haritada ara :   km  
Akyazı'da 65 yerleşim bulundu.
sırala 
Gebeş mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖 Gebeş Orman
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
Çıldırlar mah - Akyazı (Karapürçek bucağı) - Sakarya
1487a 📖 Yortan [ Tr "aceleci" ]
Kepekli mah - Akyazı (Karapürçek bucağı) - Sakarya
1910h 📖 Kepekli
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
Buğdaylı mah - Akyazı (Karapürçek bucağı) - Sakarya
Ab 📖 Psirdzxa
1928 📖 İrfaniye Sani [ Tr "İkinci İrfaniye" ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
Bediltahirbey mah - Akyazı - Sakarya
Ab 📖 Khaldaxuraa
1928 📖 Tahirbey [ Kr/Tr Bedil/Badıl "aş." ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni)/Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
Bedilkazancı mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖 Bedil Rushanbey [ Kr/Tr Bedil/Badıl "aş." ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
■ Köyün yerlileri Kürtlerden oluşuyor. Geçen yüzyıl başlarında Çerkesler ve daha sonra Bulgaristan ve Yugoslavyadan göçmenler yerleşmiş. Türk
Bedilkadirbey mah - Akyazı - Sakarya
Ab 📖 Balballı
1928 📖 Bedil Kadirbey [ Kr/Tr Bedil/Badıl "aş." ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni)/Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
Erdoğdu mah - Akyazı - Sakarya
1946 📖 Bedili Sımo [ Tr Bedil "aş." ]
1928 📖 Caferanlı Kürt [ Kr caferan "aş." ]
Kürt (Sünni) (Şêxbizin) yerleşimi
■ Simo kelimesi Ismâil ismini düşündürür. Eski ismi: Kürt Bedil. Bugünkü ismi 1995'te takıldı. Çevrede toplamda irili ufaklı 13 Şêxbizin yerleşimi bulunmaktadır. Manav
Çatalköprü mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖 Çatalköprü
Rumeli göçmeni yerleşimi
Yenidoğan mah - Akyazı - Sakarya
1952 📖 Yeniköy (mah)
■ Sukenarı köyüne bağlı Yeniköy mahallesi 24.10.1952'de Yenidoğan adıyla köy oldu. SN
Uzunçınar mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖 Uzunçınar
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
TürkOrmanköy mah - Akyazı - Sakarya
1946 📖 Eski Ormanköy
1928 📖 Orman
■ Kısmen Bulgaristan göçmeni yerleşimi
Bıçkıdere mah - Akyazı (Karapürçek bucağı) - Sakarya
Ab 📖 Kaldaxara
1910h 📖 Bıçkıdere
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi
Küçücek mah - Akyazı (Karapürçek bucağı) - Sakarya
1928 📖 Gücecek
1573t 📖 K. Güce
Eskibedil mah - Akyazı - Sakarya
1521t 📖 Bedil [ Kr/Tr Bedil/Badıl "aş." ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
■ 19. yy'da Sakarya'ya iskan edilen Badıli Kürtlerinin ana yerleşimidir. Sonradan Kafkas ve Rumeli muhacirleri de yerleşmiştir. SN
Kabakulak mah - Akyazı - Sakarya
1910h 📖 Kabakulaklar
Kızılcıkorman mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖 Kızılcıkorman
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
Sukenarı mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖 Sukenarı
■ Haritada "Sukenarı" adında tek yerleşim yeri olmasına rağmen; Hem Akyazı ilçesinde hem Hendek ilçesinde aynı isimli birer köy vardır ve içiçedir. Aralarındaki sınır ise ortasından akan "Dinsiz deresi" dir. ishak levent
Batak mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖 Batak
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
Yahyalı mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖 Yahyalı
Yeniorman mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖 Orman Şevkiye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
Vakıf mah - Akyazı - Sakarya
Eski adı: Sarıçayır
1487a 📖 K. Vakıf
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Sarı Çayır kazâsının merkezi burasıydı. 1487 târihli Hüdâvendigâr Livâsı Tahrir Defterleri'nde Küçük Vakıf olarak geçer. Gelin baba evinden ayrılırken babası kızının beline kırmızı kurdela bağlar. Manav
Salihiye mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖 Salihiye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz/Ubıx) yerleşimi.
Osmanbey mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖 Osmanbey
Taşburun mah - Akyazı - Sakarya
1910h 📖 Taşburun | Aziziye Balâ
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abz) yerleşimi.
Seyfeler mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖 Seyfeler
Kumköprü mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖 Kumköprü
Kürt (Sünni) (Şêxbizin) yerleşimi
Hanyatak mah - Akyazı - Sakarya
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
Alaağaç mah - Akyazı - Sakarya
1910h 📖 Alaağaç
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni/Karadeniz göçmeni yerleşimi.
