haritada ara :   km  
Alaca'da 105 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Akçaköy köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Manişar
■ Kısmen Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 1' 22'' D, 34° 49' 25'' K
Akçasoku ölü yerleşim - Alaca - Çorum
1928 📖: Ağcasoku
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Terk edilmiş harabedir. SN
■ Koord: 40° 16' 35'' D, 34° 55' 3'' K
Akçiçek köy - Alaca - Çorum
■ Koord: 40° 4' 51'' D, 34° 39' 46'' K
Akören köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Akviran
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 7' 32'' D, 34° 57' 23'' K
Akpınar köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Akpınar
Alevi-Kürt veya Zaza (Kavli) yerleşimi
■ Hüseyinabad kazası, Kavilli aşiretinin Akpınar karyesi ahalisinin emlak, arazi ve temettuatlarını mübeyyin defter. (Gm.n:13742) deyar heyran
■ Koord: 40° 15' 8'' D, 34° 59' 6'' K
Alaca ilçe - Alaca - Çorum
1842 📖: Hüseyinabad
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 14. yy'da Çorum bölgesinde etkili olan Hüseyin Bay'in hisarıdır. Kasabada muhtemelen bu zatın türbesi olan yer Bektaşiler tarafından Seyid Battal Gazi’nin babası Hüseyin Gazi’nin türbesi kabul edilir. Kasaba 1919-1932 yılları arasında Hüseyinabad kazası merkezi idi. SN
■ Keban madenine merbut kömürkeş ahaliden Devekargınlı Aşireti Sadullah Paşa'nın Diyarbakır Müşirliği zamanında vatanlarını terkederek bir kısmı Maraş civarında Üçkuyu mevkiine ve bir kısmı da Sivas'a tabi Hüseyinabad kazasında sakin olmalarıyla ... (Hicri 1258) deyar heyran
■ Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi'nde Ebû Said Bahadır Han'ın vefat tarihinde (1335) Amasya ve civarında meskun Türk beylerini anlatırken, Çorum üzerinde rekabet eden iki beyden bahseder, ve bu beylerden Develühisârı’nda ikâmet iden Hüsâmeddin Timur Bey'in oğlu Hüseyin Bey'in çiftliği 1912 yılına dek Hüseyinabad olarak bilinen Alacadır. H. Ongan Arslan
■ Koord: 40° 10' 5'' D, 34° 50' 33'' K
Alacahüyük köy - Alaca - Çorum
1919hb 📖: Höyük
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 14' 9'' D, 34° 41' 50'' K
Altıntaş köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Altuntaş
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 2' 5'' D, 35° 7' 51'' K
Bahçeli köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Bağçeli
■ Koord: 40° 4' 39'' D, 35° 7' 21'' K
Balçıkhisar köy - Alaca - Çorum
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 5' 27'' D, 34° 58' 56'' K
Belpınar köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Belpınar
■ Koord: 40° 3' 19'' D, 35° 9' 0'' K
Beşiktepe köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Beşiktepe
■ 93 Harbi’nden sonra Artvin-Şavşat ve Ardanuç’un çeşitli köylerinden gelenler ile Bayburt Çerçi kasabasından gelenler tarafından kurulmuştur. SN
■ Koord: 40° 8' 48'' D, 34° 59' 46'' K
Boğaziçi köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Hışır
■ Koord: 40° 12' 33'' D, 34° 51' 40'' K
Bolatçık köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Bolatçık
■ Koord: 40° 6' 49'' D, 35° 0' 34'' K
