Alaca'da 101 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Küçükkeşlik köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 Keşlik [ Tr "manastır" ]
Alevi yerleşimi
  Akçiçek köy - Alaca - Çorum
Eski adı: -
Sünni Türk yerleşimi
  İmat mah Alacahöyük - Alaca - Çorum
1925h 📖 İmat
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Tahirabat köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 Kırıklar | Tahirabad
  Yüksekyayla köy - Alaca - Çorum
1968 📖 Kicik
1925h 📖 Gıcık
  Külah köy - Alaca - Çorum
1928 📖 Külah
Alevi yerleşimi
  Suludere köy - Alaca - Çorum
Eski adı: -
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Perçem köyüne bağlı Merdan ve Suludere mahalleleri 7.02.1948'de Suludere adıyla ayrı köy statüsü kazandı. SN
  Çelebibağı köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 Kötüköy | Çelebibağı
1919hb 📖 Kötüköy
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1813'te Veli Paşa isyanına katılan Malatya Akçadağ/Kürecik havalisi Kürt-Alevilerinin sürgün edildiği köylerden biridir. Kötüköy adı bu vesileyle verilmiş olmalıdır. SN
  Küçükhırka köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 K. Hırka
  Alacahöyük bld - Alaca - Çorum
1919hb 📖 Höyük
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Çomar köy - Alaca - Çorum
1928 📖 Çomarpınar
1925h 📖 Çomar
Alevi (Rişvan) yerleşimi
  Kalecikkaya köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 Kalecikkaya
  Kıcılı köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 Ğıcılı
  Mahmudiye köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 Çerkes Karahisarı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Karamahmut mah Alacahöyük - Alaca - Çorum
1928 📖 Karamahmut
Alevi yerleşimi
  Kalınkaya mah Alacahöyük - Alaca - Çorum
1925h 📖 Kalınkaya
Alevi yerleşimi
  Perçem köy - Alaca - Çorum
1928 📖 Perçem
Alevi yerleşimi
  Büyükhırka bld - Alaca - Çorum
1925h 📖 B. Hırka
  Çevreli köy - Alaca - Çorum
1928 📖 Alamaslı
Alevi yerleşimi
  Harhar köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 Xarxar
Alevi yerleşimi
  Dedepınarı köy - Alaca - Çorum
1980 📖 Erenköy
1925h 📖 Veled
Alevi yerleşimi
  Eskiyapar köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 Eski Yapar [ Tr Yapar "aş." ]
Alevi yerleşimi
■ Köy yarıya Kürt ve Türk Alevilerinden oluşur. Mar(d)astan
  Yatankavak köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 Yatankavak
  Kargın köy - Alaca - Çorum
1928 📖 Kargın [ Tr "aş." ]
Alevi yerleşimi
  Kızkaraca köy - Alaca - Çorum
1928 📖 Kızkaraca
  Haydar köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 Haydar
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Çatalbaş köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 Çatalbaş
  Değirmendere köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 Değirmendere
Alevi yerleşimi
  İbrahim köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 İbrahim
  Küre köy - Alaca - Çorum
1928 📖 Küre
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Evci köy - Alaca - Çorum
1928 📖 Evci
  Akçaköy köy - Alaca - Çorum
1928 📖 Manişar
Alevi yerleşimi
  Büyükcamili köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 B. Camili
Alevi yerleşimi
  Büyüksöğütözü köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 B. Söğütözü
  Alaca ilçe - Alaca - Çorum
1842 📖 Hüseyinabad
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Seyid Battal Gazi'nin babası Hüseyin Gazi'nin türbesi kabul edilen Şammaspur Tekkesi önemli bir Bektaşi ziyaretidir. Eski bir manastır üzerine inşa edildiği anlaşılıyor. Kasaba 1919-1932 yılları arasında Hüseyinabad kazası merkezi idi. SN
■ Keban madenine merbut kömürkeş ahaliden Devekargınlı Aşireti Sadullah Paşa'nın Diyarbakır Müşirliği zamanında vatanlarını terkederek bir kısmı Maraş civarında Üçkuyu mevkiine ve bir kısmı da Sivas'a tabi Hüseyinabad kazasında sakin olmalarıyla ... (Hicri 1258) deyar heyran
  Küçükcamili köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 K. Camili
Alevi yerleşimi
  Boğaziçi köy - Alaca - Çorum