Akyazı ilçe - Akyazı - Sakarya
1484 📖 Akyazı (idari bölge)
Topağaç mah - Akyazı - Sakarya
1487a 📖 Ramaslı
■ Kısmen Laz yerleşimi
Karaçalılık mah - Akyazı - Sakarya
1910h 📖 Kuzuluk Kürdler
■ Sapanca Kürtköye takriben 18. asrın başında yerleşen Kürtler yabâni hayvanlarla baş edemeyince 1750 senesinde Adapazar merkeze taşınmışlar. Sel vakası üzerine Hasanbey, Pazarköy ile ve Kuzuluk mevkiine dağılmışlar. Buraya Kürt Kuzuluk denmiş. Laz ve Gürcü muhâcirler eklendi. 1912-1922 arasında Çerkes çetecilerin gasplarından korunmak için meskenler yakınlaştırmak zorunda kalmışlar. Kürt Kuzuluk ismi 1960 darbe vakti resmen kaldırıldı. Manav
Yuvalık mah - Akyazı - Sakarya
1487a 📖 Yuvalaklı
Düzyazı mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖 Süpren
1487a 📖 Süpran
Taşyatak mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖 Taşyatak
Yağcılar mah - Akyazı - Sakarya
1910h 📖 Yağcılar
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
Kuzuluk mah - Akyazı - Sakarya
Ab 📖 Bec Y'kita
1910h 📖 Kuzuluk | Aziziye Zîr
1902hk 📖 Kuzuluk
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
■ 18. yy'da Kürtlerle iskan edilmiş olan köye daha sonra Kafkasya muhacirleri yerleştirildi. SN
■ 1750'de gelen Kürdler İhlas ve Topçu Sırtı mevkiinde dağınık yerleşmişlerdi. Manav
Pazarköy mah - Akyazı - Sakarya
Ab 📖 Law Y'kita
1928 📖 Pazarköy
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
Hasanbey mah - Akyazı - Sakarya
1910h 📖 Hasanbey
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
Ballıkaya mah - Akyazı - Sakarya
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Mahallenin tamamı Trabzon ili, Şalpazarı ilçesinden göçmüştür.
Yongalık mah - Akyazı - Sakarya
Ab 📖 Beyzir Y'kita
1928 📖 Germiye Yongalık
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
Şerefiye mah - Akyazı - Sakarya
1910h 📖 Papazharmanı
Harunusta mah - Akyazı - Sakarya
1910h 📖 Harun
Yenikonak mah Altındere - Akyazı - Sakarya
Ab 📖 Kuc Y'kita
1946 📖 Beynevit Şarkiye
1928 📖 Şarki Beynevit [ Tr "Doğu Beynevit" ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
Reşadiye mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖 İrşadiye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Altındere mah - Akyazı - Sakarya
1910h 📖 Beğnevid
■ Beynevit'in Eskikonak ve Yenikonak mahallelerinin birleştirilmesiyle kurulmuş yeni belediyedir. SN
Boztepe mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖 Boztepe
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Akyazı nahiyesi Boztepe karyesinde orman içinde yerleşmek üzere gelen Ordu kazası ahalisinden kırk beş nüfusun ormanların dahil ve haricinde muhacirin iskanı yasak olmasına binaen masraflarının ödenerek memleketlerine iadeleri. H-4 -12-1326 Manav
Eskikonak mah Altındere - Akyazı - Sakarya
1946 📖 Türk Beynevit
1928 📖 Beğnevid
Beldibi mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖 Beldibi
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Taşağıl mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖 Taşağıl
Durmuşlar mah - Akyazı (Dokurcun bucağı) - Sakarya
1902hk 📖 Durmuşoğlu
Mansurlar mah - Akyazı (Dokurcun bucağı) - Sakarya
1573t 📖 Mansur
Gökçeler mah - Akyazı (Dokurcun bucağı) - Sakarya
1902hk 📖 Gökçeler
Çakıroğlu mah - Akyazı (Dokurcun bucağı) - Sakarya
1928 📖 Çakıroğlu
1573t 📖 Mikâil
■ 1487 tarihli Bursa tahririnde Mikâil vakfı ile Çakıroğlu vakfı zikredilir. Her iki vakfın I. Murad (1361-1384) döneminde kurulduğu anlaşılıyor. SN
Ekinciler mah Gökçeler - Akyazı - Sakarya
1902hk 📖 Ekinciler
Haydarlar mah - Akyazı (Dokurcun bucağı) - Sakarya
1902hk 📖 Hayduklar


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.