Alacahan'da 22 yerleşim bulundu.
sırala 
  Sarıpınar köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1928 📖 Sarıpınar
Alevi (Türk) yerleşimi
  Mescit köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1916h 📖 Mescitli
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi-Zaza değil, Alevi-Koçgiri'lidir. metonio
  Seçenyurdu köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1912z 📖 Seçenyurdu
■ © 01.05.1912 1- Kangal'ın Alacahan nahiyesi ahalisi tarafından teşkil olunan Zağıl köyünün Alacahan'dan ayrılmasına izin verildiği. 2- Seçenyurdu mezraasının ayrı bir köy haline getirilmesi için henüz vilayete başvuruda bulunulmadığı, şu halde Zağıl'a bağlı kalacağı. © 28.08.1912 Kangal'ın Alacahan karyesine bağlı Seçenyurdu mezraası'nın ayrı bir köy haline getirilerek Kangal'a bağlanması. deyar heyran
  Onaran köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1928 📖 Menzilviran
  Alacahan bld - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1865z 📖 Alacahan Derbendi
■ © 30.07.1865 Sivas'da Alacahan Derbendi civarında Gürün tüccarından Mustafa oğlu Çirkin'i basıp emval ve eşyasını gasbeden Atmalı Aşireti'nden Güryan... deyar heyran
  Kuzyaka köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1912hk 📖 Karasiver
Alevi yerleşimi
  Kalkım köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1928 📖 Kalkım
  Düzce köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1946 📖 Kötüköy
  Karacaören köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1928 📖 Karacaviran
■ © Gömlek No:13795 Kangal kazası, Karahisar-ı Atik Uzunluca, Karacaviran, Afşarviran, Tekye, Davulbaz ve Zerk karyeleri ahalisinin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter. deyar heyran
  Akçaşehir köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1928 📖 Akçaşehir
  İğdelidere köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1928 📖 İğdelidere
  Dışlık köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1928 📖 Dışlık
Alevi yerleşimi
  Yeniköy köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1928 📖 Yeniköy
  Akçamağara köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1912hk 📖 Akçamağara
Kürt (Sünni) (Dırêjan) yerleşimi
  Akçakale köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1862z 📖 Akçakale
Y150 Y961 📖 📖 Aránê / Aranda? [ AnaD ]
■ Yerel yazıtta görülen Aranda'nın Ptolemaios ve Bizans tarihçilerinde geçen Aranê olabileceğini Hild (TİB Kappad. 11) önerir; Zgusta (n. 85-12,13) kuşkulu bulur. Aranda başka bir görüşe göre daha batıdaki Alacahan Derbendi'dir. SN
■ © 11.02.1862 Divriği'nin Kızılcaviran köyünden Kangal'ın Akçakale köyüne göç eden Çiçekoğlu Halil ve kardeşi İbrahim'in taleplerine binaen bir mahzuru olmaması halinde mürettep vergi kayıtlarının nakledilmesi. deyar heyran
  Taşlıkotan köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1960 📖 Taşlı
1916h 📖 Ğotan [ Kr kotan? "koyun ağılı" ]
  Bahçeliyurt köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
hl 📖 Bahçeder [ Tr "bahçe kilise" ]
1912hk 📖 Kilise
Alevi yerleşimi
■ 16. yy'dan daha eski olan kilisenin İsa'nın havarilerinden 'Aziz Fadil' adlı kişi tarafından kurulduğu rivayet edilir. 1958'de yıktırılmış, son yıllarda izi dahi kalmamıştır. SN
  Bektaş köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1912hk 📖 Bektaş
  Ortaköy köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1916h 📖 Yeniköy
■ Alevi köyü olan Ceviz ile Kiliseköy ortasında 19. yy'da kurulmuş muhacir yerleşimidir. SN
  Aktepe köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1946 📖 Kurdu
Kürt (Sünni) (Drejan) yerleşimi
  Ceviz köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1916h 📖 Ceviz
Alevi yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km