1928 📖 Hışır
  Kuyumcusaray köy - Alaca - Çorum
1928 📖 Kuyumcuviran
1925h 📖 Koyuncu / Kuyumcu
Alevi yerleşimi
  Kayabüvet köy - Alaca - Çorum
1928 📖 Kayabüvet [ Tr büğet "gölcük" ]
  Değirmenönü köy - Alaca - Çorum
K 📖 Dibareş [ Kr ]
1925h 📖 Değirmenönü
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Koyunoğlu köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 Koyunoğlu
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Çırçır köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 Çırçır
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Fakılar köy - Alaca - Çorum
1928 📖 Fakılar
  Tevfikiye köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 Tevfikiye
  Örükaya köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 Örükaya
  Ünalan köy - Alaca - Çorum
1960 📖 Damalan
1925h 📖 Domalan [ Tr dombay alan "manda alanı" ]
■ Eski adı muhtemelen Türkçe 'Dombayalan' biçiminden. SN
  Çetederesi köy - Alaca - Çorum
1928 📖 Çetederesi
1925h 📖 Çete
  Kâbilkışla mz - Alaca - Çorum
1925h 📖 Kabılkışlaları
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Şeyh Çoban Ocağı'nın talip köylerinden. Qizilbash
  Geven köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 Geven
Alevi yerleşimi
  Kuyluş köy - Alaca - Çorum
1928 📖 Kuyluş
  Kuzkışla köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 Kuzkışla
  Çal köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 Yağlıçal [ Tr "çalılık, yoz arazi" ]
  Sincan köy - Alaca - Çorum
1928 📖 Sincan
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Akçasoku x - Alaca - Çorum
1928 📖 Ağcasoku
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Terk edilmiş harabedir. SN
  Dutluca köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 Dutluca
Alevi (Türk) yerleşimi
  İsahacı köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 İsahacı
Alevi yerleşimi
  Mazıbaşı köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 Mazıbaşı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kızıllı köy - Alaca - Çorum
1928 📖 Kızıllı
  Yenice köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 Yenice
Alevi yerleşimi
  Çikhasan köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 Çikhasan
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Bazi aileler Tokat/Zile'ye bagli Alihoca köyünden göç edip bu köye yerlesmislerdir. Hulusi
  Koçhisar köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 Koçhisar
Alevi yerleşimi
■ Eski Koçhisar köyü baraj altında kalmış ve yeni yerleşim alanına taşınmıştır. SN
  Karatepe köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 Karatepe
Alevi yerleşimi
  Kızılyar köy - Alaca - Çorum
1928 📖 Kızılyar
  Akören köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 Akviran
Alevi yerleşimi
  Kapaklı köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 Kapaklı
Ç1920~ 📖 Alhtıkuey
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Dereyazıcı köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 Dereağcı
Alevi yerleşimi
■ Hüseyinabad arazisindeki Kavili aşiretinin köylerinden Dereyaycı karyesi ahalilerinin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin... deyar heyran
  Miyanesultan köy - Alaca (Cemilbey bucağı) - Çorum
1928 📖 Miyanesultan
  Balçıkhisar köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 Höçük | Balçıkhisar
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Akpınar köy - Alaca - Çorum
1928 📖 Akpınar
Alevi yerleşimi
■ Hüseyinabad kazası, Kavilli aşiretinin Akpınar karyesi ahalisinin emlak, arazi ve temettuatlarını mübeyyin defter. (Gm.n:13742) deyar heyran
  Çatalkaya köy - Alaca - Çorum
1928 📖 Arapseyfi
1907hk 📖 Arapsefer
  Çöplü köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 Çöplü [ Tr Çepni "aş." ]
  Beşiktepe köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 Beşiktepe
■ 93 Harbi’nden sonra Artvin-Şavşat ve Ardanuç'un çeşitli köylerinden gelenler ile Bayburt Çerçi kasabasından gelenler tarafından kurulmuştur. SN
  Çatak köy - Alaca - Çorum
1928 📖 Çatak
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Kılavuz köy - Alaca - Çorum
