haritada ara :   km  
Alacahan'da 22 yerleşim bulundu.
sırala 
Yeniköy köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1928 📖 Yeniköy
Sarıpınar köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1928 📖 Sarıpınar
Alevi (Türk) yerleşimi
Mescit köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1916h 📖 Mescitli
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi-Zaza değil, Alevi-Koçgiri'lidir. metonio
Seçenyurdu köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1912z 📖 Seçenyurdu
■ © 01.05.1912 1- Kangal'ın Alacahan nahiyesi ahalisi tarafından teşkil olunan Zağıl köyünün Alacahan'dan ayrılmasına izin verildiği. 2- Seçenyurdu mezraasının ayrı bir köy haline getirilmesi için henüz vilayete başvuruda bulunulmadığı, şu halde Zağıl'a bağlı kalacağı. © 28.08.1912 Kangal'ın Alacahan karyesine bağlı Seçenyurdu mezraası'nın ayrı bir köy haline getirilerek Kangal'a bağlanması. deyar heyran
Onaran köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1928 📖 Menzilviran
Alacahan bld - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1865z 📖 Alacahan Derbendi
■ © 30.07.1865 Sivas'da Alacahan Derbendi civarında Gürün tüccarından Mustafa oğlu Çirkin'i basıp emval ve eşyasını gasbeden Atmalı Aşireti'nden Güryan... deyar heyran
Kuzyaka köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1912hk 📖 Karasüver
Alevi (Türk) yerleşimi
■ Köylü, köye Karasuver diye hitap ediyor. Bu Kara ve Suver(Boynuz) kelimelerinin birleşiminden meydana gelen Karaboynuz anlamına geliyor olabilir. Mursallı
Kalkım köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1928 📖 Kalkım
Düzce köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1946 📖 Kötüköy
Karacaören köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1928 📖 Karacaviran
■ © Gömlek No:13795 Kangal kazası, Karahisar-ı Atik Uzunluca, Karacaviran, Afşarviran, Tekye, Davulbaz ve Zerk karyeleri ahalisinin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter. deyar heyran
Akçaşehir köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1928 📖 Akçaşehir
İğdelidere köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1928 📖 İğdelidere
■ 20. yy başında Alevi (Türk) yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Eskiden Seyyid Garip Musa Ocağına da bağlı olan köy halkının yakınındaki Alevi-Türk köyleriyle akrabalık bağları vardır. Bunun yanında Alevilerken, Gerniyan Aşiretinden de kız almaları olmuştur. Köyün tamamı 20. yüzyılda Alevilikten, Sünniliğe geçmiştir. Mursallı
Dışlık köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1928 📖 Dışlık
Alevi (Türk) yerleşimi
■ Köy halkının tamamı halen Seyyid Garip Musa Ocağı talibidir. Mursallı
Akçamağara köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1912hk 📖 Akçamağara
Kürt (Sünni) (Drêjan) yerleşimi
Akçakale köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1862z 📖 Akçakale
Y150 Y961 📖 📖 Aránê / Aranda? [ AnaD ]
■ Yerel yazıtta görülen Aranda'nın Ptolemaios ve Bizans tarihçilerinde geçen Aranê olabileceğini Hild (TİB Kappad. 11) önerir; Zgusta (n. 85-12,13) kuşkulu bulur. Aranda başka bir görüşe göre daha batıdaki Alacahan Derbendi'dir. SN
■ © 11.02.1862 Divriği'nin Kızılcaviran köyünden Kangal'ın Akçakale köyüne göç eden Çiçekoğlu Halil ve kardeşi İbrahim'in taleplerine binaen bir mahzuru olmaması halinde mürettep vergi kayıtlarının nakledilmesi. deyar heyran
Taşlıkotan köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1960 📖 Taşlı
1916h 📖 Ğotan [ Kr kotan? "koyun ağılı" ]
Bahçeliyurt köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
hl 📖 Bahçeder [ Tr "bahçe kilise" ]
1912hk 📖 Kilise
Alevi (Türk) (Beğdili) yerleşimi
■ 16. yy'dan daha eski olan kilisenin İsa'nın havarilerinden 'Aziz Fadil' adlı kişi tarafından kurulduğu rivayet edilir. 1958'de yıktırılmış, son yıllarda izi dahi kalmamıştır. SN
Bektaş köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1912hk 📖 Bektaş
Ortaköy köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1916h 📖 Yeniköy
■ Alevi köyü olan Ceviz ile Kiliseköy ortasında 19. yy'da kurulmuş muhacir yerleşimidir. SN
Ceviz köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1916h 📖 Ceviz
Alevi yerleşimi
■ Alevi(Türk)/Alevi(Kürt veya Zaza) yerleşimi. Köyü,17.yüzyılda Malatya’nın Yazıhan ilçesinin İriağaç köyünden gelen Türkmen-Aleviler kurmuştur. Sonra Arguvan'ın çeşitli Alevi-Türkmen köylerinden göç almıştır. En sonda da birkaç Kürt-Alevi ailenin köye yerleşmesiyle şimdiki hali şekillenmiştir. Mursallı
Aktepe köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1946 📖 Kurdu
Kürt (Sünni) (Drejan) yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.