Akyazı'da 66 yerleşim bulundu.
sırala 
  Gebeş mah - Akyazı - Sakarya
1928k: GebeşOrman
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Kepekli mah - Akyazı (Karapürçek bucağı) - Sakarya
1910ht: Kepekli
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Buğdaylı mah - Akyazı (Karapürçek bucağı) - Sakarya
Çr: Psirdzxa
1928k: İrfaniyeSani [ Tr "İkinci İrfaniye" ]
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  BedilKazancı mah - Akyazı - Sakarya
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  BedilTahirbey mah - Akyazı - Sakarya
1928k: Tahirbey
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Bedilkadirbey mah - Akyazı - Sakarya
hl: Balballı
1928k: BedilKadirbey
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Erdoğdu mah - Akyazı - Sakarya
1946k: Beydilisimo [ Kürd/Tr beğdili/badıllı "aş." ]
1928k: CaferanlıKürt [ Kürd caferan "aş." ]
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
■ Simo kelimesi Ismâil ismini düşündürür. Eski ismi: Kürt Bedil. Bugünkü ismi 1995'te takıldı. Manav
  Yenidoğan mah - Akyazı - Sakarya
1952rg: Yeniköy (mah)
■ Sukenarı köyüne bağlı Yeniköy mahallesi 24.10.1952'de Yenidoğan adıyla köy oldu. SN
  Uzunçınar mah - Akyazı - Sakarya
1928k: Uzunçınar
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
  Bıçkıdere mah - Akyazı (Karapürçek bucağı) - Sakarya
1928k: Bıçkıdere
Çr: Kaldaxara
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kafkasya göçmeni (Abhaz) yerleşimi
  Eskiormanköy mah - Akyazı - Sakarya
1928k: Orman
■ Daha eski ismi: Orman Şevkiye. 1940'larda gelen Kırcaali ve civâri muhâcirleri bugunkü nüfusun yarisi teskil eder. Manav
  Eskibedil mah - Akyazı - Sakarya
1521t: Bedil [ Tr Beğdili "aş." ]
  Kızılcıkorman mah - Akyazı - Sakarya
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Batak mah - Akyazı - Sakarya
1928k: Batak
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Yeniorman mah - Akyazı - Sakarya
1928k: OrmanŞevkiye
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Vakıf mah - Akyazı - Sakarya
1487t: K. Vakıf
Eski adı: Sarıçayır
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Sarı Çayır kazâsının merkezi burasıydı. 1487 târihli Hüdâvendigâr Livâsı Tahrir Defterleri'nde Küçük Vakıf olarak geçer. Gelin baba evinden ayrılırken babası kızının beline kırmızı kurdela bağlar. Manav
  Salihiye mah - Akyazı - Sakarya
1928k: Salihiye
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Taşburun mah - Akyazı - Sakarya
1910ht: Taşburun
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Kumköprü mah - Akyazı - Sakarya
1928k: Kumköprü
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
  Alaağaç mah - Akyazı - Sakarya
1910ht: Alaağaç
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni/Karadeniz göçmeni yerleşimi.
  Akyazı ilçe - Akyazı - Sakarya
1487t: Akyazı (idari bölge)
  Topağaç mah - Akyazı - Sakarya
1487t, 1928k: Ramaslı
■ Kısmen Laz yerleşimi Manav
  Karaçalılık mah - Akyazı - Sakarya
1910ht: KürdKuzuluk
■ Sapanca Kürtköye takriben 18. asrın başında yerleşen Kürtler yabâni hayvanlarla baş edemeyince 1750 senesinde Adapazar merkeze taşınmışlar. Sel vakası üzerine Hasanbey, Pazarköy ile ve Kuzuluk mevkiine dağılmışlar. Buraya Kürt Kuzuluk denmiş. Laz ve Gürcü muhâcirler eklendi. 1912-1922 arasında Çerkes çetecilerin gasplarından korunmak için meskenler yakınlaştırmak zorunda kalmışlar. Kürt Kuzuluk ismi 1960 darbe vakti resmen kaldırıldı. Manav
  Düzyazı mah - Akyazı - Sakarya
1928k: Süpren
1487t, 1928k: Süpran
  Yağcılar mah - Akyazı - Sakarya
1910ht: Yağcılar
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Kuzuluk mah - Akyazı - Sakarya
Çr: BecY'kita
1902hk: Kuzuluk
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ 18. yy'da Kürtlerle iskan edilmiş olan köye daha sonra Kafkasya muhacirleri yerleştirildi. SN
■ 1750'de gelen Kürdler İhlas ve Topçu Sırtı mevkiinde dağınık yerleşmişlerdi. Manav
  Pazarköy mah - Akyazı - Sakarya
Çr: LawY'kita
1928k: Pazarköy
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Hasanbey mah - Akyazı - Sakarya
1910ht: Hasanbey
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Laz yerleşimi Manav
  Ballıkaya mah - Akyazı - Sakarya
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Mahallenin tamamı Trabzon ili, Şalpazarı ilçesinden göçmüştür. Türk
  Yongalık mah - Akyazı - Sakarya
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Harunusta mah - Akyazı - Sakarya
1910ht: Harun
  Reşadiye mah - Akyazı - Sakarya
1928k: İrşadiye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Boztepe mah - Akyazı - Sakarya
1928k: Boztepe
■ Laz yerleşimi Manav
  Eskikonak mah Altındere - Akyazı - Sakarya
1946k: TürkBeynevit
1928k: Beğnevid
  Altındere mah - Akyazı - Sakarya
1910ht: Beğnevid
■ Beynevit Eskikonak ve Yenikonak mahallelerinin birleştirilmesiyle kurulmuş yeni belediyedir. SN
  Yenikonak mah Altındere - Akyazı - Sakarya
Çr: KucY'kita
1928k: ŞarkiBeynevit [ Tr "Doğu Beynevit" ]
  Beldibi mah - Akyazı - Sakarya
1928k: Beldibi
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Çakıroğlu mah - Akyazı (Dokurcun bucağı) - Sakarya
1928k: Çakıroğlu
1573t: Mikâil
■ 1487 tarihli Bursa tahririnde Mikâil vakfı ile Çakıroğlu vakfı zikredilir. Her iki vakfın I. Murad (1361-1384) döneminde kurulduğu anlaşılıyor. SN
  Ekinciler mah Gökçeler - Akyazı - Sakarya
1902hk: Ekinciler


Grafik harita göster     haritada ara : km