1928 📖 Kılavuz
Alevi yerleşimi
  Gökören köy - Alaca - Çorum
Ab 📖 Bzağokıt
1928 📖 Gökviran
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Bolatçık köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 Bolatçık
  İsmailli köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 İsmailli
  Avutmuş köy - Alaca - Çorum
1968 📖 Çöplü Avutmuş [ Tr Çepni "aş." ]
1925h 📖 Avutmuş
  Dölderesi köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 Dölderesi
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Karnıkara köy - Alaca - Çorum
1928 📖 Karnıkara
■ 1936'da Bulgaristan'in Tutrakan ve cevresinden getirilen göçmenler yerleştirilmiştir. SN
  Sultanköy köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 Sultanköy
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Büyükkeşlik köy - Alaca - Çorum
1928 📖 Keşlik
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Eski adı: Nesimi Keşlik. Şeyh Çoban Ocağı'nın bir kolu bu köydedir. Şeyh Çoban Ocağı Kâvli aşiretinin bağlı olduğu ocaktır. Ocağın ana merkezi Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde bulunmaktadır. Qizilbash
■ Çorumda yaşayan (özellikle Mecidözü, Hüseyinabad(Alaca), İnallu’da) ve kısmen Çarsancağa (=Akpazar/Mazgirt/Tunceli. sene H 1173) nakil edilen Mecidözünde kışlayıp Yaylacıkdağı arkasındaki Keçeciözü mahallinde [~Turhal/Pazar-Amasya sınırında] yaylaklara göçen Kavillü/Gavili/Kavli Kürd aşireti hakkında H 1265`ye ait bir yazı bulunmakta.(Normal güzergahını terk ederek Kazabat-Tokat kazalarına gittiklerine dair 1173`de ayrıca H 1183'de kapısız levend eşkiyası ile birleşerek Gedagra ahalisini gasb ettiklerine dair. ** Aşiretin köyleri: Keşlik, Kulağuz, Dereyaycı(Hüseyinabad), Akpınar, Kabil+Kuşkışla+Dutluca(Inallu), Çırçır(Inallu), Değirmenönü (Inallu), Ağçasoku+Kıranyaycı+Morça (Inallu), Düdüklük+Pınaroğlu(Inallu),Köysan( Kızılkümbet), Palabıyık+Haydudoğlu(Mecidözü), Şalıoğlu+Şakaklı (Mecidözü), Kadıderesi(Mecidözü), Molla Hasanoğlu+Soycak, Kanlı Osman +Yeni(Mecidözü), Mustafa Çelebi+Bazarlı(Mecidözü), Fındıklı(Kızılkümbet/Sivas), Kozluca(Mecidözü). İmadöyüğü(Hicri 1284) İncesu+Çulhalı+Eskikışla(Çorumkürdü aşireti) deyar heyran
  Gerdekkaya köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 Gerdekkaya
  Tutaş köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 Tutaç
  Bozdoğan köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 Bozdoğan [ Tr "aş." ]
Alevi yerleşimi
  Yeniköy köy - Alaca - Çorum
Eski adı: -
Alevi yerleşimi
■ 1926 tarihli Erkanı Harbiye haritasında isimsiz köy olarak gösterilir. SN
  Soğucak köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 Soğucak
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Çopraşık bld - Alaca - Çorum
1925h 📖 Çopurşeyh
  Sarısüleyman köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 Sarısüleyman
  Kürkçü köy - Alaca - Çorum
1928 📖 Acemşar [ Tr "İranlı kenti" ]
1838 📖 Acebşar | Kürkçü
Alevi yerleşimi
  Killik köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 Killik
  Seyitnizam köy - Alaca - Çorum
1928 📖 Seyitnizam
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Gazipaşa köy - Alaca - Çorum
1928 📖 Gazipaşa
■ Hangi Gazi Paşa'nın kastedildiği tespit edilemedi. SN
  Sancı köy - Alaca - Çorum
1838 📖 Sancı | Xurund
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Bahçeli köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 Bağçeli
  Altıntaş köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 Altuntaş
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Karaçal köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 Karaçal
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Büyükdona köy - Alaca - Çorum
1838 📖 B. Dona
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
  Küçükdona köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 Aşağıdona Kürtleri
1838 📖 Aşağı Dona
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
  Belpınar köy - Alaca - Çorum
1925h 📖 Belpınar


Grafik harita göster     haritada ara : km