Bozdoğan köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Bozdoğan [ Türkçe "aş." ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 9' 18'' D, 35° 3' 24'' K
Büyükcamili köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: By. Camili
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 15' 5'' D, 34° 50' 16'' K
Büyükdona köy - Alaca - Çorum
1838 📖: By. Dona
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Salyanlı) yerleşimi
■ Koord: 40° 7' 34'' D, 35° 8' 15'' K
Büyükhırka köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: By. Hırka
■ Koord: 40° 3' 15'' D, 34° 45' 27'' K
Büyükkeşlik köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Keşlik [ Türkçe "keşişlik, manastır" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Eski adı: Nesimi Keşlik. Şeyh Çoban Ocağı'nın bir kolu bu köydedir. Şeyh Çoban Ocağı Kâvli aşiretinin bağlı olduğu ocaktır. Ocağın ana merkezi Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde bulunmaktadır. Qizilbash
■ Çorumda yaşayan (özellikle Mecidözü, Hüseyinabad(Alaca), İnallu’da) ve kısmen Çarsancağa (=Akpazar/Mazgirt/Tunceli. sene H 1173) nakil edilen Mecidözünde kışlayıp Yaylacıkdağı arkasındaki Keçeciözü mahallinde [~Turhal/Pazar-Amasya sınırında] yaylaklara göçen Kavillü/Gavili/Kavli Kürd aşireti hakkında H 1265`ye ait bir yazı bulunmakta.(Normal güzergahını terk ederek Kazabat-Tokat kazalarına gittiklerine dair 1173`de ayrıca H 1183'de kapısız levend eşkiyası ile birleşerek Gedagra ahalisini gasb ettiklerine dair. ** Aşiretin köyleri: Keşlik, Kulağuz, Dereyaycı(Hüseyinabad), Akpınar, Kabil+Kuşkışla+Dutluca(Inallu), Çırçır(Inallu), Değirmenönü (Inallu), Ağçasoku+Kıranyaycı+Morça (Inallu), Düdüklük+Pınaroğlu(Inallu),Köysan( Kızılkümbet), Palabıyık+Haydudoğlu(Mecidözü), Şalıoğlu+Şakaklı (Mecidözü), Kadıderesi(Mecidözü), Molla Hasanoğlu+Soycak, Kanlı Osman +Yeni(Mecidözü), Mustafa Çelebi+Bazarlı(Mecidözü), Fındıklı(Kızılkümbet/Sivas), Kozluca(Mecidözü). İmadöyüğü(Hicri 1284) İncesu+Çulhalı+Eskikışla(Çorumkürdü aşireti) deyar heyran
■ Koord: 40° 15' 24'' D, 35° 2' 40'' K
Büyüksöğütözü köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: By. Söğütözü
Alevi-Türk (Ali Seydi) yerleşimi
■ Koord: 40° 6' 48'' D, 34° 50' 21'' K
Çalköy köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Yağlıçal [ Türkçe "çalılık, yoz arazi" ]
■ Koord: 40° 12' 23'' D, 34° 54' 44'' K
Çatak köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Çatak
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 12' 18'' D, 34° 59' 52'' K
Çatalbaş köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Çatalbaş
■ Koord: 40° 2' 42'' D, 34° 47' 48'' K
Çatalkaya köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Arapseyfi
1907hk 📖: Arapsefer
■ Koord: 40° 1' 9'' D, 34° 59' 15'' K
Çelebibağı köy - Alaca - Çorum
1919hb 📖: Kötüköy [ Türkçe "cüzamlı köy" ]
Alevi yerleşimi
■ 1813’te Veli Paşa isyanına katılan Malatya Akçadağ/Kürecik havalisi Kürt-Alevilerinin sürgün edildiği köylerden biridir. Kötüköy adı bu vesileyle verilmiş olmalıdır. SN
■ Köyde Kürt Aleviler gibi Ali Seydi Ocağına mensup Türk aileler de vardır. Hekimhan Akmağara köyünden gelmişlerdir. C.G.
