeniköy
■ Alevi köyü olan Ceviz ile Kiliseköy ortasında 19. yy’da kurulmuş muhacir yerleşimidir. SN
■ Koord: 39° 11' 18'' D, 37° 50' 50'' K
Ceviz köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1916h 📖 : Ceviz
Alevi yerleşimi
■ Alevi(Türk)/Alevi(Kürt veya Zaza) yerleşimi. Köyü,17.yüzyılda Malatya’nın Yazıhan ilçesinin İriağaç köyünden gelen Türkmen-Aleviler kurmuştur. Sonra Arguvan'ın çeşitli Alevi-Türkmen köylerinden göç almıştır. En sonda da birkaç Kürt-Alevi ailenin köye yerleşmesiyle şimdiki hali şekillenmiştir. Mursallı
■ Türkmen Aleviler Ali Seydi Ocağı mensubudur. Cihad Gümüs
■ Koord: 39° 10' 51'' D, 37° 51' 14'' K
Aktepe köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1946 📖 : Kurdu
Kürt-Sünni (Drejan) yerleşimi
■ Koord: 39° 5' 58'' D, 37° 51' 56'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.