■ Koord: 40° 11' 2'' D, 34° 41' 29'' K
Çetederesi köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Çetederesi
1925h 📖: Çete
■ Koord: 40° 0' 12'' D, 34° 54' 26'' K
Çevreli köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Alamaslı
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 13' 54'' D, 34° 45' 32'' K
Çırçır köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Çırçır
Alevi-Kürt veya Zaza (Kavli) yerleşimi
■ Koord: 40° 16' 10'' D, 34° 53' 18'' K
Çikhasan köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Çikhasan
Alevi-Kürt veya Zaza (Kavi) yerleşimi
■ Aynı mevkide tekrar yerlemiş açılmıştır.Köy statüsündedir. Hulusi
■ Köy halkı Adıyaman'dan gelen Kavi Aşiretine mensup Türkmen Alevileridir. Kavi Aşireti'nin soyu Oğuz boylarından Döğer ile Kayı boylarına dayanmaktadır. Celal Toprak
■ Koord: 40° 19' 7'' D, 34° 56' 41'' K
Çopraşık köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Çopurşıx [ Türkçe ]
■ 18. yy'dan kalma olduğu söylenen Çopur Şıh türbesi bulunur. SN
■ Koord: 40° 10' 43'' D, 35° 4' 33'' K
Çöplü köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Çöplü [ Türkçe Çepni "aş." ]
■ Koord: 40° 10' 49'' D, 34° 59' 33'' K
Çöplüavutmuş köy - Alaca - Çorum
2000 📖: Avutmuş
1968 📖: Çöplü Avutmuş [ Türkçe Çepni "aş." ]
1925h 📖: Avutmuş
■ Koord: 40° 10' 37'' D, 35° 1' 48'' K
Dedepınar köy - Alaca - Çorum
1980 📖: Erenköy
1925h 📖: Veled
■ Koord: 40° 7' 46'' D, 34° 45' 49'' K
Değirmenderesi köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Değirmendere
Alevi-Türk (Ali Seydi) yerleşimi
■ Koord: 40° 7' 27'' D, 34° 48' 13'' K
Değirmenönü köy - Alaca - Çorum
K 📖: Dibareş [ Kürtçe ]
1925h 📖: Değirmenönü
Alevi-Kürt veya Zaza (Kavli) yerleşimi
■ Koord: 40° 15' 15'' D, 34° 52' 54'' K
Dereyazıcı köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Dereağcı
Alevi-Kürt veya Zaza (Kavli) yerleşimi
■ Hüseyinabad arazisindeki Kavili aşiretinin köylerinden Dereyaycı karyesi ahalilerinin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin... deyar heyran
■ Koord: 40° 16' 36'' D, 34° 57' 43'' K
Dutluca köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Dutluca
Alevi-Türk (Hubyar) yerleşimi
■ Koord: 40° 15' 17'' D, 34° 55' 22'' K
Eren köy - Alaca - Çorum
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 7' 54'' D, 34° 45' 54'' K
Eskiyapar köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Eski Yapar [ Türkçe Yapar "aş." ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 9' 40'' D, 34° 45' 59'' K
Evci köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Evci
■ Koord: 40° 4' 1'' D, 34° 49' 12'' K
Fakılar köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Fakılar
■ Koord: 40° 8' 33'' D, 34° 53' 18'' K
Gazipaşa köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Gazipaşa
■ Hangi Gazi Paşa’nın kastedildiği tespit edilemedi. SN
■ Koord: 40° 4' 20'' D, 35° 6' 2'' K
Gerdekkaya köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Gerdekkaya [ Türkçe "yuvarlak kaya" ]
■ Köy halkı 93 harbinden sonra İç Anadolu Bölgesine kaçan Kars Kaçkınlarıdır. Cemil
■ Koord: 40° 8' 7'' D, 35° 2' 49'' K
Geven köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Geven
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 14' 1'' D, 34° 54' 34'' K
Gökören köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Gökviran
Ab 📖: Bzağokıt
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
■ Koord: 40° 13' 7'' D, 35° 0' 20'' K
Gülderesi köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Dölderesi
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 40° 1' 7'' D, 35° 1' 54'' K
Güllük köy - Alaca - Çorum
Eski adı: Gül yaylası
■ Koord: 40° 5' 9'' D, 35° 7' 18'' K
Harhar köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Xarxar
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 17' 9'' D, 34° 45' 45'' K
Haydarköy köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Haydar
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 4' 40'' D, 34° 47' 40'' K
İbrahimköy köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: İbrahimkoyunlu
■ Koord: 40° 13' 1'' D, 34° 48' 41'' K
İmat köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: İmat
Alevi-Türk yerleşimi
■ Köy Şah İbrahim Veli Ocağına mensuptur. C.G.
■ Koord: 40° 12' 57'' D, 34° 39' 57'' K
İsahacı köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: İsahacı
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 8' 59'' D, 34° 55' 31'' K
İsmailli köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: İsmailli
■ Koord: 40° 4' 18'' D, 35° 1' 40'' K
Kabilkışla mahalle (Akçasoku bağ) - Alaca - Çorum
1925h 📖: Kabılkışlaları
Alevi-Kürt veya Zaza (Kavli) yerleşimi
■ Şeyh Çoban Ocağı'nın talip köylerinden. Qizilbash
■ Koord: 40° 16' 6'' D, 34° 54' 28'' K
Kalecikkaya köy - Alaca - Çorum
1530t 📖: Kalecikkaya
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ 19. yy'da Turabyan adlı Ermeninin çiftliği iken daha sonra Rumeli göçmeni Tatarlar iskan edilmiştir. Tatar kültürü halen canlıdır. SN
■ Koord: 40° 6' 50'' D, 34° 40' 56'' K
Kalınkaya köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Kalınkaya
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 15' 6'' D, 34° 43' 16'' K
Kapaklı köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Kapaklı
Ç1920~ 📖: Alhtıkuey
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 15' 19'' D, 34° 57' 29'' K
Karaçal köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Karaçal
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni (Abz) yerleşimi.
■ Çerkesler tarafından kurulmuş, daha sonra Dobruca muhaciri Kırım Tatarları da yerleşmiştir. SN
■ Koord: 40° 12' 5'' D, 35° 8' 8'' K
Karamahmut köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Karamahmut
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 12' 36'' D, 34° 43' 6'' K
Karatepe köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Karatepe
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 1' 12'' D, 34° 57' 18'' K
Kargın köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Kargın [ Türkçe "aş." ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 15' 30'' D, 34° 46' 49'' K
Karnıkara köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Karnıkara
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ 1936’da Bulgaristan’in Tutrakan ve cevresinden getirilen göçmenler yerleştirilmiştir. SN
■ Koord: 40° 2' 15'' D, 35° 2' 2'' K
Kayabüvet köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Kayabüvet [ Türkçe büğet "gölcük" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 5' 39'' D, 34° 52' 31'' K
Kıcılı köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Ğıcılı
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 9' 21'' D, 34° 42' 48'' K
Kılavuz köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Kılavuz
Alevi-Kürt veya Zaza (Kavli) yerleşimi
■ Koord: 40° 15' 18'' D, 35° 0' 16'' K
Kızıllı köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Kızıllı
■ Köy halkı karışık kökenlidir. Erzurum, Kars ve Darende'den gelen aileler, Romanya göçmenleri ve Nogaylar bulunur. SN
■ Koord: 40° 11' 6'' D, 34° 55' 37'' K
Kızılyar köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Kızılyar
■ Koord: 40° 4' 22'' D, 34° 57' 19'' K
Kızkaraca köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Kızkaraca
■ Koord: 40° 11' 43'' D, 34° 46' 56'' K
Killik köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Killik
■ Koord: 40° 4' 19'' D, 35° 5' 25'' K
Koçhisar köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Koçhisar
Alevi-Türk yerleşimi
■ Eski Koçhisar köyü baraj altında kalmış ve yeni yerleşim alanına taşınmıştır. SN
■ Koord: 40° 6' 25'' D, 34° 57' 0'' K
Koyunoğlu köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Koyunoğlu
Alevi-Kürt veya Zaza (Kavli) yerleşimi
■ Koord: 40° 18' 18'' D, 34° 52' 59'' K
Körpınar köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Körpınar
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abz) yerleşimi.
■ Koord: 40° 9' 2'' D, 35° 11' 55'' K
Kuyluş köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Kuyluş
■ Koord: 40° 7' 50'' D, 34° 54' 37'' K
Kuyumcusaray köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Kuyumcuviran
1925h 📖: Koyuncu / Kuyumcu
Alevi-Türk (Ali Seydi) yerleşimi
■ Koord: 40° 4' 28'' D, 34° 52' 21'' K
Kuzkışla köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Kuzkışla
Alevi-Kürt veya Zaza (Kavli) yerleşimi
■ Koord: 40° 15' 10'' D, 34° 54' 39'' K
Küçükcamili köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Kç. Camili
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Köylünün kökeni Alaca'nın Değirmenönü köyüne dayanmaktadır. Mursallı
■ Koord: 40° 14' 45'' D, 34° 51' 35'' K
Küçükdona köy - Alaca - Çorum
1838 📖: Aşağı Dona
■ Halkı 16. yy Tokat ve Erzurum bölgesinden gelmiş olup bir miktar da 93 Harbi muhaciri barındırır. “Kürtler” ilavesi anlaşılamadı. C.G.
■ Koord: 40° 9' 3'' D, 35° 8' 26'' K
Küçükhırka köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Kç. Hırka
■ Koord: 40° 2' 38'' D, 34° 41' 43'' K
Küçükkeşlik köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Keşlik [ Türkçe "keşişlik, manastır" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 15' 34'' D, 34° 38' 53'' K
Külah köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Külah
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 8' 17'' D, 34° 40' 42'' K
Küre köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Küre
Alevi-Türk (Hubyar) yerleşimi
■ Koord: 40° 16' 55'' D, 34° 48' 42'' K
Kürkçü köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Acemşar [ Türkçe "İranlı kenti" ]
Alevi-Türk (Ali Seydi) yerleşimi
■ Koord: 40° 8' 9'' D, 35° 5' 4'' K
Mahmudiye köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Çerkes Karahisarı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abz) yerleşimi.
■ Koord: 40° 16' 39'' D, 34° 43' 0'' K
Mazıbaşı köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Mazıbaşı
Alevi-Kürt veya Zaza (Kavli) yerleşimi
■ Koord: 40° 18' 10'' D, 34° 55' 34'' K
Miyanesultan köy - Alaca (Cemilbey bucağı) - Çorum
1928 📖: Miyanesultan
■ Koord: 40° 17' 26'' D, 34° 57' 47'' K
Onbaşılar köy - Alaca - Çorum
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 7' 54'' D, 34° 50' 33'' K
Örükaya köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Örükaya
■ Koord: 40° 6' 32'' D, 34° 54' 9'' K
Perçem köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Perçem
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 5' 40'' D, 34° 43' 59'' K
Sancı köy - Alaca - Çorum
1838 📖: Sancı | Xurund
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
■ Koord: 40° 10' 15'' D, 35° 6' 55'' K
Sarısüleyman köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Sarısüleyman
■ Koord: 40° 13' 32'' D, 35° 4' 50'' K
Seyitnizam köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Seyitnizam
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 5' 11'' D, 35° 5' 31'' K
Sincan köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Sincan [ Türkçe sincan "akasya veya kızılcığa benzer yemiş" ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Şapsığ/Kumık) yerleşimi.
■ Koord: 40° 2' 27'' D, 34° 54' 46'' K
Soğucak köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Soğucak
Alevi-Kürt veya Zaza (Kavli) yerleşimi
■ Koord: 40° 14' 18'' D, 35° 3' 50'' K
Sultanköy köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Sultanköy
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
■ Koord: 40° 13' 18'' D, 35° 2' 39'' K
Sulucaalan mevki (Büyükdona bağ) - Alaca (Aydıncık bucağı) - Çorum
1928 📖: Sulucaalan
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Şapsığ) yerleşimi.
■ Daha önce Aydıncık ilçesine bağlı yerleşim iken göç nedeniyle köy statüsü düşmüştür, birkaç hane yerleşim vardır ve Alaca ilçesi sınırında kalmıştır. ishak levent
■ Koord: 40° 6' 23'' D, 35° 8' 16'' K
Suludere köy - Alaca - Çorum
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Perçem köyüne bağlı Merdan ve Suludere mahalleleri 7.02.1948’de Suludere adıyla ayrı köy statüsü kazandı. SN
■ Koord: 40° 4' 53'' D, 34° 40' 59'' K
Tahirabat köy - Alaca - Çorum
■ Koord: 40° 11' 27'' D, 34° 40' 9'' K
Tevfikiye köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Tevfikiye
■ Koord: 40° 19' 6'' D, 34° 53' 47'' K
Tutaş köy - Alaca - Çorum
1925h 📖: Tutaç
■ Koord: 40° 5' 45'' D, 35° 3' 2'' K
Ünalan köy - Alaca - Çorum
1960 📖: Damalan
1925h 📖: Domalan [ Türkçe dombay alan "manda alanı" ]
■ Eski adı muhtemelen Türkçe ’Dombayalan’ biçiminden. SN
■ Koord: 40° 10' 30'' D, 34° 54' 13'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.